Udviklingen i økologisk salg
Målt i kroner og tons

Væksten i det økologiske salg bevæger sig i bølger. Væksten kommer især i perioder, hvor der er stor fokus på miljø og landbrugets belastning af miljøet eller dyrevelfærd - samt i perioder, hvor der er økonomisk fremgang i samfundet, og forbrugerne derfor har penge og lyst til at betale merpriser.

I Danmark var der meget stor vækst i salget af økologiske varer i midten af 1990'erne, mens der i starten af det nye årtusind indtraf en stilstand i væksten. Den seneste vækstperiode begyndte omkring 2004 -2006 og fortsatte frem til finanskrisen, hvorefter væksten igen blev dæmpet. I de senere år er den stærke vækst dog ved at komme tilbage.

I 2015 steg salget med 12 procent - målt i kroner - i forhold til året før. Det økologiske salg i supermarkeder og varehuse udgør omkring 7 milliarder kroner, og Danmarks Statistik skønner, at de økologiske fødevarer nu udgør 8,4 procent af det samlede fødevaresalg i danske supermarkeder og varehuse.

Udviklingen i det økologiske salg - målt i kroner
Graf: Omsætningen målt i kroner af økologiske fødevarer i danske supermarkeder og varehuse.

Der er væsentlig forskel på udviklingen i salget, når man måler det i kroner - i forhold til, hvis udviklingen beskrives i vægt. Salget i kroner stiger hurtigere end det tilsvarende salg målt i tons. Årsagen er dels, at væksten nogle gange stiger mere i varegrupper med en høj kilo-pris. I de senere år har det været tydeligt at frugt, vin, chokolade og kød med en forholdsvis høj kilo-pris stiger mere end mælk og havregryn, som har en høj vægt i forhold til prisen. Desuden giver den stigende konkurrence lavere priser, hvilket også påvirker forholdet mellem mængde og værdi.


Graf: Udviklingen i det økologiske salg angivet som index-tal - i kroner og i kg. Året 2003 er sat som index 100, idet det var det første år, hvor Danmarks Statistik begyndte opgørelserne.

Salget af økologisk frugt er i fremgang
I mange år var det især mælken, havregryn og grønsager som trak det økologiske salg frem. I de senere år er andre produkter - ikke mindst frugt - kommet frem og står nu for nogle af de største omsætningsstigninger.


Graf: Udviklingen i salget af friske økologiske æbler og bananer - angivet som index-tal. Søjlerne angiver salget målt i kg, mens kurverne angiver salget mål i kroner.

Salget af økologisk mælk står stille
Mens mange andre varegrupper er i stigning, har salget af økologisk mælk tilsyneladende nået et mætningspunkt. Salget af almindelig drikkemælk er reelt ikke steget siden 2006. Stort set det samme gælder en anden af topsælgerne - havregryn - hvor den store vækst stoppede i omkring år 2009. Salget af økologisk gryn, cornflakes, mysli m.v. var i 2015 på 11.236 tons - omtrent det samme som fire år før - i 2011 - hvor salget var 11.318 tons.

Udviklingen i salg af økologisk letmælk og minimælk
Graf: Udviklingen i salget af økologisk letmælk og minimælk (lagt samme) som index-tal.

Kilde: Danmark Statistik

Øvrige artikler om økologisk statistik:

16.7.2015: Det økologiske areal falder

20.4.2015: Det økologiske salg stiger stadig

15.3.2012: Hvor mange forbrugere køber økologisk?

15.8.2011: Mænd lægger vægt på miljø og kvalitet

15.5.2009: Analyse af det økologiske salg

19.1.2009: Sådan rammes det økologiske salg af finanskrisen

gårdbutikFind nærmeste GÅRDBUTIK
Mange økologiske landmænd har gårdbutikker med faste åbningstider, hvor du kan købe både gårdens egne varer - og i nogle tilfælde også et stort udvalg af andre økologiske varer. Gårdbutiklisten fortæller, hvor butikkerne er.
Torvelisten - TorvesalgTorve-salg
Hvor er der et torv, som handler med økologiske grønsager? Det kan du se på Torvelisten.
Sofari
Hvis du også har lyst til at møde grisene, kan du gøre det sidste søndag i maj, hvor de økologiske svineproducenter inviterer til Sofari - åbent hus hos grisene.