Det økologiske areal falder igen

5. juli 2016

Udviklingen i det økologiske areal har stået stille i 15 år
Salget af økologiske stiger og stiger, men det økologiske landbrugsareal står reelt stille og har ikke udvist markante stigninger i dette årtusind. Det er den sørgelige konklusion, man måde drage af den seneste statistik fra NaturErhvervstyrelsen. Tallene viser, at det fuldt omlagte økologiske i 2015 faldt for andet år i træk. Det samlede økologiske areal steg ganske vist med to procent - til 179.808 hektar - 8 promille højere end arealet var i 2002 og kun 9 procent højere end 15 år tidligere - i år 2000.

Tallene er dog et udtryk for en positiv stabilisering siden dykket i i 00'erne, hvor det samlede areal nåede helt ned på 144.303 hektar, inden det begyndte at stige igen. Selv om der således er en stigning i det samlede areal i år, har stigningen end ikke været stor nok til at kompensere for det endnu større fald året forud.

Udviklingen i det økologisk dyrkede areal

Forrige års fald blev i 2015 blandt andet forklaret med frafald af mælkeproducenter, da mælkekvoterne faldt bort, og både NaturErhvervstyrelsen og Økologisk Landsforening fremhævede dengang, at der var søgt om omlægningstilskud for 14.000 hektar for året efter, og at der derfor var grund til at vente stigninger i år. Det samme er sket i år, hvor Økologisk Landsforening har lanceret nyheden om endnu et fald under overskriften Økologisk omlægningsboom er igang.

NaturErhvervstyrelsen indførte sidste år en ekstraordinær ansøgningsrunde for omlægningstilskud til de landmænd, som ikke nåede at sende ansøgning  inden fristens udløb. Det skal da retfærdigvis også siges, at statistikken giver anledning til håb, idet NaturErhverstyrelsens tal også angiver antallet af nye ansøgere om økologisk autorisation. Her havde 641 søgt om autorisation pr. 31. december 2015. Det er markant højere end året før, hvor der kun var 154 nyansøgere. Man skal faktisk tilbage til 1999 for at finde et højere antal ansøgere.

I april 2016 skabte det debat, da dagbladet MX (Tidligere MetroXpress) bragte en artikel (Øko-fidus: 50 millioner har ført til mindre økologi), som forklarede den manglende sammenhæng mellem nye omlæggere og den udeblevne vækst i arealet. Ifølge avisen skyldtes usammenhængen, at mange økologiske landmænd lægger forpagtede om til økologisk drift for at modtage omlægningstilskud - men lægger arealerne tilbage til konventionel drift, når omlægningsperioden er slut - for så at forpagte nye arealer med omlægningstilskud. Med endnu et år med mange ansøgere til omlægning - men uden vækst i arealet - begynder denne forklaring at tage yderligere form.

Hent den samlede: statistik som pdf

Øvrige artikler om økologisk statistik:

5.7.2016: Økologisk Landsforening, pressemeddelelse: Økologisk omlægningsboom er igang

16.4.2016: Det økologiske salg stiger

16.7.2015: Det økologiske areal falder

15.7.2015: Økologisk Landsforening, pressemeddelelse: Det økologiske areal ser ud til at vokse i år

20.4.2015: Det økologiske salg stiger stadig

15.3.2012: Hvor mange forbrugere køber økologisk?

15.8.2011: Mænd lægger vægt på miljø og kvalitet

15.5.2009: Analyse af det økologiske salg

19.1.2009: Sådan rammes det økologiske salg af finanskrisen