Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


 

Tirsdag d. 31. oktober 2000

hipp.gif (5973 bytes)

Kl. 21.20:
Ny rekord i øko-markedsandel
Hipp, som mange andre steder i Europa er kendt som leverandør af økologisk børnemad, er kommet sent på det danske marked. Årsagen er blandt andet, at Milupa tidligere satsede hårdt på Danmark som et testmarked for økologisk børnemad. Forsøget slog imidlertid fejl, og der har siden været et økologisk hul i markedet for børnemad. Derfor tog Hipp i år fat på det danske marked, og allerede i sommer nåede firmaet en markedsandel på 31 procent i SuperBrugsen og 39 procent i Kvickly på de små glas med børnemos. Da fødevaregiganten Nestlé også har enkelte økologiske produkter, betyder det, at den samlede øko-procent i de to kæder endda er større endnu. Når mælk og havregryn tidligere har været fremhævet som produkter med meget høj økologisk markedsandel (20-25 procent), må en øko-markedsandel på næsten 40 procent i løbet af få måneder siges at være imponerende.

Kl. 20.15:
Mere Englands-økologi
Som nævnt i sidste måned, har det store engelske supermarked, Tesco, besluttet at øge sit økologiske sortiment væsentligt. Økologisk Landscenters eksportkonsulent har i den anledning skrevet en situationsrapport om udviklingen i England, som bl.a. indebærer, at Tesco varsler sænkning af sine øko-priser med 12 procent.
Kl. 20.00:
Rettelse
Torsdag citerede vi på herværende side formanden for Landsudvalget for Svin for, at økologiske svin skal have 75 procent økologisk foder. Søren Nilausen fra DLG Økologi har venligst mindet om, at oplysningen er forkert. Den korrekte fodringsprocent er i dag 80 procent. Vi håber, at læsere med tilknytning til Landsudvalget for Svin bringer oplysningen videre til rette vedkommende.
Kl. 10.00:
Fundamentalistisk øko-Ph.D.
Agroøkologigruppen ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole har nu udklækket sin første øko-Ph.D. Anders Borgen forsvarede i går - med held - sin afhandling om "Hvedens stinkbrand". Her vedgik den erklærede øko-fundamentalist, at forebyggelse måske ikke altid er nok. "Stinkbrand har det bedst, når hveden har det bedst, og det er et problem", indrømmede han og anbefalede, at man arbejder videre med bejdsningsmetoder, for eksempel vanddamp samt eventuelt åbner for at tillade stoffer som mælkepulver, sennep og eddike som bejdsningsmidler i økologisk jordbrug.

Både af faglige og genetiske årsager, ville det være uforsvarligt for herværende redaktion at foretage en nøgtern vurdering af afhandlingen. Vi vil i stedet henvise til en af landbohøjskolens mest fundamentalistiske anti-økologer, Georg Kovacs, som betegnede afhandlingen som værende blandt de fineste, han havde set i sin forskerkarriere.

Torsdag d. 26. oktober 2000

Kl. 13.30:
Kongres næsten udsolgt
Årets økologi-kongres i Brædstrup på onsdag er nu stort set udsolgt, og den sidste, endelige og absolut uigenkaldeligt tilmeldingsfrist udløber i morgen. Der er nu 504 tilmeldte, og da der på forhånd var sat et maksimum på 500, er mulighederne for at give dispensation ved at være udtømte. Flere af temamøderne er også fuldt "booked". Det gælder bl.a. temaerne, "GMO"; "Den gode jord", "Eksport", "Sundhed" og "Direkte salg".

Eu_oeko_dk_ver5.gif (6930 bytes)

Kl. 12.00:
Ritt ønsker EU-konference og fokus på EU-logoet
Fødevareminister Ritt Bjerregaard foreslår, at Danmark arrangerer en ny EU-konference om økologisk jordbrug næste sommer. Hun mener, der er behov for en opfølgning af den store konference, som blev holdt sidste år i Wien. Ministeren vil blandt andet bruge konferencen til at øge opmærksomheden om EU's økologi-logo.

Forslaget kommer som direkte konsekvens af, at en arbejdsgruppe under Det Økologiske Fødevareråd har givet en ministeren en 12-punktsplan, som de ønsker fremmet på det næste landbrugsministermøde i EU. Af de tolv punkter har ministeren valgt at koncentrere sig om fire: 1) Øget økologisk forskning, 2) etablering af et økologisk forskningscenter efter forbillede fra FØJO, 3) fremme af EU-logoet og 4) øget statistik på det økologiske område gennem Eurostat.

I en pressemeddelelse støtter De Danske Landboforeningers økologi-formand, Evald Vestergaard, forslaget om at holde en ny EU-økologi-konference i Danmark. Det sker næsten samtidig med, at formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhart Nielsen, på årsmødet i Herning, advarede mod de nye økologiske regler for svineproduktion, fordi de vil gøre det al for dyrt at producere økologisk svinekød. Reglerne betyder blandt andet, at der med tiden skal fodres med 100 procent økologisk foder - mod i dag kun 75 procent.

Mandag d. 23. oktober 2000

Kl. 12.05:
IFOAM og OTA går i fælles front overfor regeringerne
Den internationale økologiske organisation, IFOAM, har indgået en aftale med den amerikanske økologiske handelsorganisation, Organic Trade Association (OTA). Aftalen kan nok bedst ses som en strategisk alliance med det formål at lægge pres på regeringerne i USA og EU for at få dem til at anerkende de økologiske organisationers kontrol. IFOAM slås til stadighed med Europakommissionen for at få dem til at anerkende IFOAM's internationale akkrediteringssystem. Blandt andet har EU ikke villet anerkende IFOAM-akkrediterede kontrolorganer på lige fod med de EU-godkendte kontrolorganer, og det har mange tredjelande nærmest betragtet som en teknisk handelshindring. Tilsvarende har OTA har haft store problemer med at påvirke kontrol og regler i USA. OTA er en stærk økologisk organisation i USA. Den repræsenterer 1.100 økologiske virksomheder i USA, Canada og Mexico.

Torsdag d. 19. oktober 2000

Kl. 11.00:
Stor-svindel rammer den danske økobranche
Den tidligere omtalte svindelaffære med økologisk korn risikerer at blive en møllesten om halsen på den danske økologiske branche. Bladet Økologisk Jordbrug går i denne uge i dybden med affæren. Ifølge bladet har danske virksomheder importeret 12.600 tons økologisk korn fra firmaet Euro Bio Korn, hvilket sandsynligvis er over ti procent den samlede danske import. Foreløbig undersøges dog "kun" knap 2.000 tons af firmaets handel, og endnu vides det ikke, hvor stor en del af dette, som er afsat til Danmark. En meget stor del af den danske øko-branche er truet af svindelaffæren. Ifølge Økologisk Jordbrug har Plantedirektoratet kendskab til at følgende grovvarefirmaer har importeret svindel-truet korn: KFK, DLG, J.B. Møller, Skjern Å Andel, Sydjysk Andel, Skærbæk Lokalforening, Carl Rasmussen. Også Drabæks Mølle har importeret fra firmaet. Drabæks Mølle repræsenterer en meget stor del af den danske produktion af mel, gryn, havregryn m.v. Der er dog stadig intet, som tyder på, at danske virksomheder selv har taget aktivt del i svindlen.

Til Økologisk Jordbrug hævder direktør Stenzing, Euro Bio Korn, sin uskyld. Han beskylder sin svoger, Bastian, for at være den skyldige. Svogeren er så vidt vides flygtet fra Tyskland. Beslutningen om at flygte bunder formodentlig i, at han nu er den mest upopulære person i hele den europæiske øko-branche.

Tirsdag d. 16. oktober 2000

Kl. 11.20:
Omfattende svindel med økologisk korn
Plantedirektoratet undersøger for øjeblikket en dansk udløber af en større svindelsag fra Tyskland. De økologiske kontrolorganer i Tyskland har afsløret, at firmaet Euro Bio Korn igennem næsten et år har solgt konventionelt spelt, hvede, byg, majs, bønner og ærter som økologiske. I følge Plantedirektoratets pressemeddelelse, drejer det sig om flere tusind tons, hvoraf en del er solgt til danske virksomheder.

Det forfalskede korn er kommet fra flere europæiske lande og er blevet forsynet med falske papirer fra det franske kontrolorgan Ecocert. Ifølge Plantedirektoratet er der ingen grund til at tro, at danske virksomheder har deltaget aktivt svindlen.

Torsdag d. 12. oktober 2000

Kl. 11.20:
Øko-formand: Forbrugerne interesserer sig for andre ting
Formanden for De Danske Landboforeningers Økologiudvalg, Evald Vestergaard, blev i middagsradioavisen i går interviewet om, hvorfor en lang færre landmænd ønsker at blive økologer. Han sagde bl.a. at en lang række ting som virker som bremseklods, og at mange landmænd holder sig tilbage på grund af bindingsperioden på fem år og usikkerheden om merpriserne. Han mener også, at mange forbrugere nu føler, at de har gjort nok og derfor nu er begyndt at interessere sig for andet end økologi.

Bemærk, at linket til middagsradioavisen går til en lydfil, som kræver installering af Real Audio.

Tirsdag d. 10. oktober 2000

Kl. 15.35:
Mere øko-frøavl
Frøavlerforeningerne har i år taget mange initiativer på det økologiske område, blandt andet med udbygning af en database om økologisk frøavl. I denne måned udkommer også bladet Dansk Frøavl med et temanummer om økologi. Bladet sendes gratis til interesserede ved henvendelse på tlf. 33 15 07 33 eller e-mail-adressen mbp@ddl.dk
Kl. 14.10:
Færre nye økologer
Antallet af økologiske landmænd, som ønsker at lægge om til økologisk drift, er faldende. Det vurderer Landbrugets Rådgivningscenter, som har udarbejdet en prognose for antallet af omlæggere i år 2001. Selve prognosen kan ikke findes på nettet, men centret har uddraget nogle konklusioner i en pressemeddelelse. Udfra oplysninger fra 48 konsulenter i hele landet, skønner centrets Sektion for Økologi, at 255 landmænd med tilsammen 8.113 hektar vil lægge om næste år. Det er er mere end halvering i forhold til i år, som i forvejen var på under en tredjedel af det omlagte areal i 1999.

Hvor det tidligere var mælkeproducenter, som lagde om, er det nu mindre planteavlere samt mere "hobbyprægede" animalske aktiviteter i form af ammekvæg, får og fjerkræ. En af forklaringerne på de færre mælkeproducenter kan måske findes i en pjece fra Landbrugets Rådgivningscenter, Produktionsøkonomi Kvæghold, 2000, som viser, at de økologiske mælkeproducenters indtjening nu er faldet til samme niveau som de konventionelles. Hvem gider være økolog, hvis man kan tjene det samme ved at sprøjte?

Årsagen til den faldende indtjening skal naturligvis findes i det stagnerende salg af økologiske varer herunder, at den økologiske mælk har nået en så høj markedsandel, at man vanskeligt forstille sig nye fordoblinger foreløbigt.

Fredag d. 6. oktober 2000

Kl. 15.00:
Maria Thun kommer på torsdag
I dag starter Økologisk Samling 2000. Mødet kommer blandt andet til at diskutere økologiske eksperimentelle frizoner. Der er traditionelt mange deltagere, men Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis oplyser, at der i år er lidt færre tilmeldte end tidligere - så der skulle være gode chancer for at komme ind, hvis man blot møder op på Sydfyn.

Et andet interessant arrangement foregår på torsdag på Sjælland. Det er den meget kendte tyske biodynamiker Maria Thun, som holder seminar på Søtoftegård Højskole ved Ringsted. Maria Thun meget kendt i biodynamiske kredse, ikke mindst som redaktør af den biodynamiske såkalender, som Foreningen for Biodynamisk Jordbrug hvert år sælger i flere tusind eksemplarer og som er et fast holdepunkt for mange biodynamiske have- og landbrugere.

Kl. 11.10:
Økolog modtager alternativ nobelpris
Økologi er måske ikke så alternativt, som det har været. Men dog så alternativt, at den kun gør sig fortjent til den alternative Nobelpris - og ikke til den konventionelle. I går meddeltes det, at den alternative Nobelpris i år deles mellem den tyrkiske miljøforkæmper Birsel Lemke, den etiopiske videnskabsmand Tewolde Gebre Egzhiaber, den indonesiske menneskerettighedsaktivist Munir og den amerikanske plantegenetiker og "økolog" Wes Jackson. Sidstnævnte får prisen for sit arbejde indenfor økologisk landbrug. Laver man en lille søgning på internettet, vil man finde ham omtalt mange steder. Der er bl.a. interviews med ham, billeder, små biografier(1, 2) og omtale af hans bøger.

Den alternative Nobelpris er på to millioner svenske kroner, hvilket svarer til 1,74 mill. danske kroner eller 233.910 Euro. Det sidste tal nævnes af hensyn til vore læsere i det nordøstlige hjørne af Norden.

Onsdag d. 4. oktober 2000

Kl. 14.10:
Det europæiske øko-marked boomer
Dagbladet Aktuelt citerer i dag analyse-instituttet Euromonitor International for, at salget af økologiske varer boomer i Europa. Ifølge bladet står Europa for næsten halvdelen af verdenshandlen med økologiske varer, og de fleste europæiske lande har oplevet trecifrede vækstprocenter i perioden 1996-2000. Størst har væksten været i Storbritannien med en vækst på 278 procent.
Kl. 13.35:
Gæmelke kritiserer mere øko-støtte
De Danske Landboforeninger er ikke begejstret for statsministerens udmelding om mere støtte til økologisk forskning og udvikling. Landbrugssraadets præsident Peter Gæmelkes kritiserer i dag afsnittet i statsministerens åbningstale om indsatsen for økologisk udvikling. Han siger til Ritzaus Bureau, at det tilsyneladende helt overskygger ønsket om at bevare en landbrugseksport på over 50 mia. kroner og de 200.000 arbejdspladser, som landbruget og dets følgevirksomheder repræsenterer.

Tirsdag d. 3. oktober 2000

Kl. 14.00:
Nyrup garanterer mere øko-forskning
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen holdt her til middag åbningstale i Folketinget. Talen var naturligvis præget af begivenhederne i torsdags, men der blev dog også tid til andre punkter. På fødevareområdet fremhævede han økologien og lovede blandt andet støtte til mere forskning. Ordret sagde han at "Regeringens forskningsindsats vil blive styret af den grundholdning, at økologi, bæredygtighed og fødevaresikkerhed er centrale elementer i det holdbare samfund. Særligt vil regeringen styrke forskningsindsatsen på økologiområdet og sikre, at der er fremdrift i omstillingen til økologisk landbrug".
MARKEDSPLADSEN
30. oktober
* Kælvekvier sælges
* Helsæd sælges
* Julegrise søger fryser
Se: rubrikannoncerne


26. oktober

Noteringen for smågrise og slagtesvin er steget igen
Se: Noteringerne

Avlstyr sælges
Se: rubrikannoncerne

24. oktober
Noteringen for smågrise steget
Se: Noteringerne

23. oktober
* Fåre og lammeKød
* Gæs og ænder opdrættet
Se: rubrikannoncerne

19. oktober
Medarbejdere til produktion af færdigretter, søges
Se: rubrikannoncerne

17. oktober
Kalve-aftale, søges
Se: rubrikannoncerne

16. oktober
Halmballer, købes
Se: rubrikannoncerne

16. oktober
Fald i Friland Food tillæg for kvæg
Se: Noteringerne

12. oktober
Kok søger økologi
Se: rubrikannoncerne

11. oktober
Byg købes
Se: rubrikannoncerne

9. oktober
Ensilage sælges
Se: rubrikannoncerne

6. oktober
Wrappet helsæd sælges
Se: rubrikannoncerne

2. oktober
* Triticale og havre, sælges
* Økologisk landbrugs-arbejde, søges
Se: rubrikannoncerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her