Økologisk Kongres
21. og 22. november 2017
Comwell, Kolding
 

 

 

 


Se billeder fra:
Økologisk Kongress 2000
Kongress 2000


Thomas Harttung på talerstolen
Thomas Harttung fra Aartiderne på talerstolen under Økologisk Kongres 2006.

Afholdelsen af Økologisk Kongres er en tradition som begyndte helt tilbage i midten 1990'erne. Typisk holdes kongresserne hvert andet år og omfatter temaer indenfor såvel landbrug som afsætning og mere principielle problemer omkring økologiske fødevarer og produktion.

I forbindelse med kongressen holdes ofte en udstilling, hvor virksomheder, organisationer og privatpersoner udstiller økologiske produkter eller projekter. Udstillingen er dog en traditionel salgsmesse, idet den i høj grad fungerer som en supplement til kongressens møder og seminarer og omfatter meget andet end kommercielle produkter, herunder for eksempel planche-udstilling med forskningsresultater eller faglige emner.

Ritt Bjerregaard på Økologisk Kongres
ADaværende EU Kommissær Ritt Bjerregaard taler på Økologisk Kongress 2000 i Brædstrup

Økologisk Kongres løber over to dage og har flere sideløbende temaer.

Kongressen for 2017 holdes d. 21. og 22. november Vingsted Centret

Den første økologiske kongres blev holdt 28. november 1991 på den daværende Økologiske Jordbrugsskole. Senere udvikledes kongressen og blev holdt i 1998 på Vingsted Centret og senere i 2000 på Pejsegården i Brædstrup
Siden har har den også været holdt i Odense Kongres Center i årene  2000, 2002, 2004, 2006 og 2009 - men vendte senere tilbage til Vingsted. I 2017 er arrangementet flyttet til Comwell i Kolding.

Kongressen i 2006 var ekstraordinært stor og havde betydeligt internationalt tilsnit med deltagelse af økologiske forskere og interesserede fra både det øvrige Europa og den øvrige Verden. Siden har der været skruet lidt ned for ambitionerne, så der primært er tale om et dansk arrangement. Der ventes omkring 500 betalende gæster, hovedparten fra Danmark.

Da kongressen normalt holdes hvert andet år, var der planer om, at kongressen skulle have været holdt i 2008, men en række omstændigheder forhindrede det, og kongressen blev i stedet holdt i 2009.

Uddelingen af Økologisk Guld som hæder til en række økologiske produkter har nogle gange været arrangeret i forbindelse med udstillingen på Økologisk Kongres..

Økologisk Kongres arrangeres af SEGES (tidligere Videncenter for Landbrug) i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening som bistås af Biodynamisk Forening og det økologiske forskningscenter ICROFS. Henvendelser med forslag og spørgsmål vedrørende kongressen kan rettes til:

SEGES
Udkærsvej 15
8200 Århus N
Tlf: 87 40 54 91

Læs evt mere om kongressen på kongressens hjemmeside.