Hvidovre måtte ikke forbyde sprøjtemidler
Hvidovre Kommune fandt i 1996 ukrudtsmidlerne Prefix og Casaron i drikkevandet, men måtte ikke beskytte drikkevandet. Læs mere

Uøkologisk vand
Alle kan glemme øko-reglerne. Læs om, da Økologisk Landsforening ulovligt solgte økologisk vand

 

  

Stadig mere Roundup finder vej til grundvandet
24. januar 2011


Karen Ellemann vil undersøge, hvad årsagen er til, at Glyphosat nu kan findes i dansk drikkevand. Foto: Steen Evald

Roundup (Glyphosat) har i mange år været anset for at være et af de mindst skadelige pesticider i landbruget, og kemiindustrien har hårdnakket hævdet, at Glyphosat ikke sivede ned til grundvandet.

I dag erkender miljøministeren i en pressemeddelelse, at Glyphosat i stigende grad findes i grundvandet - og at det skal undersøges.

- Jeg vil én gang for alle have klarlagt, hvorfor vi ser en øget forekomst af glyphosat i vores grundvand. Er der en særlig risiko ved, at haveejere bruger sprøjtemidler i byerne? Eller skyldes fundene derimod landbrugets anvendelse på markerne, eller er der tale om udledning fra punktkilder som eksempelvis vaskepladser, hvor regeringen med de nye regler for vaskepladser allerede har grebet ind? Når vi ved, hvor problemet opstår, er jeg klar til at sætte ind mod glyphosat og komme problemet til livs, siger miljøminister Karen Ellemann i pressemeddelelsen.

Til Radioavisen siger Karen Ellemann endda, at hun ikke vil udelukke, at Glyphosat på et tidspunkt vil blive forbudt.

Det er ikke nyt, at Glyphosat kan ende i grundvandet. Allerede i år 2000 omtalte ØkoWeb undersøgelser fra Danmarks Geologiske Undersøgelser - GEUS - som viste, at både Glyposat og nedbrydningsproduktet og nedbrydningsproduktet AMPA var landet i grundvandet.

Glyphosat er et af de mest benyttede bekæmpelsesmidler i både landbrug og private haver. Stoffet har i mange år været betragtet som et af de mindst skadelige kemikalier, blandt andet fordi producenterne hævdede, at det ikke sivede ud til grundvandet.

Det har tidligere været stærkt kontroversielt at påstå, at Glyphosat kunne lande i grundvandet.

For 20 år siden - i april - 1991 - udgav Landsforeningen Økologisk Jordbrug en aktionsplan for dansk landbrug, hvor foreningen imødegik påstanden om, at Glyphosat skulle være helt ufarlig for grundvandet. Foreningen hævdede, at der faktisk var en risiko for, at stoffet med tiden ville ende i grundvandet.

Påstanden resulterede i et ramaskrig fra Dansk Agrokemisk forening (i dag Dansk Planteværn), som i skarpe vendinger krævede påstanden trukket tilbage. Trods stor kampvilje blandt datidens økologer turde foreningen ikke andet end at udsende en pressemeddelelse, hvor de beklagede påstandene om, at Glyphosat kunne ende i grundvandet - og indrømmede, at de ikke havde dokumentation for påstandene.

Den dokumentation har vi så i dag!

Miljøminister Karen Ellemann udvider nu listen fra 23 til 32 stoffer, som drikkevandet fremover skal testes for. Glyphosat, der er Danmarks mest brugte ukrudtsmiddel, optræder som noget nyt på listen, ligesom AMPA, der er nedbrydningsproduktet af glyphosat. Fem af stofferne skal der kun analyseres for, hvis der dyrkes kartofler eller andre særlige afgrøder i vandindvindingsområdet.

Glyphosat er ikke fundet i vandværkernes drikkevandsboringer i 2009. Men en ny grundvandsrapport fra GEUS, Danmarks Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, viser en øget forekomst af rester af glyphosat i grundvandet end tidligere set. Miljøministeren har derfor samtidig bedt Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om en undersøgelse af, hvor resterne af glyphosat stammer fra. I alt er der i 2009 ni grundvandsprøver, der overskrider grænseværdien for glyphosat ud af 635 prøver.

I forbindelse med Grøn Vækst vil regeringen foreslå en udvidelse af den sprøjtefri zone rundt om drikkevandsboringer fra 10 til 25 meter.

Du læste rigtigt: 25 meter !!!

Roundup er et handelsnavn for stoffet Glyphosat, lanceret af kemikoncernen Monsanto. Glyphosat sælges også af andre kemivirksomheder, blandt andet danske Cheminova, som sælger det under navnet Glyfos.

l