Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


 

Torsdag 30. november 2000

Kl. 12.00:
Franz Fischler på øko-visit i Danmark
På torsdag kommer EU's landbrugskommissær, Franz Fischler, til Danmark. Han er inviteret af Landbrugsraadet, men han skal naturligvis også have samtaler med den danske fødevareminister. Midt i en tid, hvor der skulle være rigeligt med landbrugsmæssige emner at tale om, er det bemærkelsesværdigt, at hovedemnet for samtalerne med Ritt bliver økologi. En væsentlig del af hendes samtaler med Fischler kommer til at foregå på avlsgården ved Krogerup Højskole. Landbrugsmæssigt drives den økologisk i sammenhæng med Aarstiderne og Barritskov Gods. De præcise emner for ministerens samtaler med kommissæren er ikke offentliggjort. På det økologiske område, vil emner som EU's økologi-mærke og ministerens varslede opfølgning af Wien-konferencen til maj nok komme op. Den almindeligvis stærkt økologiske minister har sandsynligvis også et andet interessant emne at diskutere med kommissæren: Et stærkt omtalt fodermiddel som er bandlyst i økologisk jordbrug, men som Danmark tjener ganske gode penge på at eksportere.

Onsdag 29. november 2000

Kl. 12.15:
Kun fire ud af ti undersøgte øko-svin går på friland
Landsforeningen af Økologiske Kødproducenter har udgivet resultatet af en spørgeskema-undersøgelse om den økologiske svineproduktion. Rapporten (pdf-format) oplyser blandt andet, at 60 procent af respondenternes svin faktisk gik på stald, mens kun 40 procent gik på friland.

Undersøgelsen omfatter en lang række andre spørgsmål som fodring, aggression, afsætning af udsættersøer og meget andet. Rapporten bygger på 47 svar, hvilket svarer til 37 procent af de økologiske svineproducenter - men omkring halvdelen af den økologiske svineproduktion. Det understreges derfor, at der kun kan drages begrænsede konklusioner af rapporten.

Kl. 11.00:
55.000 hektar skal lægges om i de næste to år
Miljøminister Svend Auken har udarbejdet en status-redegørelse om Pesticidhandlingsplan II. Redegørelsen oplyser blandt andet, at der ved udgangen af året ventes at være 175.000 hektar, som dyrkes af autoriserede økologer. Handlingsplanen forudsætter, at der i år 2003 dyrkes 230.000 hektar økologisk jord. Miljøstyrelsen har  Pesticidhandlingsplan II (Word-format) på sin hjemmeside.

Pesticidhandlingsplanen gav bl.a. otte millioner kroner til folk med gode idéer til udvikling af den økologiske svineproduktion. Puljen henvender sig især til forskningsinstitutioner og virksomheder. Det er nok også de eneste, som har kopimaskiner med tilstrækkelig kapacitet. Direktoratet for FødevareErhverv kræver den fyldestgørende ansøgning leveret i 35 eksemplarer inden torsdag i næste uge.

Tirsdag 28. november 2000

Kl. 15.15:
Kampen mod stanken
Mens den økologiske svineproduktion har problemer med at vokse i takt med efterspørgslen, har den konventionelle produktion nu bøvl med andre ting. I forrige uge sendte Det Økologiske Råd og Danmarks Sportsfiskerforbund en opfordring til miljøminister Svend Auken om at sætte en stopper for udvidelse af svineproduktionen. Og i et læserbrev i Jyllands-Posten i dag bakker formanden for Friluftsrådet, Jens Bilgrav-Nielsen, op om synspunktet.

Kampen mod stanken har for alvor indtaget medierne. Internetsiden GylleInfo er et af de værksteder, hvor kuglerne til kampen er blevet støbt. På denne side har den evigt kontroversielle debattør Kjeld Hansen leveret ammunition til den diskussion, som nu kører. Han har bl.a. udgivet et Danmarkskort som viser, at den demografiske tæthed er størst i provinsen - hvis man regner i antal grise.

Kl. 14.15:
Kobber-beslutning udsat
Der kom ikke nogen beslutning om kobber på mødet i Frugt- og bæravlernes brancheforening i går. En beslutning om holdningen vil tidligst blive truffet i december. Til gengæld er omgivelserne begyndt at reagere på debatten.. 

- Det er en glidebane og en trussel mod økologiens troværdighed. Økologi og tungmetaller hører slet ikke sammen, siger formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi, Mads Haugaard Jordansen, til ØkoWeb Danmark. Han varsler, at foreningen i dag eller i morgen udsender en pressemeddelelse, hvor der tages afstand fra brugen af kobber i økologisk frugtproduktion. Landsforeningen Praktisk Økologi organiserer bl.a. mange økologiske forbrugere.

Mandag 27. november 2000

Kl. 12.05:
Møde om fælles holdning til kobber i dag
Frugt- og bæravlernes brancheforening holder møde i Økologiens Hus i eftermiddag for at træffe beslutning om en fælles holdning til ansøgningen om kobber (omtalt 16. november). Aktuelt beskriver dilemmaet for danske økologiske frugtavlere i sin lørdagsudgave.
Kl. 11.45:
Jens Slagters frifindelse ankes
Den økologiske slagtermester ved Kultorvet i København blev - som tidligere nævnt her på siden - frifundet den 13. november ved Københavns Byret. Jens Slagter slap for en bøde på 30.000 kroner, fordi byretten mente, at Fødevareregion København ikke med fornøden klarhed fastholdt sit påbud, om at alt oksekød skulle fjernes, indtil der var lagt en slagplan for BSE-situationen efter fundet af en gal ko i Himmerland. Jens Slagter fortsatte i første omgang demonstrativt med at sælge sit økologiske kød. Fødevareregion København anker nu hans frifindelse og har bedt Statsadvokaten vurdere, om sagen kan holde ved Landsretten. Fødevareregionen mener ikke selv at have begået fejl i sit påbud over for Jens Slagter.

Fredag 24. november 2000

Erik Steen Kristensen, FØJO
Erik Steen
Kristensen

Kl. 12.05:
Konferencer på stribe
Store konferencer ser nærmest ud til at kunne blive et bijob for ambitiøse danske økologer. Efter en vel overstået Økologi Kongres her i november, kan de politisk interesserede allerede se frem til Ritt Bjerregaards - tidligere omtalte - opfølgning på Wien-konferencen, som holdes i Danmark i maj. Året efter planlægges en ny dansk "Økologi Kongres 2002". Og en af hovedarrangørerne, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) vil på det tidspunkt allerede være langt med planlægningen af en stor videnskabelig økologikonference i Danmark i 2003. Initiativtageren til den videnskabelige konference er lederen af FØJO, Erik Steen Kristensen, som bekendtgjorde det på IFOAM-konferencen i sommer. Initiativet skal blandt andet ses i lyset af, at IFOAM har besluttet at fjerne sig fra det strengt videnskabelige, så IFOAM '2002 i Canada mere får karakter af en samling end af en egentlig videnskabelig konference. Den danske videnskabelige konference vil tage udgangspunkt i det arbejde "FØJO I" og "FØJO II" har udført, og den henvender sig derfor især til lande med samme klimatiske forhold som de danske. Banan- og kaffe-avl vil blive nedprioriteret. Med Danmarks nylige entré i vinlandenes rækker, vil man dog nok kunne forsvare at prøvesmage økologiske vine til konference-middagen.

Torsdag 23. november 2000

Kl. 12.35:
Kontrolaftale med Californien
Det skulle nu blive lettere for danske virksomheder at eksportere til Californien. Fødevaredirektoratet har indgået en såkaldt ækvivalens-aftale med California Department of Food and Agriculture om gensidig anerkendelse. Det californiske landbrugsministerium kan ikke tilbyde noget amerikansk Ø-mærke, men danske virksomheder kan nu markedsføre sig i USA, ved at påføre deres produkter teksten: "Organically Grown and Processed in Accordance with the California Organic Foods Act of 1990". Flere danske virksomheder har vist interesse for økologisk eksport til Californien og det øvrige USA. Det gælder bl.a. marmeladeproducenten Svansø samt Arla Foods

Aftalen er blandt andet kommet istand på initiativ af Økologiens Hus' eksportkonsulent, Tom Krog Nielsen. Læs eksportkonsulentens pressemeddelelse.

Onsdag 22. november 2000

Kl. 10.35:
Billeder fra kongressen
Efter Økologi Kongres 2000, oprettede ØkoWeb'en en lille kongres-side med nogle indtryk fra kongressen. Nogle tekniske problemer forsinkede billederne og noget af teksten til siden. Nu er der også kommet en lille billed-side som supplement til kongressiden.

Tirsdag 21. november 2000

Kl. 14.10:
Af med spenderbukserne
Fredag den 24. november bliver forbrugere verden over opfordret til at bakke op om den internationale Buy Nothing Day af forbrugergrupper og aktivister i mere end 30 lande. Danmarks Aktive Forbrugere (DAF), der står for begivenheden i Danmark, vil bruge dagen til at skabe debat om mulighederne for et mere bæredygtigt forbrug blandt andet gennem økologiske og miljømærkede varer.

I dag holder DAF desuden et debatmøde om mulighederne for bæredygtighed ved hjælp af miljø- og økologimærkning og redskaber som etiske og grønne regnskaber, hvor økologen Poul Henrik Hedebo, Svanholm, og Bo Feierskov, Max Havelaar Fonden, er blandt oplægsholderne.

"Køb Ingenting Dagen" blev introduceret i Canada i 1992 af en reklamemedarbejder med en kampagne mod reklamernes konstante appel om miljøskadeligt overforbrug. Siden da har flere og flere lande deltaget i Buy Nothing Day, der internationalt koordineres af Adbuster Media Foundation.

Kl. 12.10:
Ny service-side for GMO-forbrugere
Det internationale Greenpeace har oprettet en international hjemmeside, True Food Network, som advarer mod produkter, produceret af gensplejsede (GMO) råvarer. Siden svarer til den danske side, genvarer.dk, som Greenpeace driver sammen med Danmarks Aktive Forbrugere.

Den internationale side er noget mere udbygget og radikal end den danske. Udover beskrivelser af de forhadte GMO-varer, har siden også en række spændende links, blandt andet det man kalder "samarbejdende parodier", som omfatter parodi-sider på yndlingsaversionerne, her kaldet Kellogg og Monsantos. For fuldstændighedens skyld gives også her links til virksomhedernes officielle sider: Kelloggs og Monsanto.

Kl. 11.25:
FDB vil igen trække salget op
SuperBrugsen udvalgte tidligere på året 73 butikker til at gøre en særlig indsats for økologien – og i enkelte tilfælde blev salget fordoblet, samlet steg det 10 procent. Stigningen har bekræftet FDB i, at økologiske varer ikke sælger sig selv. I lederen for det seneste nummer af F-Nyt forudser koncerndirektør Finn Hartmann, at koncernen i det kommende år vil få en endnu større vækst, når butikkerne fastholder den nuværende kurs: Prisnedsættelser på udvalgte varer som kompensation for bortfald af bonus på økologiske varer, bedre placeringer i butikkerne og en særligt uddannet øko-ansvarlig medarbejder i hver af de udvalgte butikker. Finn Hartmann fremhæver, "FDB står for et meget stort ansvar for fortsat at udvikle det økologiske marked. For gør vi ikke noget, sker der ikke meget."

I lederen bekendtgør Finn Hartmann også, at FDB nu har over én milliard – 1.000.000.000 – kroner i samlet økologisk omsætning, omfattende både deres eget Natura-mærke og andre økologiske varemærker.

Fredag 17. november 2000

Kl. 12.20:
Svindel med 5862 tons korn fra Tyskland
I løbet af perioden fra november 1999 til august 2000 solgte det tyske firma Euro Bio Korn i alt 5862 tons konventionelt dyrket korn som økologisk til danske grovvareselskaber. Tallet er et resultat af de tyske myndigheders foreløbige undersøgelse af sagen, der blev kendt i sidste måned (Læs Nyt på Økoweb Danmark den 19. oktober). Det skriver Økologisk Jordbrug i denne uge efter at have talt med chefkonsulent Lotte Dige Toft i Plantedirektoratet. Den videre undersøgelse vil muligvis afsløre, at Euro Bio Korn har snydt med mere af de 12.000 tons angiveligt økologisk eksport til Danmark i nævnte periode. Først når der foreligger flere beviser, vil Plantedirektoratet tage stilling til, hvilke konsekvenser sagen skal have i Danmark. Anklagemyndigheden i Tyskland har mistanke om, at firmaet har svindlet med i alt 10.000 tons varer. Sagens hovedmistænkte, Herr Bastian, er fortsat forsvundet og efterlyst af Interpol.

Torsdag 16. november 2000

Kl. 17.15:
Alligevel ja til kobber
Efter en varm debat i løbet af sommeren bakker brancheforeningen for økologiske frugt-, bær- og grøntavlere nu igen op om brugen af kobber i økologisk frugtavl, skriver Økologisk Jordbrug i dag.

I Danmark er det generelt forbudt at bruge kobbermidler mod skurv og andre svambeangreb, både for økologer og konventionelle avlere - modsat i andre konkurrerende lande. Brancheforeningen søgte i foråret tilladelse hos Miljøstyrelsen, men trak i første omgang ansøgningen tilbage. På et telefonmøde i mandags vedtog bestyrelsen så på ny at bakke op om brugen af kobber - på visse betingelser. Indstillingen ligger nu hos Faglig Styregruppe i Økologiens Hus, der har sendt spørgsmålet til høring i de berørte brancheforeninger. Frugt-, bær- og grøntavlernes næstformand Klaus Søgaard, Gartneriet Markhaven, fortæller, at man søger om en brugsfrist på fem år - hvor der vel at mærke skal arbejdes aktivt for at finde bedre alternativer. Det skal også sikres, at mængden af ren kobber ikke overstiger cirka 250 gram pr. hektar pr. år, og at der tages prøver af jorden i pløjelaget hvert år.

Det er nu op til Faglig Styregruppe, om Økologiens Hus skal sende en ny og samlet ansøgning til Miljøstyrelsen for at få tilladelse til at bruge kobbermidler i dansk økologisk frugtavl.

Tirsdag 14. november 2000

Logo Økologisk Fisk

Kl. 15.20:
De første natur-fisk under hammeren
Hanstholm Fiskeauktion solgtes går de første fisk under det nye miljømærke for fisk "Naturskånsomt Fiskeri". Fiskene markedsføres ikke som økologiske fisk - men det er i dag det nærmeste, man kommer dette begreb. For at sikre filetering m.v. har Fiskernes Økologiske Netværk ventet med at markedsføre de nye fisk, indtil den første forarbejdningsvirksomhed var blevet godkendt. Det er sket nu, idet Klitmøller Fisk er blevet godkendt. De første forbrugere, som ønsker at købe de naturskånsomme fisk, vil snart kunne få dem leveret af de to internet-butikker, Aarstiderne og Friske Fisk. Derudover forhandles for øjeblikket med supermarkedskæden ISO om forhandling af fiskene.

Reglerne for det økologiske fiskeri er udviklet af Landsforeningen Levende Hav, mens de naturskånsomme fiskere er organiseret i brancheforeningen Fiskernes Økologiske Netværk, som omfatter cirka 15 kuttere, heraf hovedparten i Thy.

Kl. 14.30:
Kraftig kritik af økologi-kontrollen
I dag offentliggjorde Rigsrevisionen en ny beretning om den økologiske kontrol i Danmark. Undersøgelsen er ikke udelt begejstret for det arbejde, som er udført. Specielt Fødevaredirektoratet kritiseres for den måde, kontrollen er foregået på. Rigsrevisionen peger blandt andet på, at kontrollørerne i de lokale levnedsmiddelkontrolenheder har vidst for lidt om området, ligesom der er for lidt koordinering. Rapporten peger også på, at der burde være mere samarbejde mellem Fødevaredirektoratet og Plantedirektoratet. Det mere end antydes, at den nye struktur som levnedsmiddelkontrollen gennemførte fra årsskiftet, bør bruges til at forbedre kontrollen.

Rapporten giver EU noget af ansvaret for, at kontrollen ikke er bedre, idet EU-forordningen stiller en række krav til kontrollen, som tager ressourcer fra mere relevant arbejde. Alligevel mener Rigsrevisionen, at direktoraterne kunne bruge flere engagerede kræfter på at kontrollere de steder, hvor problemerne er størst, istedet for blot at følge reglernes krav til årlige besøg. Det kritiseres blandt andet, at der er for få uanmeldte kontrolbesøg. Direkte skriver Rigsrevisionen: "Rigsrevisionen kan konstatere, at det eksisterende kontrolsystem i høj grad er bygget op omkring de obligatoriske, EU-forordningsbestemte, årlige kontrolbesøg. Kun en mindre del af kontrolressourcerne anvendes til uanmeldte besøg, der kan sættes ind, hvor behovet er størst. Dette indebærer efter Rigsrevisionens opfattelse, at økologikontrollen som helhed i for ringe grad er baseret på kontrolprincipper som væsentlighed og risiko."

Rigsrevisionens økologi-beretning skal i morgen behandles af Statsrevisorerne.

Mandag 13. november 2000

Kl. 16.15:
Økologisk kød kræver bedre modning
Søndagsmagasinet på tv-avisen bragte i aftes et indslag om kvaliteten af økologisk kontra konventionelt svinekød - målt på smagsoplevelsen. Ifølge Søndagsmagasinet viser en undersøgelse fra Slagteriernes Forskningsintitut - godt nok fra 1999 - at et flertal udsat for blindforsøg foretrækker det konventionelle svinekød, når det gælder mørhed og saftighed. Kun på smagen kunne det økologiske kød i nogle tilfælde overgå det konventionelle. Ikke så mærkeligt, mener den økologiske svineavler Fie Graugaard fra Hanegal, der også var med i indslaget. Ikke bare økologiske svin, men frilandssvin generelt, har jo langt stærkere muskler end de konventionelle - en omstændighed, der ikke er taget højde for i behandlingen af økologisk kød på slagterierne generelt, hvor begge dele hænger i lige lang tid. Hos Hanegal modner man allerede kødet mere end normalt, men Fie Graugaard er åben for, at der måske skal mere til endnu.
Jens Slagter
Jens Slagter

Kl. 13.45:
Total sejr til Jens Slagter
Mod de flestes forventning - herunder Jens Slagters egen - lykkedes det Slagteren på Kultorvet at vinde over fødevaremyndighederne i Københavns Byret i dag. I sagen - som blev omtalt tidligere i dag - blev Jens Slagter fuldstændig fritaget for den bøde på 30.000 kr. han var blevet tildelt, samtidig blev det pålagt det offentlige at betale sagens omkostninger.

Frifindelsen skete med henvisning til, at myndighederne ikke tydeligt nok havde gjort opmærksom på, at kravet om at fjerne oksekød fra butikkerne også omfattede økologisk kød. Herudover henvistes til, at Jens Slagter trods alt havde efterkommet kravet, da myndighederne for tredje gang pålagde ham det.

Fra en vinstue i København siger Jens Slagter til ØkoWeb Danmark, at dommen er langt bedre, end han havde turdet håbe på.

- Jeg ville have opfattet enhver nedsættelse af bøden som en sejr. Men det her er virkelig en sejr for økologien, siger Jens Slagter, inden han fortsætter med at fejre sejren.

Kl. 11.00:
Dom over Jens Slagter i dag
Der er en særlig tendens til, at økologiske kødfolk er ekstra provokerende. Blandt provokatørerne er også Jens "Slagter" Pedersen, Slagteren på Kultorvet, som aldrig forsømmer nogen lejlighed til at markere sig. Derfor var han også klar til at yde modstand, da fødevareminister Ritt Bjerregaard i vinter krævede T-bonesteaks og andre oksekødsvarer fjernet fra butikkerne for at forhindre smitte med BSE (kogalskab). Jens Slagter fremhævede, at hans kød er økologisk og derfor ikke er truet af BSE. Han kræver endda det særlige af sine leverandører, at deres dyr skal være født i en økologisk besætning, og derfor har de med sikkerhed aldrig fået kød- og benmel.

I dag kl. 13 falder der dom over den opsætsige slagter i Københavns Byret. ØkoWeb'en vil snarest muligt efter dommen bringe resultatet her.

Fredag 9. november 2000

Kl. 11.55:
Færre køber økologisk
Prisen på økologiske varer betyder mere og derfor køber færre forbrugere økologiske varer. Ifølge  Danmarks Statistik er det nu kun 11 procent, som altid køber økologisk. Sidste år var det 17 procent. To tredjedele af forbrugerne køber aldrig økologisk kød, mens seks procent angiver, at de altid køber det mod sidste år otte procent. 44 procent har svaret, at de aldrig køber økologisk mælk og grønsager, mod sidste år 33 procent for mælk og 35 procent for grønsager.

Det er tredje år, at Danmarks Statistik undersøger danskernes miljøvaner. Ved dette års undersøgelse viste det sig også, at lidt flere igen er begyndt at bruge sprøjtemidler i deres egen have. Den nye undersøgelse blev omtalt Radioavisen i går, hvor Paul Holmbeck, direktør for Økologiens Hus, afviste at der er faldende salg i butikkerne men vedgik, at der stilstand i markedet.

- Der er en mangel på fokus på økologi i detailhandelen. De bliver ikke markedsført nok, sagde Paul Holmbeck. Hør hele interviewet i fra radioavisen kl. 18 (Det kræver installering af Real Audio).

Trods USA-valg og hofsorg nåede undersøgelsen også at blive topnyhed i TV-avisen. Se udsendelsen fra kl. 18.30. Det bør måske tilføjes, at den slags undersøgelser altid skal tages med et betydeligt gran salt. Når otte procent af forbrugerne sidste år angav, at de altid købte økologisk, er der sandsynligvis tale om en overdrivelse. Det passer i hvert fald ikke med det salg, virksomhederne oplever.

Torsdag 8. november 2000

Fie Graugaard og Ulrich Kern-hansen
Fie Graugaard - og
hendes ofte lige
så provokerende direktør

Kl. 11.50:
Fie Graugaard kapper halen af DS
Det lille økologiske kødfirma Hanegal har blandt andet overlevet ved leve op til sit navn: Stå op før de andre - og være lidt gal. Og så har dyrevelfærden været blandt mærkesagerne i markedsføringen. På det seneste har den landbrugsmæssigt ansvarlige kvinde i firmaet, Fie Graugaard, taget tragten for munden og gjort Danske Slagterier (DS) opmærksom på, at den almindelige praksis med rutinemæssigt at skære halerne af millioner af konventionelle grise faktisk er ulovlig. Den diskussion er ikke voldsomt populær i den konventionelle svinesektor. Men med vanlig sans for uortodoks argumentation har Fie Graugaard så på sin hjemmeside, Fies Frise, sat et nyt forslag til haleløst logo for Danske Slagterier. På Axelborg er holdningen tilsyneladende den, at man sagtens kan leve med det ny logo - blot man kan få lov at fortsætte halekuperingen. I hvert fald har billedet nu - med Danske Slagteriers vidende - ligget på nettet i et par uger, uden at nogen har gjort indsigelse. Det bliver iøvrigt også svært. Fie Graugaard fik billedet tilsendt fra Axelborg, og det forestiller en af Danske Slageriers medarbejdere.

På det produktmæssige område har Fie Graugaards mand, direktør Ulrich Kern-Hansen, på det sidste gjort sig bemærket ved at lancere et nyt produkt. Pølse Hapseren - en minipølse til madpakken i stil med den kendte Ostehaps. Den er på størrelse med en grisehale - men det understreges, at der ikke er nogen sammenhæng med de manglende konventionelle grisehaler.

Tirsdag 7. november 2000

Kl. 11.35:
Finanslov: Overflod af miljøpenge
I aftalerne om den nye finanslov er der tilsyneladende taget forskud på julen, når det gælder miljø og økologi. Ifølge to artikler (1, 2) i dagens Jyllands-Posten har de mange miljøfonde under Miljøministeriet nu så mange penge, at der "afløbsproblemer". Det gælder bl.a. den såkaldte Vandfond, som giver tilskud til vandboringer og økologisk omstilling. Her stod ved årsskiftet 100 millioner kr., hvoraf halvdelen nu er brugt til noget andet, idet det har vist sig umuligt at slippe af med pengene. På den nye finanslov er der også sat 25 mill.kr. af til økologisk byggeri. Ordningen med de grønne guider og Den Grønne Jobpulje er forlænget og der yderligere tilskud til vedvarende energi - et område, hvor pengene også er rigelige. Aktuelt har i dag skrevet en kommentar om samme emne.

Mandag 6. november 2000

Kl. 11.45:
Finanslov: Flere penge til forskning og eksport
Både økologisk forskning og eksport får øgede ressourcer med den finanslov, som blev endelig aftalt i går. På det økologiske område bliver der nu givet 4 millioner kroner om året frem til 2004 til græsrodsforskning. I samme periode forhøjes bevillingen til Forskningscenter for Økologisk Jordbrug med 20 mil. kr. om året samt med en særlig bevilling på 8 mill.kr. om året til forskning i økologisk og GMO-fri såsæd.

Til omstilling af produktion og forbrug gives der 50 mill.kr., hvoraf de 15 mill.kr. er specielt beregnet på at nedbryde eksportbarrierer, til økologiske udviklingsprojekter og kvalitetsfremme. Desuden får Økologiens Hus yderligere et étårligt etableringstilskud på 1 mill.kr., hvorefter der skal foretages en evaluering af husets fremtidige behov. Herudover gives 10 mill.kr. næste år og 5 mill.kr. de følgende to år til at fremme Ø-mærket og kvalitetsmærket.

Hele finanslovsaftalen ligger bl.a. på SF's hjemmeside.

Fredag 3. november 2000

Eu_oeko_dk_ver5.gif (6930 bytes)
EU's økologimærke

ØkoWeb Danmark vil i begyndelsen af næste uge bringe mere stof - og billeder - fra begivenhederne på økologikongressen i Brædstrup.

Kl. 9.50:
Ritt slås fortsat for EU-mærket
Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil fortsætte presset for at udbrede kendskabet til EU's nye økologimærke. Det slog hun fast ved afslutningen af Økologi Kongres 2000 i går. Den tidligere kommissær udpegede sin tidligere arbejdsgiver, Europakommissionen, som en af de vanskeligste problemer for arbejdet. Blot det at overbevise kommissionen om, at mærket skal bruges til markedsføring har været vanskeligt, og hun erkendte, at hendes plan om en samlet EU-kampagne for mærket, er svær at få igennem. Men hun anser arbejdet for vigtigt, og fremhævede blandt andet, at den nationale harmonisering af økologimærker i Danmark (Ø-mærket) er en del af forklaringen, at økologien har så godt tag i de danske forbrugere.

Hun gentog, at hun vil arbejde for en opfølgning på den såkaldte Wien-konference allerede i maj næste år i Danmark. I sin tale gav ministeren også tilsagn om at arbejde for, at fase 2  af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO II) kan få 160 millioner kroner. Det er stort set en fortsættelse af de nuværende bevilling - men omtrent det halve af det, Aktionsplan II anbefaler. Hun nævnte ikke noget om, hvorvidt Mogens Lykketoft vil kunne lade sig presse til at give mere under finanslovsforhandlingerne.

Onsdag 1. november 2000

Kl. 05.30:
Englændere skal lære Harmonie
Store økologiske mælkekampagner har - trods betydelige statstilskud - ikke rykket meget i det indenlandske salg. Nu satser Arla Foods i stedet på eksporten. En større reklamekampagne er netop begyndt i engelske biografer, fjernsyn og dagblade for at få de britiske forbrugere til at købe dansk økologisk yoghurt, smør og ost. I kampagnen indgår også en engelsksproget Harmonie-side på internettet, hvor vi danskere kan kigge med og se, hvordan dansk økologisk mælk markedsføres i London - idet tv-reklamerne er lagt på nettet i mpeg-format.

Shell

Kl. 05.15:
Shell satser på øko-kvalitet
Dansk Shell har efter nøje overvejelse besluttet at droppe Arla Foods som hoved-leverandør af mælk. Valget er i stedet faldet på det lille økologiske mejeri, Naturmælk. Det betyder, at hovedparten af mælk i Shells 118 egne butikker fra i dag er økologisk. Shell siger i en pressemeddelelse, at årsagen til leverandør-skiftet hverken er økologisk eller økonomisk. Det skyldes simpelthen, at mælken fra Naturmælk har en langt højere kvalitet end den fra de konkurrende leverandører.

MARKEDSPLADSEN
30. november
Grise- og lammekød sælges
Se: rubrikannoncerne

Smågrisenoteringen er uændret i denne uge
Se: Noteringerne

27. november
* Angus køer og kvier sælges
* SDM køer og kvier sælges
Se: rubrikannoncerne

24. november
Eksportkonsulent søges
Se: rubrikannoncerne

23. november
Smågrisenoteringen er igen steget 20 øre
Se: Noteringerne

Stuehus på Djursland udlejes
Se: rubrikannoncerne

20. november
Noteringen for kvæg er steget
Se: Noteringerne

Kvier og køer sælges
Se: rubrikannoncerne

16. november
Farehytter sælges
Se: rubrikannoncerne

 

9. november
* Højlændertyr sælges
* Lift søges til Earth2000
Se: rubrikannoncerne

Noteringen for smågrise er igen steget 20 øre
Se: Noteringerne

Hereford kød sælges
Se: rubrikannoncerne

8. november
* Fodersilo sælges
* Juletræer og pyntegrønt sælges
Se: rubrikannoncerne

7. november
Værelse søges
Se: rubrikannoncerne

3. november
Får og geder købes
Se: rubrikannoncerne

Noteringen for smågrise er steget 20 øre
Se: Noteringerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her