Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner Biofach
Læs om årets
Biofach
Økologisk vin på Biofach
Se flere billeder på
Biofach-reportage 2
På Slaget 12 spillede til Gallafest
Se bl.a. festbilleder på: 
Biofach-reportage 3

 

  

Økologisk Landsforening
overtræder økologi-reglerne
3. marts 2009

Økologisk Vand - med Ø-mærke
Vand af mærket "Organic Denmark" med både Ø-mærke, EU's økologimærke og Fødevareministeriets logo. Solgt på Landbrugsraadets restaurant på Biofach for 2 Euro - svarende til cirka 15 kr.

I iveren efter at få markedsført Danmark på messen Biofach i Nürnberg er Økologisk Landsforening landet i en situation, hvor foreningen selv overtræder de øko-regler, som den har som sin vigtigste mission at holde i hævd.

På Biofach blev der som led i reklamen for den danske stand solgt og udlevereret almindeligt kildevand mærket med både Ø-mærke og EU's økologi-mærke.

Kildevand indholder ingen ingredienser af landbrugsoprindelse og må derfor ikke sælges som et økologisk produkt.

Fuldmægtig i Fødevarestyrelsen Michael Schmidt bekræfter overfor ØkoWeb, at der er tale om en overtrædelse af økologi-reglerne. Han kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvilke skridt fødevareregionerne vil tage overfor ovetrædelsen.

Salget af de ulovlige flasker er foregået i Tyskland, hvor det imidlertid også er ulovligt at benytte EU's økologimærke på ikke-økologiske fødevarer. Økologisk Landsforening har imidlertid købt vandet af firmaet Aquad'or, som har tappet og sat etiketter med øko-mærker på i Danmark. Dermed er der også tale om en overtrædelse af reglerne i Danmark.

Retaurant på Biofach
Den danske restaurant på Biofach - med ø-mærkede vandflasker både foran og bag disken.

Direktør i Økologisk Landsforening Paul Holmbeck anser ikke problemerne omkring vandet for et stort problem:

- Hvis det er det værste, vi har foretaget os  i alle de år, vi har arbejdet med økologi, så skal det naturligvis beklages, men jeg betragter det altså som "småtings-afdelingen", siger Paul Holmbeck.

Direktøren har svært ved at tro, at nogen fejlagtigt kan have troet, at de købte "økologisk vand". Han forsikrer dog, at man naturligvis vil søge at undgå, at noget lignende gentager sig en anden gang.

direktør Paul Holmbeck
Direktør Paul Holmbeck anser overtrædelsen for at være i "småtings-afdelingen"

Eksportchefen i foreningen, Klaus Bentzen, siger, at det kun er en lille del af de 4000 vandflasker som faktisk er blevet solgt fra restauranten på den danske stand på Biofach. Hovedparten af vandet var tiltænkt tørstige standholdere og gæster, som har fået vandet gratis.

Klaus Bentzen forklarer, at fejlen er sket, fordi Biofach-indsatsen er økonomisk støttet af staten, og Økologisk Landsforening derfor har haft pligt til at gengive økologi-mærkerne på alt materiale i forbindelse med eksport-fremstødet. Ingen i Økologisk Landsforening har i den forbindelse tænkt på, at vandflaskerne faktisk skulle behandles som en fødevare. Eksportchefen er sikker på, at etiketterne var blevet ændret, hvis nogen havde nævnt problemet før messen.

Markedsføringen af Årets Land på Biofach kostede omkring ti millioner kroner, hvoraf langt hovedparten var statstilskud.

I forhold til økologi-reglerne har vand en særlig "neutral" status. Vand må ikke sælges økologisk, men det er for eksempel tilladt at sælge en sodavand som økologisk, selv om den består af 90 procent vand. Den ulovlige mærkning er således ikke problematisk i forhold til, hvad flaskerne indeholdt - men udelukkende fordi den ikke indeholdt et økologisk produkt.

Ifølge fuldmægtig Michael Schmidt i Fødevarestyrelsen ville Økologisk Landsforening have kunnet undgå lovovertrædelsen blot ved at have valgt vand med økologisk citrus, som så ville berettige mærkning med Ø-mærke og EU-mærke.

Kildevand er i forvejen et miljømæssigt kontroversielt emne, idet produktionen bruger markant mere energi end vand som tappes direkte fra hanen. Danmarks største hotelkæde Scandic har således allerede - af hensyn til miljøet - helt stoppet salget af kildevand på deres hoteller.

Klaus Bentzen siger at miljøproblematikken faktisk har været diskuteret i foreningen, men at man af praktiske grunde ikke mente kunne tappe tilstrækkeligt vand til den danske stand. Derfor stod man i valget mellem at vælge flaskevand fra for eksempel Tyskland eller Italien eller købe vandet i Danmark. Her valgte man så Danmark.