Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Mandag d. 30. august 1999

Kl. 13.10:
EU-forordningen er kommet
Så kom den endelige udgave af EU's forordning om økologisk husdyrproduktion. Forordningen blev offentliggjort i EF-Tidende tirsdag. Den udgave som i over en måned har kunnet downloades fra ØkoWeb'en er nu erstattet af den endelige udgave. ØkoWeb'ens redaktion er ikke bekendt med, at der er sket nogle ændringer i forhold til den midlertidige udgave. Men det er vigtigt at understrege, at det er den nye udgave, som er gældende ret. Den ny udgave findes kun i PDF-format.

Offentliggørelsen i tirsdags betyder, at reglerne træder i kraft om et år, det vil sige d. 24. august 2000. Reglerne om forbud mod gensplejsning træder dog i kraft straks.

Kl. 11.55:
Endnu en gård holder høstmarked
Høstmarkederne har fået endnu en vært. Det er Enighedsgården ved St. Merløse på Sjælland, som holder marked søndag.
Kl. 11.20:
"Økologi-check" til hjem og arbejde
Nu kan alle grønne og økologiske huse checke, hvor grønne de er. Konsulentfirmaet I/S ØkoAnalyse har produceret to hjemmesider til at undersøge henholdsvis grønne kontorer og grønne hjem for deres grad af miljøvenlighed. Hjemmets grønne regnskab har fået adressen www.greenhome.dk. Tilsvarende har siden Grønt regnskab for kontorarbejde fået adresse www.greenoffice.dk De to websteder er produceret for henholdsvis Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Fredag d. 27. august 1999

Kl. 15.00:
Europas største bank advarer mod investering i gensplejsning
Det engelske dagblad The Guardian oplyste, onsdag, at Europas største bank, Deutsche Bank, nu advarer investorerne mod at sætte penge i virksomheder, som deltager i udviklingen af gensplejsning til landbruget. Guardian citerer Deutsche Banks Washington-analytikere for, at de frygter, at gensplejsningsindustrien er på vej til samme skæbne som den atomkraft-industrien, og at de er forbavsede over, så hurtigt udviklingen går. Ifølge avisen er Monsantos aktier faldet med 11 procent i løbet af de sidste seks måneder, mens øvrige aktier generelt er steget. I samme periode er frøfirmaet Delta & Pines aktier faldet med 18 procent. Delta & Pine er indehaver af det udskældte terminator-gen, som gør høstudbyttet ufrugtbart, og derfor tvinger frøfirmaernes kunder til at købe nye frø hvert år.

Ønsker man at vide mere om Deutsche Banks anbefalinger, kan det gøres ved at gå ind på The Guardian hjemmeside og søge arkivet efter artikler om Deutsche Bank indenfor den sidste måned. Udover avisens artikel, bringes link til uddrag af rapporten.

Kl. 11.35:
11 Kvickly'er bliver delvist økologiske
11 af landets 73 Kvickly-butikker har valgt at træde ud af bagerafdelingernes økologi-projekt. Det betyder, at de ikke længere vil være 100 procent økologiske. Men som FDB skriver i en pressemeddelelse om sagen, vil også de 11 selvstændige butikker fortsat have et økologisk sortiment. Og de vil altid have det økologiske brød og kager, som Kvickly har tilbud på. 62 af Kvickly-butikkerne fortsætter med at være 100 procent økologiske, heraf har tre selvstændige valgt det frivilligt (det gælder den traditionelt stærke øko-butik i Odder samt Ry og Kalundborg). De øvrige 59 Kvickly'er har ikke haft mulighed for selv at vælge, idet de er ejet af FDB og dermed skal følge de centrale beslutninger.
Kl. 10.30:
Tibetanere søger dansk uddannelse indenfor økologi
Den såkaldte Komité af 100 for Tibet har sendt en henvendelse, hvor de søger kontakt med danskere - især  udddannelses-institutioner - som vil indgå i et projekt med uddannelse af tibetanere indenfor økologisk jordbrug. Interesserede må nok indstille sig på at skulle starte fra bunden - med at skaffe finansiering til uddannelsen. Henvendelsen er kommet til den danske gruppe Tibetfriends, som gerne hjælper med at formidle kontakt. Komiteen af 100 for Tibet er international hjælpe-gruppe, som blandt andet består af "kendisser" som Joan Baez og David Lynch.

Torsdag d. 26. august 1999

Kl. 10.45:
Økologiske mælkeproducenter mister "succes-tillægget"
MD Foods meddelte i går onsdag, at det såkaldte medansvarstillæg nu helt bortfalder. Tillægget gives til økologiske mælkeproducenter. Ordningen bag tillægget er indrettet, så tillægget stiger, når salget af Harmonie-produkterne går godt og falder, når salget går dårligere. Men det udbetales kun, når over halvdelen af den økologiske mælk sælges som økologisk. Med de store mælkemængder som er kommet til i år, er den bundgrænse nu nået, og derfor falder tillægget helt væk, indtil salget stiger yderligere. I følge det seneste nummer af Økologisk Jordbrug - som udkommer i dag - er prisen uden medansvarstillæg 2,63 kr./kg mælk, mens den for blot et år siden var 3,25 kr./kg mælk. Det svarer til indtægtsfald på 25.500 kroner om året for en gennemsnitlig leverandør til MD Foods. De mindre mejerier, som Thise, Økomælk, Naturmælk og Øllingegård har ikke haft nær så stor tilgang af mælk i år, og de har derfor ikke de samme problemer.
Kl. 10.30:
Økologisk skolemælk vinder yderligere frem
Økologisk Jordbrug skriver i sit nyeste nummer, at økologisk mælk nu har øget sin popularitet blandt skolebørnene. 105.000 skolebørn har bestilt økologisk skolemælk i det kommende efterår. Det svarer til, at 31,8 procent af al skolemælk nu er økologisk. Sidset år ved samme tid var tallet 29,9 procent.

Onsdag d. 25. august 1999

Kl. 12.00:
Røde eller grønne Ø-mærker på juletræet ?
stat3-groent.gif (325 bytes)I aviserne - især i Politiken - har der på det seneste været mange artikler om det grønne Ø-mærke til ikke-fødevarer (non-food). Af dagspressen kan man let få det indtryk, at mærket er lige på trapperne. Og fødevareministeren har ganske rigtig besluttet, at nu skal arbejdet gå i gang på de områder, hvor økologiske non-food-produkter allerede kontrolleres, fx potteplanter, gødning, juletræer osv. Men arbejdet med en ny mærknings-bekendtgørelse om et grønt Ø-mærke er kun lige begyndt, og Nicolaj Ting Mortensen, Fødevareministeriet, advarer imod at forvente juletræer med grønne Ø-mærker til jul. Han forventer, at der kan gå op imod et år, før en ny mærkningsbekendtgørelse er på plads. Myndighederne - det vil især sige Plantedirektoratet - skal blandt andet afklare nogle kontrolproblemer omkring pyntegrønt, inden mærket kan gå i luften. Så hvis man ønsker Ø-mærker på juletræet, må man klare sig med de røde. Husk, at det røde Ø-mærke kun må benyttes på fødevarer, så mærkerne skal sidde specifikt på rosiner, mandler, konfekt og pigeon-æbler. Det er ikke tilladt at sætte det i toppen af træet som erstatning for stjerne - endnu!

En af dem, som utålmodigt venter på non-food-mærket - til blandt andet uld-produkter - er fåreavleren Sv. Ove Jørgensen fra  Gårdbutikken på Fyn. Han har sendt ØkoWeb Danmark et debat-indlæg, hvor han kraftigt opfordrer ministeren til at skynde sig.

Kl. 9.55:
Svanholm på nettet
At kalde Svanholm Storkollektiv en institution i den økologiske verden er ingen overdrivelse. Selv om godset ikke længere er landets største økologiske landbrug, var det i årevis det eneste økologiske gods i Danmark. Fra Svanholm er der gennem tiden taget det ene store økologiske initiativ efter det andet - mange med strategisk betydning. Næppe andre vil som Svanholm kunne tage så en stor del æren for, at Danmark er det førende land indenfor "supermarkeds-økologi". Det var på Svanholm, at FDB og de økologiske grønsagsavlere i 1980 tegnede de første handels-kontrakter. Og Skibby-godsets grønsagschef Poul Henrik Hedeboe har lige siden holdt supermarkederne til ilden for at fortsætte udviklingen. I dag er Svanholm meget andet end et økologisk gods. Kollektivet har blandt andet eget gårdmejeri, catering-virksomhed, pakkecentral, import/eksport, emballagefabrik og en velassorteret gårdbutik.

Er man ikke tilfreds med at se godset virtuelt - på nettet - er der mulighed for et rigtigt besøg d. lørdag d. 4. september, når Svanholm - som mange andre økologer - holder høstmarked.

Fredag d. 20. august 1999

Kl. 13.30:
Økologi verden rundt
Som omtalt d. 29. juli har Fødevareministeriets statskonsulenter udarbejdet en lang række rapporter om den økologiske fødevareproduktion i andre lande. Rapporterne har hidtil været lidt vanskelige at få fat i. Men nu har ministeriet lagt dem alle på nettet. På ministeriets hjemmeside klikker man på publikationer og går helt ned i bunden af dokumentet. Dér står landene listet op. Statskonsulenter er embedsmænd udsendt af ministeriet. Fra de danske ambassader rundt i verden arbejder de med at fremme den danske landbrugseksport.
Kl. 0.10:
Jord på neglene - også for havebrugere
Kemink-systemet er åbenbart ved at være populært. Som omtalt i går holder Landsforeningen Økologisk Jordbrug et seminar, hvor der er oplæg om systemet. Det er nok mest henvendt til professionelle jordbrugere. Men havebrugere, som har lyst til at stikke armen i jorden har også muligheden. Landsforeningen Praktisk Økologi inviterer i september til et besøg på KVL's forsøgsgaard Højbakkegaard, hvor systemet præsenteres. Se kalenderen. Og i september-nummeret af foreningens blad Praktisk Økologi kommer en artikel om systemet.

Torsdag d. 19. august 1999

Kl. 12.30:
PEJ kalder forbrugerne uforudsigelige
Morgenavisen Jyllands-Posten omtaler i dag en rapport fra PEJ-Gruppen i Herning. Ifølge bladet fastslår rapporten, at forbrugeren har udviklet sig til et "uforudsigeligt tre-hovedet uhyre", som ikke længere kan skematiseres ud fra alder, køn, indtægt og uddannelse.

Det er ikke svært at forstå, at PEJ er nødsaget til at komme med denne konklusion. Nu har dette trend-firma i årevis markeret sig ved at forudsige økologiens snarlige død - mens den økologiske omsætning sideløbende er steget konstant. Hvordan kan de konkludere andet, end at forbrugeren er uforudsigelig?

Kl. 12.15:
EU-forordningen - nu også i Microsoft-version
ØkoWeb'en er ikke ufejlbarlig. Til gengæld er redaktionen ikke bange for at give indrømmelser, og her kommer én af dem: Der har været en fejl i linkene til den ny EU-forordning om økologiske husdyr. EU-forordningen kan hentes i 2 versioner. En Word-version (Microsofts tekstprogram) og en Acrobat-version (PDF). Begge dele har tidligere været korrekt omtalt her på nyhederne. Men på Fakta-menuen, hvor den type links lægges permanent, når nyhedens interesse overstået, har begge links været rettet mod PDF-dokumentet - også det som angiveligt skulle give en word-version. Det er nu rettet, så der nu er mulighed for at hente word-versioner af forordningen.

Det er i øvrigt pudsigt, at fejlen først er opdaget nu. Det er nu en måned siden, at ØkoWeb'en som landets første medie præsenterede forordningens indhold for offentligheden. Og den har været en meget eftertragtet vare siden. Først i dag har en af vore norske læsere - fra Midtnorsk Økoring - opdaget og gjort opmærksom på fejlen. Tak Norge !

Skulle andre have kommentarer eller tips til ØkoWeb'en er de velkomne. Skriv til: redaktionen@ecoweb.dk

Kl. 11.45:
Løst og fast om frugtbarhed
Landsforeningen Økologisk Jordbrug holder i september et seminar om jordbearbejdning og frugtbarhed. Seminaret omfatter bl.a. en introduktion til Kemink-systemet, som Ingvar Jørgensen, Samsø, benytter. Systemet er især berømt for en jord, som er så løs, at man kan stikke størstedelen af sin arm direkte i jorden. Se yderligere oplysninger på kalenderen.

Onsdag d. 18. august 1999

Kl. 10.05:
Ét høstmarked erstatter et andet
Nyheden er: Antallet af høstmarkeder er uændret. Som omtalt i 14-dages bladet Økologisk Jordbrug var Aggersborgsgaard ved Løgstør kommet med på listen over høstmarkedsværter. Det var en fejl. På grund af en dyreværnssag har gården mistet sin autorisation og kunne naturligvis ikke optræde dér. Til gengæld er der i sidste øjeblik kommet en vært til. Det er Solsikken som især er kendt for at levere økologiske frø til det ganske land. Silkeborg-virksomheden har imidlertid en også væsentlig egenproduktion og holder nu også marked. Hvis man vil se Solsikken er der imidlertid også andre gode muligheder snart. Gården - som normalt afsætter via postordre - har undtagelsesvist besluttet at holde åbent hus i hele september måned.

Søndag d. 15. august 1999

Kl. 23.05:
Ny liste over stalddørssalg på nettet
Mulighederne for at finde et sted i nærheden, hvor man kan købe land-æg er nu blevet betragteligt udvidet. Listen over stalddørssælgere er udvidet og omfatter nu 218 steder landet over med salg fra stalddøren. Som tidligere omtalt kom den trykte udgave af Stalddørskataloget på gaden i sidste uge, og nu er de nye oplysninger også lagt på nettet. Fra listen er der også link til det stigende antal stalddørsforhandlere med egen hjemmeside. Det gælder: Mørdrupgård, Godset, Gårdbutikken, Iversen & Kjær, Årstiderne, Landbutikken, Den Økologiske Have, Landhandel, Solsikken, Urtegartneriet, Øffen og Bøffen, Hanegal. Man kan naturligvis diskutere, om sidstnævnte (Hanegal) primært er en økologisk gård, men fakta er, at kødselskabets hovedsæde stadig har til huse på en økologisk bedrift med en - især på kødområdet - velassorteret gårdbutik.

Torsdag d. 12. august 1999

Kl. 8.55:
Britiske økologers gen-krav kan hæmme dansk eksport
soilass2.gif (1709 bytes)Det britiske økologiske kontrolorgan Soil Association har skærpet kampen mod gensplejsning ved at tilføje nye krav til sine avlsregler. Fra 1. juli i år blev der indført 5 års omlægningstid for jord, som tidligere har været benyttet til gensplejsede afgrøder. Men fra nytår går det rigtig løs: Det bliver forbudt at benytte medicin, som bygger på gensplejsning, og konventionel husdyrgødning må ikke bruges, hvis det stammer fra dyr, som har fået gensplejset foder. Soil Association oplyser telefonisk til ØkoWeb Danmark, at kravene også gælder importerede varer. De nye regler er beskrevet i et baggrunds-papir, som organisationen har lagt på sin hjemmeside (blad helt ned i bunden af papiret).

Konsekvensen kan umiddelbart være, at andre landes eksportører - herunder de danske - kan få vanskeligt ved at sælge mælke- og kødprodukter til Storbritannien. Soil Associations mærke har dér næsten samme betydning som Ø-mærket har herhjemme, og det er derfor vanskeligt at sælge økologiske varer uden mærket. Og de danske kontrolorganer kan på nuværende tidspunkt ikke stille garanti for, at der ikke er benyttet gensplejset medicin. Flere danske eksportører, bl.a. Thise Mejeri og MD Foods har i dag godkendelse til at benytte mærket.

Kl. 8.55:
Vi venter stadig på det grønne Ø
Det grønne alternativ til det røde Ø-mærke lader stadig vente på sig. Mærket er tænkt til alle de landbrugsprodukter, som ikke kan spises: Juletræer, potteplanter, tøj og lignende. Der er næppe tvivl om, at mærket kommer en dag. Men det er endnu ikke afklaret, hvilke produkter som får lov at bære mærket. Politiken har i dag en artikel om mærket.

Onsdag d. 11. august 1999

Kl. 12.00:
Fire ud af ti ønsker gensplejsede produkter forbudt
Man kan lære at stille sig tilfreds med lidt. Ritzau citererer i dag direktør Aksel Nissen, DLF-Trifolium for, at det er fantastisk positivt, at kun fire ud af ti danskere kræver gensplejsede (GMO) fødevarer forbudt. Hertil kommer, at 70 procent tilkendegiver, at de ikke vil købe varerne. For et halvt år siden målte man, at halvdelen af befolkningen krævede gensplejsede fødevarer forbudt.

Man skal altid prøve at se tingene fra den lyse side. Men hvis det var i andre brancher - for eksempel cykelhandlerbranchen - ville man sandsynligvis stadig anse det for bekymrende, hvis knap halvdelen af befolkningen mente, at branchens produkter burde forbydes.

Tallene bygger på en undersøgelse, Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen. Tallene ligger ikke offentligt på nettet, men flere aviser har bragt Ritzaus telegram. Det kan blandt andet læses i Jyllands-Posten

Kl. 11.25:
Mærknings-bog kan hentes på nettet
Mærkningsudvalgets redegørelse - tidligere omtalt her på siden - er nu tilgængelig for alle. Bogen kan bestilles via Forbrugerstyrelsen og koster 150 kr. men den kan faktisk også downloades gratis i PDF-format direkte fra styrelsens hjemmeside (bemærk: den fylder 1,3 MB).

For læsere med de økologiske briller på skal vi advare mod overdrevne forventninger til en total evaluering af Ø-mærket. Selv om Ø-mærket er en af de mærker, udvalget behandler, er det på ingen måde hovedtemaet. Bogen er en generel gennemgang af principperne for mærkning indenfor alt fra fødevarer til elektronik.

Tirsdag d. 10. august 1999

Kl. 0.05:
Dårligt nyt for økologiske småbørnsforældre
Milupa - det kraftigst profilerede økologiske babymad på det danske marked - trækkes nu tilbage fra butikshylderne. Importøren Nutricia begrunder det med, at det ikke er lykkedes at få et acceptabelt salg. Milupa har været på markedet i en årrække, men har ikke vist tilfredstillende salgsresultater. I et forsøg på at styrke markedsføringen blev den sidste år overgivet til Nutana, som heller ikke har magtet at løfte salget tilstrækkeligt. På Milupas hjemmemarked - det tyske - har produktet en stærk position, mens det i Danmark har stået i skyggen af de dominerende babymads-udbydere Nestlé og Beauvais.

Milupas sortiment af økologisk babymad har været forhandlet i både FDB og Dansk Supermarkeds butikker. I løbet af kort tid, vil produkterne imidlertid forsvinde fra begge kæder.

Mandag d. 9. august 1999

Kl. 23.00:
Minister-ønsker opfyldes straks
Det er med stor beklagelse, vi konstaterer, at fødevareministeren ikke har læst herværende side på det sidste. I dagens udgaver af Århus og Aalborg Stiftstidender citeres Henrik Dam Kristensen for en opfordring til, at landmændene laver en "stalddørs-guide". På forsiden af Århus Stiftstidende citeres han blandt andet for, at "Det ville være en god ting, hvis forbrugerne ved, hvor de skulle køre hen, hvis de ønsker at købe deres kød og grøntsager direkte af landmanden".

Ministeren kan glæde sig. Netop i dag kom den nyeste udgave af det økologiske stalddørskatalog fra trykning, og hvis det økologiske ikke er nok, så har Pionertjenesten ved Landbrugets Rådgivningscenter udarbejdet et generelt katalog over gårdbutikker og besøgslandbrug. For at sikre sammenhæng har ØkoWeb Danmark indgået en aftale med Landbrugets Rådgivningscenter om, at centret køber internet-adressen gaardbutik.dk af ØkoWeb'en men samtidig sikrer, at der i fremtiden er link fra det generelle katalog til det økologiske, så kunderne let finder begge lister på nettet.

Vi kan dog næppe lige så hurtigt opfylde ministerens udtrykte ønske om, at alle stalddørsforhandlere begynder at betale skat af de indtægter, salget giver. Det er vist i øvrigt heller ikke noget, som hører under hans ministerium.

Kl. 0.15:
Over 100 økologer åbner dørene efter høst
Selv om høsten knap er i hus, så er forberedelserne til årets høstmarkeder allerede i gang. De Økologiske Høstmarkeder holdes som altid første weekend i september, og i år har 118 økologiske jordbrug besluttet at åbne dørene for offentligheden. Der er et bredt udbud af forskellige typer gårde, alt fra vestjyske mælkeproducenter over store frøgræsproducenter til arbejdsløse EU-kommissærer med økologisk frugtavl som fritidsinteresse.

Mange af høstmarkedsværterne har dog det til fælles, at de har direkte salg til private. Derfor udgives nu en opdateret ekstraudgave af Stalddørskataloget. Det vil ligge fremme ved høstmarkederne, men kataloget sendes også til interesserede. Det er gratis og kan bestilles via bestillingsservice. Den udgave, som nu ligger på nettet er endnu den gamle, men den bliver meget snart opdateret. Det er dog allerede nu muligt at hente den nye version som fil (PDF). De fleste moderne computere kan åbne den, og den kan derefter printes ud i en form, som til forveksling ligner den trykte udgave.

Søndag d. 8. august 1999

Kl. 19.40:
Staudetiden er nær
Slutningen af august er en udmærket periode til at sætte nye stauder. Landsforeningen Praktisk Økologi har udgivet et hæfte, Stauder i natur og have, med gode råd til arbejdet. Den kan bestilles både via ØkoWeb'ens bestillingsservice og via foreningens egen bestillingsformular.
Kl. 12.10:
Sprøjtemidler i økologisk grapefrugt
Ifølge det norske miljømagasin Belona har Statens næringsmiddeltilsyn fundet sprøjtemidlerne Klorpyrifos og Ethion i økologiske grapefrugter. Frugterne var spanske og godkendt af det andalusiske kontrolorgan Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE). Det vides endnu ikke, hvordan fejlen er sket, men ifølge Belona har det norske kontrolorgan Debio bedt om en redegørelse fra CAAE.

CAAE er godkendt som et EU kontrolorgan. Produkter som er godkendt af CAAE skal mærkes med koden "ES-AN-AE". Men da de fleste frugter pakkes færdigt i Danmark, vil man sjældent se koden her i landet. Ved ompakningen mærkes produkterne med koden for det kontrolorgan, som det danske pakkeri hører under.

Fredag d. 6. august 1999

Kl. 15.40:
Kontrolproblemer for leverandører af tidlig høst
Jyllands-Posten skriver i dag, at en række økologiske landmænd risikerer at tabe penge, fordi Plantedirektoratet ikke er er færdige med at udarbejde avlskontrolrapporter, når deres høst skal sælges. De bliver derfor nødsaget til at sælge kornet til konventionel pris.

I den forbindelse understreger sektorchef Else Mikkelsen, Plantedirektoratet, overfor ØkoWeb Danmark, at det er fuldt lovligt, at sælge kornet på grundlag af sidste års årskontrolrapport - og senere eftersende dette års rapport, når den er færdig. Desuden er der også den mulighed at oplagre kornet, indtil dette års rapport er klar. Else Mikkelsen siger, at problemet kun opstår, fordi nogle grovvareselskaber selv kræver at se indeværende års rapport. For at hjælpe de landmænd, som kommer i klemme dér, har Plantedirektoratet oprettet et kontrolberedskab som kan udstede godkendelser i forbindelse med høsten. Men Else Mikkelsen understreger, at det er en løsning, som kun kan anbefales, når situationen er akut, idet den belaster kontrolarbejdet meget og dermed forsinker de planlagte kontrolbesøg yderligere.

Plantedirektoratet venter at have færdiggjort alle kontrolrapporter indenfor den kommende måned.

Kl. 13.45:
Friland Food solgt til Danish Crown
Friland Food har nu endelig besluttet at blive et datterselskab i Danish Crown. På gårsdagens generalforsamlinger i Friland Food og i de økologiske leverandørers selskab, Økokød, besluttedes det med det nødvendige to tredjedels flertal at sælge aktier til Danish Crown. 66 af Økokøds andelshavere afgav deres stemme.

Danish Crown har købt over halvdelen af aktierne i selskabet. Men i de kommende fem år vil slagterigiganten kun have tre ud af ti medlemmer af bestyrelsen. Herefter overtager Danish Crown hele selskabet.

Fusionen sker på et tidspunkt, hvor Danish Crown ikke er færdig med vedtægtsarbejdet i forbindelse med den tidligere storfusion med Vestjyske Slagterier, hvilket giver Friland Foods bestyrelse mulighed for at påvirke vedtægtsarbejdet.

Onsdag d. 4. august 1999

Kl. 16.00:
De fleste Kvickly-butikker med 100 procents økologien
Som tidligere omtalt har Kvicklys bagere haft problemer efter overgangen til 100 procent økologiske butiksbagerier. Specielt kagerne har givet problemer, bl.a. fordi mange af de gængse tilsætningsstoffer ikke må benyttes i økologiske kager.

I dag har kæden holdt møde om problemet. Her kom det frem, at der på seneste har været en vis fremgang i bageri-salget og det blev derfor besluttet, at de 73 Kvickly-butikker principielt fortsætter med fuldt økologisk sortiment. Dog har de selvstændige butikker (14 styk) mulighed for i den kommende måned at vurdere, om de vil vælge en anden profil, for eksempel ved at lade en del af kagesortimentet blive konventionelt. FDB's informationschef Poul Dines siger, 6-7 af de selvstændige butikker har udtrykt ønske at om at blive fri for 100-procents økologien. Han venter dog, at alle butikker fortsat vil have et økologisk sortiment - især på brødområdet.

Kl. 13.35:
Udsigt til konkurrence på det genfri marked
Mange forbrugere tror, at Ø-mærket er en garanti for, at varerne er sundere, mens det faktisk blot er en garanti for en mere miljøvenlig produktionsform. Men i følge gårsdagens udgave af Politiken bruger Erhvervsministeriets mærkningsudvalg det som eksempel på, at forbrugerne har brug for mere reel information om de mærker, de møder i butikkerne.

Mærkningsudvalgets rapport er endnu ikke offentliggjort. Men den bliver det i løbet af få dage - dog kun i trykt form. Den elektroniske version vil senere blive lagt på Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Mandag d. 2. august 1999

Kl. 13.00:
Udsigt til konkurrence på det genfri marked
Det økologiske landbrug er i dag den eneste leverandør af fødevarer, som er fri for gensplejsede produkter. Men der er nu udsigt til konkurrence. Præsidenten for Landbrugsraadet Peter Gæmelke giver udtryk for, at det økologiske landbrug ikke skal have patent på sådan en garanti. Til dagens udgave af Politiken siger han:

- I dag har vi den økologiske linie, men vi diskuterer, om det også vil være muligt at lave en anden linie, som er fri for gensplejsning.

I følge avisen er det i denne uge, at DLF-Trifolium, Danisco, Monsanto og Landbrugsraadet afgør, om de vil trække ansøgningen vedrørende den gensplejsede sukkerroe tilbage.

Den meget omdiskuterede roe har sin egen hjemmeside, som Landbrugets Rådgivningscenter huser. Den er meget informativ og med mange relevante links til yderligere oplsyninger. Sidste måneds uheldige aktivister kunne i øvrigt have haft god nytte af siden. Den rummer nemlig også et kort med dyrkningssteder, med mulighed for at klikke sig videre til beskrivelse af gårdene med angivelse af adresser og præcis kørevejledning. Men det har de nu lært af. I weekenden ødelagdes endnu en mark, og i følge dagspressen havde aktivisterne netop fundet marken via internettet.

Kl. 00.00:
Varmen "trykker" i Fødevaredirektoratet
Selv om det i disse dage føles helt hjemligt, så omhandler en nyudgivet pjece - Økologi fra de varme lande - faktisk importvarer fra fjernere himmelstrøg. Pjecen er trykt på foranledning af Fødevaredirektoratet, og hensigten er at afklare noget af den usikkerhed, som mange mennesker føler overfor importerede økologiske varer. Pjecen er i øvrigt en af de første danske pjecer, som informerer om værdien af andre landes kontrolmærker. Bemærkelsesværdigt er det, at initiativet skulle komme netop fra Fødevaredirektoratet, som administrerer kontrollen bag Ø-mærket.

Det er let at finde pjecen. Den er trykt intet mindre end 740.000 eksemplarer og ligger i tusindvis af fødevareforretninger. Men skulle nogen alligevel have overset den, kan de finde den på Fødevaredirektoratets hjemmeside. Som en appetitvækker rummer pjecen i øvrigt en forfriskende opskrift på citronsorbet. Ikke noget dårligt tilbud i disse dage.

MARKEDSPLADSEN

20.  aug
Yderligere en gårdbutik på Stalddørslisten har fået hjemmeside på internettet. Det er Krogagergård ved Fjenneslev på Sjælland.

14.  aug
aarstiderne2.gif
Årstiderne er en internetbaseret gårdbutik. Abonnementsordningen leverer hver uge øko-varer til 700 familier landet over.

11.  aug
Håndbyggede køkkener i massivt træ
Se rubrikannoncerne.

6. aug
Farvemageren er en nyåbnet butik i Århus, som bl.a. sælger linoliemalinger, fyrretræstjære m.v
Se rubrikannoncerne.

4. aug
Forhandlere (gårdbutikker, private m.v) søges til strikvarer.
Se rubrikannoncerne.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her