Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Vil du se de nyeste nyheder?
Klik her


Mandag 30. april 2001

Minimælk

Kl. 15.00:
Minimælken overhaler letmælken
Minimælken fortsætter sin fremgang, og den har nu overtaget førertrøjen fra letmælken, som den mest solgte økologiske mælk. Produktchef Karsten Jeppesen, Arlafoods, oplyser at minimælken nu repræsenterer 29 procent af det samlede salg af økologisk fersk mælk. Det betyder, at "udnyttelsesprocenten" for økologisk mælk nu er oppe på knap 37 procent. Lægges eksporttallene oveni, betyder det, at cirka 42 procent af den økologiske mælkemængde nu udnyttes til økologiske formål.

Minimælken er den første homogeniserede økologiske ferskmælk, og den har taget markedsandele både fra den økologiske og den konventionelle forbrugergruppe. Karsten Jeppesen forklarer det blandt andet med, at forbrugernes holdning til homogenisering ikke knytter sig til økologi. 80 procent af befolkningen kan smage, om en mælk er homogeniseret. Men forbrugerne deler sig i to næsten lige store grupper, når de bliver spurgt om, hvad de foretrækker. Derfor har minimælken skabt interesse både blandt forbrugere, som ønsker lavt fedtindhold og blandt de potentielle økologiske forbrugere, som foretrækker homogeniseret mælk. Minimælkens succes betyder, at Arla også overvejer at lancere den i en konventionel udgave.

Kl. 12.55:
Thise støvsuger markedet for mælk
Introduktionen af jersey-mælk tidligere på året gav hurtigt Thise Mejeri problemer med at skaffe de nødvendige mængder af mælk fra jersey-køer. Salgssucces'en var simpelthen større end mejeriet havde forestillet sig. Men nu overgår også det øvrige salg Thises vildeste drømme. Mejeriet har mangel på økologisk mælk af enhver slags. Derfor køber Thise i øjeblikket mælk fra alle øvrige småmejerier: Them, Øllingegaard, Økomælk og Naturmælk. På trods af det går salgschef Mogens Poulsen nærmest skamfuld rundt på mejeriet, fordi han nu må opgive at levere til kunder, som været trofaste i årevis.

- Vi er hårdt ramt af, at én succes sjældent kommer alene. Alene vores jersey-mælk har øget salget til Irma med 25 procent. Derudover er vi begyndt at levere til to nye grossister, Frydenholm og Biorgan, og vores hidtidige hovedgrossist, Solhjulet, er samtidig begyndt at sælge endnu mere. Herudover sælger vores oste - især de fedtfattige - stadig bedre, siger Mogens Poulsen, som ser frem til, at mejeriet kommer over problemerne i efteråret, når flere nye producenter begynder at levere mælk til mejeriet.

Lørdag 28. april 2001

Forskningscenter Risø

Kl. 11.15:
Forsker søger patent på test af øko-varer
Der er udsigt til bedre kontrol af, om økologiske fødevarer faktisk er økologiske. Forskningsspecialist Vagn Gundersen fra Risøs afdeling for Plantebiologi og Biogeokemi søger patent på en metode, som kan vise, om blandt andet økologiske løg er dyrket økologisk. Der også er udsigt til, at andre økologiske varer kan testes med metoden, som går ud på at undersøge forskellen på indhold af grundstoffer i produkterne. Risøs forskere har undersøgt indholdet af 60 forskellige grundstoffer i løg og fandt store forskelle på indholdet, afhængigt af hvordan løgene var dyrket. I en pressemeddelse fra Risø siger Vagn Gundersen, at hans udgangspunkt for metoden var, at der er stor forskel på den mikrobiologiske aktivitet i økologisk og konventionelt dyrkede jorder, og hypotesen var, at det måtte betyde noget for afgrøderne. Han vurderer, at det om et par år vil være muligt at dokumentere, om et æg kommer fra bur-produktion eller økologisk produktion. Til Ritzaus Bureau oplyste han i går, at resultaterne fra undersøgelser af kød ikke er så lovende, men man vil i løbet af kort tid begynde lignende undersøgelser på mælk. Nyheden er bragt som notitser i flere medier, bl.a. Politiken og på TV2's sene Indlandsnyheder i aftes (RealAudio-format)

Fredag 27. april 2001

Kurt Boe Kjærgaard
Kurt Boe Kjærgaard

Kl. 9.40:
Troldmanden overtager efter lærlingen
Landsforeningen Praktisk Økologi har valgt ny formand. Den tidligere formand, Mads Haugaard Jordansen, har nu fået så travlt på sin nye arbejdsplads, Aarstiderne, at han har bedt om træde tilbage allerede inden næste årsmøde. Hvor det normalt er lærlingen, som afløser troldmanden, bliver det denne gang omvendt. Afløseren bliver Kurt Boe Kjærgaard, lærer ved Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, hvor den tidligere formand var i lære som planteskolegartner. Den ny formand er 37 år og både planteskoletekniker og skovbrugsuddannet. Han kom i bestyrelsen sidste år efter en periode som suppleant. Samtidig med hans indtræden optages også Marie Staun i bestyrelsen. Bodil Søgaard fortsætter som næstformand.

Torsdag 26. april 2001

Kl. 12.40:
Økologerne dyrker 6,4 procent af dansk landbrug
Plantedirektoratet har offentliggjort den årlige statistik over de økologiske bedrifter. Tallene viser, at der i år 2000 var 3.466 økologiske bedrifter, som dyrkede 165.258 hektar, heraf var 93.354 hektar fuldt omlagt til økologisk drift. Det betyder, at økologerne i dag administrerer 6,4 procent af det samlede danske landbrugsareal. De økologiske landbrug er i gennemsnit på 47,7 hektar, hvilket er stort set det samme som gennemsnitsstørrelsen i resten af landbruget (48,5 ha). Men økologerne er meget anderledes, når det gælder sammensætningen, idet kvæget fylder meget mere på de økologiske gårde. Økologerne har i alt 66.009 malkekøer (incl. jersey) og for at sikre foder til de mange dyr bruges to tredjedele af det økologiske areal (61.332 ha) til at producere græs og grønfoder. Økologisk korn - som der er mangel på - bruger økologerne kun 23,5 procent af arealet til. I det konventionelle landbrug er forholdet omvendt (22,6 pct grønfoder og 56,2 pct. korn).

Den samlede statistik kan hentes som pdf-fil på Plantedirektoratets publikations-side. Her findes iøvrigt også den nye adresseliste over økologiske bedrifter, der er lagt på nettet som Excel-fil.

Onsdag 25. april 2001

Kommende andelshavere besøger Brinkholm
Astrid Munksgaard og datter
blandt kommende naboer

Kl. 11.00:
Landbrugslauget tæt på mål
Danmarks første forbrugerejede øko-landbrug er tæt på at nå sit mål (tidligere omtalt 5. februar og 15. januar). Projektgruppen Landbrugslauget har nu 400 forhåndstilmeldinger, hvor målet er 500. Projektmedarbejder Astrid Munksgaard fortæller til ØkoWeb Danmark, at lauget netop har besluttet at holde stiftende generalforsamling for andelsforeningen den 17. juni, efter mandag at have lavet købsaftale med den nuværende ejer af gården - Brinkholm ved Karise - på den betingelse, at foreningen kan overtage den 1. september. Landbrugslauget håber og tror, at de sidste godt 100 forbrugermedlemmer vil melde sig inden september. Gårdejer Anders Poulsen vil i nogen grad fortsætte som én blandt den håndfuld landmænd, som skal stå for selve driften.

Tirsdag 24. april 2001

Det kinesiske "Green food" mærke

Kl. 10.15:
Økologi på kinesisk
Det kinesiske landbrugsministerium inviterer i september til en international kongres om fødevaresikkerhed og folkesundhed for at fremme økologisk fødevareproduktion i Kina. Ud over mødet med verdens største fødevaremarked kan man som deltager tage sig en lille afstikker til Det Gule Hav, som værtsbyen Dalian ligger ved. Dalian har flere indbyggere end Danmark.

Mandag 23. april 2001

Kl. 14.05:
M&K-sygebehandling truer hele racer - og sygens egen kur
Paraplyorganisationen SAVE har sammen med andre europæiske NGO'er, herunder det danske Center for Bio-diversitet, sendt en appel til EU-kommissionen om at sikre de små populationer af historiske husdyrracer, som de mange mund- og klovsyge-nedslagninger i Europa truer på deres eksistens. Mange af racerne findes i så små populationer, at et sygdomsudbrud hos en nabo kan udrydde ikke blot hele besætninger, men hele racer. En katastrofe, der kan få den ikke mindre katastrofale konsekvens, at naturens eget forsvarssystem mod blandt andet mund- og klovsyge forsvinder i samme hug. Gamle racer har efter alt at dømme flere sygdomsresistente gener end moderne racer og kan derfor få uvurderlig værdi i en fremtidig mere bæredygtig avl.
Kl. 9.20:
Europa vil dyrke flere foder-afgrøder
Som Brancheforeningen for økologisk planteavl (omtalt 20. april) arbejder Europa-Parlamentet på højtryk i BSE-kampen for at finde erstatning for kød- og benmel til kvægfoder, skriver Organic Trade Services. Øget produktion af kløver, lucerne, ærter eller lupiner er på tale for at frigøre Europa fra behovet for at importere soya, og det haster med at få sæden i jorden, hvis det skal være modent til augusthøsten. En rapport fra Det Europæiske Landbrugsministerråd peger positivt på et sådant tiltag. Landbrugskommissær Franz Fischler er knap så begejstret - måske fordi han vil finde det svært at forklare for verdenshandelsorganisationen WTO.

Fredag 20. april 2001

Web-agri

Kl. 16.30:
At finde nålen i høstakken...
Nu er der hjælp at hente på nettet for den, der søger oplysninger fra landbrugets verden. Om man vil kunne finde nålen i høstakken - som den engelsksprogede, men fransk baserede søgemaskine Web-Agri lover - skal vi ikke kunne sige, men en søgning på "Organic" og "Denmark" smed hurtigt de første 300 udmærkede svar frem på skærmen. Kunsten er at søge rigtigt, og dertil tilbyder søgemaskinen også hjælp.

Kl. 10.40:
Flere danske proteinafgrøder kan forebygge snydeimport
Brancheforeningen for økologisk planteavl står bag en ny projektide: dyrkning af utraditionelle proteinafgrøder hos fem eller seks økologiske landmænd i Danmark, skriver Økologisk Jordbrug i dag. Målet er større indenlandsk forsyning med foderproteiner, især til svin og fjerkræ. Baggrunden er på den ene side en efterhånden sværere adgang til flere traditionelle fodertyper og restriktioner på brugen af kød- og benmel og fiskemel som følge af kogalskaben, på den anden side, at importen af økoråvarer ofte er dyr og besværlig og sommetider forbundet med fejl og snyd. Brancheforeningsformanden Henrik Refsgaard påpeger de positive muligheder for fuld sporbarhed fra mark til stald og en større lokal afsætning ved en dansk produktion.   

Torsdag 19. april 2001

Hulkravet kodriver
Hulkravet kodriver - med
i søndagens frøposer

Kl. 14.55:
Et økofrø for hvert nyt barn på Jorden
På søndag er det Jordens Dag - der er stiftet af frivillige organisationer, skoler og virksomheder for at fremme et renere miljø. I år vil Danmarks godt og vel 100 Grønne Guider hver især være udrustet med 666 poser økologiske blomsterfrø, som de vil uddele til børn og voksne med lyst til at sprede farver og skønhed på steder hidtil dækket af græs, sten og bar jord. Det svarer til 180 millioner økofrø af 31 vilde, danske blomsterarter - eller ét frø for hvert barn, der fødes på Jorden i år. Kampagnen sætter fokus på økologisk havedyrkning og biologisk mangfoldighed. De Grønne Guider oplyser om dagen i en pressemeddelelse.

Ökoprüfzeichen
Det tidligere forsøg på
et fælles tysk øko-logo

Kl. 11.40:
Forbrugerpres for fælles tysk øko-mærke
Ingo Braune, der leder afdelingen for økologisk jordbrug og ekstensiv økonomi i det tyske forbrugerministerium, sigter mod at fuldende arbejdet med et standardiseret nationalt økologi-logo inden udgangen af april. Forbruger- og landbrugsminister Renate Künast har allerede lovet det, og en fjerdedel af alle tyskere venter på det, skriver Organic Trade Services. Ifølge en meningsmåling i kølvandet på de nylige fødevarekriser konverterer en konventionel tysk forbruger til økologien hvert sekund, og siden årsskiftet er antallet af økologiske forbrugere fordoblet. Den nye gruppe har desværre svært ved at finde frem til produkterne i junglen af 150 forskellige mærker og presser derfor på for et fælles symbol. Et tidligere forsøg i 1999 med logoet "Ökoprüfzeichen" gik i vasken på grund af dyb splittelse i den tyske øko-branche. Nu vil Braune samle alle parter ved forhandlingsbordet.

Onsdag 18. april 2001

Patrick Holden
Patrick Holden
melder sig ud i
protest mod
nedslagningerne

Kl. 10.35:
Strammer på GMO - men slapper på M&K
Fem gårde i England risikerer at miste deres økologiske autorisation, fordi de ligger mindre end seks kilometer fra et forsøgsområde for gensplejsede afgrøder (GMO). Den engelske økologiske organisation, Soil Association, vil nu vurdere de enkelte gårdes afgrøder og afstande, inden der tages stilling til, om de skal fratages autorisationen. Blandt verdens økologiske organisationer har Soil Association været blandt strammerne, når det gælder om at holde GMO væk fra økologisk jordbrug.

Når det gælder mund- og klovsyge er organisationen imidlertid ved at være blandt slapperne. Her er Soil Association nu gået ind i kampen for brug af vaccination mod sygdommen. Organisationen mener, at de omfattende nedslagninger af dyr er gået for vidt, og støtter nu et frivillligt vaccinationsprogram i de områder, som er ramt. I en pressemeddelelse går Soil Association kraftigt i rette med de engelske landboforeninger, National Farmers Union, NFU. I protest mod landboforeningernes nedslagningspolitik har direktøren for Soil Association, Patrick Holden, besluttet at stoppe sit 20 årige medlemskab af NFU.

Tirsdag 17. april 2001

Kl. 12.20:
Bedre handelskontakt med udlandet
Især via ØkoWeb'ens engelsksprogede forside, Organic.dk, får redaktionen løbende henvendelser fra udenlandske virksomheder, som ønsker kontakt med danske virksomheder eller landmænd. Det er forskelligt i hvilket omfang, vi har kunnet hjælpe dem. Men nu øger vi indsatsen. Fra i dag lægges henvendelserne på nettet i den rækkefølge, de kommer ind. Lidt pudsigt er der netop nu i mund- og klovsyge-krisen kommet et ønske fra en italiensk virksomhed, som ønsker leverancer af levende økologiske svin til Italien. Men det understreger måske også udgangspunktet for denne service: ØkoWeb'en bidrager med kontakten, men kan ikke påtage sig ansvar for konsekvenserne af de forretninger, som kommer ud af dem. Vi har ingen mulighed for at checke de udenlandske henvendelser. Vi kan blot gøre opmærksom på deres eksistens. På den nyoprettede side har vi lagt nogle af de senest indkomne henvendelser. Bemærk, at nogle trods alt er et par måneder gamle. Udlandskontakterne findes via ØkoWeb'ens Markedsplads, hvor der klikkes på "Udlandskontakter".

Minimælk

Kl. 8.25:
Minimælken rykker hele mælkesalget
Minimælken imponerer fortsat. Dagens presse er præget af overskrifter om, at den økologiske minimælk nu også får det samlede mælkesalg til at stige. Ifølge en artikel i Jyllands-Posten er det samlede danske mælkesalg steget med to procent siden minimælken blev lanceret. Som Jyllands-Posten spidst formulerer det: "Dermed har den nye mælk på to måneder gjort det, som flere kostbare reklamekampagner ikke formåede". I et nyhedsbrev til de danske mejerier skriver Mejeriforeningen, at markedsandelen for økologisk mælk er steget fra 24 til 27 procent siden januar. Alene Arlas Harmoniemælk har nu en markedsandel på 18 procent af det samlede mælkemarked. I nyhedsbrevet oplyser Mogens Poulsen fra Thise Mejeri, at også Thises fedtfattige jerseymælk sælger over al forventning. Mejeriet mangler jerseymælk. Alligevel lover han flere produkter af samme type i fremtiden.

Mandag 9. april 2001

Kinesisk stand, Biofach 2000
Asien har i flere år haft
mange stande
på den tyske Biofach

Kl. 13.30:
Biofach flytter til Japan
Verdens største økologiske handelsmesse, Biofach, vil nu ikke længere koncentrere sig om messen i Tyskland. Udover messen i Nürnberg næste år, vil der allerede i år blive holdt den første Biofach udenfor Tyskland. Det sker i midten af december i Japans hovedstad Tokyo. Initiativet skal nok også ses i lyset af, at Biofachs kolleger, de amerikanske øko-messer Expo East og Expo West sidste år angreb Biofachs hovedmarked Europa ved at etablere en Natural Products Expo Europe i Amsterdam.

Fredag 6. april 2001

bernward-geier.jpg (5214 bytes)
Bernward Geier skal
lede diskussionen
mellem Greenpeace
og Gæmelke

Kl. 11.40:
Ministrene myldrer til Ritts konference
Arrangørene bag den store europæiske konference om økologisk jordbrug, som Ritt Bjerregaard har taget initiativ til, har nu offentliggjort programmet på en hjemmeside. Allerede af talerne ses det, at konferencen har tiltrukket sig interesse blandt europæiske politikere. Store Bededag taler intet mindre end fire landbrugsministre (Sverige, Østrig, Tyskland og Norge) samt den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Og dagen før får IFOAM's generalsekretær Bernward Geier fornøjelsen af at være kampdommer i en diskussion mellem blandt andet lederen af det britiske Greenpeace og Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke.

Kl. 10.55:
Rettelse
Ret skal være ret: I onsdagens artikel om den ny rapport fra SJFI gav vi vist formuleringerne en tand for meget. Rapportens forfatter Lars-Bo Jacobsen gør opmærksom på, at mælkeproduktionen ikke direkte hindrer planteproducenter i at lægge om. Det, han har givet udtryk for, er, at mangelen på planteprodukter til foder er en følge af den store mælkeproduktion, og at denne mangel på planteprodukter ikke ville være tilstede, hvis den økologiske mælkeproduktion svarede til afsætningen. Derfor kan der være god grund til, at der er landmænd, der ikke ønsker at lægge om til at producere vegetabilske foderstoffer.

Vi beklager den forkerte formulering.

Torsdag 5. april 2001

Kl. 11.40:
Økolog vaccinerer mod M&K
Med vaccination af tre får mod mund- og klovsyge har den økologiske fritidslandmand Bernhard P. Fricke sat sindene i kog i Tyskland. Som medlem af byrådet i storbyen München og stifter af miljø- og borgerretsgruppen David mod Goliath har han tidligere været ude i provokationer, men ifølge dagbladet Die Welt mener mange, at han denne gang er gået for vidt. Ifølge Fricke gør han det i "bevidst protest mod EU-reglerne, som primært af kommercielle grunde billiger massemord på dyr - når der findes andre muligheder". Vaccinationerne kan betyde, at Tyskland mister sin status som mund- og klovsygefrit område. Ifølge Ritzaus Bureau risikerer Fricke nu en bøde på 50.000 DM for sin provokation.

Onsdag 4. april 2001

Lars-Bo Jacobsen
Lars-Bo Jacobsen

Kl. 13.50:
Mælken er en belastning for økologien
For økologiske mælkeproducenter er det ubehagelig læsning, der netop er kommet fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Rapporten Potentialet for Økologisk Jordbrug viser resultatet af nogle modelberegninger for, hvordan produktionen og afsætningen af økologiske produkter vil udvikle sig. Selv om der spås stigende afsætning af økologiske varer, slår rapporten fast, at det vil blive meget svært at slippe af med den store overproduktion af økologisk mælk. Ifølge rapporten har overproduktionen allerede givet mejeriselskaberne - fortrinsvis Arla Foods - et tab på cirka 120 millioner kroner. Analyserne viser, at den økologiske mælkeproduktion vil falde i de kommende år - blandt andet som følge af, at landmændene forlader økologien, når afregningsprisen går ned. Dertil kommer, at de økologiske mælkeproducenter direkte kan være en hindring for den økologiske udvikling. I forbindelse med udgivelsen siger rapportens forfatter, Lars-Bo Jacobsen, siger til ØkoWeb Danmark, at manglen på økologiske planteprodukter tildels er et resultat af den store overproduktion af mælk. Store økologiske arealer bruges til at producere en økologisk mælk, som ikke kan sælges istedet for at blive brugt på planteprodukter.

Også på et andet punkt er rapporten en provokation overfor mange økologer. Rapporten konkluderer, at økologien vil forblive en nicheproduktion, og at det økologiske areal vil være 118.000 hektar i år 2010 mod 92.100 hektar i dag. I forhold til det areal, som er under omlægning, er der faktisk tale om et fald. Lars-Bo Jacobsen siger direkte, at økologien ikke er noget godt instrument i miljøpolitikken. Den økologiske sektor skal trækkes frem af interessen fra forbrugerne og ikke via miljøafgifter på sprøjtemidler og kunstgødning.

Hele rapporten kan hentes i Acrobat-format (PDF) fra instituttets hjemmeside. Lars-Bo Jacobsen er interviewet om rapporten i JyskeVestkysten i dag.

Maria Thun
Maria Thun

Kl. 11.35:
Studietur til Maria Thuns biodynamiske forsøgscenter
Har man sagt biodynamisk jordbrug, må man også sige Maria Thun - der som en af biodynamikkens mest kendte frontfigurer i år kan fejre 50 års erfaring på feltet. Mange landmænd og haveejere har gennem tiden benyttet sig af hendes vejledning ud i månens og planeternes angivelige virkninger på afgrøders sunde vækst, holdbarhed og kvalitet - ikke mindst via hendes årlige Såkalender, der er udkommet på dansk i 25 år. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug arrangerer i anledning af jubilæet en studietur i juli til Maria Thuns forsøgscenter i Dexbach ved Kassel i Tyskland, hvor man arbejder med de biodynamiske præparater, jordbehandling, kompostering, ukrudts- og skadedyrskontrol og biavl. Det er flere år siden, der sidst har været en sådan tur, og der er plads til højst 25 deltagere, så interesserede gør nok klogt i at melde sig i god tid. Læs mere om turen i kalenderen.

Kl. 10.20:
Dyreværnsleder inviterer M&K-sygen til USA
Apropos debatten om mund- og klovsyge bidrager andre i noget mere ekstrem grad, end selv vi på ØkoWeb'en vover at lægge ryg til: Mens USA's myndigheder af al magt søger at holde mund- og klovsygen fra livet, håber præsidenten for PETA i al åbenhed på, at tidens nok mest uønskede gæst også krydser Atlanten. PETA er en så indflydelsesrig dyreværnsorganisation, at den har fået giganter som McDonalds og General Motors til at ændre kurs på visse punkter.

- Skulle den hæslighed komme her, vil det ikke være mere hæsligt for dyrene - de afventer en uhyggelig død alligevel. Men det kunne vække forbrugerne. Økonomisk vil det kun skade dem, der profiterer af, at mennesker får hjerteslag og dyr lever i koncentrationslejre, siger PETA's præsident Ingrid Newkirk til Planet Ark i en artikel, der nok kan løfte et og andet øjenbryn.

Tirsdag 3. april 2001

Kl. 11.25:
Danske Slagterier vred over "aprilsnar"
ØkoWeb'ens "aprilsnar" om forsøgene på at genåbne eksporten af svin til blandt andre Japan vakte ikke begejstring i Danske Slagterier. Redaktionen har netop modtaget en skarp reaktion, hvor artiklen betegnes som stupid, grovkornet og idéforladt. Heri er redaktionen selvsagt ikke enig. Tværtimod mener vi, at det er pressens pligt at gøre opmærksom på dilemmaer i samfundsudviklingen. Og god aprilsjov skal rumme en bitter kerne af sandhed. ØkoWeb'en formulerer blot det spørgsmål, som danskere, japanske veterinære myndigheder og mange andre allerede stiller sig selv: Er der ikke en modsætning imellem at udråbe Europa til ét stort marked med uhindret bevægelse og så samtidig tro, at man kan blive fri for de negative konsekvenser som naturnødvendigt følger med? Set fra et "fundamentalistisk" økologisk synspunkt bidrager både globaliseringen og Schengen til, at såvel mennesker som dyr udsættes for et øget selektionstryk - herunder epidemier - som kan få betydeligt større konsekvenser end tabet af en nok så stor milliardeksport. Den bekymring bør debatteres, og det skulle "aprilsnarren" bidrage til.

Redaktionen mener ikke - og har ikke ønsket - at historien skulle skade Danske Slagteriers og myndighedernes arbejde for at genåbne markederne. Og for at der ikke skal herske skyggen af tvivl: Redaktionen støtter alle bestræbelser på at bekæmpe mund- og klovsygen, herunder nedslagninger, isolering af mennesker og dyr samt ekstreme veterinære foranstaltninger. Herværende redaktør, der som barn havde de tusinder af forsøgs-marsvin på Lindholm som sine kæledyr, er ikke på nogen måde i tvivl om det rigtige i den politik. Men det fritager os ikke fra den - til tider upopulære  - journalistiske pligt, det er at stille relevante spørgsmål.

Michael Borgen, redaktør

Kl. 9.55:
Hollandske økologer: Vaccinér alle kvæg og svin
Hollandske veterinærmyndigheder, der er begyndt at vaccinere husdyr mod mund- og klovsyge omkring byen Kootwijkerbroek, hvor sygdommen brød ud for nylig, får modstand fra vrede landmænd. Men den hollandske økologiske landbrugsorganisation Platform Biologica støtter vaccinationerne. I et åbent brev opfordrer økologerne indtrængende den hollandske landbrugsminister Brinkhorst til at kæmpe for at gøre en ende på masseslagteriet af raske dyr ikke blot i Holland, men inden for hele EU.

- I et civiliceret samfund er det utilgiveligt at ofre dyr på den måde, blot for at EU skal kunne fortsætte med at eksportere kød, skriver Platform Biologica, der vil, at dyr kun slagtes, når sygdommen er bekræftet, og at alle sunde dyr får lov at leve - om muligt med EU's accept. Desuden foreslår de, når først højrisikoområderne er sikret, at vaccinere samtlige kvæg og svin for at forebygge yderligere udbrud af mund- og klovsyge.

Mandag 2. april 2001

Løgismose

Kl. 16.10:
Løgismose køber Allested Mejeri af Arla
Det lille fynske mejeri Løgismose, der producerer især økologiske specialoste til hjemmemarkedet, har købt det ligeledes fynske Allested Mejeri for en sum af tre millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den hidtidige ejer Arla Foods, der også sælger Grøndal Mejeri på Fyn for at opfylde Konkurrencestyrelsens betingelser for fusionsaftalen først mellem MD Foods og Kløvermælk i 1999 og sidste år mellem MD Foods og svenske Arla. Løgismose Mejeri vil med Allested Mejeri styrke sin produktion af rygeost, fetaost og fromage frais til det danske marked og også udvikle nye produkter.

Erik Bjørn Olsen
Erik Bjørn Olsen

Kl. 12.20:
Fortsat dialog om økokvalitet mellem producenter og forbrugere
Den aktuelle debat om tilsætningsstoffer i økovarer kom til at præge debatmødet "Økologisk produktion i praksis" i Odense i fredags (omtalt 9. februar). Alle deltagende økologiske producenter og forbrugere var helt enige om, at såvel rene råvarer som ren forarbejdning er en klar forudsætning for at kunne kalde noget økologisk. Ellers gik debatten på dels distribueringen af økologiske varer, dels graden af forarbejdning - og begge deles betydning for den økologiske kvalitet.

Ø-gruppens formand, Lisbeth Damsgaard, talte for at genoplive "den aktive forbruger", som vedvarende må stille krav til supermarkederne. Både producenter og forbrugere ser et stort problem i supermarkedernes "uniformering" af økologien - det, at gulerødderne vaskes og pakkes i plastik og ikke sælges i forskellige sorter, men slet og ret som gulerødder. Ø-gruppens sekretær Erik Bjørn Olsen ser problematikken afspejlet i et stagnerende øko-salg i supermarkederne, mens de seneste år har budt på vældig vækst i det mere direkte salg - som via Årstiderne, der nu har omkring 12.000 abonnenter. Endelig var mødedeltagerne enige om, at dansk økologi trænger til et fælles værdisæt for, hvad økologisk kvalitet er. Hvilken grad af forarbejdning vil man tillade? Kan for eksempel homogeniseret mælk stadig kaldes økologisk?

Dialogen mellem producenter og forbrugere vil fortsætte på flere seminarer efter sommerferien, siger Erik Bjørn Olsen. Det viste mødets deltagere stor interesse for.

Søndag 1. april 2001

Kl. 0.00:
APRILSNAR: Det femte forbehold
ØkoWeb Danmark har flere gange med en vis succes deltaget i det årlige pressesjov med "aprilsnar" over for læserne (se fx 1. april 1998). Det vil vi dog afholde os fra i år. Årsagen er, at vi let kommer til at stå i skyggen af Danmarkshistoriens hidtil mest vovede aprilspøg: Fødevareministeriet og Danske Slagterier forsøger netop nu at bilde USA, Japan og Rusland ind, at vi udover de fire kendte forbehold i Edinburgh-aftalen også fik et femte forbehold: Virus må ikke passere den danske grænse. Selvom vi nu er medlem af et indre marked og et Schengen-samarbejde med uhindret adgang for mennesker, varer og kapital, så er vi stadig et lukket nationalt marked, når det gælder smitsomme sygdomme!

Ikke siden Tordenskjolds soldater snød svenskerne, har danske myndigheder forsøgt at binde udenlandske magter en så fantastisk historie på ærmet. Der er store interesser på spil, og derfor vil ØkoWeb'en ikke tage opmærksomhed fra spøgen ved at gå ind i konkurrencen om den mest usandsynlige aprilsnar.

MARKEDSPLADSEN
30. april
* Friland Foods markedstillæg for slagtesvin steg i marts til 2,50 kr. Årsagen tilskrives øget interesse for økologisk kød i en tid med BSE og mund- & klovsyge
Se Noteringerne

26. april
* Prisen på smågrise stiger 12 kr.
Se Noteringerne
* Slagter Morsø leverer kød til døren i Østjylland

25. april
* Cognac-producent søger importør
Se Udlandskontakter

24. april
* Broccoli fra Ecuador
Se Udlandskontakter
* Frilandssmågrise sælges
Se Rubrikannoncerne

23. april
* Egyptisk aloe vera
Se Udlandskontakter
* To Simmentaler kælvekvier sælges
Se Rubrikannoncerne

20. april
* Højt økotillæg for kvæg helt op til 350 kg fra Hanegal
Se Noteringerne
* Græsk virksomhed søger leverandører af mælkeprodukter
Se Udlandskontakter
* Kødkvægskvier sælges
Se Rubrikannoncerne
* Franske frugt- og grøntavlere søger danske importører
Se Udlandskontakter

19. april
* Fald i prisen på smågrise igen
Se Noteringerne
* Friland Foods okse-
notering er steget
Se Noteringerne
* Eksportører til Abu Dhabi søges
Se Udlandskontakter
* SDM kælvekvier købes
Se Rubrikannoncerne

18. april
* Importør af indiske krydderier søges.
Se Udlandskontakter
* Udstillere søges til sjællandsk høstmarked
Se Rubrikannoncerne

17. april
* Feedcar sælges
Se Rubrikannoncerne

16. april
* Fald i prisen på  smågrise
Se Noteringerne

9. april
* Økobygger til leje
Se Rubrikannoncerne

6. april
* Tyrekalve købes
Se Rubrikannoncerne
* Noteringen for smågrise er uændret
Se Noteringerne
* Indkøbs-   el. logistik-job søges
Se Rubrikannoncerne

3. april
* Blandingshvalpe sælges
* Stenovnskursus i Sydfrankrig
Se Rubrikannoncerne

2. april
* Malkemaskiner,
* industrivaskemaskine
* og gyllevogn sælges
* Økologiske lucerne grønpiller sælges
Se Rubrikannoncerne

1. april
* Fuldfodervogn sælges
Se Rubrikannoncerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her