Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news
Marketplace

Se også:
Økologi ved
søsætning
af krigsskib

 

Mirakel efter høstmarkedet:
Konventionelle fisk bliver
tryllet økologiske på tirsdag

økologiske ørreder fra Skravad Mølle Dambrug
Niels Ole Andersen
med konventionelle ørreder
som på tirsdag pludselig vil
blive økologiske

Besøgstallet fra årets økologiske høstmarkeder er ikke gjort op, men vejret har givetvis sikret højt besøgstal. Det var imidlertid ikke tilfældet på det marked, ØkoWeb'ens redaktion besøgte i dag, søndag.

Skravad Mølle Dambrug ved Møldrup (nord for Viborg) er blandt Danmarks fire første økologiske dambrug og havde som det eneste valgt at holde økologisk høstmarked i år. Kun tre hold havde gæstet dambruget om lørdagen og søndag middag var ØkoWeb'ens redaktør dagens første var gæst.

Synd at ikke flere fik glæde af Niels Ole Andersens hjertelige rundvisning. Det lille dambrug har været hele processen igennem med fremskaffelse af økologisk foder til ørrederne, forbud mod bekæmpelse af fugleangreb og sikring af det omgivende vandmiljø. Efter rundvisningen er der mulighed for at besøge et lille gaveudsalg, hvor der bl.a. forhandles mjød - og så gives smagsprøver på lækre retter med ørred. Chocket er stort, da dambrugsejeren højtydeligt understreger, at hans lækre fisk ikke er økologiske!

Forklaringen er, at de økologiske dambrugsfisk skal markedsføres.

Endnu er fiskene ikke er kommet på markedet, og lanceringen af verdens-nyheden sker i København - to dage efter høstmarkedet. Under den sensationshungrende presses bevågenhed vil Fødevareminister Hans Chr. Schmidt på tirsdag sætte tænderne i Danmarks første økologiske ørred. Derfor er det besluttet, at ingen fisk er økologisk, før ministeren har udfyldt sit hverv som folkets mundskænk. De fisk som serveredes på høstmarkedet i weekenden var derfor konventionelle fisk, mens deres kolleger i dambruget på nadver-agtig vis forvandles til økologiske ørreder i det øjeblik, de på tirsdag berører den ministerielle gane.

Efter pressemødet i København vil de første fisk allerede samme dag blive sendt til Gårdbutikken i Viborg og Holstebro, der som de første vil sælge økologisk dambrugsfisk til folket.

Selv om ØkoWeb'ens redaktør smagte fiskene to dage før, de undergår den mirakuløse økologi-forvandling, tør vi godt vove at sige, at det tegner godt!

For smagen kan vel ikke blive ringere af, at de bliver Ø-mærkede?

Læs mere om økologisk dambrug på www.eco-aquafish.dk

Lagt på nettet d. 4. sept. 2005