Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Onsdag d.  28. april 1999

Kl. 01.20:
Miljøets forkæmpere deserterer
Det er ikke nemt at være en miljøorganisation i vore dage. Og færre og færre kan hævdes at være det, idet mange af dem nu har så få medlemmer, at de har svært ved at hævde, at de repræsenterer nogen overhovedet. Senest har Greenpeace Danmark meddelt, at man fusionerer med afdelingen i Sverige, bl.a. med baggrund i, at antallet af medlemmer er faldet fra næsten 50.000 til i dag 14.000. Men Greenpeace står ikke alene med problemet. Provokatøren Kjeld Hansen har i MiljøDanmark skrevet en artikel med titlen, Miljøorganisationernes tid er forbi. Her gengiver han bl.a. en tabel over medlemsudviklingen i en række kendte miljøorganisationer. Det er ikke munter læsning for dem, som mener at miljøarbejdet bør bygge på et solidt medlemsskabt fundament.

Tirsdag d.  27. april 1999

Kl. 10.55:
Håndbogen er atter på banen
Landsforeningen Økologisk Jordbrug har genoptrykt den meget populærere Håndbog for Økologisk Jordbrug. Den har i lang tid været udsolgt, men kan nu atter bestilles via bestillingsservice. Den udgave, som nu kan bestilles er den 2. redigerede udgave fra 1996/97. Det er endnu usikkert, hvornår en nyredigering kommer, men bogens karakter gør, at langt de fleste oplysninger i bogen fortsat er aktuelle. Vi kan ikke anbefale forbrugere at bestille bogen, idet det er en bog på 160 sider, som næsten udelukkende består af landbrugsfaglige tabeller. Men for landmænd, konsulenter, jordbrugselever og andre med professionel interesse i økologisk landbrug er den allerede blevet et fast inventar på boghylden.

Onsdag d.  20. april 1999

Kl. 18.00:
"Miljø på dåse" og en mobil miljø-lejlighed
www.ecoyouth.dk er adressen på en omfattende internetside, som Natur og Ungdom har oprettet. Siden er et led i ungdomskampagnen "Du behøver ikke være grå - for at være grøn". Under kampagnen holdes en cyber-afstemning om, øl og vand skal kunne sælges på dåse. Der er også mulighed for at give skolen et miljøcheck. Udenfor "Cyberspace" - i den såkaldt virkelige verden - sender foreningen en miljøvenlig lejlighed på Danmarks-turné. Lejligheden er indrettet med udgangspunkt i den økonomi, man har, hvis SU er hovedindtægten.

Onsdag d.  14. april 1999

Kl. 19.20:
ØkoWeb'en søger bo-fæller i Århus
Mange af ØkoWeb'ens læsere er gået forgæves efter nyheder i den sidste tid. Det beklager vi. Trods pausen er der dog ikke udsigt til, at Web'en lukker eller bliver permanent inaktiv. Tværtimod. Flere begivenheder har dog stillet sig i vejen for en fast vedligeholdelse af nyhedssiden. Blandt andet er der nu en uafklaret situation omkring redaktionens fremtidige adresse.

Redaktionen har hidtil haft adresse i Økologiens Hus på Strandvejen 1 i Århus. Men de øvrige organisationer i huset - Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Økologisk Landscenter - flytter til nye og større lokaler. Dette nye Økologiens Hus er på Finansloven og er nu så stærkt statsstøttet, at der ikke må bo private virksomheder. Det rammer bl.a. ØkoWeb'en. Nogle mulige løsninger overvejes, men intet er sikkert. Hvis andre økologiske organisationer eller virksomheder har behov for kontorfællesskab i det hidtidige Økologiens Hus i centrum af Århus, er de velkomne til at kontakte redaktionen (e-mail: redaktionen@ecoweb.dk tlf. 86 12 77 66) for nærmere drøftelse af mulighederne for at bevare den velkendte adresse på økologiske hænder.

Kl. 19.20:
Grovfoder søges
Der er mangel på økologisk foder. Derfor søges foderet også på internettet. Se rubrikannoncerne.

Kl. 19.20:
Statsstøtten: En bjørnetjeneste
Meget apropos ØkoWeb'ens situation omtalt her på siden - men fuldstændig tilfældigt - har Kjeld Hansen, BæreDygtighed lagt en artikel på sin nyhedsside om statsstøttens skadelige virkning på økologien. Artiklen har tidligere været bragt i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her