Stenhøjgård
Statskontrolleret økologisk jordbrug, Reg. nr. 2065

Albertinelund 1, 8585 Glesborg
Kontor: Havmøllevej 7, 8400 Ebeltoft
Tlf., 86 33 61 02/30 81 22 22, fax: 86 33 61 28

Jule-service

Forhandlerliste


Gården, der er på ca. 24 hektar, er beliggende på Norddjursland, én kilometer fra Kattegat. Jordene er sandede og nedbøren meget lav.

I årene 1987-89 skete en betydelig tilplantning med juletræer og pyntegrønt, start med fåreavl, samt omlægning til økologisk jordbrug. Hvert år bliver et nyt stykke landbrugsjord tilplantet, og i 1998 forventes hele gården tilplantet.

Stenhøjgård har således fundet en niche bestående af en samproduktion af juletræer og lammekød i økologisk balance. Naturens mangfoldighed er i stadig udvikling på gården. Fra et normalt sprøjtet landbrug for små 10 år siden til nu, har der indfundet sig langt over 200 arter af blomster, græsser og svampe. Optællinger foretages løbende af Århus Universitet. Denne mangfoldighed er en forudsætning for en økologiske balance mellem træer og dyr og er absolut nødvendig for beskyttelse af grundvandet.

Hvor der fjernes et juletræ vil, der i de næste år ofte blive plantet buske og løvtræer for at forbedre gårdens "immunforsvar" mod træernes naturlige fjender. Juletræerne er: Nobilis, rødgran og blågran. Normantsgran dyrkes ikke, idet den er for kompliceret at dyrke økologisk. Som et forsøg er dog plantet 2000 stk. under nobilis klippegrønt-træer. Disse er salgbare tidligst år 2002 !

Lammekødet sælges til gourmet-restauranter og private. Hvert moderfår har over 1 hektar til rådighed, og hele flokken vandrer normalt over hele området. Dette tilgodeser dyrenes behov for at vandre og giver samtidig en god kødkvalitet.

Juletræerne forhandles i Århus, Odder, Odense, Randers og København. Pyntegrønt går dels til eksport (Sverige), dels til Irma i København. Desuden sælges til institutioner, hoteller, amter og lignende, der ønsker at markere en økologisk profil.

Som al anden økologisk produktion er også træerne og lammekødet dyrere end normalt (10-30 procent). Dette skyldes dels højere arbejdsindsats dels det vidtgående hensyn til naturens mangfoldighed.