Foreningen
Fri Økologisk Jord - FRI
ØkoWeb DK
FRI

Fri Økologisk Jord
vil bringe jorden i hænderne på de økologiske landmænd

Foreningen FRI vil arbejde for, at økologiske bønder uden jord får bedre mulighed for at få deres drøm om et liv på landet opfyldt.

Et frit økologisk landmandsliv
For de fleste økologer er målet ikke blot at producere økologiske fødevarer, men også et økologisk liv i bred forstand. Det vil være bedre, hvis der også i det daglige er tid og overskud til at virkeliggøre drømmene om en økologisk husholdning i miljø- og energirigtigt byggeri, at indrette sig med mindst muligt ressourceforbrug - og at have tid til et socialt og aktivt liv.

Et landbrug fri for rentebyrde
Det skal være nemmere at etablere sig som økologisk landmand. Adgangen til jord og et aktivt landmandsliv skal ikke være forbundet med stor gældssætning og rentebetaling. Hvis landbrugsjord og bygninger er fondsejet, kan landmanden være forpagter og skal kun forrente maskiner og dyr. Det betyder, at hun kan komme i gang med mindre startkapital og gældssætning. Fondsejet landbrug vil stoppe kapitaliseringen af jorden, så den ikke kan være genstand for handel og spekulation.

Bevarelse af jordens frugtbarhed
Flere økologiske landbrug og mindre økonomisk pres på dem vil betyde en forbedring af jordens frugtbarhed. Kommende generationers mulighed for at få sunde fødevarer vil forbedres og med tiden måske sikres.

Forureningsfrit landbrug
Større udbredelse af økologisk landbrug vil mindske miljøbelastningen og f.eks. betyde: renere drikkevand - større folkesundhed - bedre sædkvalitet - mindre ressourceforbrug. Vi bliver rigtigt fornuftige, ja vi gør!

Meld dig ind
Læs mere: