Nyhedsarkiv fra ØkoWeb Danmark
April 1996

Hvis du vil hellere se de nyeste nyheder Klik her


29. april Statistikken viser, at det økologiske areal vokser meget langsomt i år.
Ansøgningsfristen for nye økologiske landmænd var 1. april og Plantedirektoratets første gennemgang af ansøgningerne giver nu det første fingerpeg om, hvor meget det økologiske areal vokser.
27. april Grønne Familier har revideret sin liste over kredskontakter rundt om i landet.
26. april http://ecoweb.dk/english er adressen på den første engelske menu for ØkoWeb'en. Det er en spæd start, vi lægger ud med. Men det er hensigten, at den skal udbygges frem mod den internationale økologiske IFOAM-konference i København i august.
25. april ØKO-NET nr. 12 er udkommet og ligger nu til gennemsyn. I det ny nummer indkaldes blandt andet til en konference om sammenhængen mellem informationsteknologi og økologi
22. april Plantedirektoratets nyeste liste over Registrerede Økologiske Jordbrugsbedrifter er kommet i en ny udgave. På ØkoWeb'en er den inddelt geografisk, så det nu for første gang er muligt at få overblik over de økologiske landmænd i et bestemt geografisk område, fx på Fyn eller i Nordjylland. For at give den bedste brugervenlighed bringes listen i "rammer". Det betyder desværre, at kun læsere med Netscape 2.0 kan få glæde af listen. Har du en anden web-browser må du enten opgradere eller nøjes med at bruge den tidligere 1994-liste.
19. april Hvor meget bruges ØkoWeb'en? Det er der nu svar på. Siderne for besøgsstatistik vil blive opdateret med jævne mellemrum
18. april En liste over økologiske kødgrossister er blevet oprettet. Den kan findes under Markedspladsen
17. april Aprilnyheder fra månedsmagasinet Økologisk Jordbrug. I denne måned er der blandt andet note specialartikler om EU's landbrugsstøtte. Noget tyder på, at det vil være en fordel for det økologiske jordbrug, hvis alle støtteordninger blev afskaffet.

En liste over spisesteder, herunder restauranter med økologisk mad er lagt ind på Markedspladsen. Listen er en udskrift af Den Grønne Telefonnøgle, der udgives af konsulentfirmaet BæreDygtighed ApS.
13. april Den Økologiske Landbrugsskoles hjemmeside er etableret, bl.a. med beskrivelse af skolens uddannelsesforløb til Det Grønne Kort
11. april Etablering af hjemmeside for ØkoVandspejlet
9. april Danske Miljøjournalisters hjemmeside er oprettet med en række oplysninger om foreningen
8. april April-noteringer på økologiske landbrugsprodukter er lagt ind. Noteringerne vil i fremtiden blive lagt ind månedligt.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her