Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Mandag d. 27. september 1999

Kl. 12.00:
GMO: Carlsberg garanterer og afventer
Mens japanske bryggerier bruger gensplejsede råvarer - men planlægger at stoppe brugen - går Carlsberg næsten den modsatte vej. Virksomheden oplyser overfor ØkoWeb Danmark, at man i dag kan garantere, at der ikke forekommer gensplejsede produkter - heller ikke gær - i øl fra Carlsberg. Virksomhedens politik på området er dog, at det er en naturlig del af den videnskabelige udvikling, men man vil først begynde brugen af det når 1) det godkendt af myndighederne, 2) ikke involverer risiko for mennesker og miljø, 3) er godkendt af bryggeriindustrien samt 4) er alment accepteret af forbrugerne både i Danmark og i udlandet.

Hvornår alle disse faktorer er opfyldt, kan ingen vist forudsige.

Kl. 10.50:
GMO-frit øl til sushi'en
Det er ikke kun i Europa, at frygten for gensplejsede produkter stiger. I Japan har de tre største bryggerier meddelt, at de vil stoppe brugen af gensplejsede råvarer. Ifølge Reuter/Planet Ark har bryggeriet Asahi annonceret, at de vil stoppe brugen i år 2000, mens Kirin og Saporo har meddelt, at de vil stoppe i år 2001. Det er ikke helt uden signalværdi, at de japanske bryggerier foretager dette skridt. Øl er en udbredt drik i det folkerige land, og alene det  tredjestørste bryggeri, Asahi, bruger 126.000 tons majsstivelse om året. Det svarer rundt regnet til det dobbelte af sidste års samlede økologiske kornhøst i Danmark.
Kl. 9.40:
Bodil Søgaard valgt ind i Praktisk Økologi
Den kendte økolog, forsker og debatør Bodil Søgaard fra Agroøkologigruppen er valgt ind som medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi. Bodil Søgaard er blandt andet kendt for sin forskning i mikronæringsstoffer og sin stædige fastholden af, at det industrialiserede landbrug ødelægger både fødevarernes kvalitet og miljøet.

Foreningens formand, Mads Haugaard Jordansen, blev genvalgt på det nyligt afholdte årsmøde, og han fremhævede i sin beretning, at Praktisk Økologi fortsat har medlemsfremgang og - i modsætning andre miljøforeninger - har en bæredygtig økonomi, som ikke er afhængig af driftstilskud fra Den Grønne Fond. Man behøver ikke være voldsomt god til at læse mellem linierne i formandens beretning for at se, at der i bemærkningen - blandt andet - ligger en hentydning til konkurrencen fra Grønne Familier, som i en årrække har eksisteret på statskassens nåde.

Praktisk Økologi har i dag knap 3.200 medlemmer. Læs mere i foreningens pressemeddelelse.

Fredag d. 24. september 1999

Kl. 14.20:
Tomat-dyrkning via internettet
En af det økologiske jordbrugs interessante profiler, Klaus Søgård fra Gartneriet Markhaven, har fået en ny idé: Han vil dyrke økologiske tomater via internettet. Klaus Søgård er i forvejen Danmarks største økologiske tomat-avler og hovedleverandør til FDB. Men han har det problem, at den danske tomatsæson er for kort. Derfor er det nødvendigt at importere tomater i vinterhalvåret. Hans løsning på det problem er, at etablere et gartneri i Spanien, hvor han selv vil holde produktionen under kontrol via web-kameraer og andre IT-løsninger. Produktionen ventes at starte næste efterår, når den danske sæson slutter.

Allerede i år er Klaus Søgård dog i gang med at andet forsøg på at forlænge sæsonen. I et af sine fynske drivhuse, startede han tomatplanter op i august. Han håber, at planterne vil kunne give danske tomater helt hen i julemåneden. Der er næsten tale om en slags "dogme"-tomater, idet de helt skal undvære kunstigt lys. Samtidig spares på varmen og det giver tilsammen en langsom men stabil vækst. Planterne giver kun en tredjedel af den normale produktion, men til gengæld sælges de på et tidspunkt, hvor ingen andre avlere kan levere danske tomater.

Onsdag d. 22. september 1999

Kl. 0.00:
Kødfirma ønsker dansk handelshus i Sverige
Friland Food undersøger nu mulighederne for at etablere et dansk økologisk handelshus i Sverige. Huset skal gøre det lettere for danske virksomheder at komme ind på det svenske marked. Selv om Skåne nu bliver brofast med det gamle moderland ;-), anses Sverige for et vanskeligt marked, blandt andet fordi kontrolorganet KRAV er kendt for at være kritisk overfor importprodukter, især når de kommer fra lande uden IFOAM-akkrediterede kontrolorganer. Og sådan nogle har Danmark ikke.
Kl. 0.00:
MD beskyldes for at stoppe konkurrenter
MD Foods beskyldes nu igen for at blokere for mindre økologiske mejerier. Rækken af den type beskyldninger er så lang, at der kan skrives bøger om dem. Denne gang foregår sagen i Vestsjælland, hvor en gruppe økologiske producenter ønsker at etablere de økologisk mejeri i det MD Foods-ejede Englevaad Mejeri. I forbindelse med fusionen med Kløver Mælk har Konkurrencestyrelsen pålagt MD Foods at sælge ubrugte mejerier fra. Samtidig må de ikke - som tidligere - forhindre konkurrenter i at etablere nye mejerier i bygningerne.

Ifølge dagbladet Information beskyldes MD Foods nu for at bryde med kravene fra Konkurrencestyrelsen. Beskyldningerne kommer fra både borgmesteren i Tornved Kommune, Jens Stenbæk (V), og formanden for Folketingets Fødevareudvalg, Jørn Jespersen. MD Foods afviser beskyldningerne med henvisning til, at der ikke er nogen krav om, hvilke anlæg som skal sælges fra. Og det er planen at benytte det tidligere mejerianlæg til lager.

En pikant detalje ved historien er, at borgmester Stenbæk er tidligere økologisk mælkeproducent, leverandør til MD Foods og blandt andet medlem af Specialudvalget for Økologi.

Mandag d. 20. september 1999

Kl. 1.00:
Industrien frygter gensplejsning
Angsten for gensplejsningen breder sig. Men hvor angsten blandt mange forbrugere og miljøorganisationer går på konsekvenserne for natur og sundhed, går frygten i de større virksomheder nu i på risikoen for spildte investeringer. Politiken skrev søndag, at ingen af FDB's, Dansk Supermarkeds og De Samvirkende Købmænds 800 leverandører har turdet lancere gensplejsede produkter i det seneste år. På trods af, at kæderne for et år siden skrev til dem og erklærede, at de gerne ville sælge varerne, blot de var mærkede.

Et af de bemærkelsesværdige kovendinger beretter Ingeniøren om i et referat fra Ars Electronica-festivalen i Østrig. I følge bladet leverede miljøforkæmperen Jeremy Rifkin nyheden om, at den biokemiske koncern Novartis vil stoppe udviklingen af gensplejsede produkter til børnemad. Det skal måske nævnes, at Novartis ikke er helt ligegyldig i den forbindelse. Virksomheden kalder selv sin hovedaktivitet for "Life Science" og dens regnskabsmæssige balance er - rundt regnet - på en kvart billion kroner.

Kl. 0.10:
Økologisk besøgsdag blev den største
Det er ikke særlig galant at nævne det, men fristelsen er for stor: Landbrugets årlige besøgsdag, Grøn Søndag, fik i går 18.000 besøgende fordelt på 35 bedrifter. Det er da pænt, men vi vil ikke undlade at minde om, at de økologiske høstmarkeder for to uger siden fik 47.000 besøgende fordelt på 119 bedrifter. For een gangs skyld kan økologerne føle sig som de største.

Fredag d. 17. september 1999

Fødevareministeren
Foto: Rigmor Mydtskov

Kl. 12.50:
Henrik Dam: Økologiske produkter skal være bedst
Fødevareministeren opfordrer nu både jordbrug og virksomheder til at arbejde hårdere for, at økologiske fødevarer får bedre kvalitet. Ved en konference i Horsens i går gjorde Henrik Dam Kristensen opmærksom på, at økologiske produkter faktisk skal være bedre end de konventionelle. I følge flere avis-referater - bl.a. i Berlingske Tidende - sagde han at "Når der er en merpris, så bør økologiske fødevarer også være af en bedre kvalitet end konventionelle fødevarer. Forskningen, det økologiske jordbrug og de virksomheder, som forarbejder økologiske råvarer, bør derfor arbejde på en højkvalitetsstrategi for produktionen".

Konferencen i Horsens er arrangeret af den nordiske forskningsring for jordbrugsforskere, NJF. Konferencens program fortsætter i dag, blandt andet med en diskussion om forskningsbehovet indenfor økologisk husdyrhold, ledet af Erik Steen Kristensen fra det danske Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Kl. 11.15:
600 omlæggere - men næsten ingen mælk
Sektion for Økologi på Landbrugets Rådgivningscenter forventer, at der næste år vil komme 600 flere økologiske landbrug med et samlet areal på 22.600 hektar. Det viser en rapport, som sektionen har udarbejdet. Holder tallene stik, vil det betyde, at det samlede økologiske areal stiger til 183.000 hektar, svarende til 6,5 procent af det samlede danske landbrug.

I modsætning til tidligere år, vil væksten næsten udelukkende bestå af nye planteavlere. 585 af omlæggerne består overvejende af planteavl med et samlet areal på over 20.000 hektar. Dette års store mælkeoverskud har sandsynligvis betydet, at mælkeproducenterne stort set afholder sig fra at lægge om til økologisk drift. Rapporten omtaler kun 14 mælkeproducenter som vil lægge om.

Tallene bygger på rapporter fra økologiske konsulenter landet over, som bistår med at udarbejde omlægningsplaner for landmænd, som vil lægge om til næste år. Tallene er forbundet med en vis usikkerhed, idet ikke alle er medtaget og der kan også være bedrifter, som fortryder omlægningen inden fristen for ansøgning d. 31. december.

Torsdag d. 16. september 1999

Kl. 0.10:
Paul Holmbeck bliver midlertidig leder
Som tidligere omtalt (6. sept.) har Henrik Vinther valgt at stoppe som direktør for Økologiens Hus pr. 1. oktober. Det diskuteres nu internt i husets organisationer, hvilke opgaver en fremtidig direktør eller sekretariatsleder skal løfte. Frem til ansættelse af ny leder er Paul Holmbeck fra den politiske afdeling konstitueret leder. Paul Holmbeck har været i huset i en årrække og er blandt andet medlem af Det Økologiske Fødevareråd.

I øvrigt inviterer huset alle medlemmer, samarbejdspartnere, venner og forretningsforbindelser til invielse af det nye hus. Det sker ved en reception d. 4. oktober. Se kalenderen.

Tirsdag d. 14. september 1999

logo.gif (1414 bytes)Kl. 11.25:
Vandmiljøets tilstand på nettet
Vandmiljøet - som blandt andet er truet af gødningsstoffer og sprøjtemidler - har nu fået egen hjemmeside. Det danske overvågningsprogram - det såkaldte NOVA.2003 - samler nu informationerne på én side, så man kan se de seneste iltsvinds-rapporter fra de truede områder. Endnu er siden ikke så udbygget, men den vil løbende blive udbygget i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og amterne.

Mandag d. 13. september 1999

Kl. 13.50:
Økologisk gin og vodka på vej
Så er det økologiske sortiment snart ved at være komplet. Kort efter at Urtekram proklamerede verdens første økologiske maltwhisky, citerer Reuter en repræsentant for den engelske supermarkedskæde Sainsbury's for, at den inden længe vil kunne tilbyde både økologisk vodka og økologisk gin.

Sainsbury's er en Englands førende supermarkedskæder. Kæden har en ugentlig økologisk omsætning på 2,5 millioner pund. I følge Reuter forventes den samlede britiske øko-omsætning at blive på 500 milioner pund i år 2000. Den engelske kæde samarbejder med blandt andet det danske FDB og det svenske ICA i den såkaldte World Organic Supermarket Club, hvor en række andre europæiske supermarkeder også deltager.

Sainsbury's har i øvrigt besluttet, at alle produkter - også konventionelle - som lanceres under kædens egne mærker skal være garanteret helt fri for gensplejsede produkter. Kæden kræver garanti af sine leverandører for, at produkterne er gensplejsningsfri. FDB søger i øjeblikket optagelse i en forening af syv europæiske supermarkeder som garanterer det samme.

Kl. 11.05:
Skolen for Økologisk Afsætning lukker
Det er i dag blevet meddelt, at Skolen for Økologisk Afsætning lukker. Skolen har været base for et hav af initiativer, ikke mindst på butiks- og storkøkkenområdet. Ved skolens start bestod aktiviteterne især af kurser for butikspersonale, men gennem årene har skolen blandt andet udviklet stor ekspertise på storkøkkenområdet og har udgivet en stribe undervisningsbøger - den såkaldte økologi-serie - for andre dele af undervisningssektoren. I en periode havde skolen også en nyhedstjeneste.

Lukningen af skolen - som har 12 ansatte - er fastsat til at skulle ske ved årsskiftet. Skolen har lagt en pressemeddelse på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at man vil arbejde på at videreføre nogle af aktiviterne udenfor skolen.

Fredag d. 9. september 1999

Kl. 17.05:
Kemink på nettet
Som tidligere nævnt (19. og 20. aug.) er der en stigende interesse for Kemink-systemet, som giver en frugtbar jord - uden tilsætning af gødning. Dagbladet Politiken har også fattet interesse for systemet og har skrevet en længere artikel om Landbohøjskolens forsøg med systemet. Flere engagerede økologer er set med udklip af artiklen. Derfor vil vi lige gøre opmærksom på, at Politiken faktisk har lagt den på nettet.

Torsdag d. 9. september 1999

Kl. 0.00:
MD Foods nedsætter merprisen
Historien om de store økologiske mælkemængder fortsætter. Bestyrelsen for MD Foods meddelte onsdag, at landmændenes merpris for økologisk mælk nedsættes fra 20 til 15 procent af "basisprisen" for alle nye aftaler. De eksisterende aftaler på 20 procent fortsætter dog så længe de løber. Også medansvarstillægget (tidligere omtalt her på nyhederne) fortsætter. Men man forventer ikke, at afsætningen når over de 50 procent, som skal til at udløse tillægget.

Med de store mælkemængder som nu er til rådighed, kan meddelelsen vel næppe kaldes overraskende. Derimod er det ganske overraskende, når MD Foods oplyser, at de økologiske repræsentanter i det såkaldte "samarbejdsudvalg" havde foreslået et stop for ny tilgang af økologer til MD Foods. Det er - redaktionen bekendt - første gang, økologiske landmænd har sat egen vinding over ønsket om at fortsætte den økologiske udvikling. Og det er ikke mindre bemærkelsesværdigt, at det nu er MD Foods' bestyrelse, som insisterer på at fastholde udviklingen mod et mere økologisk Danmark.

Onsdag d. 8. september 1999

Kl. 14.30:
47.000 besøgende på høstmarkederne
Det er ikke altid let at komme i kontakt med landmænd, som har travlt med at få den sidste høst i hus. Derfor er det først her onsdag lykkedes at få et samlet overblik over antallet af besøgende på årets høstmarkeder. Men nu er tallet gjort op: 47.000 besøgende havde de ialt 119 økologiske landmænd. Det svarer til et gennemsnitligt besøgstal på knap 400 på hver bedrift, men gennemsnittet dækker over meget store forskelle. Rekorden blev slået af Grantoftegaard i Ballerup. Her kom omkring 7.000 besøgende. Andre bedrifter - især dem som ligger længere væk fra større byer - havde en mere intim stemning på gården.

Læs pressemeddelelsen fra Økologisk Landscenter

Tirsdag d. 7. september 1999

Kl. 13.40:
Øko-gruppe-formand kræver øko-division i MD Foods
Det økologiske mælkeoverskud i MD Foods bekymrer stadig flere. Jyllands-Postens internetavis publicerede for en halv time siden et krav fra formanden for De Danske Landboforeningers Økologigruppe, Evald Vestergaard. Han kræver, at MD Foods etablerer en økologisk division i selskabet. Formålet skulle blandt andet være at give de økologiske landmænd mere klarhed over afsætning og økonomi.

Evald Vestergaard er - udover at være formand for økologi-gruppen - medlem af repræsentantskabet i MD Foods.

Kl. 13.30:
Danisco sendte gen-kritikken til hjørnespark
Daniscos generalforsamling i går lykkedes det ikke Foreningen af Kritiske Aktionærer at stoppe virksomhedens arbejde med den gensplejsede sukkerroe. 0,1 procent af aktierne stemte for forslaget. Men det lykkedes dog foreningen - med Frank Aaen i spidsen - at få en debat igang på generalforsamlingen. Ifølge Ritzau lovede bestyrelsesformanden Hugo Schrøder endda at tænke over de ting, som blev sagt. For Danisco går tankerne måske ikke så meget på, hvad Frank Aaen har sagt, men snarere på de kritiske røster fra Daniscos største aktionær - ATP - som gav udtryk for bekymring for udviklingen og krævede mere risikoforskning fra virksomhedens side.
Kl. 13.10:
Praktisk Økologi langer ud efter MD
Formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi, Mads Haugaard Jordansen, langer i dag ud efter MD Foods, som han mener har været sløv. Over halvdelen af MD's økologiske mælk sælges i dag som konventionel mælk, og det mener øko-formanden kunne være undgået. En række medier beskriver i dag kritikken. Til Århus Stiftstidende siger han bl.a., at "det er et mysterium, at mejeriet ikke udnytter denne unikke situation til at udvide antallet af økologiske, fedtfattige mejeriprodukter som kunne tiltrække især kvinder".

Overfor Politiken kalder Mads Haugaard Jordansen det for en "hån", at så stor en del af mælken sælges konventionelt, og han minder de økologiske mælkeproducenter om, at de har lov til at sælge op til en femtedel af deres mælk til andre mejerier. Produktchef Jesper Friis Sørensen, MD Foods, svarer i Århus Stiftstidende bl.a., at de fedtfattige produkter ikke kan løse det store mælkeoverskud, men at han venter en stigning i det økologiske mælkesalg allerede i løbet af efteråret. Han mener, den økologiske mælk bør kunne bringes op på at udgøre 25 - 30 procent af mælkesalget.

(For at forhindre unødig internet-surfing, skal det oplyses, at hverken Politiken eller Århus Stiftstidende har lagt deres mælkehistorier på nettet. Vi må henvise til at købe aviserne i stedet.)

Mandag d. 6. september 1999

Kl. 12.35:
Økologi-direktør fratræder
Det meddeles i dag, at direktøren for Økologiens Hus, Henrik Vinther, har opsagt sin stilling som direktør for huset. Henrik Vinther fratræder 1. oktober, hvor han tiltræder en ny stilling i Vejle. Henrik Vinther har været direktør for Økologiens Hus siden starten af 1998, og har siden arbejdet med strukturændringer i husets bagvedliggende organisationer Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Økologisk Landscenter. I sommer flyttede de to organisationer til nye og større lokaler i Århus centrum.

Fredag d. 3. september 1999

Kl. 10.40:
Vejret: Høstmarkeds-himmel
For lige at nævne det en sidste gang: I weekenden holdes økologiske høstmarkeder landet over. Hele listen over tid og sted ligger på nettet, og vejret tegner til at blive som bestilt til arrangementet. Nogle af de tidligere år har vejret - og et enkelt år Dianas begravelse - begrænset antallet af besøgende. Man må så blot håbe, at vejret ikke bliver så godt, at arrangørerne tager ud og høster det sidste korn i stedet for at tage imod gæsterne.
Kl. 10.05:
Deutsche Bank nægter helt at afvise GMO
Den altid grundige journalist Per Henrik Hansen fra bladet Økologisk Jordbrug har checket The Guardians oplysninger om, at Deutsche Bank fraråder at investere i gensplejsningsindustrien (se ØkoWebs nyheder d. 27. aug.). Deutsche Bank har overfor ham modificeret historien. Banken afviser, at man skulle have anbefalet at sælge aktierne. Man har blot understreget, at man "hverken skal over- eller undervægte disse aktier i en velafbalanceret portefølje". Det er så op til modtagerne af budskabet at vurdere, hvad en af den konservative bankverdens ypperstepræster kan mene med det.

I bankens markedsrapport om gensplejsningsvirksomhederne står blandt andet, at "virksomhederne er overbevist om, de har videnskaben bag sig. Men det er ikke givet, at det er nok".

Torsdag d. 2. september 1999

Kl. 13.50:
Konkurrence på det økologiske annonce-marked
Som jævnlige læsere af ØkoWeb'en har bemærket, har der igennem længere tid været varmet op til at gøre danske økologiske virksomheder synlige på nettet overfor udlandet. Da ØkoWeb'ens engelske hovedmenu "Danish Organic" i foråret fik den selvstændige web-adresse www.organic.dk, var det første skridt til en egentlig markedsføring af dansk økologi overfor udlandet. Det har været frit diskuteret som et samarbejde med Økologisk Landscenter, som på det tidspunkt overvejede et trykt eksportkatalog.

Derfor kan det virke forvirrende, at en række økologiske virksomheder i går fik markedsføringsmateriale for annoncering i eksportkataloget "Danish Organic Export", som både kommer i trykt form og lægges på internettet. Afsenderen er Økologisk Landscenter som nu har besluttet at tage konkurrencen op på markedet for internet-annoncer. Dermed er skabt den situation, at økologiske virksomheder nu har flere muligheder for at markedsføre sig overfor udlandet - men samtidig også, at virksomhederne bliver spredt på to internet-adresser.

Dette er en situation, ØkoWeb Danmark har gjort meget for at undgå. Forsøgene på at få et samarbejde med Økologisk Landscenter har været næsten pinligt pågående. Men de har været stort set uden resultat. Økologisk Landscenter har i sidste ende besluttet at undlade direkte links til annoncørernes hjemmesider. Men det har man undladt at oplyse om i sit markedsføringsmateriale.

Lad det være sagt i klart sprog: ØkoWeb Danmark ser det som en klar ulempe, at danske økologiske virksomheder ikke kan findes i ét trykt og ét internet-katalog. Og det burde kunne koordineres til glæde for alle. Samtidig skal det heller ikke være nogen hemmelighed, at ØkoWeb'ens eksistens er 100 procent afhængig af annoncerne, og det er i den forbindelse ubehageligt at skulle konkurrere med en offentlig finansieret virksomhed.

MARKEDSPLADSEN

30.  sept.
Tyrekalve købes
Se rubrikannoncerne.

24.  sept.
Salg: Wrappet markært, ammekøer og fodervogn.
Se rubrikannoncerne.

23.  sept.
Harmonie spredes nu yderligere i England. Den økologiske Kærgården er notop blev lanceret under navnet "Harmonie Organic Spredable"

21.  sept.
Sælges: Grovfoder og Einböck-strigle
Se rubrikannoncerne.

20.  sept.
Kødkvæg (m/ ammeko-præmie) og texelfår, sælges.
Se rubrikannoncerne.

17.  sept.
Kontraktavlere til asier og drueagurker søges.
Se rubrikannoncerne.

16.  sept.
Bland selv din træbeskyttelse. Se Nordisk Aeroforms hjemmeside og rubrikannoncerne.

15.  sept.
Grenå Marine Solar er andet end udstyr til soldækket. Små vindmøller, solpaneler m.m. til både, kolonihavehuse, campingvogne m.v.

7.  sept.
Giv husly til en øko-formand: Formanden for Praktisk Økologi søger lejlighed i Århus.
Se rubrikannoncerne.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her