Se også:
Øko-nyheder


HÅNDBOG FOR
ØKOLOGISK JORDBRUG

vignet: grøntsager

vignet: økonomi-kurve

vignet: penge

vignet: ko

vignet: korn

 

Bemærk, bogen sælges nu for 29,75 kr. incl. moms og levering Bestil her


Håndbogen er et arbejdsredskab for økologiske landmænd. Bogens oplysninger og anvisninger kan bruges i såvel den daglige som den langsigtede planlægning på økologiske brug.

Håndbogen giver en samlet præsentation af den viden, som danske forskere og konsulenter i de seneste år har indsamlet om økologisk landbrug

Håndbogen henvender sig til igangværende, økologiske landbrugere; men også landmænd, der går med overvejelser om en omlægning til økologisk landbrug, vil finde oplysninger, der kan indgå i budgetter og driftsplaner.

2. udgaven af Håndbog for økologisk jordbrug udkom i 1998 er på 160 sider. I forhold til førsteudgaven er den udvidet med afsnit om svin, fjerkræ og stude samt en række nye tabeller i de hidtidige afsnit.

Telefonisk bestilling:
ØkoWeb Danmark, tlf. 86 12 77 66

Elektronisk bestilling gennem: ØkoWeb Danmark

Bogen er redigeret af Morten Priesholm

ISBN 87-90419-00-6, ISSN 1396-4178

Håndbogen indeholder bl.a.:

- Dækningsbidragskalkuler for ti afgrøder samt for malkekøer og opdræt.

- Handlingsplaner for markdrift, grøntsagsdyrkning og kvæghold.

- Korte vejledninger i for eksempel ukrudtsharvning, kalvefodring og parasitkontrol.

- Nøgletal for udsædsmængder og næringsstofbehov.

- Oversigter over markudbytter.

- Tal fra danske sortsforsøg.

- Resultater fra forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

- Faktuelle oplysninger om dyrkning af korn, majs, roer, græsmarksafgrøder og kartofler.

- Dyrkningsdata for fire grøntsagskulturer.

- Foderplaner og tal for optimalt foderniveau for malkekøer.

- Beregninger af næringstofbalancer og energiforbrug.

- Tal fra registreringer på økologiske brug.

- Oversigter over regler for planteavl og husdyrhold.

- Oplysninger om priser på handelsvarer og driftsmidler til økologiske brug