ØkoWeb DK
MARKEDSPLADSEN

KVALITETSFODER-BLANDINGER TIL DET ØKOLOGISKE JORDBRUG


Skjern Å Andel er leverandør af enhver type foderblanding til økologiske husdyr:


malkekvæg - kalve - søer - slagtesvin - høns

Skjern Å Andel har egen import og foderblandingsanlæg. Gennem Den Lokale Andel er vi leveringsdygtige - også på sækkevarer - over hele landet.

Med flere års erfaring i forhandling af økologiske fodermidler kender vi både muligheder og begrænsninger i det økologiske husdyrhold.

Derfor er vi den rette samarbejdspartner, når du skal have foder til dine dyr.

Skjern Aa Andel
Storegade 36, 6900 Skjern, tlf. 97 36 64 44, fax. 97 36 63 40