Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


Fredag d. 27. juni 1997


Kl. 12.15: Indrømmet: Der er lidt stille på ØkoWeb'en i disse dage. Årsagen er, at redaktøren er travlt optaget for tiden. Død er ØkoWeb'en på ingen måde. Men det er en af økologiens forkæmpere til gengæld: Jacques-Yves Cousteau. Manden der talte om økologisk nødvendighed før mange andre, grundlæggeren af The Cousteau Society, svømmedykningen, undervandsfotograferingen og meget mere. Han hyldes overalt på Internettet i disse dage, og som medlem af CMAS og Biodyk vil herværende økologisk interesserede redaktør for et øjeblik blive personlig og bidrage til hyldesten af det rene vands forkæmper. Hans syn på økologien som en del af vores livsgrundlag, forstås blandt andet gennem hans ord: "Jeg er klar til at bruge alle mine kræfter - og tænder og negle med - for, at de mennesker, der kommer efter mig, kan leve - og leve godt - så længe som muligt."

Torsdag d. 19. juni 1997


Kl. 11.45: Sunprojuice fremstiller nogle af de økologiske produkter, som de færreste forbrugere kender. Virksomheden er leverandør af halvfabrikata til andre virksomheder, når de skal bruge frugt eller bær i et produkt. Nu kan du besøge denne højt specialiserede virksomhed på Web'en. Du kan let finde frem til den via Markedspladsens liste over virksomheder.

Tirsdag d. 17. juni 1997


Kl. 15.05: NetAvisen Økologisk Jordbrug meddeler, at den holder ferie, indtil begyndelsen af juli. Du må derfor vente med nyheder derfra. Til gengæld fortsætter Grøn Informations ugenyt, som blev opdateret i går.

Vi skal også lige nævne, at ØkoVandspejlet nu har fysisk til huse hos Det Økologiske Råd. Adressen er derfor ændret på hjemmesiden og på listen over informationscentre. En snarlig opdatering af siden, vil kunne ventes.
Kl. 13.45: Tumperne spøger stadig. De skal som bekendt redde verden - når nu de kloge ikke vil. Men det er spørgsmålet om de evner det. Faktisk er de så tumpede, at de glemte at tilmelde sig, da der fornylig blev holdt et møde specielt for dem. Derfor måtte det aflyses. Men arrangørerne giver ikke op. Som omtalt i Økonet i går, holdes der nu et nyt møde i oktober. Du kan finde det på arrangementskalenderen, som også er blevet opdateret med en række andre arrangementer, blandt andet nogle markvandringer samt IFOAM's handelskonference i Oxford til september. Kl. 14.50: Den Økologiske Have er blevet tilføjet listen over informationscentre. Foruden at være et spændende udflugtsmål yder haven også rådgivning omkring haver, kompost, husholdning m.m.

Landsforeningen Praktisk Økologi, som står bag haven, har iøvrigt udgivet en ny pjece om æbledyrkning. Du kan bestille den via bestillingservice.


Mandag d. 16. juni 1997


Kl. 12.00: ØKONET's juni-nummer er netop kommet. Bladet har denne gang tema om grøn økonomi og grønne penge, blandt andet med et indlæg af Lars Pehrson, direktør i Den Almennyttige Andelskasse Merkur.

Mandag d. 9. juni 1997


Kl. 16.35: Noteringerne på økologiske landbrugsprodukter er opdateret. Du finder dem altid på Markedspladsen,

Kl. 15.25: Vi gør det lidt i adresseændringer for tiden. Blandt de mere eksotiske kan nævnes, at den næste internationale økologiske IFOAM-konference (efterfølgeren til den der var i København sidste sommer), nu har fået et permanent kontor med ny postadresse og tlf.nr. Du kan besøge konferencens hjemmeside i en engelsk og en spansk version. Du behøver ikke være bange for at klikke dér, for selv om konferencen finder sted i Argentina, ligger hjemmesiden på den danske ØkoWeb-server, så der er ikke lange ventetider på de sider.

Mens vi er ved IFOAM, kunne vi lige nævne, at den asiatiske konference om fødevaresikkerhed og bæredygtighed i Indien til december har udvidet sin sidste frist for indsendelse af indlæg til slutningen af juni.

Kl. 15.25: Også herhjemme sker der lidt ind imellem. Sammenslutningen af Energi- og Miljøkontorer har lagt deres hjemmesider over på en anden server og fået egen webadresse. Find dem på listen over informationscentre. De har også fået ny e-mail-adresse.

Også Danmarks Aktive Forbrugere har fået ny e-mail-adresse. Og her skal vi nok vente en udvidelse af deres hjemmeside snarest.


Onsdag d. 4. juni 1997


Kl. 16.25: Hvilke film kan jeg bruge, hvis jeg skal undervise i økologi og miljø?

Det spørgsmål har Skolen for Økologisk Afsætning forsøgt at besvare i forbindelse med deres projekt om undervisningsmateriale. Skolen har nu lavet en samlet liste og beskrivelse af økologi- og miljø-film, som kan skaffes på Statens Filmcentral. Et nyttigt værktøj uanset på hvilket niveau, man underviser. Du kan altid komme ind på hjemmesiden for undervisnings-materiale ved at trykke på logoet på toppen af ØkoWeb'ens forside.
Kl. 16.25: Bladet Global Økologi, som udgives af Det Økologiske Råd, er kommet med et nyt nummer. I den for bindelse er bladets hjemmeside opdateret. Hvis du har en langsom internetforbindelse, bør du dog være forsigtig med at klikke dig til at se det nye blads forside. Grafikken er flot, men den fylder 152 KB, og det er meget på den dårlig forbindelse.

Mandag d. 2. juni 1997


Kl. 13.00: Patent på liv - er det nødvendigt? Det emne bliver der mulighed for at diskutere København i morgen. Anledningen er, at Europa Parlamentet i juli skal stemme om EU-kommissionens forslag til patentdirektiv på bioteknologiske opfindelser.

Derfor arrangerer Det Økologiske Råd, GenEtisk Fødevare Oplysning (GEFO), IBIS, og Mellemfolkeligt Samvirke en høring om spørgsmålet.

Blandt deltagerne er Jesper Toft (NOAH), Bo Hammer (NOVO), Merete Holm Petersen (Dansk Familielandbrug) og Elisabeth Arnold (Det Radikale Venstre). Du kan finde tid og sted for høringen i Arrangementskalenderen.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her