Økologer hårdt ramt af jordskælv i Nepal

20. april 2015

Søbogårds økologiske Gamcha Farm lagt i ruiner
Et stykke dansk økologisk udviklings-arbejde er slået voldsomt tilbage i forbindelse med jordskælvet d. 25. april i Nepal. Over en årrække har Søbogård hjulpet med at opbygge et økologisk gartneri med gæstehus Gamcha Organic Farm nær Bhaktapur vest for Katmandu, men bygningerne blev alvorlig ramt under jordskælvet. Kun kostalden og toilettet klarede frisag, mens de øvrige bygninger næppe står til at redde.

Gamcha Organci Farm har gennem tiden haft besøg af mange danskere, som har nydt den økologiske mad og muligheden for at bo på et fredfyldt billigt hotel - nær den hektiske hovedstad Katmandu.

Familien Dhugana, der som et led i udviklings-processen har overtaget driften af Gamcha Organic Farm, står nu uden tag over hovedet og bor i bambushuse og plastiktelte i haven. Det er uvist, hvordan fremtiden vil forme sig for dem og Gamcha.

Direktør Poul Hansen fra Søbogård opholdt sig på det økologiske marked i centrum af Katmandu, da jordskælvet brød løs, og han beskriver det som en meget voldsom oplevelse, hvor det er umuligt at stå oprejst uden at blive slået omkuld. Han er nu taget hjem til Danmark og støtter også en indsamling, som nu er ved at blive etableret på Facebook med det formål at genetablere Gamcha Organic Farm og dermed genskabe levebrødet for de nepalesere, som har haft deres levebrød af farmen.

I forbindelse med det økologiske udviklingsprojekt var også etableret en økologisk isfabrik i Bhaktapur. Ifølge Poul Hansen står isfabrikken stadig, men der er ikke overblik over, hvor store skaderne er på bygningen og materiellet, da det indtil videre har været for farligt at bevæge sig rundt i bygningerne.

 

20. april 2015

Der er også rapporter om betydelige skader blandt de økologiske mælkeproducenter, som leverer mælk til isfarbrikken. De bor blandt andet omkring landsbyen Nuwakot nogle timers kørsel vest for Kathmandu. Endnu er der ikke præcise oplysninger om, hvor omfattende skaderne er blandt landmændene, men de foreløbige oplysninger tyder på, at de er hårdt ramt.

Landmændene i bjergene er i forvejen meget dårligt stillede. Det er meget små fattige gårde, som typisk har én ko, én bøffel, en ged og et mindre jordstykke til at underholde familien. Landmændene har med stor iver lagt om til økologisk drift, blandt andet for at kunne forsyne den økologiske isfabrik i Bhaktabur med økologisk mælk.

Omlægningen til økologi skulle også bidrage til at øge deres produktion og give dem bedre økonomi på bedrifterne, men dette arbejde kan være sat mange år tilbage af jordskælvet.

Gamcha Organic Farm har med Søbogårds hjælp fungeret som central for rådgivning af de økologiske landmænd, som har haft jævnlige besøg af Gamchas leder, Umananda Dhugana, i forbindelse med omlægningen.

Udover mælkeproducenterne i Nuwakot har Søbogård og Gamcha Organic Farm også været involveret i etablering produktion af hyld og en lang række urter i Kakani, som også ligger flere timers kørsel udenfor Katamandu.

I omlægningsprocessen de forskellige steder har blandt andet Lis Rasmussen bistået med rådgivning. Hun driver til daglig det biodynamiske gartneri Kiselgården på Sjælland. Flere danske økologer kender herfra Dhuganas søn Deepak, som sidste år var i Danmark for at få erfaring med økologisk landbrug.


Økologisk mælkeproducent fra landsbyen Nuwakot viser stolt sin - eneste - ko frem. I baggrunden til højre (med lilla skjorte) står Umamanda Dhugana fra Gamcha Organic Farm. Billedet er som de øvrige billeder fra landbrugene fra 2011, hvor omlægningen til økologi gik i gang.


Nepalesisk kvinde på vej hjem fra marken med foder til familiens ko og bøffel. De øvrige på billedet er også bønder fra landsbyen.


Begejstringen for økologi var stor, da omlægningen skulle gå i gang. Her holder mælkebønderne møde om omlægningsprocessen i 2011, inden isproduktionen var gået i gang.


Landmand giver sin bøffel bad. Han lægger vægt på, at den får bad hver dag. Bøflerne giver mindre mælk end køerne, men de er nødvendige til markarbejdet. Derfor har mange mange bønder én bøffel og én ko.


Mælken fra landsbyens malkning står klar til afhentning., Den køres flere timer for at nå ned fra bjergene til isfabrikken i Bhaktapur. De 16 landbrug i landsbyen producerer omkring 100 kg mælk om dagen. I alt leverer omkring 120 landmænd økologisk mælk til isfabrikken.

Fotos fra jordskælvet er venligst stillet til rådighed af Ole Andersen. Fotos af bønderne i 2011 er taget af Michael Borgen