Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


Onsdag 31. oktober 2001

Kl. 13.25
Britisk økodelegation på besøg i Danmark
I dag modtager Fødevareministeriet en delegation fra det dominerende øko-organ i Storbritannien, Soil Association, oplyser Plantedirektoratet i en pressemeddelelse. Briterne besøger en økologisk svineproducent, Friland Foods slagteri i Grindsted og Barritskov Gods. Herefter står den på forhandlinger med Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet for at nå til enighed om, hvordan danske økovarer kan afsættes i britiske butikker mærket med Soil Associations velanskrevne logo. Uoverensstemmelse nummer ét ligger i, at danske regler modsat Soil Association tillader økologiske svineavlere at sætte ring i næsen på søer og kastrere hangrise (se tidligere omtale).
Kl. 9.50
Ritt vil sikre statistikken over økologisk omsætning
Nye tal fra fødevareminister Ritt Bjerregaard til Folketingets fødevareudvalg viser, at salget af økovarer er steget i første halvdel af 2001 til 5,1 procent, skriver Jyllandsposten i dag. For godt en måned siden offentliggjorde Danmarks Statistik en interviewundersøgelse, der viser generel stigning i det økologiske forbrug, men det officielle statistik-apparat har endnu ikke lavet opgørelser over omsætningen af økologiske varer. Sektoren har været anset for lille til at tælle produktionen op. Ritt fik derfor et privat markedsanalyseinsitut til at lave undersøgelsen, men har siden indledt samarbejde med Danmarks Statistik om at sikre statistikken over omsætningen af økologiske produkter. Dét er i sig selv et udtryk for den status, økologien har nået. Opgaven er tidligere taget op af ØkoWeb'ens redaktion, senest i Økoguiden 1999. Vi overlader den gladeligt til mere kompetente kræfter.

Tirsdag 30. oktober 2001

Kl. 11.15
Britisk aktionsplan på vej
Storbritannien skal have den europæiske førertrøje på inden for økologisk landbrug - hvis det står til Margaret Beckett, der blev ny fødevareminister i juni. Hun har netop offentliggjort, hvad hun mener, Storbritannien må gøre for at forbedre miljøet. Èn af udfordringerne, der også sigter på at give briterne en europæisk førerposition inden for økologisk landbrug, ligner en forpligtelse til at lancere en britisk aktionsplan for økologi. Soil Association, der tidligere har presset på for en aktionsplan, hilser Becketts udspil velkomment, og opfordrer regeringen til i den forbindelse at mødes med aktørerne på området, herunder landmænd, producenter og forhandlere. 

Fredag 26. oktober 2001

Kl. 11.25
Mejeriformand: Politiske revserier skaber ingen eksport
Da Mejeriforeningen i går holdt generalforsamling beklagede formand Kaj Ole Pedersen, at eksporten af økologiske produkter er mindre end ønsket, skriver Jyllandsposten i dag. Formanden forklarede det ved problemer med markedsadgang og ændring af reglerne. Samtidig mente han, at der "politisk er skabt helt urealistiske forventninger til den volumen af økologiske produkter, som eksportmarkederne kan trække. Opbygning af eksport - økologisk som konventionel - kræver tålmodighed, og diverse revsende eller urealistiske udtalelser fra ministre eller statskonsulenter skaber ingen eksport".

Økologisk Jordbrug skrev i sit seneste nummer om Arla, der i år er holdt helt op med at sælge økologiske produkter i Tyskland. En gruppe økologiske andelshavere i mejerikoncernen arbejder stadig på at lave en eksportfond, i erkendelse af, at landmændene selv må gøre noget for at fremme det økologiske salg til udlandet.

Torsdag 25. oktober 2001

Kl. 11.30
Biogas under udvikling i økologisk jordbrug
Nogle økologiske landmænd omkring Give arbejder i øjeblikket på at øge produktionen af biogas i Danmark. LØJ's hjemmeside eksperimenter.dk beskriver projektet, der med støtte fra Energistyrelsen baserer sig på husdyrgødning fra 10 økologiske kvægbrugere. Men man vil også undersøge muligheden for at bruge afgrøder fra planteavlere.

Ifølge det danske biogasprogram er der i dag 35 gårdbiogasanlæg i drift og under etablering, alle bygget inden for de seneste 10 år, og tallet vil stige i løbet af de kommende år - med både gård- og fællesanlæg. Men Danmark halter endnu efter andre lande. Storbritannien producerer elektricitet til 350.000 husstande ved hjælp af biogas. I Tyskland forventes 1750 biogas-anlæg at være i funktion inden årets udgang. Og i det øvrige Europa er også Schweiz, Østrig og Italien godt med på området.

Onsdag 24. oktober 2001

Kl. 11.10
Danmark vil have klar besked om GMO i fødevarer
Forbrugerne skal kende hele sandheden om gensplejset mad. Det er Ritt Bjerregaards klare melding efter et møde med kollegerne i EU i går, skriver Politiken i dag. Fødevareministrene behandlede EU-kommissionens nye forslag om genmodificerede organismer (GMO'er). Danmark har allerede indført de regler, som kommissionen foreslår, og ønsker at gå endnu videre. Derfor er Ritt ikke tilfreds med forslaget om mærkning. Hun mener, forbrugerne skal kunne vælge fødevarer ud fra økologiske, etiske eller dyrevelfærdsmæssige hensyn - og have klar besked om alle produkter. Kommisionens forslag kræver ikke, at man på ost, mælk og kød skal kunne læse, om der har været brugt foderstoffer med GMO'er. Ritt Bjerregaard blev støttet af Tyskland.

Tirsdag 23. oktober 2001

Soil Association

Kl. 13.00
Ingen økologipris til britisk detailhandel
Storbritanniens økologiorganisation nummer ét, Soil Association (SA), tilbageholder sin "Retailer of the Year Award" - prisen for årets detailhandel, skriver Farmers Weekly International. Det er fordi, britiske supermarkeder halter bagefter med lokalt producerede økologiske fødevarer. SA's præsident Jonathan Dimbleby siger, at han savner mindre prisfokusering og større selvkritik i detailhandelen - og at mund&klovsygens hærgen i hele landet har understreget behovet for at revurdere landbrugets og detailhandelens metoder. Den eneste vej til et bæredygtigt samfund lokalt, nationalt og globalt, siger han, er at fremme lokal virksomhed og velfærd.

SA kørte i sidste uge - som en del af sin Organic Week (Økologiens Uge) - en kampagne for at opmuntre forbrugere og virksomheder til at lægge om til lokalt dyrkede økologiske fødevarer. Fredag blev organisationens Organic Food Awards 2001 offentliggjort - årets priser til britiske økologiske fødevarer.   

Mandag 22. oktober 2001

Kl. 11.20
Analyse: Økosalg står i stampe
Mere end hver tredje forbruger køber aldrig økologiske varer - og udgør ifølge bromatolog Anne C. Bech fra Jysk Analyseinstitut en barriere, der betyder, at væksten i salget af økologiske fødevarer kun kan ske ekstremt trægt. Det skriver Børsen i dag. For en lille måned siden var nyheden fra Danmarks Statistik, at flere altid køber økologisk, og at der generelt er en stigning i det økologiske forbrug. Meget afhænger af den synsvinkel, man indtager.

Fredag 19. oktober 2001

per-pinstrup-andersen.JPG (4767 bytes)
Per
Pinstrup-Andersen

Kl. 13.10
Dansker hædret med Verdens Fødevarepris 
World Food Price Laureate, Verdens Fødevarepris - også kaldet landbrugets Nobelpris - gik i denne uge til danskeren Per Pinstrup-Andersen. I mange år har han arbejdet for at ændre landbrugspolitikken i rige og fattige lande, så flere munde kan mættes, de seneste ti år som direktør for det internationale institut for fødevarepolitik (IFPRI) i Washington. Han er kendt for at at forske i et tredje alternativ mellem økologi og industrilandbrug, da han ikke ser nogen af de to som bæredygtige løsninger på globalt plan. Kristeligt Dagblad skriver om prisvinderen i dag - og i en tidligere artikel.

Torsdag 18. oktober 2001

Kl. 10.25
Konferenceindlæg om økologisk planteavl på nettet
Landbrugets Rådgivningscenter har lagt indlæggene fra Efterårskonference 2001 på nettet, heriblandt fire om økologisk planteavl. Undertemaerne fordeler sig på næringsstofforsyning, ukrudtskontrol, effektafgrøder, grøngødning, sukkerroer og lupin.
Kl. 9.50
Arla fik besøg af Künast i Köln
Tysklands landbrugsminister Renate Künast besøgte Arla Foods' stand på den netop afsluttede fødevareudstilling Anuga i Köln, skriver Arla på sin hjemmeside. Anuga - efter eget udsagn verdens største fødevaremesse - havde godt 6.000 stande, hvoraf ministeren kom rundt ved 18. Hos Arla viste Künast størst interesse for økologi-delen og var blandt andet overrasket over, at mejerikoncernens produktion af økomælk overgår hele den tyske produktion. 

Onsdag 17. oktober 2001

Mette Meldgaard
Mette Meldgaard

Kl. 9.25
Nordens økologer vil præge EU-politik
Et nordisk seminar om EUs landbrugspolitik finder sted i Uppsala den 15. november. Den svenske organisation Ekologiska Lantbrukarna skriver om baggrunden, at der i kølvandet på blandt andet kogalskab og gensplejsning er skabt et stigende politisk pres for at reformere EUs landbrugspolitik, CAP (Common Agricultural Policy). Selvom næste reformrunde ligger nogle år ude i fremtiden, vil økologerne allerede nu søge at præge debat og forberedelser. Med CAP er der økonomisk og politisk styrke til at bevirke forandring ved at gøre fremtidig støtte betinget af bæredygtig og etisk forsvarlig praksis. Seminaret, der foregår på engelsk, er åbent for alle interesserede. Fra Danmark deltager blandt andre Jan Holm Ingemann fra Aalborg Universitet og Mette Meldgaard fra LØJ.

Tirsdag 16. oktober 2001

Patrick Holden, direktør, Soil Association
Patrick Holden

Kl. 17.20
Britisk kampagne for lokalhandel
Britiske Soil Association starter i dag en kampagne - "Spis økologisk, køb lokalt" - for at få forbrugere og forhandlere til at lægge om til ikke blot økologisk, men også lokalt avlede fødevarer. Direktør Patrick Holden siger i en pressemeddelelse, at der er voksende opbakning fra forbrugere, men at der også er akut brug for, at regeringen støtter virksomheder, der arbejder med produktion og forhandling af lokale varer. Kampagnen indgår i "Den Økologiske Uge", som også Soil Association står bag.

Kl. 10.40
Fransk økologiagentur
Frankrig fik i går et nyt agentur til at promovere og udvikle økologisk landbrug og fødevareproduktion i landet, skriver Planet Ark i dag. Det halvt offentlige og halvt private "Agence Bio" skal hjælpe regeringen med at nå sit mål: én million hektar økologisk avlet landbrugsjord i år 2005. Agenturet skal også varetage økomærket "AB" og følge den miljømæssige og sociale effekt af økologisk avl. I 2000 var 1,3 procent af fransk landbrug økologisk - en fordobling i løbet af to år - men som nyligt omtalt af Økologiens Hus halter Frankrig generelt efter i den økologiske udvikling.

Mandag 15. oktober 2001

Thomas Harttung
Thomas Harrtung

Kl. 10.30
Ny formand for økologisk forskning
Fra 1. november hedder formanden for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Thomas Harttung. Den økologiske landmand fra Barritskov Gods og primus motor i Aarstiderne overtager posten efter Hanne Lindhard Pedersen. Som baggrund for udnævnelsen siger Ritt Bjerregaard i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet, at Harttung vil sikre, at "den flyvende start, som økologisk forskning har fået i de sidste fem år, bliver fulgt op med en gedigen maraton-indsats."

Fredag 12. oktober 2001

Kl. 13.20
Ny landdistriktspolitik kan komme Hanegal til hjælp
Århus Amts udvalg for teknik og miljø var i går på besøg hos Hanegal i Voel for at besigtige forholdene på slagteriet, der - som tidligere omtalt - har fået en byggesag på halsen. Direktør Ulrich Kern-Hansen fik ingen løfter om at kunne bevare de udvidelser, han har foretaget efter krav fra veterinærmyndighederne - men uden tilladelse fra amtet. Men måske vil amtets nye landdistriktspolitik - der sigter på mere liv på landet - redde containerslagteriet fra kniven, skriver Jyllandsposten i dag.

- Vi vil vurdere slagteriets sag igen i forbindelse med en generel drøftelse af, om udvidelser af den slags falder ind under den nye landdistriktspolitik. Vi har et par tilsvarende aktuelle sager i amtet med udvidelse af virksomheder i landzone. Vi vil derfor nu udstikke nogle fælles principper, så vi ikke beskyldes for gøre forskel på virksomheder, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Fibiger. Han forventer en afgørelse om Hanegal i november.

Ritt på konference i  Snekkersten
Ritt Bjerregaard

Kl. 11.15
Ritt lancerer ny hjemmeside om økologi
Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at Danmark har en fødevareminister, der går ind for økologi. På konferencen i Snekkersten i maj dirigerede Ritt Bjerregaard det meste af Europa hen imod en fælles aktionsplan for økologi. Nu giver hun og hendes ministerium processen endnu et skub fremad med en ny hjemmeside - eller site, som det hedder i international sprogbrug - slet og ret kaldet "økologi". Siten rummer et væld af informationer om både danske og europæiske forhold, i både dansk og engelsk version - ja, sågar en nyhedssite.

Nærværende redaktion byder initiativet velkommen, men må nok erkende at have fået en ny ikke helt ubetydelig konkurrent - med en vis medarbejderpondus og fri for bekymringer om, hvor indtægterne skal komme fra. ØkoWebben - engang alene om buddet på nettet - imødeser den videre udvikling med en vis spænding. Nu blot bemandet på deltid kan vi, som andre små økologiske virksomheder, kun være sikre på vores egenart og uafhængige meninger.

Torsdag 11. oktober 2001

Kl. 11.40
Opgør med økologiens dogmer og idealer
Præsidenten for Det Danske Gastronomiske Akademi, Jan Krag Jacobsen, vil sende økologien til serviceeftersyn. Den økologiske produktion må holde orden i egne rækker, skrotte tåbeligt salgsgas og gøre sit kvalitetsbegreb sanseligt, gennemskueligt og let kontrollerbart - statskontrolleret eller ej - hvis den vil beholde sin stilling som avantgarde, mener han. Læs hele hans kronik i Politiken i dag.
Kl. 9.55
Ritt lemper reglerne for økologer
Økologiske landmænd kan nu forlænge deres første femårige omlægningsperiode med ét år ad gangen, skriver Økologisk Jordbrug (i avisens første on-line nyhed på nettet). Med den mulighed håber fødevareminister Ritt Bjerregaard, at flere får mod på økologisk drift - især de økologiske mælkeproducenter, der ikke kan få lige så lange aftaler med Arla Foods som deres konventionelle kolleger. Hidtil har landmændene skullet indgå nye femårige aftaler for at få økonomisk tilskud, men mange økologiske mælkeproducenter kan kun afsætte deres mælk på et-årige kontrakter. Ændringen træder i kraft hurtigst muligt for at imødekomme de landmænd, der skal tage stilling inden årsskiftet. Ritt Bjerregaard kom med nyheden på Landboforeningernes delegeretmøde i Herning i går. I hendes tale, der er lagt på nettet, takkede hun landbruget for både med- og modspil i det forløbne år.

Onsdag 10. oktober 2001

Kl. 10.50
Balladen om økokyllingerne
Det er ganske vist. Historien om problemer blandt økologiske kyllinger kører igen gennem dansk presse: En netop offentliggjort undersøgelse fra Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) viser, at økokyllinger, som lever i det fri, indeholder flere campylobacter-bakterier end konventionelt opdrættede indendørs-kyllinger, skriver blandt andre Berlingske Tidende og resumerer Fødevareministeriet. Der er bare det ved det, at undersøgelsen første gang blev omtalt for omkring et halv år siden. Efter første runde i dansk presse, tog den en tur internationalt, og nu kommer historien så via udgivelse i det engelske tidsskrift "Letters in Applied Microbiology" tilbage til Danmark. Dyrlæge og forsker på SVS, Ole Heuer, som har været med til at lave undersøgelsen, giver i den anledning historien en mere nuanceret vinkel over for ØkoWeb Danmark:

- Der er færre campylobacter blandt konventionelle kyllinger, men trods mange års skrappe foranstaltninger findes de også dér. Vi ved nu, at bakterierne findes i og kommer fra miljøet, og derfor er økologiske, udegående kyllinger mere udsatte for dem - men bakterierne finder også ind i kyllingehusene. Så forbrugerne skal følge samme fornuftige forholdsregler i køkkenet, uanset om kyllingen er økologisk eller konventionel.

Økoavlerne, der gerne vil give dyrene et godt liv med jord mellem hønsefødderne under åben himmel, står altså i dét dilemma, at de samtidig udsætter dem for campylobacter - der i øvrigt ikke gør kyllingerne syge. Det er kun en risiko for dem, der spiser dem. Ole Heuer medgiver de økologiske æg- og fjerkræavlere, at det er en god ide at prøve at skærpe foranstaltningerne i slagteprocessen i stedet. Hvis man hindrer bakterierne, der findes i kyllingernes tarme, i at komme i berøring med de færdige produkter, kan man mindske risikoen for, at mennesker blive syge.

Mandag 8. oktober 2001

beef.gif (2910 bytes)

Kl. 14.15
Økobøffer på tilbud
"Økologisk Oksekød. Ganske enkelt" hedder kampagnen, som med start her i weekenden kører i udvalgte butikker over hele landet i løbet af oktober (se føromtale). Hanegal og Friland Food er producenterne, der leverer varerne. Hanegal har allerede længe haft succes med aktive butiksfremstød og fortsætter også efter kampagnen, der af Økologisk Landscenter har fået en selvstændig hjemmeside.  

Fredag 5. oktober 2001

Kl. 10.20
Ritt-kronik om økologiske storkøkkener
Fødevareministeriets hjemmeside ligger nu en kronik fra Fyens Stiftstidende af Ritt Bjerregaard om økologiske storkøkkener - en opgave, hun som tidligere omtalt, arbejder meget for. Nogle få kommuner og amter har vist lyst og vilje til at kaste sig over omlægningen - som Albertslund, Frederiksværk og Fyns Amt - men tendensen er stadig stilstand og tøven. Ministeriet tilbyder med Innovationsloven derfor 50 procent i tilskud, foruden information, rådgivning og prioritering af særlige indsatsområder. 

Torsdag 4. oktober 2001

Kl. 10.30
Økologer etablerer eksportfond uden om Arla
Trods udsigt til op mod 100.000 kroner mindre i årsindtægt vælger kun 43 ud af 416 mælkeproducenter - mindre end hver tiende - at stoppe med at levere økologisk mælk til Arla Foods fra 1. oktober 2002, skriver JydskeVestkysten i dag (se tidligere omtale). Formanden for Foreningen af Økologiske og Biodynamiske Mælkeproducenter (ØBM), Carsten Sørensen, tror så mange fortsætter, fordi de i bund og grund er økologer, selvom de med den nye kontrakt bliver nødt til at spænde livremmen ind. Han kritiserer samtidig, at Arla - Europas største mejeriselskab - kun eksporterer fire procent af økomælken, når små mejerier uden store salgsapparater kan eksportere meget mere (se omtale i går). Derfor har sønderjyske Arla-økologer taget intiativ til at etablere en eksportfond til det arbejde, som Arla tilsyneladende ikke gør godt nok. Man kan godt kalde det en form for civil ulydighed, siger Carsten Sørensen til JydskeVestkysten. 

Onsdag 3. oktober 2001

Kl. 10.35
Ingen adgang til danske supermarkeder
Ligesom andre små økomejerier må midtjyske Søvind gå til udlandet for at komme af med sine ellers højt berømmede produkter. Mejeriets primus motor, mejeriingeniør Mogens Kirk har modtaget Det Danske Gastronomiske Akademis hædersdiplom, landets fødevareminister og madspecialister fra ind- og udland har fremhævet hans oste som fremragende - men de danske supermarkedskæder vil ikke have dem, og derfor får danske forbrugere ikke mulighed for at vælge dem. I udlandet derimod sælger ostene godt. Forbrugerrådets blad "Tænk og Test" bringer en artikel om Kirks syn på dagens detailhandel i Danmark. Kedeliggørelse, ensretning og tab af det frie valg er resultatet af, at supermarkederne favoriserer de store producenter, mener han. 
Kl. 9.30
ØkoMælk øger eksporten
Mejeriet Økomælk har med tabet af Dansk Supermarked øget sin eksportandel fra 30 til 50 procent i løbet af sommeren, skriver Jyllandsposten i dag. Det svarer på årsplan til, at Økomælk nu bruger 11 millioner kilo mælk til eksportprodukter mod hidtil 6,6 millioner, og alt tyder på, at tallet vil vokse  de kommende måneder, da flere lovende aftaler er ved at falde på plads. Blandt andet vil ØkoMælks cheddar være ude hos en af USA's førende forhandlere af økologiske produkter omkring nytår - i et samarbejde med det andet sønderjyske økomejeri Naturmælk, hvor de to tilsammen tilbyder den amerikanske opkøber et bredere sortiment. Også Mellemøsten, Tyskland og Holland er inde i billedet. Økomælk satser så hårdt på eksport, fordi de ikke mere tror på de store danske detailkæder. Her er det Arla, der styrer slagets gang med hård hånd, mener formand Bjarne Larsen (se omtale mandag). 

Tirsdag 2. oktober 2001

Kl. 10.10
Ny hjemmeside om økologisk planteavl
Nu kan man følge seks landmænds erfaringer med økologisk planteavl på hjemmesiden www.oekoplanteavl.dk. Siden blev sendt på nettet af Landskontoret for Planteavl - under Landbrugets Rådgivningscenter - i går, som led i et økologisk demonstrationsprojekt, der løber frem til marts 2004.

Mandag 1. oktober 2001

Kl. 15.20
Monopol på mælken
I dag er første dag i landets historie, hvor forbrugerne på landsplan ikke har mulighed for at vælge, fra hvilket mejeriselskab deres drikkemælk skal komme. Arla Foods er nu eneste drikkemælksleverandør til en landsdækkende kæde i Danmark, og det eneste, der har sejret, er monopolet på det danske fødevaremarked, skriver formanden for ØkoMælk i Vejen, Bjarne Larsen, i en dugfrisk, omend lettere bedrøvet pressemeddelelse
Kl. 12.10
Arla sender økoyoughurt til England
Tre nye økologiske, fedtfattige yoghurter er på vej fra Arla Foods til de engelske butikshylder. Briternes foretrukne økologiske mejeriprodukt er netop youghurten med en markedsandel på syv procent, mens den trods en lidt højere markedsandel herhjemme ikke er steget gennem længere tid. Youghurterne, der har smag af vanille, fersken-vanille og jordbær, indeholder kun 0,2 procent fedt - lidt mindre end de nye fedtfattige versioner, som Arla laver til de danske butikshylder.
Kl. 10.30
Økologisk valgflæsk
I lørdags serverede Enhedslistens medlemmer økologiske smagsprøver og uddelte samtidig deres nye pjece "Økologi - naturligvis" i en lang række byer landet over. Ifølge en pressemeddelelse gør Enhedslisten sit til, at tidens valgflæsk bliver økologisk, og at også staten bakker økologien op. Som tidligere vil listen foreslå momsfritagelse for økologiske fødevarer ved forhandlingerne om den kommende finanslov. Desuden stiller man krav om, at statens, amternes og kommunernes jord skal dyrkes efter økologiske principper, og at det midlertidige stop for nye gensplejsede organismer skal gøres permanent.
ØkoMælk A/S
31. oktober
* Olivenolie fra Kreta
Udlandskontakter
* Vikariat tilbydes på gartneri/pakkeri
Rubrikannoncerne

30. oktober
* Foderhavre sælges
* Limousine kvæg sælges
* Scan Strigle sælges
Rubrikannoncerne

26. oktober
* Sukkerfri chokolader søges til USA
Udlandskontakter
* Wrap/ensilage græs købes
Rubrikannoncerne
* Smågrise stiger 1 kr.
Noteringerne

24. oktober
* Juletræer og klippegrønt sælges
Rubrikannoncerne

23. oktober
* Landbrug sælges
Rubrikannoncerne
* Træhuse fra Rumænien
Udlandskontakter

22. oktober
* Korn søges til Grækenland
Rubrikannoncerne

19. oktober
* Smågrise stiger 8 kr.
Noteringerne
* Aloe vera, urter mm.
fra Egypten
Udlandskontakter
* Kødkvæg sælges
Rubrikannoncerne

18. oktober
* Så er det snart økologisk jul
Rubrikannoncerne

17. oktober
* Tolykkegaard - ny på Stalddørslisten
* Korn købes
Rubrikannoncerne

16. oktober
* Æbler og kartofler søges til videresalg
* VW-caravelle 9 pers. bus til salg
Rubrikannoncerne

15. oktober
* Tangbaseret gødning fra Philippinerne
Udlandskontakter
* Ensilage græs/ærter
* Havre købes
* Hjælp - vi mangler halm!
* Forpagtning af økologisk jord 
Rubrikannoncerne
* Tillægget for slagtesvin falder
Noteringerne

12. oktober
* Oksetillægget falder
Noteringerne

11. oktober
* Belgisk efterlysning: frugt, grønsager, ost...alt økologisk
Udlandskontakter
* Lam sælges 
Rubrikannoncerne

10. oktober
* 3 ha. vårhvede på rod
* Kløvergræs samt korn sælges 
Rubrikannoncerne

9. oktober
* Frenderupgård - ny på
Stalddørslisten
* Økokød fra Portugal
* Korn og vandmeloner fra Ukraine
* Columbiansk rørsukker 
Udlandskontakter
* Silowrap sælges
* Simmentalere sælges
* Køb en klappeko!
* Tyrekalve sælges 
Rubrikannoncerne

8. oktober
* Vårhvede m. kløvergræs sælges til ensilage
* Græskarhoveder sælges 
Rubrikannoncerne

5. oktober
* Smågrise stiger 7 kroner
Noteringerne
* Kløvergræsensilage 
Rubrikannoncerne

4. oktober
* Konserverede tomater  fra Spanien
* Grøn te fra Indien
Udlandskontakter

3. oktober
* Ophørssalg efter øko-svineproduktion
* Hus/landejendom søges i trekantsområdet
Rubrikannoncerne

2. oktober
* SKAL-certificerede fødevarer, krydderier og bomuld fra Indien
Udlandskontakter
* Korn købes
Rubrikannoncerne

1. oktober
* SDM købes
* Kløvergræsensilage, kartofler og løg sælges
Rubrikannoncerne

Se ældre nyheder og annoncer i ØkoWeb'ens nyhedsarkiv