Organisationer og foreninger
Økologi, miljø, fødevarer og landbrug

ØkoWeb DK
Vejviser

Generelle økologiske organisationer

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug (FBJ)
Forening til fremme af det biodynamiske jordbrug. Udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug.

IFOAM
Verdensorganisationen for økologisk jordbrug. Foreningen holdt i 1996 en stor international konference og verdensudstilling i Danmark. Se papirerne fra konferencen.

Dansk IFOAM
c/o Økologisk Landsforening, Frederiksgade 72, 8000 Århus C, tlf: 87 32 27 00, fax: 87 32 27 10

Landsforeningen Levende Hav
Forening som arbejder for at fremme økologisk fiskeri og bevare flora og fauna i havmiljøet.

Landsforeningen Praktisk Økologi
Foreningen for økologisk havebrug, gartneri og landbrug, økologisk husdyrhold og økologisk levevis. Udgiver tidskriftet Praktisk Økologi. Initiativtager og ejer af Den Økologiske Have - Center for Praktisk Økologi

Økologisk Landsforening
Forening til fremme af det økologiske jordbrug i Danmark. Organiserer og kontrollerer mange økologiske landmænd. Udgiver månedsmagasinet Økologisk Jordbrug og bladet Spir.Øvrige økologiske foreninger
Producentforeninger m.v.


Biodynamiske Jordbrugeres Samvirke
c/o Jørgen og Birgit Sørensen, Vester Vråvej 6, Ornebjerg, 4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 06

Foreningen Fri Økologisk Jord - FRI
Arbejder for at lette adgangen til jord for økologiske landmænd og for en afkapitalisering af jorden.

Økologisk Forum
Forening for kandidater og studerende fra Landbohøjskolen samt andre med særlig interesse i økologisk jordbrug

Økokød f.m.b.a.
c/o Kjell Klemmensen Ringkøbingvej 267, Horne 6800 Varde tlf. 75 26 05 19
Producentforening for økologiske leverandører til Friland A/SAndre miljøorganisationer


Center for Bio-diversitet
Forening til bevarelsen af grundlaget for en økologisk bæredygtig kultur. Foreningen arbejder for folkeligt engagement i bevarelsen af den biologiske mangfoldighed i tamdyr og kulturplanter.

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF )
Kampagneorienteret, grøn forbrugerorganisation

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks største miljøorganisation med over 200.000 medlemmer og 221 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Danmarks Vindmølleforening
Foreningen for vindmølleejere og andre interesserede i vindkraft

Dansk Cyklist Forbund

Danske Miljøjournalister
Forening af danske journalister, som arbejder med miljøemner.

Dansk Ornitologisk Forening
Landsforeningen for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede

Det Grønne Møbel
Det Grønne Møbel ønsker at fremme produktionen af møbler, der har en lokal tilknytning. Arbejder bl.a. med brug af sygdomsramte elmetræer.

Det Økologiske Råd
Arbejder for en bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Udarbejder analyser, folkeoplysning og offentlig debat. Omfatter bl.a. ØkoVandspejlet og udgiver tidsskriftet Global Økologi

Foreningen Dansk Byøkologi
Jægergårdsgade 97, postboks 295, 8100 Århus C, tlf. 89 40 58 80, fax: 89 40 58 84

Foreningen for Bæredygtig Teknologi
Arbejder for øget fokusering på bæredygtig teknologi i ungdomsuddannelsernes naturvidenskabelige undervisning

Frøsamlerne
Arbejder for at bevare udryddelsestruede sorter af kulturplanter og for at gøre det muligt for flere havebrugere at dyrke dem.

Greenpeace

Grønne Familier
Forening af familier, der i praksis forsøger at tage hensyn til miljøet i den daglige levevis.

Grøn Livsstil
Grøn Livsstil kampagnen er en del af et internationalt samarbejde som foregår i 13 lande. Har udgivet Håndbog i Grøn Livsstil og et udgiver nyhedsbrev.

Landsforeningen for Økosamfund
Forening for bofællesskaber og landsbyer, der lægger vægt på bæredygtig levevis.

Nepenthes
Arbejder for bevarelsen af skovene i hele verden.

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis

NOAH

Vindmølleindustrien
Brancheforeningen for de danske producenter af vindmøller

U-landsimporten
Forening, der prøver at forbedre forholdene for folk i ulandene gennem information om bl.a. Fair Trade.Konventionelle landbrugsorganisationer


Dansk Landbrug
Fælles organisation for danske landmænd. En sammenslutning af tidligere organisationer Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger. Organisationen er repræsenteret i Det Økologiske Jordbrugsråd.

Landbrugsraadet
Fællesrepræsentation for det danske landbrugs hovedorganisationer. Repræsenteret i Det Økologiske Fødevareråd. Landbrugsraadets Nyhedstjeneste driver en landbrugs-web, hvor det blandt andet er muligt at finde bladuddrag om landbrug fra dagens aviser.

Aalborg Amts Landboforening
Regional landboforening - den første danske landboforening med egen hjemmeside.