Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her 

Torsdag 31. maj 2001

expoeurope.gif (2244 bytes)

Kl. 11.20
Stort rykind til Expo Europe
Mere end 4.500 besøgende fra hele verden ventes på Natural Products Expo Europe i Amsterdam den 12-14. juni - tre gange så mange som ved introduktionen sidste år. Messen har amerikanske rødder, og af de 275 udstillere kommer næsten en tredjedel da også fra Nordamerika. Mere end hver tiende kommer fra Asien, Mellemøsten og Indien - mens listen ikke afslører danske aktører, der nok endnu holder sig til BioFach. Expo præsenterer 200 nye økologiske produkter og tjenester for det europæiske marked, og sideløbende finder en konference sted med seminarer for hver varesektor. "Det Økologiske Program", som organiseres sammen med IFOAM, fokuserer på internationale standarder og vellykket varemærkning. Detailsalg får særlig opmærksomhed med et halvdagsseminar i selskab med Danny Wells - den amerikanske guru for økofødevareleverandører - der vil dele ud af de erfaringer, som har gjort ham til en af de mest succesrige forhandlere i USA. Tilmelding er gratis inden 5. juni.

Onsdag 30. maj 2001

Renate Künast forfoelger Ritt
Med lanceringen af et
tysk Ø-mærke, prøver
Renate Künast at bringe
sig på omgangshøjde
med sin danske kollega

Kl. 14.20
Tysk økologo lige om hjørnet
Den tyske landbrugsminister - nu kaldet forbrugerbeskyttelsesminister - Renate Künast sagde i sidste uge i Das Presseportal, at hun vil præsentere det længe ventede økologiske enhedsmærke for Tyskland i løbet af få uger. Kravene ligger på linie med kravene til EU-mærket - hvilket er et fald i standard i forhold til andre eksisterende tyske mærker. Mærket skal give Tyskland ét statsmærke, ligesom Danmark har haft siden lanceringen af Ø-mærket i 1990. Det beklager især landbrugsorganisationen Ökologischer Landbau, mens andre som Öko-Prüfzeichen GmbH, Bioland og Demeter tror, at det nye enhedsmærke vil gavne markedsføringen af tyske økoprodukter. Künast selv siger, at det nu handler om at fylde hylderne og at få flere landmænd til at omlægge til økologi for at udbrede detailsalget af økologiske produkter. Samtidig vil hun til stadighed arbejde for at hæve ikke blot den tyske, men hele EU-standarden.

Kl. 11.30
"Øko-Ritt" vil stoppe giftstofferne ved grænsen
Fødevareminister Ritt Bjerregaard har nu igen mistet tålmodigheden med sin gamle arbejdsplads Europakommisionen. Politiken skriver i dag, at Ritt Bjerregaard vil forbyde import af grønt og frugt med rester af sprøjtemidler, som ikke er godkendt i Danmark. EU's målsætning var inden 2003 at foretage en vurdering af de 850 sprøjtegifte, som er på markedet. Men det står allerede nu klart, at den deadline bliver overskredet med flere år. Det er årsagen til, at Ritt Bjerregaard nu skrider til handling med nationale foranstaltninger. I Danmark er der glæde over hele linien. De danske gartnere rammes ikke, idet de kun bruger lovlige sprøjtemidler. FDB erkender, at man nu kommer til at undvære nogle - specielt spanske - grønsager, men man hilser det alligevel velkommen. Grøn Information, som flere gange har råbt vagt i gevær overfor problemet, er naturligvis begejstrede (se deres side om pesticidrester). Fødevaredirektoratet lavede i vinter en undersøgelse af problemet.

Tirsdag 29. maj 2001

Kl. 15.15
Kursus i helt økologisk kvægfodring
Den Økologiske Landbrugsskole i Åbybro inviterer alle, der er interesserede i at få klarhed over konsekvenserne af de nye regler om 100 procents økologisk foder til kvæg, til gratis kursus tre dage i starten af juli. Man skal dog være fyldt 20 år, have beskæftiget sig med køer i mindst tre år og må ikke være under uddannelse. Kurset ledes af Simme Eriksen og sker i samarbejde med AMU Nordjylland.
Kl. 11.50:
Gode muligheder for eksport af økovarer til Sverige
Det svenske marked for økologiske produkter vokser eksplosivt, og selvom år 2000-målet om ti procent økologisk landbrugsjord for længst er overhalet, kan de svenske landmænd og forhandlere slet ikke følge med efterspørgslen. Samtidig har danske eksportører oplevet problemer med at blive godkendt af den svenske øko-certificering. På den baggrund har Landbrugsraadet sammen med Handelskammeret og Økologisk Landscenter udarbejdet en rapport, der peger på gode afsætningsmuligheder, især til supermarkedskæder som Gröna Konsum, Hemköp og ICA. Rapporten kan downloades i pdf-format.

Mandag 28. maj 2001

Sprøjtning
Sprøjtning set fra en nabohave

Kl. 12.30:
Krav om sprøjtefri zone op til skel
Langt de fleste landmænd sprøjter helt op til skel, på trods af Pesticidhandlingsplanens krav om retningslinjer for sprøjtning op til private haver inden sprøjtesæsonens start. Det er helt uacceptabelt for de private haver, veje, offentlige arealer, skove, hegn, vådområder og økologiske marker, det går ud over, siger Landsforeningen Praktisk Økologi i en pressemeddelelse. Landsforeningen kritiserer landboforeningerne dels for manglende samarbejdsvilje, dels for at have lavet alt for slappe retningslinier, som den enkelte landmand selv kan beslutte sig til at følge eller ej. Derfor kræver foreningen nu, at politikerne skrider ind med et sprøjteforbud i en mindst 24 meter bred zone op til skel for at beskytte den øvrige del af befolkningen mod sprøjtemidler.

Kl. 10.15:
M&K stopper markvandring
Efter nogle tekniske problemer er ØkoWeb'en nu igen ved at være på højkant. Vi starter op med at oplyse om andres problemer: Rugballegaard har aflyst sin markvandring torsdag 7. juni om blandt andet mælkeproduktion og samgræsning med svin. Årsagen er risikoen for spredning af mund- og klovsyge. Til gengæld opretholdes markvandringen i morgen. Den handler om mekanisk præcisionsdyrkning af grønsager og sukkerroer og indebærer derfor næppe nogen risiko. Der er ingen krav om tilmelding, så det er ikke for sent at beslutte sig for at deltage.

Tirsdag 22. maj 2001

Kl. 9.15:
Teknisk uheld
Et nedbrud i ØkoWeb'ens mest centrale harddisk i weekenden holder os for øjeblikket beskæftiget med at minimere tab af data. Derfor er nyhedsopdateringen lagt på vågeblus. Vi forventer at være klar  snart igen.

Fredag 18. maj 2001

Kl. 12.40:
Nyt internationalt månedsblad om økostandarder
Grolink AB i Sverige - for hvilket IFOAM-præsident Gunnar Rundgren er direktør, har lanceret et nyt engelsksproget månedsblad: "The Organic Standard", der vil følge udviklingen omkring certificering i den økologiske sektor. Første nummer kom den 1 maj, og abonnenter kan få det både elektronisk eller i en trykt udgave for omkring 2.200 kroner årligt, men interesserede kan hente et testnummer i pdf-format på nettet.
Kl. 11.40:
Jyder tanker økologisk
Q8's kasser med økologiske grønsager er blevet et stort hit i Syd- og Sønderjylland, skriver Jydske Vestkysten. Siden Q8 indledte et samarbejde med Økoterminalen i januar, er salget steget med størst omsætning vest for Storebælt. Økoterminalens direktør, Mikael Larsen, er forbavset over den markante stigning i Vest-, Syd- og Sønderjylland, fordi jyderne er kendt som de mest skeptiske over for økologi. Men årsagen til det hidtil vigende salg, mener han, ligger også i den omstændighed, at man i flere landdistrikter slet ikke kan få økologiske varer hos den lokale købmand, og at der er en grænse for, hvor langt man vil køre efter dem. Til gengæld er det nemt at tage en kasse grønsager med fra tanken på vej hjem fra arbejde. Efter sommerferien følger Q8 og Økoterminalen succesen op med økologisk frugt og gør det muligt at bestille sine frugt- og grønsagskasser over Internettet.

Torsdag 17. maj 2001

Kl. 15.55:
Nyt lovudspil om grønt regnskab i landbruget
Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag fra Enhedslisten om afgift på kvælstoftab i landbruget - det såkaldte grønne regnskab. Enhedslisten kom første gang med et lignende forslag i 1997 i forbindelse med Vandmiljøplan II, men ingen andre partier mente dengang, at dansk landbrug var klar til en sådan omlægning. Nu ser Venstres landbrugsordfører Christian Mejdahl imidlertid positivt på at indføre grønt regnskab, når vandmiljøplanen skal fornys i 2003, skriver Berlingske Tidende i dag. Dog strammer Enhedslisten sit nye forslag, sådan at de grønne regnskaber samtidig skal skubbe til omstillingen mod mere økologisk drift - og så langt vil Venstre trods alt ikke strække sig endnu.
Kl. 12.45:
Økobyggeri på vej ud af sin niche
Med en pose penge på 80 millioner kroner giver By- og Boligministeriet nu økologisk byggeri et markant løft. Den økologiske kompetence hos byggeriets aktører skal udvikles, og ildsjælene skal professionaliseres, som det hedder i programmet for "den økologiske accelerationspulje". Puljen, der løber over fire år, er blevet til på initiativ af Enhedslisten og i en aftale med regeringen og SF. Ifølge by- og boligminister Lotte Bundsgaard skal den ruste Danmark til fremtidens byggeri, hvor hun spår økologien en central placering. Alle byggeriets parter får adgang til at søge puljen, fra de største til de mindste producenter og bygherrer, og første ansøgningsrunde bliver i efteråret 2001. Samtlige projektrapporter vil blive lagt på ministeriets hjemmeside, og sammesteds opbygges et åbent interaktivt kommunikationsforum for potentielle puljeansøgere og andre interesserede.    

Onsdag 16. maj 2001

Bo Nytofte
Bo Nytofte

Niels Ebbe
Niels Ebbe

Kl. 14.50:
Salget falder - men det stiger også
Det debatteres til stadighed, om det økologiske salg falder eller stiger. For nylig bekræftede blandt andre supermarkedsfolk, at salget stagnerer eller falder. Men i branchen er mange af den opfattelse, at salget nok falder nogle steder - men stiger hos andre. Der flyttes markeder. Forretningsfører Bo Nytofte siger, at Biodanias salgskoordinering af grønt ikke er faldende. Han nævner ISO og abonnementssystemet Aarstiderne som kunder med fremgang. Også Niels Ebbe fra grossisten Solhjulet nævner Aarstiderne som en kunde  - blandt flere - med markant fremgang. Også Netto nævnes i branchen som en forhandler med fremgang, men indkøbschef Fie Hansen-Hoeck siger, at Nettos stigende omsætning primært skyldes åbning af nye butikker. Generelt mener hun, salget af økologiske varer har fundet et stabilt leje - uden fremgang. Både hun og FDB's miljøkoordinator Mogens Verge bekræfter, at supermarkederne har stoppet den tidligere voldsomme markedsføring af økologiske varer, "... og det ville være mærkeligt, hvis vi ikke kunne mærke det på salget", siger Mogens Verge. Han mener også, at konkurrencen fra abonnementsordningerne begynder at kunne mærkes, blandt andet fordi de sælger til den del af kunderne, som køber særlig mange økologiske produkter.

En mini-undersøgelse, som ØkoWeb'en har foretaget her til formiddag tyder på, at de større abonnementsordninger, Aarstiderne, Økoterminalen, Buresø, Nørregaard og Bankegaarden, tilsammen omsætter for 100-150 millioner kroner på årsbasis. Aarstiderne er langt den største.

Tirsdag 15. maj 2001

Kjartan Poulsen
Kjartan Poulsen

Kl. 13.00:
ØkoMælk vil nu markedsføre sig på løsdriften
Siden ØkoMælk A/S som tidligere omtalt og lidt drillende besluttede sig for at rykke datoen for introduktionen på markedet af den såkaldte 100 procents mælk frem til torsdag i sidste uge, har det lille vestjyske mejeri modtaget en del beske bemærkninger fra andre mejerier - og ikke mindst fra Arla Foods, fortæller Kjartan Poulsen fra ØkoMælk til ØkoWeb Danmark. Til gengæld har reaktionerne fra forbrugerne været meget positive, og - noget uventet - især på "sidebemærkningen" i mejeriets pressemeddelelse om, at ØkoMælk også som landets første mejeri stiller krav til sine leverandører om, at alle dyr skal gå i løsdrift.

- Forbrugerne kan bedre forstå, hvad løsdrift drejer sig om - end sagen om 100 procent økologisk foder. Derfor vil vi bruge mere krudt på at markedsføre os på det punkt, sikkert via vores kartoner og vores hjemmeside. Men faktisk skiftede de sidste af vores 32 leverandører allerede sidste sommer til løsdrift, så det, at vi nu formulerer et formelt krav, bekræfter blot virkeligheden, siger Kjartan Poulsen.  

Mandag 14. maj 2001

Renate, Ritt og Margareta
Ritt Bjerregaard flankeret af landbrugsministrene
Renate Künast fra Tyskland og Margareta Winberg fra Sverige

Kl. 0.55:
De tre søstres præcisions-angreb
Hvis landbrugskommissær Franz Fischler er i besiddelse af et politisk missilforsvar, er det nu, han skal trykke på knappen. Fødevareminister Ritt Bjerregaard har længe kritiseret ham for at gøre for lidt for økologien, og Store Bededag rettede hun sammen med sine landbrugspolitiske kampsøstre Renate og Margareta et politisk missilangreb direkte mod hans kontor.

Formålet med Ritts økologiske konference i Snekkersten var dels at rydde forhindringerne for en økologisk udvikling af vejen, dels at sikre at missilet forsætter sin bane, hvis Poul Nyrup - som ventet - udskriver valg i morgen, tirsdag. Med offentliggørelse af Københavner Deklarationen lykkedes begge dele, og dermed blev konferencen en succes. Over 300 konference-deltagere havde købt billet til konferencen. De fik god mad og en række oplæg om forskellige temaer. Men deres vigtigste funktion var at klappe på de rigtige tidspunkter under Ritts politiske angreb. Og det gjorde de.

Læs ØkoWeb'ens første analyse af forløbet på Ritts konference. Bemærk også, at alle konferencens taler og papirer ligger på konferencens hjemmeside.

Onsdag 9. maj 2001

Kl. 13.35:
Harmonie går til USA
Hvad indad tabes, skal udad vindes. Arla Foods oplyser, at man har sikret eksport af to økologiske oste af havarti- og blue-typer til USA. De bliver - ligesom herhjemme - markedsført under Harmonie-mærket.
Kl. 13.30:
Supermarkedernes øko-salg falder
Netop i dag, hvor Danmark byder velkommen til en stribe europæiske landbrugsnotabiliter op til øko-konferencen i Snekkersten i morgen, skriver Politiken, at det danske salg af økologiske varer falder. Historien bygger blandt andet på den netop udkomne rapport fra Institut for Konjunkturanalyse, men tendensen bekræftes af både FDB, Dansk Supermarked, Økologiens Hus og Ritt Bjerregaard selv.

ØkoWeb Danmark vil være til stede ved konferencen i Snekkersten, men vi dækker den ikke online, så billeder og tekst derfra vil først findes her på siden efter bededagsferien.

Tirsdag 8. maj 2001

Kl. 10.55:
Campylobacter truer svensk økologisk kyllingeavl
Svensk presse har i den seneste uge antydet, at Livsmedelsverket vil forbyde økologisk kyllingeavl på grund af problemer med campylobacter, skriver Ekologiska Lantbrukerna i sit seneste nyhedsbrev. Det blev dementeret i går på et møde mellem Livsmedelsverket og blandt andre repræsentanter for økologerne, men det står klart, at de svenske myndigheder ser meget alvorligt på problemet og vil kræve en advarsel på produkterne. Den nuværende brugerinformation om nøje køkkenhygiejne er ikke nok, mener Livsmedelsverket. I øjeblikket findes kun én stor avler af økologiske slagtekyllinger i Sverige, siden Kronfågel stoppede sin produktion i efteråret som følge af de nye EU-regler, som kræver 81 dages opfostring i økologisk dyrehold. Den lange opfostringstid bidrager samtidig til, at campylobacter findes i alle økokyllinger. Gårsdagens møde mundede ud i en beslutning om at tage initiativ til forskning i slagtemetoder, som sikrer at kyllingers tarmindhold bliver i tarmene også efter slagtning.

Mandag 7. maj 2001

Danskerne 2001

Kl. 12.10:
Forskere: Gør hele landbruget økologisk!
I stedet for at bruge 20 milliarder kroner på at nedbringe udslippet af CO2 burde Danmark bruge pengene på at gøre alle danske landbrug økologiske. Danmarks meget bekostelige indsats for at begrænse drivhuseffekten er rent symbolsk og har ikke nogen mærkbar effekt på det globale CO2-udslip, konkluderer Institut for Konjunkturanalyse i sin årbog "Danskerne 2001", som udkommer i morgen.

Direktør Jørn Thulstrup peger som instituttets øvrige forskere bag årbogen på, at man for det samme beløb kunne omlægge alle danske landbrug til økologisk drift og sikre såvel kvalitet som sundhed, dyrevelfærd og miljø. Det er vanskeligt at forstå, at samfundet i vidt omfang accepterer landbrugets fortsatte og veldokumenterede ødelæggelse af miljøet, hedder det i årbogens kapitel om "Danskerne, maden og miljøet". Årbogen er på i alt 96 indbundne sider - i A4-format, "så man rent fysisk kan bruge den til at slå folk oven i hovederne med," som Jørn Thulstrup siger det til ØkoWeb Danmark.

Økomælks letmælk

Kl. 8.15:
ØkoMælk overhaler Arla - igen
Mejeriernes konkurrence om at komme først med ny "procent-mælk" har nu næsten taget karakter af indædt kamp. Da det gjaldt 0,5-procent, var det især Thise og Arla, som konkurrerede om første-pladsen, men med den såkaldte "100-procents mælk" står mejeri-giganten over for en anden lille konkurrent, ØkoMælk. Til bladet Økologisk Jordbrug, som udkom i fredags, indrømmede Arla Foods, at man fremrykkede introduktionen af 100-procents-mælken til 1. juni bl.a. for ikke at komme bagefter ØkoMælk. Men her til morgen har ØkoMælk igen trumfet over ved at love den nye mælk allerede på torsdag. I en pressemeddelelse begrundes fremrykningen med, at det sker for at bevise Danmarks førerposition på det økologiske område, når Ritt Bjerregaards store europæiske konference om økologi starter i Snekkersten på torsdag.

For at forhindre enhver forvirring bør det nævnes, at 100-procents mælk stammer fra køer, fodret 100 procent med økologisk foder, mens 0,5-procents mælken er en mælk, hvor fedtprocenten er reduceret til 0,5 procent.

Kl. 10.15:
Slut med økologisk braklægning
Efter flere års ønske om og arbejde for at slippe for at lægge godt en tiendedel af jorden brak får økologiske landmænd nu lov at høste foderafgrøder som kløvergræs, lucerne og lupiner på brakarealer uden at miste EUs hektarstøtte. Det besluttede EUs Landbrugsministerråd i sidste uge, skriver Økologisk Jordbrug i dag. Ændringen vil træde i kraft allerede i år. Et forslag om helt at fritage økologer for at braklægge jord, fordi økologisk avl i sig selv begrænser produktionen, er fremsat af Danmarks fødevareminister Ritt Bjerregaard og bliver nu overvejet i EU-Kommisionen.

Fredag 4. maj 2001

Kl. 15.10:
Voluntører i økologiens tjeneste
"Vi Hjælper Hinanden" (VHH) hedder et nyt website, der sætter økologiske gårde, gartnerier og  projekter i kontakt med mennesker, som til gengæld for få timers dagligt arbejde tilbydes kost og logi - og oven i hatten får et praktisk kendskab til økologi. Ideen med netværket er at skabe interesse og forståelse for en økologisk forsvarlig produktion og levevis. VHH er en dansk gren af WWOOF og har allerede fået over 20 danske værter plottet ind på kortet.
Kl. 11.30:
Konference om biologisk bekæmpelse
Resultaterne af 16 forskellige projekter om biologisk bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr bliver i dag lagt frem på en konference på Landbohøjskolen, oplyser Externt Forvm, Fødevareministeriets ugebrev. Projekterne har blandt andet afprøvet metoder til at bekæmpe bladlus i korn, gråskimmel i løg, æbleskurv og fluer i stalde. På baggrund af resultaterne vil deltagerne diskutere perspektiverne for at øge brugen af biologiske som et alternativ til kemiske midler. Ifølge arrangørerne - Danmarks Jordbrugsforskning, Statens Skadedyrlaboratorium og Landbohøjskolen - er Danmark helt i front på området.
Kl. 10.15:
Slut med økologisk braklægning
Efter flere års ønske om og arbejde for at slippe for at lægge godt en tiendedel af jorden brak får økologiske landmænd nu lov at høste foderafgrøder som kløvergræs, lucerne og lupiner på brakarealer uden at miste EUs hektarstøtte. Det besluttede EUs Landbrugsministerråd i sidste uge, skriver Økologisk Jordbrug i dag. Ændringen vil træde i kraft allerede i år. Et forslag om helt at fritage økologer for at braklægge jord, fordi økologisk avl i sig selv begrænser produktionen, er fremsat af Danmarks fødevareminister Ritt Bjerregaard og bliver nu overvejet i EU-Kommisionen.

Torsdag 3. maj 2001

Kl. 13.15:
Indisk frugtavl på vej mod SKAL-certificering
Ifølge Organic Trade Services vil man snart kunne få økologiske bananer og kokosnødder fra Indien, mærket af det førende hollandske øko-certificeringsorgan SKAL. Firmaet S S Farms & Holdings Inc. med hovedsæde i Bangalore i Sydindien vil - så snart certificeringen er i hus - satse på eksport af eksotisk plantagefrugt og forventer at komme til at spille en førende rolle på det internationale marked. Flere europæiske grossister har allerede vist interesse for import.

Blomsten og Svanen

Kl. 10.45:
EU modarbejder egne miljømærker
Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd er gået sammen i en fælles kritik af EUs tveæggede indsats på miljømærkningsområdet. De to grønne organisationer anfægter, at EU-kommissionen på den ene side vil fremme grønne og miljømærkede indkøb i det offentlige, men samtidig forbyder institutioner i stat, amt og kommune at stille krav om, at indkøbte produkter for eksempel skal bære EU's eget miljømærke "Blomsten".

- Det er grotesk, at en offentlig institution ikke må favorisere miljømærkede produkter i forhold til "almindelige varer", når man ellers fra det offentliges side – bl.a. Miljøstyrelsen – laver kampagner for at få almindelige mennesker til at købe de miljømærkede produkter. Derfor skal EU-reglerne hurtigst muligt ændres, så der kommer en overensstemmelse i tingene, siger Tine Due Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening og Christian Ege fra Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse, der kraftigt opfordrer den danske regering til at gå ind i sagen.

Onsdag 2. maj 2001

Kl. 10.10:
Kun økomad er fri for transfedtsyrer
En ny amerikansk undersøgelse styrker mistanken om, at transfedtsyrer skader ufødte børn, skriver Berlingske Tidende. Transfedtsyrer, der blandt andet øger risikoen for åreforkalkning, overføres fra mor til foster, og undersøgelsen, som er offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition, viser, at jo højere indholdet af transfedtsyrer i barnets blod er, desto kortere har graviditeten været. Transfedtsyrer findes i industrielt fremstillede fedtstoffer, og blandt andet i fastfood, kager og slik. Professor Jørn Dyerberg fra Forskningsinstitut for Human Ernæring siger, at det reelt er umuligt at fravælge transfedtsyrerne, der ikke deklareres. Kun økologisk mad indeholder ikke transfedtsyrer, idet transfedtsyrerne er resultatet af en kemisk hærdning, som ikke er tilladt i de økologiske forarbejdningsregler. Ernæringsrådet har lagt et resumé af en rapport om transfedtsyrer på nettet. Se også rådets pressemeddelelse.

Tirsdag 1. maj 2001

Kl. 15.55:
Debatmøde om økologiske principper
Kan man kastrere økologiske slagtesvin? Kan økomælk homogeniseres? Kan grønsager dyrket uden jord kaldes økologiske? Det er nogle af de spørgsmål, som landmænd, forbrugere, konsulenter og andre interesserede vil spørge sig selv og hinanden om ved et sommermødeAskov Højskole den 21. juni, skriver Økologiens Hus. Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Forskningscenter for Økologisk Jordbrug står for mødet i samarbejde med Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug

Helga Willer
Helga Willer

Kl. 11.15:
Økologi Jorden rundt 2001
15,8 millioner hektarer af Jordens jord dyrkes nu økologisk. Australien topper med 7,7 millioner hektarer. Lille Liechtenstein fører relativt med 18 procent af landet konverteret til økologi. I 1999-tal ligger det globale salg af økologiske produkter på næsten 170 billioner kroner med USA, Tyskland og Japan som de største markeder. I 90'erne steg arealet af økologisk jordbrug i Europa med 30 procent og størst vækst i Skandinavien og Middelhavslandene. Indtil videre har kun Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Sverige og Wales hver sin aktionsplan for økologiens udvikling. Alt det og meget mere veldokumenteret information kan man læse sig til i en rapport fra Stiftelsen Økologi og Landbrug i Tyskland. Rapporten, der er skrevet på både tysk og engelsk, er bedrevet af Dr. Helga Willer og Minou Yussefi, og kan downloades som pdf-fil - men bemærk før udskrivning: rapporten breder sig over 134 sider.

ØkoMælk A/S
31. maj
* Dansk partner vedr. shiitake svampe søges
Se Udlandskontakter

30. maj
* Storkasser til grønsager sælges
Se Rubrikannoncerne

29. maj
* Sandudlægger sælges
Se Rubrikannoncerne

28. maj
* Søges: rådgivning om maskiner til økodrift
* Frilandssmågrise sælges
Se Rubrikannoncerne
* Smågrisenoteringen stiger 1 krone
Se Noteringerne

18. maj
* Smågrisenoteringen stiger 11 kroner
Se Noteringerne

17. maj
* Vængegården på Sjælland ny i Stalddørskataloget

16. maj
* Administrativ hjælp til opstart at lille bedrift søges
Se Rubrikannoncerne

15. maj
* Nyt økologisk bofællesskab søger beboere
Se Rubrikannoncerne

14. maj
* Schropshire-får sælges
* Ammekvoter sælges
* Skotsk højlændertyr sælges
Se Rubrikannoncerne

8. maj
* Tyrekalve købes
Se Rubrikannoncerne

7. maj
* Økofødevarer (kød) søges af græsk importør
Se Udlandskontakter
* Noteringen for smågrise stiger
Se Noteringerne
* Lille sjællandsk øko-brug sælges
Se Rubrikannoncerne
* Tyre/stude sælges
Se Rubrikannoncerne

4. maj
* Leguan vårhvede sælges
* Aktiv sommerferie på økologisk landbrug
Se Rubrikannoncerne

3. maj
* Tre spørgsmål fra Energistyrelsen
Se Rubrikannoncerne
* Indisk økologisk bomuldstøjsfirma søger importører
Se Udlandskontakter

1.maj
* Aberlour Økologisk Landhandel på nettet
Se Stalddørskataloget

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her