Kvinder prioriterer dyrevelfærd, mens:
Mænd lægger vægt
på miljø og kvalitet

15. august 2011
 
Kvinder og mænd har forskellige grunde til at vælge økologiske varer. Når kvindelige forbrugere køber økologisk kød vælger de eksempelvis i høj grad af hensyn til dyrenes velfærd, mens mænd oftere begrunder valget af økologisk kød med hensynet til miljøet og ønsket om at få højere kødkvalitet. Det viser en undersøgelse, som FDB Analyse netop har offentliggjort.

Ifølge undersøgelsen er 49 procent af kvindernes køb af økologsi kød begrundet i dyrevelfærd, mens kun 33 procent af mændene har dyrevelfærd som dagsorden, når de køber økologisk kød.

Til gengæld bruger 17 procent af mændene miljøet som begrundelse, og 23 procent af mændene vælger økologisk kød for at opnå en bedre kvalitet. Her er det kun 10 og 13 procent af kvinderne som køber økologisk af hensyn til henholdvis miljø og kvalitet.

Hensynet til familiens sundhed er mænd og kvinder til gengæld næsten enige om. Her vælger 28 procent af kvinderne og 27 procent af mændene økologisk kød af hensyn til egen eller familiens sundhed.
 

Mænd og kvinders begrundelse, når de bliver spurgt om, hvorfor de køber økologisk kød. Dyrevelfærd scorrer højt blandt kvinderne, mens kvalitet og miljø tæller mere for mændene. Graf: FDB Analyse

Netop sundhed er top, når det samme spørgsmål stilles til mælk og deles op efter, om familien har børn eller ej. 41 procent af børnefamilierne køber økologisk mælk af hensyn til egen eller familiens sundhed, mens det kun gælder for 30 procent af de barnløse familier.

Når det gælder dyrevelfærd topper de barnløse familier, idet hele 29 procent bruger dyrevelfærden som begrundelse, mod kun 23 procent i familier med børn.

Miljøet tæller til gengæld stort set ens for familier med og uden børn, idet 18 procent af børnefamilierne og 16 procent af familier uden børn bruger miljøet som begrundelse for at købe økologisk mælk.

Ønsket om at få fødevarer af særlig høj kvalitet tæller til gengæld lidt højere blandt familierne uden børn. Her vælger 24 procent kvalitet som den vigtigste grund til at købe økologisk, mens kun 19 procent af børnefamilierne har kvalitet, som den vigtigste årsag til at købe økologisk.
 

Begrundelsen for at købe økologisk mælk - afhængig af om familien har børn eller ej. Her vægter sundheden kraftigt for børnefamilierne. Graf: FDB Analyse

Undersøgelsen bekræfter endnu engang tesen om, at økoloigisk forbrugeradfærd hænger sammen med uddannelse.

Ifølge undersøgelsen har de højtuddannede forbrugere i gennemsnit lagt 10 økologiske varer indkøbskurven indenfor den seneste måned, mens forbrugere med mellemudddannelse har købt 8 varer og forbrugere med lav uddannelse i gennemsnit har købt seks økologiske varer indenfor den seneste måned.
 

Uddannelse betyder meget for, hvor stort det økologiske forbrug er. Hver gang en højt uddannet lægger ti varer i indkøbskurven tager den lavt uddannede kun seks varer. Graf: FDB Analyse

Undersøgelsen om forbrugeradfærd blev gennemført i uge 29 og 30 2011 af FDB-analyse for COOP og Økologisk Landsforening. Undersøgelsen omfattede 2045 respondenter, hvoraf 764 var børnefamilier. Svarene er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne kan angiveligt betragtes som repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15 - 74 år.

Se offentliggørelsen af undersøgelsen på FDB's hjemmeside.