Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


Tirsdag 31. juli 2001

Kl. 10.40
Stort indhold af GMO i økologisk foder
Nye stikprøver, som Plantedirektoratet har taget hos otte foderstoffirmaer, afslører GMO-indhold i 42 procent af tilfældene, skriver Politiken. Ud af 48 prøver var kun de 28 helt fri for gensplejsede organismer, som de skal være efter de økologiske regler. I otte prøver indeholdt ingredienser til foderblandinger mere end én procent - og i et enkelt tilfælde endda 100 procent GMO. Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil orientere Folketingets fødevareudvalg om sagen i dag og udelukker ikke, at politianmeldelser kan blive nødvendige.

Fredag 27. juli 2001

FDBs Økocollage

Kl. 14.15
FDB sætter gang i øko-hjulene igen
I starten af 90'erne blev FDB kendt for at få økologien op i accelleration. Efter lang tid på frihjul lægger Danmarks store brugsforeningsbevægelse sig nu atter i overhalingsbanen med "Økokaravanen" - som før omtalt i samarbejde med de økologiske producenter og Økologisk Landscenter. På tirsdag går starten i SuperBrugsen i Birkerød med blandt andre fødevareminister Ritt Bjerregaard, FDB’s formand Ebbe Lundgaard og formand for Økologisk Landscenter Henrik Refsgaard ved tømmerne. Karavanen bringer demonstratricer med smagsprøver og rigtige økolandmænd ud til SuperBrugsens 71 "Økobutikker" landet rundt året ud. Læs også pressemeddelelsen fra Økologisk Landscenter.

Torsdag 26. juli 2001

Kl. 10.50
Ritt står fast: Flest gratis mælkekvoter til økologerne  
Fødevareminister Ritt Bjerregaard har nu underskrevet bekendtgørelsen, der favoriserer nyetablerede økologiske mælkeproducenter (se 11. juli), skriver Landsbladet - selvom "et enigt landbrug finder det tåbeligt", fordi produktionen af økologisk mælk langt overstiger forbruget. I en artikel skrevet i forbindelse med Fancy Food messen i New York svarede Ritt på beklagelserne, at problemet er, at indsatsen for at eksportere økologiske mælkeprodukter ikke prioriteres højt nok.

Onsdag 25. juli 2001

Kl. 16.30
Thise vil lave flere fedtfattige mælketyper
Den nye mælketype med kun 0,5 procent fedt - lanceret af Thise Mejeri som Jersey-mælk og fulgt op af Arla med Minimælk - bliver revet bort fra butikshylderne. Og nu er en ansøgning fra Fødevareministeriet på vej til EU for at kunne sende flere fedtfattige mælketyper på markedet. Det er nemlig EU, som sætter grænserne for hvor meget fedt, der må være i de forskellige typer: for skummetmælk op til 0,5 procent, letmælk mellem 1,5 og 1,8 procent og sødmælk mellem 3,5 og 3,8 procent. Allerede for halvandet år siden søgte Thise om lov til at producere 0,7 eller 0,8 procents mælk, og lavede så i mellemtiden Jerseymælken inden for den tilladte skummetmælksgrænse.

- Jeg havde ellers glemt alt om det, da en embedsmand ringede for ti dage siden med besked om, at sagen nu går videre til EU. Går det igennem, er vi da glade for at få mulighed for at lave flere typer mælk, for forbrugerne efterspørger fedtfattige produkter, der smager af noget. I Norge er der godt salg i en mælketype netop mellem skummet og letmælk, og det samme i Sverige, der har fået dispensation til sådan en mælk, fordi den allerede var på markedet, inden svenskerne kom i EU, siger mejeribestyrer Poul Pedersen. Han mener, at nye, gode mælkeprodukter også er en måde at flytte økologien videre på.

Tirsdag 24. juli 2001

dueholm-lille.jpg (5694 bytes)
Lars og Susanne Poulsen

Kl. 8.00
Dueholm linker æggene til avleren
Når man fra i dag køber en bakke æg, pakket af Dueholm Økologiske Ægpakkeri, får man samtidig et link til den avler, hvis høns har lagt æggene. Foruden pakkedato og holdbarhed er etiketten på bakken nu mærket med et nummer på producenten, og ved at taste det ind i et felt på www.dueholm.cc, får man fluks en illustreret historie om bedriften, fortalt af avleren selv. Dueholms ejere, Lars og Susanne Poulsen, påbegyndte den elektroniske "fra-jord-til-bord" forbrugerservice for et års tid siden, og med hjælp fra sønnen Roald er det nu lykkedes at lave "mini-sider" på godt to tredjedele af Dueholms producenter. Lars Poulsen tror, mange kunder vil sætte pris på at få mere at vide om, hvordan deres æg er blevet til, og - selvom han absolut ikke selv er nogen nørd - at internettet er meget velegnet til at formidle det.

Mandag 23. juli 2001

Kl. 10.25
Ingen prisharmonisering for økovarer
Et kilo økogulerødder koster op mod 20 kroner i Danmark. I Sverige og Holland er den tilsvarende pris 12 kroner og i England 17 kroner. Og i Holland er de økologiske gulerødder 250 procent dyrere end de konventionelle. Økologisk Landscenter har i foråret kigget på priser for økologiske og konventionelle varer i udvalgte supermarkeder i de tre nabolande. De omtalte eksempler viser, at der er store prisforskelle - inden for samme varetype mellem landene og også inden for det enkelte land mellem økologiske og konventionelle varer. Undersøgelsen er lagt på nettet i pdf-format.

Torsdag 19. juli 2001

Kl. 11.40
Det privatiserede Ø-mærke rykker nærmere
Århus Stiftstidende har i en artikel i dag talt med fødevareminister Ritt Bjerregaard og formanden for Økologisk Landscenter Henrik Refsgaard om de igangværende overvejelser af at privatisere det danske Ø-mærke. Begge stiller sig positivt, fordi man i privat regi - i modsætning til staten - kan gøre de økologiske regler skarpere end EU-standarden. Samtidig kan et privat organ under IFOAMs hat lettere etablere kontakt til det udenlandske marked.

Onsdag 18. juli 2001

Bart Jan Krouwel - stifter af Triodosbank
Bart Jan Krouwel
Triodos Bank

Kl. 12.20
Hollandsk bank køber 20 procent af Aarstiderne
Det stærkest voksende økologiske abonnementssystem i Danmark, Aarstiderne - der efter eget udsagn "bevarer jordforbindelsen" - har erkendt, at succes koster penge. Den hollandske Triodos Bank har netop købt en femtedel af virksomheden for 11,2 millioner kroner kontant. Aarstidernes ledende medarbejdere, der ejer de resterende 80 procent, kan dog købe Triodos ud igen om fem år. Med i aftalen er et klækkeligt lån, så Aarstiderne får i alt 20 millioner kroner at gøre godt med de næste to år. Se Aarstidernes pressemeddelelse i dag.

Stifteren af Triodos Bank, Bart Jan Krouwel, beklagede i sit oplæg på Ritt Bjerregaards konference i maj, at der ikke findes nogen europæisk harmonisering for investering i økologisk landbrug - der udgør 15 procent af Triodos' egen bankvirksomhed. Triodos satser udelukkende på bæredygtige projekter, herunder også vedvarende energi og naturbeskyttelse.

Tirsdag 17. juli 2001

Henrik Refsgaard
Henrik Refsgaard

Kl. 10.50
ØLC: Arla er selv skyld i sit overskudsproblem
Arlas problemer med overskud af økologisk mælk er for en stor del selvforskyldte, siger formanden for Økologisk Landscenter, Henrik Refsgaard, i dag til Berlingske Tidende. Han opfordrer mejerikoncernen til at droppe ideerne om at opsige kontrakterne med mange af sine økologiske leverandører, som han mener Arla Foods har ført en forkert politik over for fra starten. Refsgaard er også enig med Ritt Bjerregaard, der i et svar til Venstres landbrugspolitiske ordfører Christian Mejdahl (se 11. juli) kritiserer "visse dele af mejerisektoren" for ikke at gøre nok for at produktudvikle økologiske produkter.

Mandag 16. juli 2001

Kl. 15.30
Hver tredje fjerkræavler er økolog
Med udgangspunkt i Plantedirektoratets årlige statistik (omtalt 26. april) offentliggør Danmarks Statistik i dag de seneste tal for dansk, økologisk landbrug - og har bearbejdet dem, så de på nogle punkter er nemmere at overskue. For eksempel fremgår det, at lidt mindre end halvdelen af alle økologer er kvægavlere, og at lidt mere mere end hver tiende af alle kvægavlere er økolog. Ret markant er næsten hvert tredje fjerkræbrug økologisk - men hvad tallene ikke viser er, at næppe én økologisk fjerkræavler kommer op på bare gennemsnitsstørrelsen af de konventionelle kolleger. På samme måde med de økologiske svineavlere, der med 137 svinebrug tæller kun 1,7 procent af alle - og alligevel med væsentligt mindre besætninger end de konventionelle. Ikke sært, at der er mangel på økologisk svinekød. Statistikken kan hentes i pdf-format.

Fredag 13. juli 2001

John Svensson
John Svensson

Kl. 15.40
Modent USA-marked, men det kræver forarbejde
Efter hjemkomsten fra Fancy Food messen i New York (se føromtale) ringer  interesserede kunder hver dag til Futura Foods salgskontor i England, fortæller direktør John Svensson ØkoWeb Danmark. Det har indtil videre resulteret i en kontrakt for de to økologiske mejerier Kirk A/S (Søvind) og Thise til Whole Foods, men Svensson forventer, at der indløber flere ordrer i de næste måneder fra også de andre to relevante amerikanske kæder - Wild Oats og Trader Joe. Allerede sidste år kom Futura Foods ind i Trader Joes 120-130 butikker med Kirks gedefeta.

- Vores udstilling har givet et utroligt positivt resultat. Jeg tror, USA kan blive et stort marked for Danmark, og jeg tror, at tiden nu er rigtig. Men det kræver ressourcer. De andre på den danske stand er især "primærproducenter", hvor vi som "salgsafdelingen" nok har mere erfaring med, hvad der skal til. Vi har haft flere folk i USA flere gange i det forløbne år, vi deltog på Fancy Foods i San Francisco i januar, og udover at udstille sammen med den danske pavillon i New York, udstillede vi også på vores amerikanske distributørs stand, siger Svensson. Futura Foods tilbyder amerikanerne 20 produkter i et standardsortiment, hvoraf halvdelen er dansk og hvori også Økomælk og Naturmælk indgår. 

EU's Miljøblomst og den nordiske Svane

Kl. 9.30
Miljømærker skyder frem - til dels
Kendskabet til EUs miljømærke Miljøblomsten er firedoblet efter en kampagne af Miljøstyrelsen. Hvor kun fire procent af forbrugerne var bekendt med blomsten før kampagnen, er andelen nu 16 procent. Samtidig er kendskabet til det nordiske miljømærke Svanen steget fra 26 til 41 procent. Miljøstyrelsens direktør Steen Gade finder det opmuntrende, at en målrettet indsats kan styrke de "statsgaranterede" grønne indkøb. Konklusionen er dog, at det kræver et langt, sejt træk at få forbrugerne til at købe de miljømærkede produkter, som med Ø-mærket op gennem 1990'erne.

Paradokset er - som EU-kommisionen slår fast i en ny fortolkning - at offentlige indkøbere ikke må stille krav om, at produkterne skal være miljømærkede. Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening, der før har peget på den manglende konsekvens, har derfor sendt et åbent brev til de danske EU-parlamentarikere for at få dem til arbejde for større sammenhæng mellem EUs egne miljømålsætninger og de konkrete direktiver.

Torsdag 12. juli 2001

Kl. 12.35
Første globale regler for økologisk husdyrhold
I sidste uge blev de første globale retningslinier for økologisk animalsk produktion efter mange års drøftelser vedtaget af Codex Alimentarius Komitéen - et harmoniseringsprogram for fødevarestandarder under FAO og WHO. Retningslinierne foreskriver blandt andet, at dyrenes stressniveau skal reduceres, kemisk medicinering og antibiotika udfases, væksthormoner forbydes, og dyrenes foder overvejende være af økologisk høj kvalitet - med kød- og benmel forbudt, men fiske- og mælkeprodukter tilladt. Den vegetabilske kodeks kom i 1999.

Codex standarder er frivillige, men bruges af verdenshandelsorganisationen WTO i handelstvister. IFOAM har været med til at udarbejde retningslinierne for den nye kodeks - der ligger på linie med IFOAMs egne Basic Standards og EUs regler for økologisk produktion - og ser den som et vigtigt skridt mod international harmonisering af nationale regler til gavn for forbrugerne.

Onsdag 11. juli 2001

Kl. 12.25
Naturmælk og ØkoMælk knytter USA-kontakter
Mens Arla Foods glimrede ved sit fravær (se i går) på den netop afsluttede fødevaremesse Fancy Food i New York, er det lykkedes de to mindre økologiske mejerier, Naturmælk og ØkoMælk, at vække interesse hos amerikanske importører for deres oste, skriver Jyllandsposten i dag. Begge mejerier er hårdt trængte af Arla i Danmark, så trods idealet om lokal afsætning føler de sig nødsaget til at ty til eksporten. Futura Foods, der sælger mejeriprodukter fra 25 små europæiske mejerier og allerede har eksport til USA, tror oven på messen på en snarlig kontrakt med megakæden Whole Foods.

Christian Mejdahl
Christian Mejdahl

Kl. 9.50
Kritik af Ritts forslag om gratis mælkekvoter
Flere gratis mælkekvoter til økologiske mælkeproducenter for at øge produktionen af økologisk mælk. Sådan lyder et forslag til en ny bekendtgørelse fra fødevareminister Ritt Bjerregaard. Men Mejeriforeningen finder det ulogisk at favorisere økologisk produktion, når mere end 60 procent af den i dag bliver solgt som konventionel mælk. Venstres landbrugspolitiske ordfører Chr. Mejdahl kræver et hurtigt svar fra fødevareministeren på, hvordan hun vil afvikle overproduktionen.

Tirsdag 10. juli 2001

Kl. 8.55
Ritt anbefaler økologisk havregryn
Ota Solgryn på morgenbordet har i mange år lovet at gøre det barn, som spiser det, stor og stærk. Den garanti er ikke meget værd, nu hvor Levnedsmiddelkontrollen i København for Danmarks Aktive Forbrugere har undersøgt fem pakker Ota havregryn og i alle fundet betydelige rester af stråforkortningsmidlet chlormequat, der mistænkes for at nedsætte frugtbarheden hos mennesker og dyr. Fødevareminister Ritt Bjerregaard, der i øjeblikket deltager i det nedenfor omtalte salgsfremstød i USA, vil ifølge JydskeVestkysten straks efter sin ferie tage fat på problemet. Indtil videre anbefaler hun bekymrede forbrugere at købe økologisk, da det er forbudt at bruge stråforkortere i økologiske varer. Danmarks Aktive Forbrugere anbefaler skuffede Solgrynsspisere at returnere havregrynspakkerne til producenten Quaker Oats, der lover at refundere indkøbspris og porto.
Kl. 8.55
Dansk økologi i USA
11 danske virksomheder deltager på den store fødevaremesse Fancy Food i New York i disse dage (se 12. juni), i et fælles fremstød for dansk økologi af Landbrugsraadet og Økologisk Landscenter. Virksomhederne er Tholstrup Cheese, Urtekram, Naturfrisk, Dragsbæk Margarinefabrik, Cerealia Danmark, ØkoMælk, Naturmælk, Svansø, Friland Food, og Futura Foods, der forhandler økologiske produkter fra mejerierne Søvind og Thise.

USA får i 2002 efter planen et nationalt øko-mærke. Da der samtidig er mangel på økologiske produkter, har danske økoproducenter i denne tid en unik mulighed for at komme ind, beretter Berlingske Tidende i dag fra New York, hvor også fødevareminister Ritt Bjerregaard er til stede for at slå dansk økologi fast i amerikanernes bevidsthed. Men ministeren og en dansk/amerikansk importør er skuffede over manglende indsats fra store danske virksomheder som Arla Foods og Danish Crown, skriver Jyllandsposten.

Mandag 9. juli 2001

Kl. 12.25
De økologiske gårde bliver større
Over halvdelen af det økologiske landbrug i Danmark ligger nu på over 100 hektar store bedrifter. Det siger Peder Kirk Iversen, medlem af Landboforeningernes Økologiudvalg og Tolvmandsudvalget, til Landsbladet. Danmarks Statistiks opgørelse for år 2000 gjorde tallet op til 48,5 procent, men siden da har flere store plantebrug på over 200 hektar lagt om. Iversen, selv økologisk storbonde på Fussingø Avlsgård i Randers, mener de større - og ofte yngre - gårdejere er mere åbne over for nye ideer.
Kl. 10.50
Efterlyses: Mere økologisk kød
Salget af økologisk svinekød er steget støt i løbet af det første halvår (omtalt 15. juni), i følge Jyllandsposten i dag med 44 procent hos Hanegal og med mere end en fordobling hos Friland Food. Hvor Friland Food har kronede dage på eksportmarkedet, accelererer Hanegal primært herhjemme, takket være massive fremstød i supermarkederne. For at få flere råvarer - også oksekød - tilbyder Hanegal nu nye leverandører en ordning, hvor de kan få en fjerdedel af kødet retur, udskåret og pænt pakket, så de kan sælge det i egen gårdbutik. Hanegal håber dermed at få fat i nogle af de økolandmænd, der i dag bruger lokale slagtehuse og derefter sælger det hele i deres egen gårdbutik.

Fredag 6. juli 2001

Kl. 11.40
Stalddørs-revision: Ny oversigt over abonnementsordninger
Stalddørslisten - landets mest omfattende liste over direkte salg - er nu under revision. Alle som allerede står på listen har modtaget - eller modtager i disse dage - en personlig korrektur. Der er netop aftalt et samarbejde med Økologisk Landscenter, som nu har besluttet at udgive en revideret udgave af det trykte Stalddørskatalog (pdf-fil), som sidst udkom i 1999. Kataloget baseres på listens oplysninger og skal trykkes snart. Så vil man være sikker på at komme med i den trykte udgave, gør man klogt i at returnere den modtagne korrektur. Både gamle og nye forhandlere kan tilføje og revidere deres optagelse ved at udfylde en elektronisk formular.

Samtidig med revisionen sker der også en forbedring af systemet. Der oprettes tre nye lister, som gør det lettere for kunderne at finde det, de skal bruge. På grund af den voldsomme vækst i abonnements-systemerne har ØkoWeb'en oprettet Abonnementslisten.dk, som udelukkende dækker systemer, hvor forbrugerne får varer regelmæssigt leveret. Torvelisten - som længe har eksisteret - får nu den oplagte adresse Torvelisten.dk. Her vil forbrugerne få en samlet oversigt over økologiske torvesælgere i Danmark. Endelig oprettes Gårdbutiklisten.dk, som dækker det traditionelle gårdsalg. Den hidtidige Stalddørsliste fungerer naturligvis fortsat og herfra vil der blive oprettet link til de nye sider.

Onsdag 4. juli 2001

Kl. 10.25
Hektar-støtten giver mindre kontrolarbejde
Plantedirektoratet registrerede væsentligt færre overtrædelser af de økologiske regler sidste år end året før. 16,8 procent af jordbrugerne fik bemærkninger - mod 25,8 procent i 1999. En del af faldet skyldes dog, at kontrollen er ændret. Når der er tale om meget små overtrædelser, er kontrollørerne gået over til blot at fortælle ejeren om sagen - men den bliver ikke registreret i statistikken. Det gælder "sjuske-fejl" som skel i forhold til naboen, dårlig registrering af gødning eller medicin, tvivlsomme staldforhold og opbevaring af gødning, som ikke er tilladt. Hvis der er tale om egentlige overtrædelser bliver de naturligvis stadig registreret. Der er også blevet færre fejl ved, at økologerne nu skal indsende deres skemaer sammen med skemaet til hektar-støtte. Der er åbenbart en tendens til at gøre sig mere umage med at udfylde et skema, hvis det samtidig udløser kontanter.

Men også antallet af alvorlige sager er faldet. 66 sager resulterede i et bødeforlæg (mod 72 året før). Fire sager resulterede i, at autorisationen blev frataget (mod seks året før). Se hele opgørelsen over økologi-kontrollen i Plantedirektoratets årsberetning.

Kl. 9.25
Frist for ansøgninger til forarbejdningsstøtte udsat
Direktoratet for Fødevareerhverv har forlænget fristen for ansøgninger til Forarbejdningsordningen - om støtte til at forbedre forarbejdningen og afsætningen af jordbrugsprodukter - til torsdag den 6. september 2001. Tilskud ydes blandt andet til investeringer i forarbejdningen af økologiske fødevarer. Udsættelsen sker, fordi det planlagte møde 20. juni 2001 i Det Rådgivende Udvalg først bliver holdt den 27. september 2001.
ØkoMælk A/S
31. juli
* Slagtekalkuner sælges
* Kalvekød sælges
Rubrikannoncerne

27. juli
* Smågrisenoteringen stiger 19 kroner
Noteringerne

26. juli
* Små høballer sælges
* Smågriseproducent søges
Rubrikannoncerne

25. juli
* Markedstillæg på slagtesvin stiger
Noteringerne

24. juli
* Ferieophold ved økogård tilbydes
Rubrikannoncerne

23. juli
* Frostcontainer sælges
* Ovnklare økogæs - bestil i god tid!
* Tyrekalve sælges
Rubrikannoncerne

19. juli
* Foderbyg og grønpiller købes
Rubrikannoncerne
* Kaffe, cashew og jordnødder fra Indien
Udlandskontakter

18. juli
* 40 Gæs (levende) sælges
Rubrikannoncerne
* Soltørrede og konserverede produkter fra Tyrkiet
* Majs, hvede og solsikkeprodukter fra Argentina
* Frosne bagerivarer fra Tyskland
* Kornprodukter og frø fra Italien
Udlandskontakter

17. juli
* Høballer sælges
* Sommermad med sprængt gås/and
Rubrikannoncerne
* Landbrugsprodukter fra Kina
Udlandskontakter

16. juli
* Øko-kooperativ i Indien søger joint venture partnere
Udlandskontakter

13. juli
* Wrap-baller (Sjælland) sælges
* Wrap-baller (Fyn) sælges
* Kolonihavehus (Aalborg) sælges
Rubrikannoncerne

10. juli
* Friland Food hæver oksekødstillægget
Noteringerne

9. juli
* Smågrisenotering falder 7 kroner, ekstra sommertillæg fra Hanegal for kvæg
Noteringerne

8. juli
* Bolig ved Slangerup udlejes
* Fem høns købes
Rubrikannoncerne

4. juli
* Frugt- grønt søges
Rubrikannoncerne

3. juli
* Øko-feriebolig v. Roskilde tilbydes
* Hane af Dansk Landrace søges
Rubrikannoncerne

2. juli
* Jordbær sælges
* Norsk agronom søger praktik i gartneri
Rubrikannoncerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her