Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Fredag d. 30. juli 1999

Kl. 14.00:
Økologiske landbrug er større
Forestillingen om den lille økologiske landmand med tre køer holder ikke helt. Mejeriforeningen sammenligner i det seneste UgeNyt mælkekvoterne for i år med kvoterne i 1990/91. Den gennemsnitlige kvote for alle mælkeproducenter er nu steget til 420.000 kg mælk, men gennemsnitskvoten for de økologiske mælkeproducenter er på 496.000 kg mælk.

I følge Plantedirektoratets opgørelser er økologiske landbrug også generelt større end gennemsnittet for dansk landbrug. Sidste år var det gennemsnitlige økologiske landbrug på 44,5 hektar, mens gennemsnittet for hele landbruget ligger på 42,6 hektar.

Der kan være mange forklaringer på, at de økologiske brug er større end gennemsnittet. Men en af forklaringerne er meget enkel: De landmænd som lægger om til økologisk drift vil normalt være yngre initiativrige landmænd, som har større bedrifter end gennemsnittet. Alt andet lige, vil ældre landmænd med mindre jord og færre dyr trække gennemsnittet ned for det samlede landbrug.

Redaktionens kommentar:
Man skal ikke græde over spildt mælk. Tabet af mælkeproducenter som falder fra, fordi mælkeprisen i nogle måneder falder med fem procent, behøver man ikke bekymre sig om. De mener næppe omlægningen særlig alvorligt, eller også er deres økonomi så spændt, at de under alle omstændigheder ville stoppe som landmænd inden længe.

Kl. 13.10:
Mælkeproducenterne fortsætter trods prisfald
Som tidligere omtalt her på ØkoWeb'en har formanden for MD Foods, Knud Erik Jensen, udtalt, at nogle økologiske mælkeproducenter er begyndt at fortryde, at de blev økologer. Årsagen er blandt andet være, at merprisen falder. Midt i agurketiden har nyheden nu nået en stribe dagblade, som bringer historien i dag. Blandt andet citeres formanden for De Danske Landboforeningers økologigruppe Evald Vestergaard i Berlingske Tidende for, at der er en smertegrænse, og at det er begrænset, hvor meget man får ud af at være økolog, hvis merprisen falder fra 15 til 20 procent.

ØkoWeb'en har kontaktet MD Foods informationsafdeling, som oplyser, at man ikke har registreret ét eneste eksempel på, at færdigomlagte økologiske mælkeproducenter har stoppet som økologer. Der har dog været enkelte eksempler på, at omlæggere har fortrudt under omlægningen. Tallet er ikke kendt, men det understreges, at der er tale om meget få.

Torsdag d. 29. juli 1999

Kl. 11.50:
Rapport om økologi verden over
Danmark er stadig foran mange andre lande, når det gælder "supermarkeds-økologi". Men på mange andre områder indenfor den økologiske sektor er andre lande lige så lange fremme - ofte også længere.

Fødevareministeriet bad sidste år sine statskonsulenter på ambassaderne rundt om om verden om at rapportere, hvilken status den økologiske sektor har i de lande, de dækker. Formålet var blandt andet at hjælpe danske virksomheder til at vurdere eksport- og import-mulighederne. Indberetningerne er nu blevet samlet i en rapport som fortæller om økologi i Belgien, Luxembourg, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, Kina, Korea, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA, Østrig samt på Den Arabiske Halvø.

I mange lande har det ikke været nogen let opgave, og der er meget forskel på de oplysninger, lande-rapporterne giver. Men nu har folk i Landbrugsraadet læst rapporten og skrevet et resumé af rapporten. Resuméet er lagt på landbrugets dataweb AgroFact. Den samlede rapport findes ikke på nettet endnu, men Fødevareministeriet arbejder på sagen. Ministeriet er ikke begejstret for at sende den ud i enkelt-eksemplarer men har i stedet valgt at sende den til alle relevante brancheforeninger m.v., hvorfra den distribueres. Det gælder bl.a. Økologisk Landscenter, Landbrugsraadet og Øgruppen. Har man ikke tålmodighed til at vente på, at rapporten kommer på nettet, vil det derfor være mest fornuftigt at henvende sig en af disse steder.

Onsdag d. 28. juli 1999

Kl. 01.20:
Så er det snart tid til at reservere plads ved kaminen
Endelig en økologisk nyhed for sande levemænd: Urtekram venter i år 2002 at kunne præsentere verdens første økologiske "single malt" 12 års whisky.

Ofte er det vanskeligt for forbrugere at forstå, at det tager tid at skaffe en økologisk vare, når efterspørgslen er der. Men i dette tilfælde må de fleste vel kunne forstå, at det tager nogle år fra idéen fostres, til produktet kommer i handelen. Derfor er der næppe heller nogen større risiko for Urtekram ved at lade nyheden sive ud nu: Konkurrenterne er allerede 9 år bagefter, hvis de starter produktionen i dag.

At det netop blev en dansk virksomhed, som har udsigt til at komme først med dette stærkt regionale produkt, vil mange nok undre sig over. Men med en ejerkreds, som omfatter navnet McGrail, er det måske meget naturligt.

Tirsdag d. 27. juli 1999

Kl. 22.05:
Roe-aktivister trådte i spinatbedet
På opfordring af Jeppe Juul fra Danmarks Aktive Forbrugere skal her præciseres i nedenstående historie. De aktivister, som i sidste uge ødelagde en sjællandsk roemark, havde trukket hætterne al for langt ned over øjnene: De tog fejl. Det var faktisk en ganske almindelig konventionel roemark, de ødelagde. Marken med gensplejsede roer stod urørt af aktionen, og Greenpeace-folkene vil næppe føle sig smigrede over at blive sat i bås med den type planlægning.

I øvrigt blev 28 Greenpeace-aktivister i dag tiltalt for destruktionen af en majsmark, mandag. I aktionen deltog lederen af Greenpeace i Storbritannien, Lord Melchett. Aktivisterne var ikke hætteklædte og lægger heller ikke skjul på hensigterne. Lord Melchetts advokat har offentligt sagt, at truslen fra GMO-planterne er så stor, at nogen må gøre noget. Og når myndighederne ikke kan og vil, er det faldet i Greenpeace' lod at gøre det.

Kl. 2.05:
Greenpeace står bag den tredje ødelagte majsmark i England
Mens danske aktivister i weekenden ødelagde en roemark med gensplejsede sukkerroer er også Storbritannien mål for aktioner. Greenpeace har erklæret sig ansvarlig for, at dets aktivister mandag ødelagde en majsmark i Norfolk. Mellem 20-30 aktivister blev arresteret. Det er tredje gang på otte uger, at gensplejsede majsplanter ødelægges på de britiske øer. Greenpeace har offentliggjort en fortegnelse over, hvor de gensplejsede planter vokser. En slet skjult opfordring til at foretage yderligere aktioner, må man sige.

Fredag d. 23. juli 1999

Kl. 11.20:
Peder Thomsen vil kræve kompensation for sprøjtefri zoner omkring haver
Dansk Familielandbrug - de tidligere husmandsforeninger - er ikke begejstret for forslaget om, at etablere sprøjtefrie zoner omkring private haver. Formanden for Dansk Familielandbrug, Peder Thomsen, siger i dag til Jyllands-Posten:

- Alle landmænd er kun interesserede i at have et ordentligt forhold til deres naboer, og selvfølgelig kunne vi ikke drømme om at sprøjte tæt ved naboen på en dag med vinden i den forkerte retning. Der er ingen grund til at lovgive om den sag, og vi vil i givet fald kræve kompensation.

Peder Thomsen mener, at haveejerne selv ville få endnu flere ukrudtsproblemer, hvis ikke landmændene sprøjtede på markerne. Desuden gør han opmærksom på, at størstedelen af pesticidforureningen kommer ned med regnen.

Kl. 01.20:
MD Foods vil afsætte overskydende mælk gennem eksportfremstød
Et meget stort antal mælkeproducenter har i år lagt om til økologisk produktion. Det betyder, at der nu produceres væsentlig mere økologisk mælk, end der er afsætning for. Det betyder også, at MD Foods' afregningspris for økologisk mælk vil falde. Formanden for MD Foods, Knud Erik Jensen, siger i det seneste nummer af Mejeriforeningens blad UgeNyt, at det har mindsket landmændenes interesse for at lægge om. Nogle har endda meldt fra. Samtidig oplyser han, at MD Foods blandt andet håber at øge afsætningen gennem et større eksportfremstød for økologisk mælk i efteråret.

Eksportfremstødet vil i givet fald falde sammen med en kampagne, som den økologiske mælkeproducentforening ØBM planlægger at gennemføre - også i efteråret. Den økologiske mælkeproducentforening søger at skaffe midler til en kampagne, som skal øge det indenlandske salg. Formålet er også her at øge afsætningen af de store mælkemængder.

MD Foods er nu verdens største producent af økologiske mejeriprodukter med en forventet årlig indvejning på 360 millioner kg mælk næste år. Til sammenligning ligger det samlede danske forbrug af konsummælk på omkring 700 millioner kg mælk, heraf er omkring 25 procent økologisk.

Kl. 01.20:
Nyt forslag til USA-regler kan ventes i år
Det amerikanske landbrugsministerium USDA forventer at kunne præsentere et nyt forslag til fælles amerikanske regler for økologisk produktion allerede i år, oplyser det internationale nyhedsbureau Reuter. Ministeriets seneste forslag måtte sidste år trækkes tilbage, da der kom et rekordstort - 300.000 - klager over lovforslaget. Klagerne skyldtes bl.a., at forslaget indebar en accept af gensplejsning.

Den amerikanske fødevareindustri solgte sidste år for omkring fire milliarder dollars økologiske fødevarer. Branchen forventer en stigning på omkring 20 procent i år.

Torsdag d. 22. juli 1999

Kl. 12.40:
Ny opdatering af Stalddørskataloget
I forbindelse med de økologiske høstmarkeder i september, har Økologisk Landscenter bedt om en ny udgave af Stalddørskataloget. Derfor foretages nu en meget hurtig revidering af databasen, som ligger bag kataloget. Gårdbutikker, som ønsker at blive optaget eller vil have oplysninger rettet, bedes henvende sig meget hurtigt. Der er oprettet en elektronisk formular, som kan benyttes til at indberette oplysningerne.

De økologiske høstmarkeder kommer i år til at omfatte over 100 økologiske bedrifter landet over. Der vil her fra siden blive oprettet link til en samlet oversigt over markederne. Oversigten kommer på nettet i august.

Kl. 12.40:
Svaret fra Svend
I forbindelse med de - nedenfor omtalte - sprøjtefri zoner har Landsforeningen Praktisk Økologi lagt både Svend Aukens svar til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt foreningens egen pressemeddelelse på nettet.

Onsdag d. 21. juli 1999

Kl. 12.40:
Svend Auken vurderer sprøjtefri zoner omkring haver
Forslaget om at skabe sprøjtefri zoner rundt om private haver er nu bragt op af Miljøminister Svend Auken. Han siger i et svar til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at han er meget opmærksom på det problem, som Landsforeningen Praktisk Økologi har rejst, og han har nu bedt Miljøstyrelsen om at vurdere, om det er muligt at indføre zonerne i forbindelse med den ny pesticidhandlingsplan.

Formanden for Praktisk Økologi, Mads Haugaard Jordansen, siger i en pressemeddelelse, at foreningen ikke blot ønsker en erstatning for 3 meter syrenhæk. Foreningen mener, at de sprøjtefri zoner skal være af samme bredde, som dem Bicheludvalget har foreslået omkring vådområder. Det vil sige 10-12 meter.

Tirsdag d. 20. juli 1999

Kl. 12.50:
Første endelige udgave af husdyr-forordningen
Så er EU-forordningen om økologiske husdyr vedtaget. Landbrugsministrene vedtog i går den endelige tekst, og ØkoWeb Danmark offentliggør i dag - som det første medie - en dansksproget udgave af forordningen. Den kan nu hentes fra ØkoWeb'ens FTP-site i en PDF-version (4.0) og en Word-version.

Det skal understreges, at der ganske vist er tale om den endelige tekst, men forordningen er ikke gældende før, den er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og det kan stadig tage et stykke tid. Husk også, at der naturligvis kan have indsneget sig fejl i konverteringen, så forordningen videregives med disse forbehold for fejl.

Kl. 0.30:
Hjælp til støtte
Jævnligt har økologiske landmænd haft problemer med arealstøtte, ofte på grund af misforståelser eller forglemmelser i forbindelse med tidsfristerne for at søge. Og der er netop i år også en række landmænd, som indtil videre har fået afslag på støtte-ansøgninger på grund af frister, som var overskredet. Det er frustrerende for landmænd, som går glip af støtte eller må leve i usikkerhed i lang tid. For at afhjælpe problemet, har Strukturdirektoratet - i klassisk internet-stil - oprettet en såkaldt FAQ (Frequently Asked Questions), hvor der er svar på nogle af de typiske spørgsmål om tidsfrister og betingelser for at opnå støtte.

Fredag d. 16. juli 1999

Kl. 12.40:
Genbrug af gammel nyhed
Nyheder kan nogle gange være noget underligt noget. I dag bragte middagsradioavisen og flere dagblade den store nyhed om, at der sidste år var 2.235 økologiske landmænd. Nyheden stammer fra Danmarks Statistik, som har offentliggjort den som en del af dagens statistik-nyt. Men nyheden er flere måneder gammel. Plantedirektoratet offentliggjorde i foråret sine kontrolresultater, som omfatter de samme tal (dog var tallet på det tidspunkt sat til 2.228).
Kl. 11.55:
Friland Food indgår ægteskab med Danish Crown
Sommerens øko-fusioner fortsætter. Danmarks største økologiske kødselskab, Friland Food, har nu indgået en aftale med slagterigiganten Danish Crown. Ifølge aftalen køber Danish Crown aktier i Friland Food A/S. Samtidig udvider Friland Food sin bestyrelse fra syv til ti medlemmer, og Danish Crown overtager de tre ekstra medlemmer. Aftalen betyder, at Friland Food i fremtiden slipper for konkurrence fra det store slagteriselskab, idet det bliver en del af aftalen, at Danish Crown vil lægge alle økologiske aktiviteter over i Friland Food. Aftalen skal konfirmeres i de to selskaber. Friland Food holder generalforsamling d. 5. august. Det samme gør Økokød A.m.b.a., som gennem Friland Food Holding A/S er den betydeligste ejer af selskabet. Ingen af partnerne ønsker at oplyse prisen på aktiehandelen. Se evt. Danish Crowns pressemeddelelse om aftalen.

Mandag d. 12. juli 1999

Kl. 9.40:
Økoguiden er udkommet
Med nogen forsinkelse er Økoguiden 1999 udkommet. Bogen er I år på 208 sider og omfatter en række fakta om den økologiske forarbejdning, afsætning og produktion. Derudover indholder den navn og adresse på samtlige økologiske virksomheder og landmænd, samt en hel del mere. De som allerede har bestilt bogen gennem løssalg eller abonnement, vil sandsynligvis få tilsendt den i løbet af denne uge. Hvis man ikke har bestilt den, kan det gøres via bestillingsservice, hvor man også kan bestille abonnement på fremtidige udgaver af guiden.

Onsdag d. 7. juli 1999

Kl. 8.55:
"Hønen og Ægget" solgt til Danæg
Det er fusionernes tid i den økologiske branche. Et af de sidste rene økologiske ægpakkerier, Hønen og Ægget A/S, meddelte søndag sine 24 leverandører, at selskabets aktier er solgt til det dominerende selskab i den danske ægbranche, Danæg. Handelen får i første omgang ingen indflydelse på selskabets daglige drift. Pakkeriet fortsætter driften som hidtil, og selskabets daglige leder, Inger Buhl, fortsætter indtil videre. Inger Buhl var indtil d. 2. juli en af de tre aktionærer i Hønen og Ægget. Ejerkredsen bestod herudover af hendes mand Johannes Thulesen og Ib Damm-Ottesen. Hønen og Ægget har en markedsandel på det økologiske ægmarked på omkring 25 procent.

Med den seneste fusion er Dueholm Økologiske Ægpakkeri alene tilbage som større rent økologisk pakkeri. Men også Dueholm har mærket de barske vilkår i branchen. Pakkeriet har måttet skære sin produktion væsentligt ned efter tabet af sin store kontrakt med Dansk Supermarked til et andet stort ægselskab Hedegaard Foods (det tidligere Farm-Æg).

En anden fusion, som berører den økologiske branche, er Hatting Bageris overtagelse af Jacobs Pitabrød. Begge producerer økologiske brødprodukter til supermarkedssektoren.

Tirsdag d. 6. juli 1999

Kl. 17.05:
Øko-marketing-virksomheder fusionerer
Teo Geer, tidligere konsulent for Økologisk Landscenter har besluttet at koble sin konsulentvirksomhed, Infood, sammen med den noget større kommunikationsvirksomhed Aparte. Under navnet Aparte-Infood vil virksomheden markere sig indenfor kommerciel markedsføring og konceptudvikling for økologiske virksomheder. Virksomheden vil profilere sig ved også at markere skarpe holdninger i sit arbejde.

Teo Geer blev for fem år siden ansat som marketing- og informationsmedarbejder af Økologisk Landscenter. Arbejdet blev ofte udført markering af en skarp profil, som gjorde ham kendt både i organisationer og blandt mange virksomheder. Han videreførte senere arbejdet som selvstændig konsulent for centret. Samarbejdet sluttede i foråret i forbindelse med de strukturændringer, som dannede grundlag for dannelsen af Økologiens Hus.

Mandag d. 5. juli 1999

Kl. 13.20:
Kaffekrisen er udsat
Torsdag i sidste uge var EU's deadline for økologiske kontrolorganer som skulle dokumentere, at de levede op til kontrolkravene for normen EN45011. Som tidligere omtalt havde mange økologiske kontrolorganer problemer med at klare dokumentationen inden deadline, og det var da også kun få kontrolorganer som nåede det inden inden slutningen af juni. Det truede importen af mange oversøiske varer, herunder kaffe. Imidlertid har Veterinær- og Fødevaredirektoratet sammen med tyske, engelske og svenske myndigheder besluttet at udsætte fristen foreløbig indtil september. Begrundelsen er, at flere vigtige kontrolorganer nu er eget meget tæt på at opfylde kravene. Det gælder bl.a. OGBA, Farm Verified Organic, Instituto Biodinamico og Oregon Tilth Certified Organic.
Kl. 0.30:
Kalenderen er opdateret, blandt andet med økologiske markvandringer på Sjælland. Der vandres allerede i morgen på Mørdrupgaard, en af veteranerne indenfor økologisk såsædsproduktion. Er man knapt så fagligt interesseret, er det måske bedre at sætte kryds i kalenderen ved den store økologiske torvedag i august med "Poul'erne" Banks og Dissing.
MARKEDSPLADSEN
30. juli
MD Foods oplyser, at selskabet nu lancerer økologisk mælk i 2 liters dunke. De første dunke vil kunne findes i butikkerne d. 2. august.

20. juli
Natur Invest giver med økologiske juletræer nye investerings- muligheder både for private og for virksomheder. Private kan investere i helt ned til 100 træer. De plantes nu, og investeringen rækker cirka ti år frem - til den jul, hvor træerne skal fældes.

14. juli
Ensilage sælges (Sjælland). Se rubrikannoncerne.

5. juli
Bo på en økologisk gård uden at få jord under neglene: Værelse til leje på øko-gård i Slangerup. Se rubrikannoncerne.

4. juli
Waterwise vandrenser til køkkenbrug er lige så nem at installere som en kaffemaskine. Se rubrikannoncerne.

23. juni
Nu skal også de engelske forbrugere lære at forbinde Harmonie med økologisk ost. Mandag introducerede MD Foods den første økologiske Harmonie flødeost i Tescos supermarkeder, og senere på året, vil flere Harmonie-produkter dukke op på det engelske marked.

18. juni
Lerbyg Danmark er en byggeøkologisk virksomhed som bl.a. har specialiseret sig i lerprodukter og naturlig isolering.
lille-logo.GIF (3247 bytes)
17. juni
Den lille stridbare overlever i dansk mejeribrug - Thise Mejeri - har fornyet sin hjemmeside, hvor man bl.a. andet kan finde hele mejeriets serie af mælkekartoner - det næsten historiske design, "grøftekanten".

11. juni
Malermester Jan Fessel fra Malerfirmaet Naturmaling har specialiseret sig i miljøvenligt malerarbejde, og bruger bl.a. malerartikler baseret på økologisk producerede olier.

3. juni
Happy Nature handler bl.a. med tøj af økologisk dyrket bomuld og silke m.v. En del af det er fra Cotton Country og godkendt af det hollandske kontrolorgan SKAL. Tøj og katalog kan bestilles direkte på nettet.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her