Det økologiske areal falder

16. juli 2015

Det økologiske areal er reelt ikke steget i de sidste 14 år
Salget af økologiske varer er i stigning, men desværre følger produktions-arealet ikke med. Den seneste statistik fra NaturErhvervstyrelsen viser, at det økologiske areal i Danmark falder. De økologiske landmænds samlede areal faldt fra 2013 til 2014 med cirka 3 procent - svarende til knap 5400 hektar. Dermed er arealet nu igen mindre end rekordåret 2002.

Faldet sker ganske vist på baggrund af, at arealet steget med samlet 22 procent siden det mangeårige lavpunkt i 2006, men reelt har de økologiske landmænds areal ligget nogenlunde stabilt siden årtusindskiftet. Arealet var sidste år kun to procent højere, end det var i år 2000.

Opgørelsen fra NaturErhvervstyrelsen dækker både det samlede areal, som økologiske landmænd har - og den del af arealet, som er fuldt omlagt og derfor reelt kan bruges til økologisk produktion. Også det økologiske areal er faldet, men det er dog stadig 8 procent højere end 2002.

Faldet sidste år kan blandt andet tilskrives frafald af mælkeproducenter i Region Syddanmark. Økologisk Landsforening (ØL) forklarer faldet med den usikkerhed, som blev fremkaldt, da mælkekvoterne faldt bort 1. januar 2015, og såvel foreningen som NaturErhvervstyrelsen fremhæver, at der i år er søgt om omlægningstilskud til 14.000 hektar, og at der derfor er grund til at vente stigninger i det kommende år. ØL er endda så sikker i optimismen, at foreningen lancerer nyheden om fald i øko-arealet under overskriften Det økologiske areal ser ud til at vokse i år.

Naturerhvervstyrelsen forklarer i sin nyheds-meddelelse, at ventetiden på omlægningstjek kan have forhindret flere landmænd i at indsende ansøgning til tiden, og styrelsen varsler derfor, at der i år vil komme en ekstraordinær ansøgningsrunde for omlægningstilskud.

Hent den samlede: statistik som pdf

Læs også: Det økologiske salg stiger stadig