Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Torsdag d. 28. oktober 1999

Benny Haerlin

Kl. 9.45:
Øko-landmænd er regnbuekrigere i GMO-krigen
De bioteknologiske virksomheder som Monsanto og Novartis vil ikke give garanti for, at økologiske produkter undgår forurening med af gensplejsede gener (GMO), og det viser, hvilken krig de fører mod verden. Det sagde Greenpeace's kampagneleder Benny Haerlin under IFOAM's handelskonference i Firenze sidste uge. Han tilføjede, at Greenpeace nu helt klart støtter udviklingen af økologisk jordbrug og anser det for at være det eneste dyrkningsystem, som tilfredsstiller alle de miljø-mål, som Greenpeace arbejder for.

"Økologiske landmænd er ligeså meget regnbuekrigere, som vi er", sagde Benny Haerlin.

Onsdag d. 27. oktober 1999

Seeds of Change

Kl. 12.15:
Seeds of Change starter i Danmark
Ved et pressemøde i morgen indleder Seeds of Change sin tilstedeværelse i Danmark. Selskabet er nok et af de absolut bedste eksempler på det 21. århundredes markedsføringsstrategi, hvor man ikke blot sælger en vare men også en god historie - næsten en identitet. Seeds of Change er intet mindre end et græsrodsbaseret datterselskab af et multinationalt selskab. Idéerne bag selskabet er 25 år gammel og går blandt andet ud på at bevare sorter af planter gennem et netværk af landbrug verden over som samarbejder om frø, heraf navnet Seeds of Change. Der arbejdes også seriøst på at gøre både landbruget og produkterne så økologiske som muligt. Arbejdet beskrives imponerende flot på virksomhedens internationale hjemmeside. Sideløbende med de idéelle aktiviter er Seeds of Change også et varemærke for en af verdens største fødevarekoncerner, Mars, som blandt andet producerer chokoladebaren af samme navn.

I Danmark er Seeds of Change gået i samarbejde med ejeren af Barritskov Gods og abonnementssystemet Aarstiderne, Thomas Harttung, om den landbrugsmæssige virksomhed, mens introduktionen af selskabets økologiske fødevare-serie varetages af MasterFoods. Serien består af pasta og forarbejdede tomat-produkter.

Tirsdag d. 26. oktober 1999

Kl. 15.00:
Flere foreninger utilfredse med GMO-kampagnen
Kun en halv time efter, at Danmarks Aktive Forbrugere, klagede over GMO-kampagnen, meddelte formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi, Mads Haugaard Jordansen, at også han tager afstand fra GMO-kampagnens sammenkobling af GMO-spørgsmålet med nyreligiøsitet og den stærkt alternative del af helsebranchen. Også han giver udtryk for, at GMO-kampagnen har brugt foreningens navn til andet end den appel mod GMO-fødevarer, som foreningen oprindelig bakkede op om.
Kl. 14.35:
Danmarks Aktive Forbrugere lægger afstand til GMO-kampagnen
En af de førende organisationer i kampen mod gensplejsede fødevarer (GMO), Danmarks Aktive Forbrugere (DAF), siger nu fra overfor den såkaldte GMO-kampagne, som varetages af organisationen Mayday. Kl. 14. i dag sendte DAF et skarpt formuleret brev til GMO-kampagnen og Mayday, hvor kampagnelederen Jeppe Juul klager over, at foreningens navn gentagne gange er brugt og taget til indtægt for holdninger, som Danmarks Aktive Forbrugere ikke deler.

"Vi mener simpelthen ikke det gavner arbejdet mod GMO-afgrøder, at det kobles sammen med jordstråler, pyramidekræfter og yogiske flyvere - tværtimod", skriver Jeppe Juul og kalder det for "vås", når det påstås, at kampagnen har opbakning fra 1,5 million forbrugere.

IFOAM Accredited
Mærket som
dokumenterer, at et
kontrolorgan er
akkrediteret

Gunnar Rundgren
Gunnar Rundgren

Kl. 12.05:
Kontrolorganer rykker et skridt nærmere internationaliseringen
14 økologiske kontrolorganer underskrev i sidste uge en multi-lateral aftale om indbyrdes accept af hinandens kontrol og mærker. Kontrolorganerne er alle med i IFOAM's Akkrediteringsprogram og aftalen betyder, at det bliver lettere for kontrolorganerne at bruge hinandens økologiske mærker. For eksempel vil det nu blive lettere for svenske eksport-virksomheder at benytte det engelske øko-mærke fra Soil Association, ligesom engelske virksomheder vil få lettere adgang til at bruge det svenske KRAV-mærke i Sverige. Samtidig vil de 14 kontrolorganer nu få lettere ved at øge brugen af det internationale akkrediterings-mærke, som er IFOAM's bud på et verdensomspændende økologi-kontrol-mærke.

Den danske kontrol er ikke akkrediteret af IFOAM-programmet. Men tidligere på måneden holdt den tidligere formand for akkrediteringsprogrammet, den internationalt kendte kontrol-konsulent Gunnar Rundgren fra Grolink, et møde med de danske kontrolmyndigheder om mulighederne for at akkreditere den danske kontrol. Til ØkoWeb Danmark siger Gunnar Rundgren, at der en række tekniske problemer, men at de bør kunne løses. Spørgsmålet om akkreditering af det statslige danske kontrolsystem er i sidste ende et politisk spørgsmål, som kun de danske politikere kan tage stilling til.

Søndag d. 17. oktober 1999

Kl. 16.05:
ØkoWeb'en holder pause
Bemærk: På grund af den nedenfor omtalte handelskonference, er ØkoWeb'en ubemandet i den kommende uge. Der vil derfor ikke blive opdateret nyheder, ligesom bestillinger via bestillingsservice først bliver ekspederet i ugen efter.

IFOAM

Kl. 16.05:
Stor dansk tilslutning til IFOAM-konference
Den internationale økologiske organisation IFOAM holder sin sjette handelskonference i Firenze i den kommende uge. Mindst 35 danskere ventes at deltage i konferencen, de fleste dog som tilhørere. Blandt de danskere, som taler eller deltager i debatter er direktøren for Strukturdirektoratet Flemming Duus Mathiesen, Rudy Kortbech-Olesen fra International Trade Centre, Lene Raunkjær fra Økologisk Udvikling, Peder Venge fra Ecotrain Europe og direktør Jens Wang Jensen, FDB. Når det danske besøgstal - udover talerne - er er så forholdsvist stort skyldes det blandt andet, at Ecotrain Europe har arrangeret en fællestur, hvor omkring 30 danskere kommer billigt til konferencen som en del af et EU-støttet kursus-projekt.

Fredag d. 15. oktober 1999

Sønderjylland

Lene Raunkjær
Centrets
projektmedarbejder
Lene Raunkjær

Kl. 17.35:
Sønderjyderne går på nettet
Sønderjylland er Danmarksmester i pionér-økologi. Intet andet sted har så mange økologiske landmænd lagt om til økologisk drift, og i den sidste halve snes år har der konstant været mindst én intiativgruppe, som var i gang med et eller andet - mere eller mindre realistisk - økologisk projekt.

Sådan startede landets første økologiske mejeri og siden en stribe andre spændende projekter. Så det var ikke utidig pral, da Vesteregnens Erhvervsknudepunkt sidste år udnævnte området til at være Økologisk Forsøgsområde. Det skete i forbindelse med projektet Økologisk Udvikling, som nu fået sin egen - meget elegante - hjemmeside.

Kjeld Hansen
Kjeld Hansen

Kl. 13.45:
Kritiker skriver nekrolog
Forfatteren og journalisten Kjeld Hansen har ofte gjort opmærksom på faren ved, at den grønne sektor bliver afhængig af statsmidler. Et af hans mest flittigst benyttede eksempler har været Skolen for Økologisk Afsætning, som fornylig meddelte sin lukning. I den anledning han - skolens yndlingsaversion - skrevet nekrologen "Når man bygger sit hus på sand", som han har lagt på BæreDygtigheds nytside. Artiklen blev for nylig bragt i bladet Økologisk Jordbrug.

Ny RyomgaardKl. 12.25:
Økologi er andet end regler og paragraffer
Det økologiske statsmærke er en garanti for, at økologi-reglerne er overholdt. Men økologi er ikke bare regler, men et mål om at skabe et bedre landbrug. Det vil LØJ gerne understrege, og derfor holder foreningen i november et seminar om økologi og målsætninger. Mødet holdes på Ny Ryomgård, som er udnævnt til at være LØJ's første demonstrationslandbrug.

Torsdag d. 14. oktober 1999

Kl. 9.50:
Gæmelke: GMO og pesticider hører hjemme i fremtidens landbrug
De Danske Landboforeninger kan næppe siges at være helt klar til at overtage talsmandsrollen for økologerne. Det står glasklart efter disse dages delegeretmøde i Herning.

Formanden - Landbrugsraadets præsident - Peter Gæmelke talte i sin beretning pænt om den økologiske fremgang, men sagde også, at "Både en ansvarlig anvendelse af pesticider og den moderne genteknologi hører hjemme i fremtidens danske landbrug" og tilføjede yderligere, at det er "svært at acceptere, hvis grundløse skrækhistorier om giftige skotske laboratoriekartofler skal blokere for de mange nyttige anvendelser af genteknologien".

Onsdag d. 13. oktober 1999

Kl. 12.05:
Ledige grønne direktions-lokaler
For økologisk interesserede direktør-spirer er der gode erhvervsmuligheder for tiden. Kun en måned efter, at direktøren for Økologiens Hus opsagde sin stilling med én måneds varsel, meddeles det i en presssemeddelelse, at direktøren for det nærliggende Dansk Center for Byøkologi har opsagt sin stilling - også med en enkelt måneds varsel.

Kl. 11.00:
Arla Foods kører øko-strategi i stilling
MD Foods beskyldes af mange for ligegyldighed overfor det store overskud af økologisk mælk. Og nogle har undret sig over, at virksomheden ikke ville bøje sig for leverandørernes krav om at begrænse tilgangen af mælk. Men der tegner sig et stadig klarere billede af, at det ny selskab Arla Foods vil få brug for strategisk store mængder økologisk mælk i fremtiden. På fusionspartnerens Arlas hjemmeside er der oprettet en speciel økologiside med overskriften: "For næste generation bliver det en selvfølge at handle økologisk" og på disse dages gigantiske fødevaremesse ANUGA i Tyskland, har MD Foods specielt udvalgt de økologiske produkter til at profilere sig på. I England udbygges Harmonie-markedsføringen også kraftigt, blandt andet gennem en farverig Harmonie-side på internettet. Som en yderligere understregning af udviklingen udtaler projektchef Lars Poulsen, MD Foods, i dag til dagens udgave af Politiken, at økologien fremover skal være en vigtig del af det kommende Arla Foods' profil.

Mandag d. 11. oktober 1999

Kl. 10.35:
ØKO-foods II skal undersøge forbrugernes motiver
Hvad er det egentlig, som får forbrugerne til at købe økologiske fødevarer? Det spørgsmål stiller mange, men det er ikke så let at svare på. Der er foretaget mange mindre undersøgelser af forbrugernes holdninger og valg. Men meget få går i dybden med, hvad der egentlig driver den økologiske forbruger.

suzanne-bechmann.jpg (2876 bytes)
Suzanne Beckmann

En af de få, som har prøvet at undersøge det, er Suzanne Beckmann, som gennem det såkaldte "ØKO-foods" - projekt gav en analyse af forbrugernes holdninger. Resultaterne blev udgivet i 1992 under titlen "Den danske forbruger og økologiske fødevarer". Med ØKO-foods II, går hun nu igang med en opdatering af den syv år gamle rapport. Forskningen skal foregå ved Institut for Afsætningsøkonomi ved Handelshøjskolen i København. Læs også instituttets pressemeddelelse om projektet.

For at undgå forvirring, bør det måske nævnes, at Suzanne C. Beckmann er den samme person, som i tidligere litteraturlister optræder under navnet Suzanne Grunert.

Fredag d. 8. oktober 1999

Kl. 10.55:
Monsanto stopper forskning i sterile planter
Monsantos leder, Bob Shapiro, har i et åbent brev meddelt verden, at virksomheden vil stoppe forskningen i det såkaldte terminator-gen. Selv om det aldrig har været benyttet, er det sandsynligvis verdens mest udskældte gen. Genet skulle gøre planterne sterile og dermed forhindre, at landmænd kunne bruge deres egen høst som såsæd. Dermed ville de blive tvunget til hvert år at købe ny såsæd fra frø-firmaerne. En vej til uendelig rigdom for virksomhederne og en vej tilbage til evig stavnsbinding for landmændene.
Kl. 10.35:
120 deltager i frizone-diskussion
I dag starter Økologisk Samling på Snoghøj Folkehøjskole. På samlingen vil de 120 deltagere bl.a. diskuteres de såkaldte Eksperimentelle Økologiske Frizoner. Arrangementet holdes af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Ritt_bjerregaard140.jpg (3843 bytes)Bjerregaard Frugtplantage sender sin mest betroede medarbejder til stå for smagningen.

Foto: Michael Gundersen

Kl. 10.20:
Æble-smagning med eksperthjælp
Store Æbledag falder naturligt i efterårsmåneden oktober. Dagen er arrangeret af Den Økologiske Have og rummer stort set alt, som har med æbler at gøre. Der bliver blandt andet mulighed for at presse sin egen æblemost og lære om dyrkningen. Desuden kommer en - nu arbejdsløs - kommissær og fortæller om sin yndlingshobby: Æblesmagning. Her bliver der mulighed for at lære de enkelte sorter at kende på smagen.

Tirsdag d. 5. oktober 1999

henrikdam.jpg (9803 bytes)
Fødevareministeren
klipper snoren ved
gårsdagens åbning

Kl. 10.50:
Ministeren ønsker øgede bevillinger til øko-forskning
Den økologiske forskning skal fremmes, og fødevareministeren er - med egne ord - stærkt optaget af at sikre, at der kommer flere penge til dette område. Det forsikrede Henrik Dam Kristensen ved tirsdagens åbning af Økologiens Hus.

I forbindelse med åbningen opfordrede ministeren også til øget produktudvikling på det økologiske område. Ministeren sagde, at han mener, der er et stort marked for både halvfabrikata til storkøkkener og færdigretter til almindelige forbrugere.

- Der ligger en stor udfordring i at tilfredstille den halvtravle danske families behov, sagde han.

Henrik Dam Kristensen varslede også snarlige ændringer i sammensætningen af Det Økologiske Fødevareråd, hvor han ønsker forarbejdningsindustrien kraftigere repræsenteret. Han gav udtryk for, at Det Økologiske Fødevareråd skal udvikle sig i retning af et egentligt repræsentantskab for sektoren.

Ministeren måtte også svare på spørgsmålet om det store økologiske mælkeoverskud, som MD Foods har for øjeblikket. Men det er tydeligvis ikke et problem, som ødelægger ministerens nattesøvn. Han mener klart, at problemet vil løse sig, og sagde blandt andet:

- Såvidt jeg er orienteret er det blot drikkemælk, der er for meget af. Men man kan jo bruge mælk til meget andet. Jeg har for eksempel hørt om folk, som fremstiller både smør, ost og yoghurt af mælk.

Åbningen af det statsfinansierede Økologiens Hus blev næsten en sejrsfest for ministeren, som i samtlige taler blev takket for sin store indsats for at fremme det økologiske jordbrug.

Fredag d. 1. oktober 1999

Kl. 13.00:
GMO-efteråret går ind
Den mystiske betegnelse "GMO" er nu på vej til at blive en del af det danske sprog. Genetisk Modificerede Organismer har længe været en af de vigtigste debat-temaer i Storbritannien, og debatten tager nu til herhjemme. På mandag planlægger den såkaldte GMO-kampagne landsdækkende aktioner vedrørende GMO, og der overrækkes en appel til blandt andet Europakommissionen og Miljøministeren. Derimod får Fødevareministeren ikke appellen. Han tager ikke imod, fordi han istedet har valgt at tage til indvielse af Økologiens Hus. Her møder han nogle af de organisationer, som har underskrevet appellen, blandt andet Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Det er også muligt, at han her vil få lejlighed til at diskutere den udtalelse han kom med i forbindelse med etableringen af den ny brancheforening, FødevareIndustrien. I følge Politiken sagde han, at "Jeg må indrømme, at jeg ikke deler den store bekymring for gensplejsning, som tilsyneladende præger den danske befolknings holdning til dette spørgsmål" og tilføjede, at området "er alt for vigtigt og alvorligt til at sakke unødigt bagefter amerikanerne".

Mette Meldgaard fra Økologiens Hus siger om Henrik Dam Kristensens udtalelser, at "De bekymringer vi har overfor gensplejsning i den økologiske produktion rækker jo også over i vores syn på den konventionelle produktion. Så derfor er vi naturligvis ikke enige."

Til spørgsmålet om, hvorvidt det vil blive diskuteret under festligholdelsen af Økologiens Hus tilføjer hun: "Vi fortæller jo gerne om vores holdning alle steder, hvor vi har mulighed for det."

Diskussionerne fortsætter. FDB har besluttet at holde et folkemøde om emnet i november. Og GMO-kampagnen holder folkemøde allerede d. 11. oktober. Se nærmere oplysninger på kalenderen

Ifølge et referat fra Reuter har Patrick Holden fra den britiske økologiske organisation Soil Association holdt møde med den bioteknologiske bannerfører Monsanto. Efter mødet bekræftede Holden det indtryk, som også andre har givet, at Monsanto er på vej til at ændre strategi i gensplejsnings-spørgsmålet. Noget tyder på, at virksomheden nu vil tage toppen af kritikken ved i højere grad af bruge den nyvundne viden om gener i den traditionelle fremavl og neddæmpe brugen af "hardcore" gensplejsning.

MARKEDSPLADSEN

26.  okt.
Stuehus på økologisk ejendom, udlejes
Se rubrikannoncerne.

17.  okt.
Smågrise og so sælges
Se rubrikannoncerne.

12.  okt.
Krydderurter sælges
Se rubrikannoncerne.

11.  okt.
Geder sælges
Se rubrikannoncerne.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her