Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Mandag d.  31. maj 1999

Kl. 10.25:
Hjemmeside for blomster og svanerblomst-svane2.gif (3481 bytes)
EU's miljøblomst og det nordiske svanemærke har fået egen hjemmeside, idet Miljømærkesekretariatet har oprettet en hjemmeside. Her kan man læse om mulighederne for at få mærkerne på sine varer. Der er også en samlet liste over de varer, som indtil videre kan bære mærkerne. Ingen behøver være i tvivl om, at Svanen har hovedansvaret for, at det kan kaldes en liste.

Søndag d.  30. maj 1999

Kl. 18.20:
Ny bekendtgørelse om økologi
"Økologibekendtgørelsen" er kommet i en ny udgave. Det er de bestemmelser, som regulerer, hvordan økologiske fødevarer må håndteres efter, de har forladt landmanden. Bekendtgørelsen er udstedt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Du kan se den ved at klikke her. Hvis man en anden gang skal have fat i den, betaler det sig at huske, at det er Bekendtgørelse nr. 263 af 3. maj 1999, udstedt af Fødevareministeriet. Herefter er det en smal sag at finde den via en søgning i Retsinformation. Her kan man til enhver tid finde alle gældende love og bekendtgørelser - også om økologi.

Fredag d.  28. maj 1999

Kl. 15.40:
Arrangementskalenderen er opdateret. Bl.a. med et debatmøde på tirsdag om gensplejsning. Der deltager bl.a. en gensplejser fra Landbohøjskolen og en repræsentant for Danisco. Og så bør de økologiske grønt- og frugtavlere ikke glemme, at der stiftes en brancheforening  for dem på tirsdag - otte dage.
Kl. 14.50:
"Det gode naboskab" går til Folketinget
Kjeld Hansens tidligere omtalte forslag om sprøjtefri zoner omkring mennesker bliver nu taget op af Landsforeningen Praktisk Økologi. Foreningen har rettet en forespørgsel til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og har samtidig udsendt en pressemeddelelse om sagen. Desuden har foreningens driftige bladredaktør Karna Maj skrevet en leder i Praktisk Økologi emnet.
Kl. 11.45:
Miljøstyrelsens fristelser
Bichel-rapporten er den hidtil grundigste undersøgelse af konsekvenserne af et pesticid-frit Danmark. Men triviallæsning er der ikke tale om. Rapporterne er tilsammen på næsten 1.000 sider (ét tusind). Dette omfattende papirværk kan faktisk bestilles gratis i Miljøministeriets Miljøbutik. Der er end ikke et ekspeditionsgebyr. Spørgsmålet er så, hvor mange som egentlig har brug for denne omfattende mængde papir. Miljøstyrelsen opfordrer derfor til menneskenes bedre jeg og beder dem kun bestille det, som de har brug for - eller evt. nøjes med den udgave af nyhedsbrevet Faktuelt, som giver et kort resumé. Samtidig kan alle rapporter downloades i Acrobat-format (pdf), så man kan læse dem på skærmen og printe de relevante sider ud.

Hvis man har planer om at printe samtlige 1.000 sider ud, vil det dog nok - både økonomisk og økologisk - være mere korrekt at bestille rapporten på papir. Alle rapporter kan nu bestilles via bestillingsservice og både dér og på Fakta-menuén er der link til de relevante pdf-filer.

Nu er miljø-valget dit!

Onsdag d.  26. maj 1999

Kl. 11.55:
Skal vandløb have bedre vilkår end mennesker?
Sprøjtefri zoner omkring vandløb anbefales stærkt bl.a. i den nyligt udkomne Bichel-rapport. Forfatteren Kjeld Hansen skrev for nylig en kommentar i Politiken, hvor han gør opmærksom på, at man helt har glemt at foreslå sprøjtefri zoner omkring mennesker. Det ville bl.a. glæde mange mennesker, som flytter med familien for at frisk luft og et sundt liv. Denne artikel - Godt naboskab år 2000 - har han nu lagt på sin hjemmeside.
Kl. 10.15:
Forbedringer i links
En række links på ØkoWeb'en er ændret. Med vemod er ændret det, som må have været Danmarks længste domænenavn www.lundeborgfarvehandeltraeogvinduer.dk. Den miljøvenlige byggevirksomhed har skiftet til det noget kortere - men også mere anonyme www.lftv.dk. Linket til Verdensnaturfonden er skiftet til en nyere side på link-listen, ligesom linket til en Kraka er rettet. Kraka handler også med med miljøvenlige malinger, men også med bl.a. miljøvenligt legetøj.

Tirsdag d.  18. maj 1999

Kl. 11.30:
Flere grønne guider på nettet
Yderligere to grønne guide har fået hjemmesider. Det gælder den grønne guide Palle Bendsen i Aalborg  og Pierre Lecuelle i Hjortshøj. Herudover er der for taget rettelser i linklisten. Der var fejl i flere af linksene til de grønne guider. De er nu rettet

Mandag d.  10. maj 1999

Kl. 17.00:
Aktionsplanen spøger stadig
Aktionsplan II om økologisk jordbrug er stadig højaktuel. Strukturdirektoratet har nu fået bogen oversat til engelsk. Man kan læse den direkte på nettet eller hente den hjem i PDF-format. Og den 2. juni holder Folketingets Fødevareudvalg en stor konference på Christiansborg om Aktionsplanen. Nærmere oplysninger på kalenderen.

Fredag d.  7. maj 1999

Kl. 20.35:
EU-mærke for økologi
Eu-logo-ny.gif (13989 bytes)EU er barslet med et nyt forslag til økologi-mærke for unionen. I forhold til tidligere forslag er der et lidt klarere signal om landbrug, mens økologien kan være lidt vanskeligt at få øje på. Der kan nå at ske ændringer i forslaget, men man skal skynde sig ganske gevaldigt, hvis man vil påvirke udformningen.

Mærket ventes at blive vedtaget d. 20. maj

Tirsdag d.  4. maj 1999

Kl. 10.50:
Grøn hjælp til det offentlige
Grønt IndkøbsNet er en ny hjemmeside, som primært henvender sig til offentlige indkøbere. Den er etableret af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, et offentlig ejet selskab, som bl.a. bistår med etablering af indkøbsaftaler for det offentlige. Siden giver råd om grønne indkøb, og hvilke miljø-kriterier, som lægges i det offentliges indkøbsaftaler.

Mandag d.  3. maj 1999

Kl. 11.00:
Sprøjtemidler til online-debat
Danmarks Miljøundersøgelser har udsendt Faktuelt nr. 23 om Gensplejsede planter og miljøet. I det korte skrift konstateres bl.a., at det i høj grad er et etisk spørgsmål, hvorvidt det er acceptabelt, at gensplejsede planters gener spredes i naturen. Det kan man jo kun give skribenterne ret i. I øvrigt har Miljøstyrelsen startet internet-debatter om "Kemien i vor hverdag" og "Det sprøjtefri Danmark", naturligvis med udgangspunkt i Bichel-udvalgets nyligt udsendte rapport.
MARKEDSPLADSEN
28. maj
Smågrise sælges

26. maj
Gård til salg i Vendsyssel

Se Markedspladsens rubrikannoncer.

 

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her