Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


Onsdag d. 23. juni 1999

Kl. 14.55:
I den kommende halvanden uge er ØkoWeb'en ubemandet, og derfor bliver der ikke bragt nyheder. Den manglende bemanding rammer også bestillingsservice. Bestillinger foretaget fra i dag vil først blive ekspederet mandag d. 5. juni.

Søndag d. 20. juni 1999

Kl. 19.35:
Hidsig kamp i gensplejsningsdebatten
Kampen imod gensplejsede planter går nu for alvor ind. I England har en - delvist - økologisk landmand følt sig presset til at fjerne risikoen ved at sprøjte ;-) sin gensplejsede rapsmark væk. Trods sprøjtningen udtrykker den engelske økologiske organisation Soil Association glæde over, at truslen er væk. Mange kræver nu en sikkerhedszone på seks miles (knap 10 km) rundt om økologiske landbrug. Friends of the Earth har imidlertid offentliggjort et kort over Storbritannien, som viser at der næppe vil være plads til gensplejsnings-marker, hvis det bliver gennemført. Allerede på IFOAM's konference i Argentina i efteråret sagde generalsekretæren for den internationale økologiske organisation, Bernward Geier, at gensplejsning kan betragtes som endnu mere i strid med de økologiske principper end sprøjtemidler.

Herhjemme har formanden for LØJ, Bo Læssøe, sagt at de gensplejsede planter er en bombe - ikke bare under økologien - men under selve naturen. Han kræver, at de ansvarlige virksomheder skal stå økonomisk til ansvar, hvis det går galt. Og Danmarks Naturfredningsforening indleder nu en landomfattende kampagne op til EU's miljøministermøde, for at bakke Svend Auken op i synspunktet om, at der skal indføres et tre årigt stop for dyrkning af gensplejsede planter.

Lørdag d. 19. juni 1999

Kl. 17.30:
Hvorfor kan øko-folket ikke spise kager?
Da folket - under den franske revolution - klagede over manglen på brød, hævdes det, at Dronning Marie Antoinette skulle have spurgt: "Hvorfor kan de ikke spise kager?"

I dag fristes man til at spørge landets økologiske forbrugere om det samme. I hvert fald erkender Kvickly nu, at den totale økologiske omlægning af deres bagerafdelinger har været vanskelig. Det er specielt kagerne som giver problemer. Uden farve- og andre tilsætningsstoffer, bliver kagerne ikke, som de plejer. Derimod er det lettere at bage brød, så det ligner det konventionelle brød. 14 dages-avisen Økologisk Jordbrug skriver i en artikel sit seneste nummer, at Kvicklys bager-initiativ, især er slået igennem i København, hvor salget er steget 10-20 procent, mens salget er faldet på landet - og her er det især kagespiserne, som falder fra.

Økologisk Jordbrugs artikel ligger ikke på nettet, men via bestillingsservice kan man gratis bestille det seneste nummer og dermed modtage artiklen.

Fredag d. 18. juni 1999

Kl. 14.10:
Husdyr-regler må vente
Selv om mange er interesserede i at se de netop vedtagne økologiske husdyr-regler for EU, må vi endnu engang anbefale at udvise tålmodighed. De beslutnininger, som landbrugsministrene traf tidligere på ugen, findes kun på engelsk og kun i en papirudgave, hvor de seneste ændringer er lagt ved som bilag. Tilsammen fylder det uoverskuelige materiale næsten 70 sider. I løbet af et par uger, er der udsigt til en foreløbig udgave, som ØkoWeb Danmark vil linke til, når den er klar. Derefter vil den endelige udgave blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Det er muligt, at det sker i slutningen af juli, men der er ikke fastsat noget tidspunkt for det. Uopsættelig nysgerrighed kan tilfredsstilles ved at kontakte Landsforeningen Økologisk Jordbrug. De har de engelske tekster og kender hovedpunkterne i dem.
Kl. 11.25:
Fejl på ØkoWeb'ens bestillingsservice
En teknisk fejl på den server, som kører ØkoWeb'en, kan betyde, at bestillinger foretaget mellem tirsdag eftermiddag og fredag morgen kan være gået tabt. Har man bestilt materialer eller bøger i denne periode, må vi desværre opfordre til, at bestillingen foretages igen. Fejlen har også ramt bestillingen af Harmonie-pjecer samt indsendelse af rubrikannoncer. Vi beklager meget ulejligheden.

Torsdag d. 17. juni 1999

Kl. 22.55:
Engelske økologer sejrer i strid om GMO-forurening
Den britiske regering har begået selvmål i diskussionen om gensplejsning (GMO). De britiske økologiske landmænd har gennem længere tid klaget over, at de gen-modificerede planter spredes til deres marker, selv om de prøver at undgå det. Den britiske regering satte en grundig undersøgelse igang, og den viser nu - mod regeringens forventning - at økologerne har ret: De kunstigt modificerede gener spredes til beslægtede planter og forurener dermed også de økologiske marker. Ritzaus telegram om emnet  kan læses på Berlingskes netavis.
Kl. 11.30:
Reglerne er svære at skaffe
Muligheden for at finde de nye animalske EU-regler på nettet er ikke store. Både EU-kommissionen og Fødevareministeriet har meldt pas i forhold til at levere en elektronisk udgave. Der findes dog både i ministeriet og i Landsforeningen Økologisk Jordbrug papir-udgaver af de endelige vedtagelser. Men de er på udenlandsk og de er ikke skrevet sammen. Derfor må de fleste nok afvente mere læsevenlige udgaver.

Imidlertid er de første kritiske røster dukket op. Direktøren for Friland Food, Karsten Deibjerg, er i en artikel i Jyllands-Posten citeret for, at de kan bremse den animalske produktion, dels fordi regler kræver mere plads til svinene, dels kan foderkravene blive katastrofale. Han fremhæver dog samtidig, at eksportmulighederne er forbedrede.

I Berlingske Tidende er formanden for Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Bo Læssøe citeret for nogle meget positive udtalelser om de nye regler.

Kl. 9.40:
Animalske regler er vedtaget
EU har nu fået sine første regler for økologisk husdyrbrug. Som omtalt i dagspressen, vedtog landbrugsministrene på deres møde i denne uge de fælles regler. Som man kan se af pressemeddelelsen fra Fødevareministeriet betyder de ny regler bl.a., at økologiske dyr om fem år skal fodres med 100 procent økologisk foder. De danske regler kræver i dag 85 procent for drøvtyggere (køer, får o.lign) og 75 procent for svin. Der er også indført forbud mod genmodificerede organismer, og forordningen vil indeholde strenge krav til antallet af tilsætningsstoffer.

De ny regler træder først i kraft, når de er offentliggjort i EF-Tidende, og på ØkoWeb'ens redaktion har vi endnu ikke konstateret, at vedtagelserne ligger i endelig form på nettet. Men vi stræber efter snarest muligt at oprette link til den endelige tekst. Skulle nogle læsere vide, hvor de ligger - eller har den færdige tekst i elektronisk form - vil vi være glade for et brev til redaktionen@ecoweb.dk

Onsdag d. 16. juni 1999

Kl. 19.15:
"Store Flyttedag" i øko-kredse
Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) og Økologisk Landscenter flyttede i går fra Strandvejen 1 i Århus til Frederiksgade 72. Samtidig har flere - herunder ØkoWeb Danmark - overtaget LØJ's lokaler i det tidligere Økologiens Hus på Strandvejen. På grund af flytningerne har det været vanskeligt at få telefonisk kontakt med de involverede.

Under flytningen har ØkoWeb Danmarks e-mail-system også været ude af drift. Det betyder, at e-mails sendt tirsdag og onsdag kan være gået tabt. Det gælder også bestillinger på bestillingsservice. Vi beklager meget og beder om, at e-mails evt. sendes igen, hvis man er i tvivl, om de er modtaget. I samme periode har ØkoWeb'ens redaktion ikke haft kontakt til web-serveren. Derfor er nogle opdateringer udeblevet. Kontakten er først i skrivende øjeblik genetableret.

Mandag d. 14. juni 1999

Kl. 12.15:
EU-regler på vej - langt om længe
I dag og i morgen holder EU's landbrugsministre møde. Et af punkterne på dagsordenen er fastsættelse af økologiske regler på det animalske område. Siden 1992 har EU haft regler for planteprodukter, og lige siden har reglerne for husdyrproduktionen været varslet til at skulle komme snart. Hvis landbrugministrene kan blive enige i dag og i morgen, vil løftet blive indfriet.
Kl. 00.25:
Spis grønt ude - i København
EcoMap Copenhagen er en fornyet udgave af Ecopenhagen Map, som udkom første gang i 1996. Turistkortet er nu lagt på nettet, så man fra sin computer kan finde økologiske spisesteder, overnatningsmuligheder, genbrugsstationer m.v. Kortet er en del af det verdensomspændende Green Map System, som dækker en række storbyer med miljøvenlige bykort. Kortet findes både i en dansk og en engelsk version.

...... Og mens vi er ved storby-økologien: Der findes også en hjemmeside for projektet Øko-by 1997-Indre Nørrebro. Gennem en bevilling fra EU's LIFE program har bl.a. Økologiske Igangsættere og  Københavns Miljø- og Energikontor startet projektet, som udarbejder integrerede økologiske løsninger for Nørrebro-området.

Fredag d. 11. juni 1999

Kl. 14.30:
Ministeren skal svare - om sprøjtefri zoner
De tidligere omtalte sprøjtefri zoner tages nu op i Folketinget. Landsforeningen Praktisk Økologis henvendelse har fået Enhedslisten til at spørge Miljøministeren, om han vil følge opfordringen til at etablere sprøjtefri zoner rundt om huse og haver.

I øvrigt at Landsforeningen Praktisk Økologi fastsat sin generalforsamling til d. 11. september.

Torsdag d. 10. juni 1999

Kl. 10.25:
Fakta om landbrug - også det økologiske
Landbrugsraadet har opbygget en informationsbase på internettet om dansk landbrug. Her har det økologiske landbrug også fået en plads, og man kan nu på basen AgroFact finde oplysninger om bl.a. det økologiske areal, støtte og mælkeproduktionens størrelse. Basen får oplysninger fra bl.a. Mejeriforeningen, Danske Slagterier og Landbrugets Rådgivningscenter.

Onsdag d. 9. juni 1999

Kl. 11.20:
Frugt- og grøntavlere indviede nyt øko-hus
Omkring 15 øko-producenter deltog i aftes i stiftelsen af den ny brancheforening Økologiske Frugt-, Bær- og grøntavlere. Til bestyrelsen valgtes blandt andet Danmarks kendteste - og største - øko-tomat-producent, Klaus Søgård fra Gartneriet Markhaven.

Mødet var i øvrigt det første arrangement som holdtes i Økologiens Hus' nye lokaler i Frederiksgade 72 i Århus. I næste uge flytter Økologisk Landscenter og Landsforeningen Økologisk Jordbrug til de nye lokaler, hvor også Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og en række forskellige brancheforeninger får til huse.

Kl. 11.20:
Kalenderen er opdateret. Bemærk bl.a. at et besøg på et økologisk svinebrug, arrangeret af Nordjysk LandbrugsRådgivning er flyttet fra d. 17. til den 22. juni.

Mandag d. 7. juni 1999

Kl. 11.00:
Ex-stuntman klar med certificeret skov
Initiativer til fremme miljøet kommer ofte fra den mest uventede kant. At det netop skulle være en tidligere motorsportsverdensmester og stuntman, som skulle være den første til at opnå FSC-status på en dansk skov, faldt vel heller ikke lige for.

Ex-motorkøreren Erik W. Pedersen venter i nær fremtid at få den første skov certificeret. FSC-systemet bliver verden over stadig mere udbredt som til miljøcertificering af skovprodukter. Erik W. Pedersen har planer om at få certificeret endnu en skov, og flere andre skovejere rundt om i landet er på vej. Forest Stewardship Council Danmark oplyser, at de første virksomheder også snart er klar til at blive certificeret til produktion af træprodukter - for eksempel møbler - med FSC-godkendelse.

Skove kan - lige som anden jordbrug - også blive godkendt indenfor de almindelige økologiske regler: FSC-systemet har ingen direkte sammenhæng med det økologiske regelsæt, men er et regelsæt som er særlig indrettet med henblik på skovdrift.

Torsdag d. 3. juni 1999

Kl. 8.45:
Morgenkaffen er truet !!!
Deadline nærmer sig for de nye regler, EU har stillet økologiske kontrolorganer overfor. Inden 30. juni skal alle kontrolorganer være godkendt i forhold til standarderne EN45011 / ISO 65. De fleste europæiske kontrolorganer klarer det nogenlunde, og amerikanske myndigheder ser nu ud til at komme nogle af deres kontrolorganer til hjælp, selv om store kontrolorganer som OGBA og Farm Verified Organic stadig har problemer. Det er heller ikke sandsynligt, at IFOAM's akkrediteringsprogram klarer det indenfor tidsrammen.

De nye regler rammer først og fremmest importen af kolonialvarer (d.v.s. varer fra de gamle kolonier), det kan være kaffe, rosiner, krydderier, kakao m.v. Veterinær- og Fødevaredirektoratet gør i øjeblikket deres bedste for at informere danske virksomheder om situationen.

Det kan være vanskeligt at vise sympati for andres problemer, hvis man skal undvære sin morgenkaffe. Men problemerne er faktisk endnu større i den anden ende: Fattige bønder rundt om i verden har droppet giftsprøjten og sagt nej til kunstgødning. I modsætning til deres kolleger i EU og USA får de ikke store beløb i hektarstøtte fra EU, eller får hjælp af det lokale Strukturdirektorat. Alligevel er det ved hårdt slid lykkedes nogle af dem at starte en produktion af økologiske varer, som de eksporterer til det rige EU. Og nu bliver de stillet overfor krav om ISO-standarder !

MARKEDSPLADSEN
23. juni
Nu skal også de engelske forbrugere lære at forbinde Harmonie med økologisk ost. Mandag introducerede MD Foods den første økologiske Harmonie flødeost i Tescos supermarkeder, og senere på året, vil flere Harmonie-produkter dukke op på det engelske marked.

18. juni
Lerbyg Danmark er en byggeøkologisk virksomhed som bl.a. har specialiseret sig i lerprodukter og naturlig isolering.
Thise Mejeri
17. juni
Den lille stridbare overlever i dansk mejeribrug - Thise Mejeri - har fornyet sin hjemmeside, hvor man bl.a. andet kan finde hele mejeriets serie af mælkekartoner - det næsten historiske design, "grøftekanten".

11. juni
Malermester Jan Fessel fra Malerfirmaet Naturmaling har specialiseret sig i miljøvenligt malerarbejde, og bruger bl.a. malerartikler baseret på økologisk producerede olier.

3. juni
Happy Nature handler bl.a. med tøj af økologisk dyrket bomuld og silke m.v. En del af det er fra Cotton Country og godkendt af det hollandske kontrolorgan SKAL. Tøj og katalog kan bestilles direkte på nettet.

3. juni
Frosne kyllinger sælges

Se Markedspladsens rubrikannoncer.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her