Det økologiske landbrugs areal

Udviklingen i det økologiske areal fra 1988 og frem til i dag

Siden 1989 har NaturErhverv (tidligere Plantedirektoratet) kontrollerer alle danske økologiske jordbrug og på grundlag af kontrollen ført statistik over arealer, dyrehold m.v.

Før 1989 var økologiske landbrug kontrolleret af de to private organisationer Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Demeterforbundet (knyttet til Foreningen for Biodynamisk Jordbrug). Tallene for arealer i 1988 bygger på de privat kontrollerede arealer, som Plantedirektoratet overtog kontrollen af ved kontrollens start. Alle øvrige tal bygger på direktoratets løbende registreringer.

Udviklingen i det økologisk dyrkede areal

NaturErhvervstyrelsen opgør to forskellige arealer. Dels det økologiske areal, som er det areal, der faktisk er omlagt til økologisk drift, dels det areal, som økologerne driver, og som også inkluderer arealer, som er under omlægning - eller hvor omlægningen endnu ikke er indledt. I henhold til reglerne skal økologiske landmænd have en plan for omlægning af deres samlede areal.

Grafen over antal ansøgere og frafaldne:
De grønne søjler viser antallet af ansøgere, som ønsker at begynde omlægning i det pågældende år. De røde søjler viser antallet af frafaldne økologer - altså økologer som enten lægger tilbage til konventionel drift eller helt har opgivet deres bedrift.

Bemærk, at man ikke umiddelbart kan sammenligne tallene for arealer med antallet af bedrifter, da bedrifterne kan være meget forskellige. Arealet kan sagtens være stigende, selv om antallet af bedrifter falder, hvis gennemsnitsstørrelsen for de frafaldne er mindre end gennemsnitsstørrelsen for de nye økologer.

 

Artikler om økologisk statistik:

5.7.2016: Det areal falder igen

5.7.2016: Økologisk Landsforening, pressemeddelelse: Økologisk omlægningsboom er igang

16.4.2016: Det økologiske salg stiger

16.7.2015: Det økologiske areal falder

15.7.2015: Økologisk Landsforening, pressemeddelelse: Det økologiske areal ser ud til at vokse i år

20.4.2015: Det økologiske salg stiger stadig

15.3.2012: Hvor mange forbrugere køber økologisk?

15.8.2011: Mænd lægger vægt på miljø og kvalitet

15.5.2009: Analyse af det økologiske salg

19.1.2009: Sådan rammes det økologiske salg af finanskrisen