Gulerodshippier og Gummistøvlesocialister
Historien om den økologiske bevægelse i Danmark 1970 til 2001
af Nina Kirstine Brandt

 
 
Gulerodshippier og Gummistøvlesocialister - Nina Brandt - Økologiens Historie

Mange har talt om det, og mange har skrevet artikler om emnet, men det første samlede forsøg på at beskrive økologiens historie kom først, da Nina Kirstine Brandt besluttede at skrive en Ph.d. afhandling om emnet.

Afhandlingen kom i 2005, men den er nu udkommet som bog i en let revideret udgave, som gør den mere tilgængelig for almenheden.

Bogen beskriver angiveligt perioden fra 1970 til 2001, men guider velvilligt læseren igennem forhistorien, som automatisk fører læseren tilbage til Rudolf Steiner og de biodynamiske strømninger i centraleuropa før 2. verdenskrig.

Nina Brandt - Økologiens HistorieNina Brandt beskriver også grundigt tiden før og omkring dannelsen af Landsforeningen Økologisk Jordbrug og de organisatoriske og politiske forviklinger omkring vedtagelsen af den første Lov om Økologisk Jordbrug, EU's landbrugsreformer og de politiske overvejelser om, hvorvidt økologien skulle være en bærende del af miljøforbedringerne i dansk landbrug.

Bogen giver også et udmærket overblik over den tilsvarende udvikling de øvrige europæiske lande, hvor økologiske mærker og kontrol spirede frem på forskellig vis i Tyskland, Frankrig og England og resten af Europa.

Helt frem til afslutningen af sidste årtusind redegøres for SID's økologi-rapport, Bichel-udvalget og Økofoods-projekternes undersøgelse af den fremtidige økologiske forbruger.

På mange områder er bogen grundig, og selv om bogen er en forkortet og revideret version, kan det ikke skjules, at den er skrevet som en videnskabelig afhandling. Det gør den naturligvis lidt tungere at komme igennem, hvis man ikke har en faglig interesse i emnet. Til gengæld rummer den mange gode informationer, hvis man har det.

Trods grundigheden kan man naturligvis ikke have alt med, og forfatteren beklager også selv, at der er elementer i økologiens historie, hun gerne havde haft plads til.

Fagligt må man dog alligevel undre sig over, at forfatteren i den grad nedprioriterer de afsætnings-initiativer, som udspandt sig i begyndelsen af 1990'erne med opblomstringen af Dansk Naturmælk, de øvrige økologiske brancheforeninger, Informationskampagnen og andre store tiltag, som har haft skelsættende betydning for, at økologien står så stærkt i dag.

Det er svært at frigøre sig fra tanken om, at afhandlingen er skrevet i København, hvor forfatterens kilder har bidraget til hendes opfattelse af, at historien primært udspandt sig på Sjælland.

Denne slagside sammen med andre mangler gør, at bogen næppe - som man kunne ønske - er den ultimative bog om økologiens historie, men må nøjes med at være et godt bidrag, som forhåbentlig følges op af andre i de kommende år.

anmeldelse af Michael Borgen

Gulerodshippier og Gummistøvlesocialister
Historien om den økologiske bevægelse i Danmark 1970 til 2001
Nina Kirstine Brandt
Landbohistorisk Selskab
ISBN 978-87-7226-213-7
Uindbundet. 226, 198 kr. + evt. forsendelse
Udkom 29. maj 2008

Bogen kan bestlles online på Landbohistorisk Selskabs Bogudsalg samt i bogudsalget på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup og kan desuden bestilles hos boghandlere landet over.