Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Lørdag 31. marts 2001

Kl. 21.40:
Danske Slagterier ønsker også færre tilsætningsstoffer
Danske Slagterier bakker nu også op om modstanden mod forslaget om mange nye tilsætningsstoffer i økologiske varer. Vi omtalte i går, at Danske Slagterier var den eneste organisation, som ikke havde protesteret. Men hertil siger Danske Slagteriers direktør for Veterinær- og Levnedsmiddelforhold, Erik Bisgaard Madsen, at Danske Slagterier ikke ville tage stilling til stoffer, som ikke benyttes af slagterierne, for eksempel farvestoffer til ost og sulfit til cider. Men organisationen ønsker også, at antallet af tilsætningssstoffer begrænses - sålænge det ikke går ud over fødevaresikkerheden. Den holdning har man gjort opmærksom på over for Europakommissionen i forhold til det endelige ændringsforslag.

Fredag 30. marts 2001

Kl. 12.20:
Hvem mener hvad om tilsætningsstofferne?
Det meget omtalte forslag om tilsætningsstoffer i økologiske varer, som for øjeblikket forhandles i EU, er beskrevet i et grundnotat, som Fødevareministeret har udarbejdet til Folketingets fødevareudvalg. Af notatet fremgår det, hvilke stoffer der diskuteres, og hvad de forskellige høringsparter mener om spørgsmålet. Det fremgår blandt andet, at Danske Slagterier er den eneste af de mange organisationer og virksomheder, som direkte giver udtryk for, at det er i orden med de mange nye tilsætningsstoffer.
Kl. 12.05:
Oversigt over messerne
Eksportafdelingen under Økologisk Landscenter har oprettet en oversigt over udenlandske messer, som kan være interessante for danske økolologiske virksomheder.

Torsdag 29. marts 2001

Kl. 15.15:
Enighed om at begrænse tilsætningsstoffer
Trods store overskrifter i dagens mediebillede er der generelt stor enighed om en restriktiv linie overfor tilsætningsstoffer i økologiske fødevarer. Mejerikoncernen Arla Foods har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvor det kaldes en udvanding af økologien at tillade flere stoffer. Europas største slagterivirksomhed Danish Crown opfordrer også til at begrænse antallet af tilsætningsstoffer mest muligt. Fødevareindustrien har i mange medier fremstået som tilhænger af flere tilsætningsstoffer, men organisationens direktør, Ole Linnet Juul, siger til ØkoWeb Danmark, at det er forkert. Organisationen mener også, at listen skal begrænses mest muligt og støtter det hidtidige danske udgangspunkt. Organisationen anser det dog for vigtigt at have fælles regler. Derfor må Danmark erkende, at man i andre lande har nogle andre stoffer end dem, man i Danmark anser for vigtige. Og her kan det være nødvendigt med kompromisser. I Danish Crown/Friland Food er salgschef og direktør Karsten Deibjerg inde på en lignende tankegang, idet han mener, man bør lade nitrit være et nationalt anliggende, idet holdningen til netop dette stof er helt forskellig fra land til land.
Kl. 13.05:
Guldvinder: Tilsætningsstoffer er overflødige
Der var stor begejstring blandt dommere, da de i går tildelte intet mindre end 2 gyldne Ø-er til den sønderjyske slagter Hans Henrik Johansen. Han fik guld for både en ny sønderjysk hvidskimlet spegepølse og en grovhakket leverpølse. Slagter Johansen eksperimenterer for tiden også med skærepølser uden andre tilsætningsstoffer end salt. Til det aktuelle røre om EU's forslag om flere tilsætningstoffer i økologiske varer siger han, at man tværtimod burde indskrænke antallet af tilsætningsstoffer, idet det sagtens kan lade sig gøre at lave ordentlige pølser uden.

På gårsdagens kåring af de bedste nye økologiske produkter blev der også givet guld til Thisted Bryghus' nye øl, Humle, til Urtekrams Glutenfri cornflakes og til Mølle Skovlys marcipan. Tildelingen af det Gyldne Ø skete i forbindelse med den årlige generalforsamling i Øgruppen, Dansk Økologileverandørforening, som organiserer økologiske forarbejdnings- og handelsvirksomheder. På mødet blev bestyrelsen genvalgt, dog blev Jørgen Nielsen, Unikost afløst som suppleant af Bo Nytofte fra Biodania.

"Guldpølserne" er stadig så eksklusive, at de stort set kun kan nydes i Sønderjylland. Dog forhandles de via Økoterminalens abonnementsordning. Desuden tilbyder slagter Johansen at sende dem med posten ved henvendelse til hans forretning i Aabenraa, tlf. 74 62 33 32.

Kl. 0.50:
Risiko for flere tilsætningsstoffer i øko-varer
Nitrit i økologiske spegepølser samt en række andre tilsætningsstoffer i økologiske varer bliver en realitet, hvis et forslag fra EU kommissionen vedtages. Det skriver dagbladet Politiken i dag. Økologiske organisationer og forbrugerrådet protesterer, mens den konventionelle organisation, Fødevareindustrien, støtter forslaget.

Onsdag 28. marts 2001

Kl. 11.25:
"Kongelig" hæder til øko-opgave
Hvert år kårer Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab den bedste afgangsopgave fra de danske landbrugsskoler. Det skete også på selskabets vintermøde i går. Valget var i år udsædvanligt. For første gang kåredes en økologisk opgave  - som ovenikøbet var produceret af fire kvindelige elever i samarbejde: Pernille Krogshede, Mia Stochholm, Ann Kirstine Pedersen og Randi Toftkær havde behandlet de problemer, der opstår med logistik, køl o.s.v., når økologiske landbrug forsøger at levere direkte til storkøkkener. Opgaven var skrevet på Den Økologiske Landbrugsskole i Aabybro.
Kl. 10.50:
Britisk aktionsplan for bæredygtigt landbrug
Soil Association, den førende øko-organisation i Storbritannien, har udgivet et forslag til en national aktionsplan for bæredygtigt landbrug - meget efter dansk model, hvor vi jo 1999 tog fat på Aktionsplan nummer to. Soil Association tager premierminister Tony Blair på hans nylige ord om, at "vi bliver nødt til at sætte os med industrien og finde ud af, på hvilket fundament vi får et bæredygtigt landbrug på langt sigt". Planforslaget anbefaler blandt andet det politiske mål, at 30 procent af britisk landbrug skal være omlagt i 2010. En mere overordnet aktionsplan på europæisk plan er også undervejs, hvis det står til ikke mindst den danske fødevareminister Ritt Bjerregaard, der med den internationale økologikonference i København i maj (senest omtalt 20. februar) arbejder mod netop det mål.

Tirsdag 27. marts 2001

Kl. 13.50:
Videnskabens utilstrækkelighed
At risikoen for at blive ramt af den menneskelige variant af kogalskab skulle svare til risikoen for at komme ud for et uheld ved halvanden meters kørsel på cykel - det er et af videnskabens bidrag til debatten om fødevaresikkerhed. Fødevareminister Ritt Bjerregaard brugte eksemplet i en tale i dag ved Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs vintermøde på Christiansborg. I talen, der allerede er lagt på nettet, forklarer ministeren, hvorfor hun som politiker undertiden griber til handling - selvom intet videnskabeligt bevis taler for det. Kunsten at holde balancen mellem politik og videnskab er også emnet for en fødevarepolitisk redegørelse, som regeringen netop har udgivet.
Kl. 11.25:
Konference for bekymrede forbrugere
Det Rådgivende Fødevareudvalg under Fødevareministeriet sætter torsdag fokus på "Den bekymrede Forbruger" med en konference i Øksnehallen i København. Konferencens sigte er at fremme dialogen om de usikkerheder og risici, der knytter sig til moderne fødevareproduktion - og om mulighederne for at gøre noget ved dem. Konferencen åbnes af fødevareminister Ritt Bjerregaard, og derefter er der en række andre talere. Der er begrænset deltagerantal, så man skal tilmelde sig på forhånd. Man kan også deltage ved at sende eventuelle spørgsmål til konferencen, fødevareministeren, oplægsholderne eller indholdet i øvrigt på en e-mail.

Mandag 26. marts 2001

Thisted-bryghus-humle-etiket.gif (9687 bytes)
Thisted Bryghus
satser på guld
med sin humle

Kl. 14.55:
Elleve firmaer går efter økologisk guld
Dansk Økologileverandørforening - Øgruppen - uddeler i forbindelse med sin generalforsamling på onsdag for første gang prisen Økologisk Guldmedalje (omtalt 27. februar). Elleve producenter har meldt sig i konkurrencen med over 30 produkter, alle lanceret efter 1. januar 2000. Bageriet Aurion deltager med Profeten Ezekiels brød og diverse chokolader, Christian Hedeager med pølse og ost, Farre Slagterforretning med seks forskellige pølser, Hanegal Økologisk Kød A/S med Pølse Hapser og leverpostej, Mølle Skovly med marcipan og konfekt, Rynkeby Foods med juice og saft, slagter Johansen fra Aabenraa med fem forskellige pølser og surribs, Søvind Mejeri med Kirk's Letost og gedefeta, Thisted Bryghus med Økologisk Humle, Urtekram med tre grønsagspostejer og nogle morgenmadsprodukter og ØkoMælk med sin cheddar ost. Udover at blive begavet med et diplom kan den økologiske guldmedaljevinder påtrykke sit produkt et specielt designet logo - ved siden af Ø-mærket.

Torsdag 22. marts 2001

EkoWeb Sverige

Kl. 10.30:
Svenskerne opretter kollega til ØkoWeb'en
Ikke uden en vis stolthed konstaterer vi, at svenskerne har ladet sig inspirere af EcoWeb-konceptet og har oprettet en søster til ØkoWeb Danmark. Den ny EkoWeb Sverige har lige som sin danske kollega nyheder, noteringer, markedsplads og kalender. Herudover har man i Sverige blandt andet fundet på at følge en økologisk gård med skiftende billeder og tekst året igennem. Den svenske EkoWeb er oprettet af Lantbrukarnas Riksförbund, som nærmest kan sammenlignes med Landboforeningerne herhjemme. På den måde adskiller den sig fra sin danske søster-site, som er en lille privat ejet virksomhed. Alligevel byder vi den ny kollega velkommen og håber på godt samarbejde.

Onsdag 21. marts 2001

Fie Graugaard
Fie Graugaard

Kl. 13.15:
Fies næse kan redde dansk økologisk svineeksport
Det fremgik ikke af DRs Rapporten i aftes, at Hanegal aldrig har kastreret deres grise - i modsætning til hovedparten af danske økologiske svineavlere. Den enkle løsning på de lugtende koteletter fra nogle få orner findes i svineavler Fie Graugaards næse! Hun er den, der tester alt kød fra ukastrerede orner ved at stege prøvestykker - og i cirka fem procent at tilfældene kan lugte på stegeosen, at kødet ikke egner sig til opvarmning. I stedet bruges det til spegepølser, fordi lugten ikke kommer, når kødet bliver røget, saltet og spist koldt.

Fies næse kan dermed vise vejen til Soil Associations eftertragtede mærke af dansk kødeksport til England. Ligesåvel som man ansætter medarbejdere med særligt følsomme smagsløg i blandt andet vin-, whisky-, tobaks- og kaffeindustri, kunne slagterierne ansætte særligt lugtsensitive folk. Der må være andre end Fie Graugaard, der har næse for de gode koteletter!

Ritt Bjerregaard
Ritt giver briterne
ret i deres kritik

Kl. 9.35:
Ritt vil stoppe kastrering af økologiske svin
"Vi kan ikke - med den måde vi producerer grise på økologisk - med rimelighed argumentere for, at de bare skal godkende vores produkter, som de er". Sådan sagde fødevareminister Ritt Bjerregaard i Jens Olaf Jersilds tv-udsendelse Rapporten i aftes, da hun kommenterede den engelske modstand mod at importere dansk økologisk svinekød. Hendes udtalelser faldt efter, at det i udsendelsen blev vist, hvordan danske økologiske svin rutinemæssigt kastreres.

Dermed bøjede Ritt Bjerregaard af i konflikten mellem Danmark og Storbritannien, hvor briterne ofte er blevet beskyldt for handelshindringer. Hun kritiserede direkte de danske økologiske svineproducenter for ikke at ville leve op til de engelske krav og roste endda de konventionelle svineproduceter for at have løst den slags problemer ved at producere den specielle "Englandsgris". Men hun tilføjede: "Derfor gælder det simpelthen om at få lavet de generelle regler om. For der er på nuværende tidspunkt ikke meget som tyder på, at der er nogen i Danmark, som er indstillet på at leve op til de krav, som Soil Association stiller - og som er fornuftige.

Som reaktion på udsendelsen udsendte Økologiens Hus her til morgen en meget omfattende pressemeddelelse. Herudover udsendtes et baggrundspapir om nogle af temaerne.

Tirsdag 20. marts 2001

Kl. 14.25:
LØK vil have ny undersøgelse af økokøds sundhed
Fie Graugaard, formand for de økologiske kødproducenter (LØK) og Hanegal-svineavler, er målløs over gårsdagens medieblæst om, at der skulle være flere bakterier i økologiske svin end i konventionelle. Ingen af hendes egne grise har nogensinde haft salmonella. Aktuelt, der sendte historien i æteren, må da også i dag erkende - efter Friland Foods, Hanegals og LØKs oplysninger - at der måske mangler hold i påstandene.

- Zoonosecentret støtter sig til en gammel undersøgelse af frilandsgrise, men lige siden den kom i 1999, har jeg forsøgt at skyde den ned, fordi den simpelthen er behæftet med fejl og statistiske unøjagtigheder, siger LØK-formanden til ØkoWeb Danmark. Derfor kæmper hun sammen med sin brancheforening for at få midler til at lave en ny og velfunderet undersøgelse, som én gang for alle kan gendrive tvivlen om kvaliteten af økologisk kød.

Kl. 11.20:
Tillykke til Gunnar
Gunnar Rundgren fik trods skarp konkurrence fra fire andre slutkandidater, omend ikke uventet, prisen for Udmærket Miljølederskab 2000 (omtalt 30. januar og 1. februar) i sidste uge. Prisen blev stiftet af foreningen Næringslivets Miljøchefer og Finanstidningen i 1999, og blev i år overrakt af den svenske miljøminister Kjell Larsson. Den driftige Rundgren, der bærer mange skiftende miljøkasketter, er nok bedst kendt som præsident for IFOAM, og årets Miljølederskabspris har han fået for sine "både djærve og kommercielt forudseende pionerindsatser for økologien, som har ført til KRAV-mærkning og miljøsikring af fødevareproduktion, både nationalt og internationalt", som det hedder i juryens motivering. 

Jørn Ussing Larsen, Aurion
Jørn Ussing Larsen

Kl. 0.10:
Aurion byder Hattings efterligning velkommen
Hatting Bageri har for nyligt under navnet "Veggen Speltbrød" gjort gammelt brød til en varm nyhed. Den brødkyndige forbruger vil vide, at Bageriet Aurion var de første - for år tilbage - til at finde den urgamle spelt frem fra melposen, men bager Jørn Ussing er kun glad for Hattings relancering.

- Det gavner også os, hvis flere mennesker bliver opmærksomme på kvaliteten af spelt og andre gamle kornsorter. Jeg har endnu ikke smagt produktet, men mit indtryk er, at Hatting gør det godt - selvom det er fabriksfremstilling. Den slags produktion kan jo også forvandle sig, og så længe vi arbejder mod det samme mål om en bedre jord, kan jeg kun betragte Hatting som en god "konku...lega", siger Ussing. Det stigende interesse for speltbrød betyder, at også Aurion har været nødt til at ty til udlandet for at dække behovet for korn.

Mandag 19. marts 2001

Kl. 17.25:
Køb økologisk - men hold rent i køkkenet
Historien om bakterier eller ej i økologisk kød har hvirvlet rundt i medierne i dag, og der har været bud efter forskningsprofessor Henrik Wegener fra Dansk Zoonosecenter, siden han i morges blev citeret for, at alle økologiske kyllinger er inficeret med campylobacter. Udtalelserne kom på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, der blev blandet sammen med en undersøgelse om økologisk svinekød fra 1999, og over for ØkoWeb Danmark fastholder Henrik Wegener, at der er flere bakterier i såvel økologiske kyllinger som svin. Alligevel anser forskeren, der selv handler meget økologisk, det ikke for et argument imod økologi:

- Man skal købe økologisk kød, fordi dyrene har det bedre, fordi det er godt for miljøet, sandsynligvis er sundere og sikkert også smager bedre. Men ikke fordi, kødet indeholder færre bakterier. Det skal forbrugerne have klar besked om: At ansvaret rækker ud over indkøbsvognen og omfatter god køkkenhygiejne. Også økologisk kød skal koges og steges godt igennem.

Karsten Deibjerg
Karsten Deibjerg,
adm. dir. Friland Food

Kl. 14.45:
Friland Food: Mindre salmonella i økologisk svinekød
Økologisk svinekød indeholder ikke flere salmonella-bakterier end traditionelt svinekød, konkluderer Friland Food i en netop udsendt pressemeddelelse. Hos Danmarks største udbyder af økologisk kød undrer man sig over dagens tidligere omtalte nyhed om, at det faktisk skulle være tilfældet.

- Foranlediget af oplysningerne fra Dansk Zoonosecenter har vi lavet en aktuel statistik over salmonella-forekomsten i vort økologi-system, og den viser endda et lavere salmonella-niveau i de 91 økologiske og frilandsbesætninger, der leverer svin til os, end i de traditionelle besætninger, siger direktør Karsten Deibjerg Kristensen. Han påpeger, at der kun i én af besætningerne i øjeblikket er en lidt forhøjet salmonellaforekomst, mens de øvrige 90 er uden salmonella-problemer. I ferskvareprøverne er salmonellaforekomsten endnu lavere og på samme lave niveau som i det øvrige svinekød.

Kl. 13.15:
GMO fundet i økomærket dyrefoder i Schweiz
De to største grovvarevirksomheder i Schweiz, Migros og Coop, har solgt over 1000 tons økologisk mærket foder, hvoraf 17 procent af soya-indholdet var genmanipuleret. Det medfører et tab på over én million schweizerfrancs for de økologiske landmænd, som har brugt foderet og derfor må sælge deres dyr til en lavere pris, skriver Organic Trade Services. Firmaet, som har produceret foderet, Nafag, vil ikke dække tabet, men holder laboratoriet i Fribourg ansvarlig for GMO-forureningen. Nyheden kommer samtidig med, at vores hjemlige fødevareminister Ritt Bjerregaard og den danske regering presser på for fælles EU-regler for mærkning af gensplejsede foderstoffer.
Kl. 01.20:
Mere campylobacter i øko-kyllinger
Alle økologiske flokke af slagtekyllinger er inficeret med campylobacter, mens kun hver tredje konventionelle flok er inficeret. Det siger forskningsprofessor Henrik Wegener fra Dansk Zoonosecenter i dag til dagbladet Aktuelt. Han mener, at årsagen først og fremmest er, at de økologiske kyllinger har adgang til udendørs arealer. Sygdommen findes overalt i naturen, og Henrik Wegener siger, at den eneste måde at lave kyllinger uden campylobacter er at bure dem inde. Wegener mener også, at der af samme grund er 1,6 gange større risiko for at finde salmonella i en økologisk svinekotelet end i en konventionel kotelet.

Fredag 16. marts 2001

Kl. 13.25:
Kun øko-foder er fri for GMO
Der er stor forskel på økologisk og konventionelt foder, når det gælder indhold af gensplejsede råvarer (GMO). En undersøgelse af økologisk foder, som Plantedirektoratet netop har bekendtgjort, viser, at det økologisk producerede foder er fri for GMO - i modsætning til det konventionelle, som generelt har indhold af GMO. Der blev i efteråret foretaget 19 prøver af økologisk og 12 prøver at konventionelt foder. Alle de konventionelle indeholdt GMO. I første omgang viste 5 økologiske prøver også indhold af GMO. Det viste sig dog at stamme fra den konventionelle andel af det økologiske foder, og en ny prøve kunne ikke genfinde indholdet. Derfor konkluderer Plantedirektoratet, at der må være tale om små forureninger, som de meget fintfølende målemetoder har fundet. De stammer sandsynligvis fra transport eller lignende.

Plantedirektoratet vil fremtiden foretage rutine-check på GMO-indholdet i økologisk foder.

Kl. 10.35:
3000 økologiske kvier slås ned på grund af M&K
Den økologiske gård ved Skals som tidligere på ugen blev mistænkt for kogalskab, ser ud til at slippe med skrækken. Det fremgår af en pressemeddelelse fra serumlaboratioriet. Mere sikre undersøgelser tyder på, at der var tale om falsk alarm, men der vil dog blive foretaget en yderligere undersøgelse. I Storbritannien er den kendte økolog Helen Browning også sluppet med skrækken. Mistanken om, at hendes gård, Eastbrook Farm, skulle være ramt af mund- og klovsyge er afkræftet. Til gengæld er en anden stor økologisk gård, Castletown Estate, ramt. Gården involverer en række landmænd som samarbejder om græsning, og alle 800 storkreaturer og 3.000 kviekalve til opfedning slås ned. Gården er på ialt 1.300 hektar. Det er det andet tilfælde af mund- og klovsyge på økologiske gårde i England. Den engelske økologiske organisation, Soil Association oplyser telefonisk til ØkoWeb Danmark, at det nu overvejes at slå alle dyr ned i en sikkerhedszone på tre kilometer fra de to gårde.

Kl. 10.45:
RETTELSE:
I hosstående artikel skrev vi tidligere på formiddagen, at ØkoMælks initiativ starter 1. maj. Det var en fejl. Det er korrekte er 31. maj. Det er nu rettet.

Kl. 9.45:
ØkoMælk indfører 100 procents fodring 31. maj
Som ventet vedtog ØkoMælk A/S i går, at alle mejeriets leverandører i fremtiden skal fodre med 100 procent økologisk foder - i modsætning til de 90 procent, som reglerne kræver i dag. ØkoMælk skriver i en pressemeddelelse, at beslutningen var let at tage, fordi mejeriet har diskuteret det i årevis og ville have indført de nye regler allerede for to år siden, hvis landets øvrige mælkeproducenter ikke havde presset dem hårdt for at stoppe enegangen.

ØkoMælk har besluttet at gå hurtigt igang. Allerede om to en halv måned - 31. maj - vil alle ØkoMælks leverandører fodre med 100 procents økologisk foder. ØkoMælk begrunder sit hurtige skridt med, at der er en tendens til, at nogle virksomheder udvander forskellen mellem økologiske og konventionelle fødevarer, blandt ved at homogenisere økologisk mælk. Der er næppe tvivl om, at den bemærkning er et "svirp" til ØkoMælks store kollega i Viby J som fornylig lancerede en homogeniseret minimælk. Ved straks at gå i gang lægger det lille mejeri også pres på landets øvrige mælkeproducenter, som nu skal personlig stilling til, hvorvidt de vil tage samme skridt (se omtale i går).

Torsdag 15. marts 2001

Kl. 15.30:
Ni virksomheder på charmetur til Berlin
Dansk Økologileverandørforening, Øgruppens sekretær Erik Bjørn Olsen har nu registreret de virksomheder, som vil med til Berlin, hvor Den Danske Ambassade næste onsdag lægger hus til en særudstilling for danske økologiske fødevarer (omtalt 22. februar). Det drejer sig om DanOrganic (tidligere Fælles Grønt Vest), Hedegaard Foods, Naturmælk, ØkoMælk, Søvind Mejeri, Hanegal, Friland Food, Urtekram og Svane Trading.

Måske løber de ind i miljøminister Svend Auken, der samtidig er til et FN ministermøde i den tyske hovedstad - om bæredygtig handel...

Kl. 12.00:
- Fjern europæisk landbrugs privilegier...
Det er i dag den såkaldte Internationale Forbrugerdag - i år med temaet "etisk forbrug". Danmarks Aktive Forbrugere har derfor sendt et åbent brev til Folketingets Europaudvalg med en opfordring til at arbejde for at åbne Europas marked for fattige lande. EU-kommissionen har før forslået at give de fattigste 48 lande fri adgang til det europæiske marked med varer som sukker, bananer og ris, men det fik den stærke landbrugslobby forpurret. Den manglende liberalisering, siger DAF i en pressemeddelelse, skader ikke kun de fattige lande. Også vi europæiske forbrugere må bøde gennem støtteordninger og kunstigt høje priser på vores fødevarer.

- Det er nødvendigt at fjerne europæisk landbrugs privilegier. De er reelt de eneste, der tjener på den nuværende situation. 3. verdenslandene og de europæiske forbrugere er til gengæld klare tabere, siger Jeppe Juul fra DAF.

Kl. 10.55:
ØkoMælk A/S presser på for helt økologisk fodring
Mejeriet ØkoMælk A/S har igennem flere år tumlet med planer om at kræve 100 procents økologisk fodring af deres leverandørers malkekvæg. Andre mælkeproducenter har været mindre begejstrede for at se det lille mejeri gå alene i front. Men nu ser det ud til, at samtlige danske mejerier følger trop og vil gøre det samme inden for en overskuelig fremtid. I øjeblikket får Arlas 630 økologiske mælkeleverandører brev om, at de i det kommende år kan få 10 øre ektra pr. kilo mælk, hvis de fra oktober fodrer køerne med kun økologisk foder. I ØkoMælk A/S stemmer producenterne om reglen i dag - sandsynligvis med et stort ja som resultat. Dermed går Danmark foran EU, der tillader en tiendedel ikke-økologisk foder i økologisk mælkeproduktion frem til august 2005.

- Det er det, vi vil som økologer, og det er det, forbrugerne forventer af os. Der er ingen grund til at vente på EU. Økologien skal hele tiden udvikle sig, siger Carsten Sørensen, formand for Landsforeningen af Økologiske og Biodynamiske Mælkeproducenter (ØBM), i en pressemeddelelse.

Onsdag 14. marts 2001

Kl. 10.15:
Mund- og galskab - eller hvad det nu hedder?
Det er sør'me ikke nemt at finde rundt i alle de sygdomme, som landbruget muntrer sig med for tiden. Nu kan selv Fødevareministeriet ikke finde ud af det mere. Under overskriften "Frygt for BSE i besætning ved Viborg" citerer ministeriet i deres daglige nyhedsresumé flere aviser for, at en økologisk besætning ved Skals har fået mund- og klovsyge. Hvordan kan man bebrejde almindelige mennesker, at de ikke længere kan finde ud af sygdommene, når selv det ansvarlige ministerium har opgivet?

(Vi har lavet link til artiklen. Men hvis nogen i ministeriet læser dette, er der nok betydelig chance for, at siden bliver rettet. Bliv ikke "skuffet", hvis rettelsen er foretaget)

Kl. 10.05:
Ny BSE-mistanke på økologisk gård
Igen er en økologisk besætning under mistanke for BSE. Denne gang er det en kvæggård i Skals ved Limfjorden. Gården har omkring 75 dyr, heraf 25 malkekøer. Der er tale om en forholdsvis nyomlagt bedrift. Den mistænkte ko er "omlagt" - det vil sige, den har ikke været økologisk hele livet. Mistanken baserer sig på de foreløbige - forholdsvis usikre - målemetoder som flere gange har givet anledning til falske alarmer. Mere sikre resultater ventes inden for en uges tid.

Tirsdag 13. marts 2001

Kl. 10.35:
Forskere mangler penge til "øko-gift"
Under overskrifterne "Gift kan redde miljøet" og "Forskere lancerer økologiske sprøjtegifte", skriver Aktuelt i dag, at forskere på Landbohøjskolen har udviklet miljøvenlige sprøjtegifte - udvundet af bl.a. raps. Men ifølge forskerne er det vanskeligt at skaffe den nødvendige risikovillige kapital. Aktuelt citerer dog også den tekniske chef hos sprøjtemiddelfirmaet Syngenta for, at planteudtrækkene er flygtige, og derfor er det nødvendigt at tilsætte kemiske stoffer til det endelige middel. Desuden mener han, at markedet er for lille. Derfor bliver det svært at skaffe den milliard kroner (1.000.000.000 kr.), som det typisk koster at udvikle et sprøjtemiddel.

Til gengæld ser det ikke ud til, at Syngenta har manglet penge, da der skulle udvikles hjemmeside til internettet. Deres forside er virkelig elegant - selv om den kræver en god skærm for at kunne ses ordentligt. Alligevel "tak" til det konventionelle landbrug - som jo har betalt den.

Kl. 9.55:
Plantedirektoratet holder sig væk fra stalden
Det er ikke kun i Storbritannien, at den økologiske kontrol er sat på vågeblus på grund af mund- og klovsyge. Også i Danmark har Plantedirektoratet skruet ned og foretager nu kun kontrol med økologiske husdyr, hvis den ikke kan udsættes - for eksempel fordi der er kommet en anmeldelse om svindel. Og selv i sådanne tilfælde følger Plantedirektoratet de samme retningslinier som dyrlægerne: Brug af overtræksdragt, desinfektion m.v. Svindel-kandidater, som nu øjner morgenluft, bør dog erindres om, at Plantedirektoratet fortsat kontrollerer markerne i normalt omfang - og måske er der endda ekstra tid tilovers til det.
Kl. 9.45:
Genetisk forurening truer økologisk produktion
Som tidligere omtalt (7. marts) har økologiske majsdyrkere i USA fundet genmodificeret DNA i deres avl - sandsynligvis på grund af pollen fra omkringliggende GMO-marker. IFOAM, som forener 730 økologiske organisationer i 103 lande, har udsendt en harmfuld pressemeddelelse med advarsel om, at amerikanske forbrugere snart kan miste retten til at vælge GMO-fri mad, hvis den ukontrollable spredning i miljøet fortsætter. IFOAM opfordrer myndigheder verden over til straks at forbyde genetisk manipulation i landbrug og fødevareproduktion, mens der endnu er en chance for at hindre den uønskede forurening. IFOAM pålægger også regeringerne at sørge for regler, der holder GMO-industrierne ansvarlige for alle forvoldte skader på økologiske avlere.

Samtidig meddeler Soil Association, at fem økogårde ligger inden for en radius af seks kilometer fra den britiske regerings nyligt annoncerede GMO-forsøgsarealer og i tilfælde af forurening risikerer at miste deres økologiske status. Regeringen, der hævder at en afstand på 80-100 meter er nok, må basere sit projekt på videnskabeligt kendskab og ikke på industriens anbefalinger - ellers, siger Soil Association, står de i fare for at skabe endnu en landbrugskrise. 

Mandag 12. marts 2001

Kl. 12.55:
Første økogård ramt af mund- og klovsyge
Storbritannien blev ramt af 25 nye tilfælde af mund- og klovsyge i den forløbne weekend. Ét af dem blev det første sikre tilfælde af mund- og klovsyge på en økologisk gård. Soil Association oplyser, at den ramte bedrift ligger nær Exter i det sydvestlige England. Gården har en blandet produktion - herunder malkeproduktion. Dens 153 hektar er færdigomlagt i år. Gården ligger i et område med andre smittede besætninger, og smitten er formentlig overført med vinden. Mistanken om mund- og klovsyge på Helen Brownings gård, Eastbrook Farm, (omtalt i lørdags) er endnu ikke endelig be- eller afkræftet. Men besætningen er stadig i live, og ingen yderligere dyr har vist tegn på mund- og klovsyge.
Kl. 12.10:
Rejsegilde for hjemmeside om økobyg
En ny hjemmeside - www.levendehuse.dk - har holdt rejsegilde på nettet. Siden er endnu ret beskeden at skue, men bygherre Bjørn Kassøe Andersen - som selv arbejder på et halmhus i en ny udstykning i Midtjylland - forventer, at den efterhånden bliver til et medie med flere forskellige kanaler, hvor interesserede kan hente og videregive erfaringer inden for enkelt, billigt og bæredygtigt byggeri. I første omgang finder man på siden nyhedsbrevet Levende Huse - nu udkommet første gang - som indtil videre vil komme et par gange om måneden. 
Kl. 10.00:
Jeppes uforbeholdne mening om stordrift
"Jeg siger til dansk landbrug: gift dig aldrig med industrien! Lad den aldrig blive din herre - højst din træl. Selv som sådan er den farlig." Ordene er Jeppe Aakjærs og daterer sig tilbage til starten af sidste århundrede. Hans ords aktualitet også i dag kom til udtryk, da Jan Ingemann forrige søndag til LØJs generalforsamling oplæste en af hans gamle taler: "Fremtidens Bondehjem", som nu - efter nogen teknisk forsinkelse - ligger i sin fulde længde på ØkoWeb Danmark. Vi anbefaler den til almindelig inspiration og eftertænksomhed.

Lørdag 10. marts 2001

Kl. 0.00:
Første økogård under M&K-mistanke
Mund- og klovsyge kan også ramme økologer. Det faktum har Soil Associations formand, Helen Browning, fået helt tæt på livet. Hendes Eastbrook Farm, en af Storbritanniens største økologiske gårde, har været under mistanke siden sidste uge, da en seks uger gammel gris døde med tegn på den frygtede sygdom. ØkoWeb Danmark talte fredag med Brownings salgschef, Barbara Rayner, der siger, at testresultatet lader vente på sig - sandsynligvis forsinket af pres på kontrolmyndighederne - men efter alt at dømme vil være negativt.

Browning, Rayner og Eastbrooks øvrige medarbejdere har under hele forløbet kunnet gå til og fra gården - omend efter disinfektion. Det kunne ikke forekomme i Danmark, hvor mistænkte gårde - og deres ejere - isoleres fuldstændigt fra omverdenen, mens testen står på. At Browning & co. kan færdes så forholdsvist frit, sætter yderligere en streg under det relevante i, at den engelske landbrugsforsker Lawrence Woodward besluttede at melde afbud til Landsforeningen Økologisk Jordbrugs generalforsamling for en uge siden.

Fredag 9. marts 2001

Patrick Holden
Patrick Holden

Kl. 14.20:
Engelsk landbrugskrise baner vejen for omlægning
Storbritanniens premierminister Tony Blair sagde på et offentligt møde for nylig, at mund- og klovsygekrisen bør føre til en ny aftale om bæredygtigt landbrug. Patrick Holden, direktør for økokontrolorganisationen Soil Association, byder Blairs erklæring hjerteligt velkommen og opfordrer regering, fødevareindustri og landbrug til at gå sammen om at udarbejde en aktionsplan for mere økologisk landbrug. Planen, siger han i en pressemeddelelse, bør afspejle de forandringer, der finder sted i Tyskland efter indsættelsen af den nye landbrugsminister Renate Künast:

- Virkeligheden er, at vi ikke har råd til den reelle omkostning ved billige fødevarer. Vi har brug for en ny aftale, der baserer britisk landbrug på bæredygtige principper.

Kl. 12.10:
Debat om bæredygtig udvikling efterlyses
5. juni vil regeringen være klar med en strategi for bæredygtig udvikling af Danmark (omtalt 24. og 19. januar) - og vil efter planen snart udsende debatoplæg. Men Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis - Øko-net - er bekymrede for, at strategien vil gå udenom befolkningen, og opfordrer alle interesserede til debat, ikke blot de 84 organisationer og kommuner, der nyligt overrakte regeringen DanmarksDeklarationen. Øko-net forbereder derfor en manual for, hvordan man kan arrangere, annoncere og afholde forskellige typer debatmøder med oplæg og engageret dialog: en gratis mødepakke, som vil ligge klar 16. marts. Øko-net vil så samle meldinger fra møderne på et nyt websted ­ og give dem videre til regeringen. Møderne skal holdes inden 1. maj for at kunne fungere som input til regeringens arbejde, så skal regeringen have et ordentligt folkeligt input til sit arbejde ­ så haster det! siger Øko-nets sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen.

Torsdag 8. marts 2001

Kl. 11.00:
M&K-syge stopper øko-kontrol
Den britiske, økologiske kontrolorganisation, Soil Association har stoppet al økologisk kontrol på gårde med husdyr. Det sker af frygt for spredning af mund- og klovsyge. Samtidig advarer organisationen mod enhver form for forsøg på behandling eller medicinsk forebyggelse mod sygdommen. I en informationsskrivelse om sygdommen gør organisationen opmærksom på, at også homøopatisk forebyggelse bør undlades.

Minimælk

Kl. 10.45:
Minimælken tordner frem
Selv om Arla Foods' nye fedtfattige mælketype er blevet stærkt udskældt af økologiske landmænd på grund af homogeniseringen, har forbrugerne taget godt imod den. Ifølge dagens udgave af Økologisk Jordbrug, har minimælken hovedansvaret for, at det økologiske mælkesalg nu igen stiger. Ifølge den første meddelelse fra Arla har 0,5-mælken allerede overhalet salgstallene for sødmælk, så hver femte liter økologisk i dag har en fedtprocent på 0,5. Den nye mælk har tilsyneladende ikke taget nævneværdige markedsandele fra de øvrige økologiske mælketyper.

Onsdag 7. marts 2001

Kl. 13.05:
GMO fundet i økoprodukter i Sverige
Livsmedelsverket under de svenske fødevaremyndigheder har på sin hjemmeside udgivet en undersøgelse af forekomsten af genmodificeret (GMO) soja og majs i fødevarer. Ud af 100 undersøgte produkter var 15 økologimærkede. To af disse produkter viste sig at indeholde GMO-soja. 

- Det er helt uacceptabelt, at man i butikkerne kan finde angiveligt økologiske produkter, som indholder GMO, siger Lena Söderberg fra den svenske økokontrolorganisation KRAVs bestyrelse i en pressemeddelelse. Undersøgelsen tydeliggør et problem, som blandt andre KRAV længe har påpeget: Myndighederne bliver nødt til at afkræve de ansvarlige en bedre og sikrere håndtering af GMO i forædling, i håndtering af råvarer og udsæd.

- Vi, som kontrollerer økologisk produktion rundt om i verden er enige om, at GMO ikke kan forenes med økologi. Vi ved også, at man i for eksempel USA har store problemer netop med GMO-indblandning i majs og soja, siger Söderberg.

Kl. 11.45:
Økologi er et værn mod sulten
En repræsentant for FN's fødevareorganisation, FAO, siger at økologisk jordbrug kan bidrage til at mindske sulten i verden. Den intensive, konventionelle landbrugsproduktion bidrager mest til at øge overskudsproduktionen i de rige lande, mens økologisk dyrkning kan være redningen for de fattige. Udtalelserne kom i et Reuter-interview med FAO's økologi-ekspert, Nadia Scialabbaer. Hun forfattede sidste år et dokument om forholdet mellem økologisk landbrugspolitik og udviklingslandene. Rapporten er på nettet som Word-dokument.

Hanegals hvidløgsspegepølse

Kl. 11.20:
Kun øko-pølser er fri for nitrit
En rapport (omtalt 22. feb.) bekendtgjorde fornylig, at det endnu ikke kan bevises, at økologiske produkter er sundere. Det blev til gengæld også understreget, at de økologiske varer indeholder langt færre tilsætningsstoffer, og at det alene kan være en grund til at spise økologisk. Nu har Forbrugerrådets blad Tænk+Test undersøgt 98 danske spegepølser. Heraf indeholdt 94 spegepølser det kræftfremkaldende stof nitrit. Kun de fire økologiske spegepølser fra Hanegal og Rossini var fri for stoffet. Officielt tilsættes stoffet for at forhindre den berygtede pølseforgiftning botulisme. Men pølseforgiftning opstår næsten ikke i saltede pølser (på grund af saltet). Produktionschef Roan Lysdahl fra pølsefirmaet Delika citeres da også direkte i artiklen for, at stoffet tilsættes for at give pølsen en appetitlig farve. Han tilføjer dog, at det også er for at dræbe "nogle bakterier". Den tilføjelse er vigtig. Nitrit er nemlig ikke lovligt som farvestof.

Med henvisning til madtraditioner, har Danmark kæmpet hårdt i EU for at forhindre, at nitrit blev tilladt i leverpostej - på trods af, at vi tidligere selv tilsatte det hyppigt. Derimod bruges det flittigt i skinke, spegepølser og andre produkter, hvor det kan bidrage til en appetitlig farve. Den typiske pølseforgiftning opstår i letfordærvelige madvarer, som efter en fest står fremme natten over i stedet for at komme i køleskabet.

Tirsdag 6. marts 2001

Paul Holmbech og Henrik Kloppenborg
Paul Holmbech og Henrik Kloppenborg
uddelte verbale roser til Ritt

Kl. 11.55:
Roser til en revset Ritt
At man ikke kan være venner med alle, må den danske fødevareminister efterhånden have sandet. Noget andet er, at det så næppe heller er hendes mål. Men måske vil det glæde hende, at hun i den forløbne weekend - udover tæsk - har fået megen ros. På LØJ's generalforsamling mente såvel Paul Holmbech, direktør for Økologiens Hus, og Henrik Kloppenborg, tidligere formand for LØJ, at økologerne har meget at takke Ritt Bjerregaard for og også bør bakke hende op i en tid, hvor hun bliver mødt af strid modvind fra andre sider. Politiken skriver i en ganske underholdende artikel, at hun til Danske Slagteriers delegeretmøde i fredags nærmest kom i krig med svinebønderne, og i en anden artikel hvordan hun trods alt har fået en kampsøster i sin tyske kollega Renate Künast i et juridisk kapløb for at forhindre de øvrige EU-kolleger i at tvinge medlemslandene til at destruere sundt oksekød.

Ikke ulig Ritts situation var der på LØJ-forsamlingen en del debat om, hvor langt økologerne skal strække sig i kollegiale hensyn. Økologikonsulent Klaus Sall mente, at man står sig bedst ved ikke at melde sig ud af Landbrugsraadet, men at blive smidt ud, fordi man forstår at markere sig.

Jan Holm Ingemann
Jan "Jeppe" Ingemann

Kl. 12.30:
Rettelse:

Aakjærs tale er ikke, som vi først har skrevet, blevet bragt i Landsbladet, men i Landbrugsmagasinet. Redaktionen beklager.

Kl. 1.25:
Økologer eller minimal-landbrugere
Den nordjyske universitetsforsker, lektor og landmand - nogle vil også sige provokatør - Jan Holm Ingemann blev hidkaldt i sidste øjeblik som erstatning for den engelske forsker Lawrence Woodward til LØJs generalforsamling søndag. Han fik kun få timer til at forberede et oplæg og greb derfor til en allerede eksisterende tale - holdt af en anden nordjyde, Jeppe Aakjær, til en forsamling husmænd i Århus i 1916 - som Ingemann finder sørgeligt aktuel. Dengang, sagde han, lod husmændene sig fragte baglæns til stemmeurnerne, taknemmelige for en plads på bagsmækken af de store gårdejeres vogne. I dag stiller økologerne sig tilfredse med at få lov at sidde med ved bordet i Landbrugsraadet og hos Arla. På lærredet bag ham lyste et maxistort billede af en karton Minimælk - Arla Foods seneste bidrag til økologien - med røde overstregninger på deklarationen som Ingemanns anmærkninger til nutidens trend.

- Den økologiske bevægelse må ikke blive en del af det eksisterende system og begå de samme fejltagelser. I har en forpligtelse til at gå foran - og også til at være bagstoppere. Nu hvor økologien har succes, er der mange, der gerne vil spænde den for egen vogn og styre den i en retning, der ikke er i overensstemmelse med det egentlige formål. Derfor må I selv holde bevægelsen på rette spor. Ellers kan økologerne skifte navn til "minimallandbrugere", sagde Ingemann.

ØkoWeb Danmark bringer såvel Aakjærs som Ingemanns taler i deres helhed med ægteparret Thomsen og Ingemanns tilladelse, så deres kærlige opsang til økologerne kan nå ud til flere.

Mandag 5. marts 2001

Morgenstund 5. marts 2001

Kl. 23.55:
På sporet af sjælen...
På gårsdagens nedenfor omtalte generalforsamling vovede Henrik Refsgaard, formand for Økologisk Landscenter, ovenpå ovenfor (snart) omtalte oplæg den konklusion, at det gælder om at finde balancen mellem det materielle og det åndelige i økologien. Inspireret heraf valgte vi på redaktionen at give efter for trækket fra sol og sne på en ualmindelig smuk dag - og for en gangs skyld lukke ned for skærmen, trods planer og varsler tidligere på dagen om mere stof. For hvad er det nu lige, vi skal nå? Vi håber på vore læseres forståelse - og kan da kun opfordre enhver til at gribe de chancer, der måtte byde sig, for at følge sjælens berigende kald.

Knud Erik Sørensen
Knud Erik Sørensen
tager en tørn mere

Kl. 13.50:
Kun få personskift i LØJs nye bestyrelse
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg stillede ved generalforsamlingen i går op til endnu en periode i bestyrelsen for Landsforeningen Økologisk Jordbrug - på nær Johannes Due, der efter eget udsagn har brug for at give det hjemlige større opmærksomhed. Kun suppleanten Dan S. Hansen blev skiftet ud med Knud Schmidt, mangeårig biodynamiker og nu underviser på Den Økologiske Landbrugsskole. Nyt medlem er Laila Venø Bendsen, ernærings- og husholdningsøkonom fra Holbæk. Bestyrelsen har dermed fået endnu et forbrugermedlem - udover Monica Stoye - og dermed også endnu en kvinde!

Bestyrelsen konstituerer sig senere, men Knud Erik Sørensen - der fik flest stemmer (63) - erklærede sig rede til at fortsætte som formand. Et uddrag af hans tale på forsamlingen kan ses på Økologiens Hus' hjemmeside.

Kl. 9.25:
Her er "kult-filmen"
Efter omtale af en kontroversiel svensk øko-reklamefilm på generalforsamlingen for Landsforeningen Økologisk Jordbrug i går, har flere skrevet og spurgt, hvor på ØkoWeb'en den er omtalt og kan ses. Derfor vil vi ekstraordinært nævne, at filmen blev omtalt i nyhederne den 23. februar. Herfra er der links til begge film. Find omtalen via ØkoWeb'ens nyhedsarkiv. Filmen viser blandt andet en tjener i en restaurant, som sprøjter gift på gæsternes mad. Vi venter i løbet af dagen, at bringe mere stof fra LØJ's generalforsamling.

Fredag 2. marts 2001

Kl. 17.20:
Hotline for deltagere:

Af hensyn til den specielle situation omkring mund- og klovesygen, tilbyder Økologiens Hus' informationsmedarbejder at mødedeltagere kan ringe på hans mobiltelefon, 28 19 19 62, hvis man har tvivlsspørgsmål omkring møde-deltagelse og -hygiejne

Kl. 16.35:
Øko-landmænd: Vent 48 timer med malkningen efter årsmødet
Bortset fra aflysning af den engelske forsker Lawrence Woodwards tale, bliver weekendens økologiske generalforsamlinger og tema-møder i Århus afholdt nogenlunde som planlagt. Men de deltagende landmænd vil blive opfordret til at vente 48 timer med at gå tilbage til deres stald efter generalforsamlingen. Derudover vil der på mødet blive gjort ekstra ud af information om almen hygiejne og uddelt informationsmateriale om beskyttelse mod mund- og klovesyge, blandt andet opfordring til at begrænse besøg på gårdene mest muligt. Det gælder for eksempel brug af håndværkere, som ikke er absolut nødvendige for gårdens drift.

I morgen, lørdag, holder Fødevaredirektoratet et møde med landbruget for at vurdere, om der skal træffes yderligere foranstaltninger for at forhindre mund- og klovsygesmitten i at brede sig til Danmark. Fødevaredirektoratet har i dag oprettet en speciel informations-side med oplysninger og forholdsregler vedrørende mund- og klovesyge.

Paul Holmbeck
Direktør Paul Holmbeck
overvejer M&K-situationen

Kl. 13.20:
Woodward-oplæg aflyst på grund af mund- og klovesyge
Direktøren for Økologiens Hus, Paul Holmbeck, har netop meddelt, at Lawrence Woodward ikke kommer til LØJ's generalforsamling søndag. Årsagen er - som omtalt tidligere på dagen - risikoen for spredning af mund- og klovesyge. Der holdes i øjeblikket møde i Økologiens Hus om, hvorvidt der skal tages yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med weekendens møde. Paul Holmbeck venter, at resultatet vil være klar om en times tid. ØkoWeb'en vil bringe oplysningerne, så snart vi har dem i hænde.

Kl. 12.10:
Mund- og klovesyge truer øko-weekend
Som omtalt i går holder en række økologiske brancheforeninger samt Landsforeningen Økologisk Jordbrug generalforsamlinger og økologisk weekend i Århus i morgen lørdag og søndag. Der er et spændende program med mange temamøder, men for landmænd med dyr kan arrangementet gå hen og blive næsten for spændende. Søndag er lederen af det engelske økologiske forsøgscenter, Elm Farm Recearch Center, Lawrence Woodward, inviteret. Da englændere i dag er næsten lige så populære som spedalske var det i Middelalderen, er der nu tvivl, om han bør komme. Fødevaredirektoratet anbefaler 48 timers karantæne, før englændere besøger en dansk gård, men Lawrence Woodward opholder sig stadig i England og kan derfor næppe nå karantænen. Det er endnu uvist, hvilke forholdsregler, der tages i forbindelse med mødet.

Danske Slagterier er gået endnu videre. På deres delegeretmøde i Falkonercentret i dag, har alle deltagende landmænd fået besked på at vente 48 timer, før de tager hjem og passer deres egne dyr - på trods af, at ingen englændere er inviteret. 

Torsdag 1. marts 2001

Kl. 15.50:
Økologifondens første skridt mod lov
Fødevareminister Ritt Bjerregaard fremsatte i går i Folketinget lovforslag til at oprette Fonden for økologisk landbrug, som SF'eren Kristen Touborg stod fadder til i starten af december sidste år (omtalt 4. december). Lovforslaget kan ses i sin fulde udstrækning på Folketingets hjemmeside.
Torsdag den 15. marts klokken 10 kommer forslaget til 1. behandling i Folketinget.
Kl. 13.15:
Kunsten at holde smitten fra stalddøren
Mens mund- og klovsygen nu er nået til Nordirland, skærper britiske landmænd - herunder de økologiske - deres forholdsregler for at holde den gallopperende smitte fra stalddørene. Storbritanniens førende organisation for økologer, Soil Association, har oprettet en telefonisk mund- og klovsyge-hotline for sine rådvilde medlemmer - og henviser i øvrigt til regeringens retningslinier. Soil Association oplyser til ØkoWeb Danmark, at endnu er ingen økologiske besætninger ramt. Indtil videre har man dog aflyst en markvandring på en økofarm i lørdags og afventer sygdommens udvikling i forhold til kommende arrangementer (omtalt 16. februar). 

Danske økologer mødes i weekenden til generalforsamling i Århus - og kan glæde sig over ikke at være i de britiske kollegers gummistøvler. I så fald havde de måske været henvist til et chatroom på internettet. Forholdsregel nummer ét i bekæmpelsen af mund- og klovsyge er at hindre fysisk kontakt mellem landmænd og dyr.

Kl. 10.50:
EU-pres mod Ritt og Danmark
Selv om de europæiske landbrugsministres seneste bse-krisemøde mandag førte til mere forvirring end klare konklusioner, kan det ende med, at 47.000 sunde og bse-frie danske køer bliver slået ned og kremeret - for at give kunstigt åndedræt til et punkteret oksekødsmarkeds faldne priser, skriver Aktuelt. Samtidig bliver måske også danske skatteborgere tvunget til at støtte bse-ramte landmænd, på trods af Ritt Bjerregaards skarpe modstand - og enegang i EU på det punkt. Efter mødet i Bruxelles udtrykte hun bekymring, ikke blot over det uetiske i at lade raske køer gå op i røg. Den danske fødevareminister vil også meget hellere bruge statens midler på at lægge om til mere økologisk landbrug:

- Hvis man nu mener, at bse-krisen og senest også mund- og klovsygen i Storbritannien er de sidste advarsler om, at vi har nået en grænse for vores produktionskapacitet, så er det da ærgerligt, at vi bruger pengene til at fasholde det hidtidige, støttebaserede landbrug. At vi bare fortsætter og håber, at markedet vender tilbage på et tidspunkt.

MARKEDSPLADSEN
30. marts
* Byg sælges
Se Rubrikannoncerne
* Noteringen for tyrekalve falder men stiger for smågrise
Se Noteringerne

27. marts
Smørhullet - ny i Stalddørskataloget

26. marts
* Fald i prisen på svinekød
Se Noteringerne
* Landbrugs- og boligandel på Samsø sælges
Se Rubrikannoncerne

21. marts
Såsæd købes
Se Rubrikannoncerne

20. marts
Fårebesætning med fårekvote sælges
Se Rubrikannoncerne

19. marts
* Vårbyghalm købes
* Farehytter sælges
Se Rubrikannoncerne

16. marts
* Kælvekvier købes, tyrekalve og stude købes
Se Rubrikannoncerne

15. marts
* Gratis sydfransk ferie tilbydes
* Græsinsilage sælges
Se Rubrikannoncerne

Netstrigle købes
Se Rubrikannoncerne

12. marts
* Krunch - økologisk spisehus - ny på Markedspladsen
* Store kalve købes
* Ammekorettigheder købes
* Øko-kalve sælges
* Jersey stude/tyre sælges
Se Rubrikannoncerne

9. marts
* Demonstratricer søges
* SDM tyrekalve sælges
* Podemateriale til svampedyrkning sælges
* Omlægningskorn sælges
Se Rubrikannoncerne

8. marts
* Smågrisene stiger igen i pris - nu også merpris for søer.
Se Noteringerne
* Såsæd sælges
* Grise-"startkit" sælges
Se Rubrikannoncerne

7. marts
SDM køer og korn til salg
Se Rubrikannoncerne

6. marts
Køb og salg af foder, frø og såsæd
Se Rubrikannoncerne

2. marts
* Limousine oksekød fra Møllegården - ny i Stalddørskataloget
* Alt er godt for noget: Takket være mund- og klovsyge og BSE stiger prisen på smågrise igen. Denne gang 18 kr.
Se Noteringerne


Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her