Oekologiske landbrugsnoteringer, april 1998
Noteringer

April 1998
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Smågrise
Kvæg
Lam
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende i 14-dages magasinet Økologisk Jordbrug. Udvalgte noteringer bringes desuden i Landsbladet, Landbrugsmagasinet og Morgenavisen Jyllands-Posten.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Slagtesvin
Økokød/Friland Food, Jebjerg, afregner i uge 14 for økologiske svin: 17,10 kr./kg (82 prc. merpris) for svin på 75-85,9 kg. 86,0-89,9 kg: 16,10 kr./kg. Priserne gives til grise med en kødprocent over 56 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige svin: 13, 35 kr./kg.
Udover den angivne notering ydes efterbetaling (80 øre i 1997)

Hanegal Økologisk Kød, Voel, opgiver for uge 14 en „fair trade“ basisnotering for økologiske svin på 18,50 kr./kg for svin fra 80,0 - 84,9 kg. Vægtfradrag: 75,00 - 79,9 kg samt 85,0 - 89,9 kg: - 0,10 kr./kg. 71,0-74,9 samt 90,0-93,9 kg: -0,30 kr./kg. Grise fra 70,0-70,9 kg samt 94,0-94,9 kg afregnes med 16,50 kr./kg. Øvrige grise afregnes med 14,50 kr./kg. Søer dog 11,50 kr./kg

Smågrise
Landsudvalget for Svin og Landsforeningen af Økologiske kødproducenters vejledende notering for økologiske smågrise i uge 14:

Ikke registreret:
25 kg: 511 kr.
30 kg: 559 kr.
35 kg: 608 kr.
MS:
25 kg: 515 kr.
30 kg: 563 kr.
35 kg: 612 kr.
SPF:
25 kg: 520 kr.
30 kg: 568 kr.
35 kg: 617 kr.
Kg-regulering:
15-25 KG: 9,40 kr.
25-30 KG: 9,60 kr.
30-35 KG: 9,80 kr.
35-40 KG: 1000 kr.
(Ændring i.f.t. sidste uge: ingen)

Priserne er angivet i kr./stk i sundhedstatus: "MS", "SPF" samt "ikke registereret". Den beregnede notering tager udgangspunkt i basisnotering fra Friland Food og er inkl. efterbetaling.Kvæg
Friland Foods notering for økologiske kvier og stude var i marts:
Ungtyre 161-200 kg
U: 2512-2629 (17 prc.)
R: 2336-2453 (17 prc.)
O: 2113-2254 (17 prc.)

Ungtyre 201-280 kg
U: 2570-2688 (17 prc.)
R: 2394-2512 (17 prc.)
O: 2171-2312 (17 prc.)

Ungtyre 281-320 kg
U: 2512-2629 (17 prc.)
R: 2336-2453 (17 prc.)
O: 2113-2254 (17 prc.)

Ungtyre 321-360 kg
U: 2430-2547 (17 prc.)
R: 2254-2371 (17 prc.)
O: 2007-2171 (17 prc.)

Ungtyre 361-400 kg
U: 2336-2453 (17 prc.)
R: 2160-2277 (17 prc.)
O: 1937-2077 (17 prc.)

Stude 240-320 kg
U: 2480-2600 (16-16 prc.)
R: 2300-2420 (16-16 prc.)
O: 2060-2240 (22-30 prc.)

Kviekalve over 160 kg
U: 2617-2735 (17 prc.)
R: 2441-2559 (17 prc.)
O: 2195-2336 (17 prc.)
P: 1860-2074 (18 prc.)
Kvier 181-230 kg
U: 2480-2600 (29-29 prc.)
R: 2300-2420 (29-30 prc.)
O: 2060-2240 (31-28 prc.)
P: 1469-1730 (18 prc.)

Unge køer over 201-250 kg
R: 2004-2127 (23 prc.)
O: 1721-1930 (23 prc.)
P: 1244-1505 (18 prc.)

Ældre køer, 201-250 kg
R: 1943-2066 (23 prc.)
O: 1623-1869 (23 prc.)
P: 1244-1446 (18 prc.)

Ældre køer, 251-280 kg
R: 1980-2103 (23 prc.)
O: 1660-1906 (23 prc.)
P: 1244-1446 (18 prc.)

Mindre køer, 151-200 kg
R: 1808-1930 (23 prc.)
O: 1500-1746 (23 prc.)
P: 1185-1363 (18 prc.)

Mindre køer under 150 kg
R: 1685-1808 (23 prc.)
O: 1439-1623 (23 prc.)
P: 1126-1304 (18 prc.)

Dyr klassificeret som P og som ligeledes er fedme 1 eller, eller farve 5 er så ringe, kvalitet, at de giver 5 prc. Til ikke andelshavere trækkes 4 prc. i tillægget. Kun andelshavere har leveringspligt.

Tallene angiver prisen i kr./kg. Tallene i parantes angiver den procentvise merpris i forhold til konventionel notering. Priserne er udregnet med udgangspunkt i den konventionelle notering.

Hanegal, Voel, giver i uge 14 følgende merpris for økologisk kvæg: Kvier, ungtyre og stude i kl. O-E, fedme 3: 22 prc. fedme: 2+4: 20 1prc. Fedme 1+5: 16 prc. Tyre og køer i klasse O-E, fedme 3: 22 prc, fedme 2+4: 20 prc. Fedme 1+5: 16 prc. Alle kreaturer, kl. P, fedme 3: 10 prc, fedme 2+4: 9 prc. Fedme 1+5: 5 prc.

NV OX, Slagelse, har følgende merpris for økologisk kvæg i uge 14: Kl. P- - P+: 10 pct. Øvrige klasser: 20 prc.

Dane Beefs merpris-notering for anmeldte økologiske kreaturer i uge 14:
Gr. 1: Kvier, stude og unge køer, 250-350 kg, kl. O eller bedre, fedme 3, farve 3 og 4: 5,00 kr.
Gr. 2: Kvier, stude og unge køer, 250-350 kg, kl. O- eller bedre, fedme 4/farve 3 og 4: 4,00 kr.
Gr. 3: Køer (artskode 9), kl. O eller bedre, 250-350 kg, fedme 3, farve 3 og 4: 3,00 kr.
Gr. 4: Køer/kvier, min. 225 kr, fedme/farve 2-4: 2,00 kr.
Gr. 5: Øvrige dyr: 1,00
Gr. 6: Tyre kl. O eller bedre, 201-320 kg., fedme 2-3, farve 3: 3,00 kr.
Gr. 7: Tyre fra kl. O eller bedre, fedme 2 og 3, farve 3 og 4: 2,00 kr.Lam
opgiver følgende afregningspris for økologiske slagtelam i uge 14:

Lam, 15,1-25,0 kg
U: 3300-3420
R: 3120-3240
O: 2700-3000
P: 1920-2160

Lam 25,1-28,0 kg
U: 2580-2700
R: 2400-2520
O: 1680-2280
P: 1200-1200

Lam 28,1-32,0 kg
U: 2340-2340
R: 2160-2280
O: 1740-2040
P: 1080-1080

Priserne er udregnet på grundlag af en merpris på 20 procent i forhold til konventionel notering. Priserne gælder for dyr i fedme 2-3 og farve 1-3 og er angivet i øre/kg.

Hanegal Økologisk Kød, Voel, afregner i uge 14 sine økologiske leverandører for slagtelam: Over 22 kg: 20 prc. 15-21,9 kg: 15 procent over konventionel notering


Grøntsager
Biodanias bestyrelse har besluttet, at man indtil videre ikke ønsker at offentliggøre noteringer.


Æg
Ægpakkeriet Dueholm, Hovedgård, gav i marts sine leverandører 16,20 kr./kg for økologiske æg i størrelsen 53g - 78g. Øvrige æg afregnes med 6,00 kr.

Prisen gælder æg leveret til pakkeri.

Torvepriser
Der ingen torvenotering i denne måned