Direktør Karsten Deibjerg Kristensen:
Manden bag det store økologiske kødselsskabKarsten Deibjerg
Karsten Deibjerg som direktør for Friland på den økologiske messe Biofach i 2008

Historien om afsætningen af det økologiske kød løber næsten parallelt med historien om Karsten Deibjerg, som har præget og skabt en stor del af den økologiske kødbranche i Danmark.

Allerede kort efter etableringen blev Karsten Deibjerg i 1990 ansat som direktør for det daværende Økokød A.m.b.a., som var det første egentlige afsætningsselskab for økologisk kød i Danmark. Karsten Deibjerg var på det tidspunkt kun 24 år og havde udover sin HA-uddannelse sin slagteri-erfaring fra selskabet Niels Nygaard.

Som ung direktør opbyggede han kødselskabet Økokød i en periode, hvor andre langt større økologiske virksomheder gik konkurs eller på anden vis måtte opgive. De største økologiske andelsselskaber Fællesgrønt og Dansk Naturmælk opgav den fælles afsætning, hvorefter salget blev splittet op og fordelt på private selskaber eller - for Dansk Naturmælks vedkommende - blandt de eksisterede andelsmejerier.

Karsten Deibjerg
Karsten Deibjerg Kristensen fotograferet, da han i 1999 var medstfiter af den første brancheforening for økologiske virksomheder, Øgruppen

Der var derfor ikke mange i den økologiske branche, som troede, at en så ung mand - uden lang erfaring - kunne sikre eksistensen af et andelsselskab i den nok vanskeligste af de økologiske sektorer: Branchen for økologisk kød.

Udsigterne var knapt nok lyse, da han d. 1. november 1990 første gang tog fat på opgaverne. Selskabet Økokød var skabt på ruinerne af et mislykket samarbejde mellem FDB, danske slagterier og de økologiske svineproducenter. Et samarbejde med målet om at sælge økologisk kød i Brugsen - som kuldsejlede. Det var nu hans opgave at finde nye veje ind i detailhandelen for det økologiske kød.

Samarbejde med Frilands-producenter
Da Karsten Deibjerg Kristensen satte sig i direktørstolen, var salget meget lille. Kun takket være de statslige tilskudsordninger til selskabet var det overhovedet var muligt at skaffe løn til den nyansatte direktør.

Ambitionerne blandt de økologiske kødproducenter var til gengæld store, og Karsten Deibjerg erkendte hurtigt, at omsætningen skulle øges betydeligt, hvis selskabet nogensinde skulle blive økonomisk bæredygtigt. I en tid med mange markante økologiske pionerer lykkedes det ham - igen mod alle odds - at skabe forståelse for at gå i samarbejde med producenter af ikke-økologiske Frilandsgrise. Begejstringen blandt økologerne var bestemt ikke udelt, men det lykkedes den unge direktør at forklare hovedparten af producenterne, at øget omsætning var forudsætningen for, at salget kunne udvikles.

I samarbejde med blandt andet Landsforeningen Økologisk Jordbrug og de økologiske svineproducenter lykkedes det at påvirke udviklingen af de statslige regler for produktionen af økologiske grise og koordinere det med udviklingen af et koncept for Frilandsgrise, og skabe Friland Food A/S, og samtidig etablere et samarbejde med dyreværnsorganisationen Dyrenes Beskyttelse, som støttede tanken om at øge produktionen af især svinekød med bedre dyrevelfærd.

Direktøren købte selv aktier i Friland Food
Trods succes'en med at skabe samarbejde mellem så mange stridbare parter, varede glæden ikke længe. Allerede året efter - i 1993 - manglede selskabet penge og måtte igennem en langvarig betalingsstandsning. Årsagen var blandt andet en risikabel satsning på salg af økologiske kyllinger, som det økologiske marked langt fra var modent til. Det lykkedes dog Karsten Deibjerg at rekapitalisere selskabet. Her satsede han ikke blot sit job - men også sin øvrige privatøkonomi, idet han gik ind som aktionær i selskabet, som gennem Økokød A.m.b.a. havde de økologiske producenter som hovedaktionær.

Friland Foods økonomiske basis var nu til en vis grad sikret, men direktøren skulle i årene fremover fortsat flytte mange tunge sten på vejen, for at skabe den udvikling af det økologiske kødsalg, som både han og producenterne håbede på.

I 1995 dannedes selskabet Salling Kød ApS som skulle gøre det muligt for Friland Food selv at opskære kød og udvikle forarbejdede økologiske produkter. Heller ikke her var markedet modent, og både drift og lukning af selskabet skulle vise sig at blive en udfordring for direktøren, som fik brug for både sine diplomatiske evner og kampgejst i kampen om at bevare selskabet og strategien intakt.

Eksport og salg i supermarkederne
Med udviklingen af en lønproduceret serie af økologisk detailpakket kød til til FDB's butikker lykkedes det endelig Karsten Deibjerg i 1996 at få Friland Food ind på den linie, som havde været drømmen siden selskabets start - at være hovedleverandør af økologisk kød til supermarkedssektoren. I slutningen af 1990'erne påbegyndtes også udbygningen af det andet nødvendige ben for selskabets fortsatte udvikling - etablering af en eksport af økologisk svinekød.

Ligesom Karsten Dejbjerg allerede i begyndelsen af 1990'erne så behovet for at samarbejde mellem økologer og producenter af Frilandsgrise, blev han i slutningen af 1990'erne fortaler for at etablere tættere samarbejde med de konventionelle kødselskaber. Indtil da havde Friland Food overlevet som et lille selskab som kunne udnytte konkurrencen mellem de større slagterier til egen fordel. Men fusionerne blandt de danske andelssvineslagterier gjorde det stadigt vanskeligere at manøvrere blandt de store selskaber, som blev færre og færre. I 1999 resulterede overvejelserne i, at Friland Food - trods skepsis blandt mange økologiske pionerer - blev et datterselskab til Danish Crown.

Friland Food blev senere omdøbt til Friland A/S, men Danish Crown så allerede fra overtagelsen potentialet i datterselskabets direktør, som blev ansat som salgsdirektør i hovedselskabets hjemmemarkedsdivision - samtidig med, at han fortsatte i chefstolen for Friland. Karsten Deibjerg blev dermed en af de helt få personer, som har formået at styre et økologisk selskab - sideløbende med, at han sidder i chefstolen i et konventionelt selskab. Karsten Deibjerg avancererede siden til hjemmemarkedsdirektør i Danish Crown og direktør for DC Nordic.

Karsten Deibjerg er dog fortsat direktør for Friland A/S, og er - trods sine mange øvrige opgaver - fortsat stærkt engageret i udviklingen af det økologiske salg, ligesom han ofte optræder som oplægsholder og medlem af diverse udvalg og kommissioner omkring økologi.