Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

 

Torsdag d. 31. august 2000

Kl. 14.50:
Svenske brugs'er vil også kræve akkreditering
Ikke bare det engelske supermarked, Sainsbury's vil kræve, at den økologiske kontrol er akkrediteret. ØkoWeb'ens kilde på IFOAM2000-konferencen, opIyser nu, at også det svenske Konsum - en grøn kæde under det som svarer til det danske FDB - har meddelt, at deres økologiske varer i fremtiden skal være kontrolleret af IFOAM-akkrediterede kontrolorganer. Sverige er - ligesom England - et meget vigtigt marked for dansk økologisk eksport.

At Konsum nu også vil kræve akkreditering, kan næppe undre. Kædens miljøchef, Åke Natt och Dag, er den tidligere leder af det svenske kontrolorgan, KRAV, der ligsom det engelske kontrolorgan Soil Association, er stærke fortalere for IFOAM akkreditering af økologiske kontrolorganer.

IFOAM-akkrediteringen er et privat forsøg på at skabe en verdensstandard for økologisk kontrol, og akkrediteringstilhængerne ligger i stadig kamp med Europakommissionen, som arbejder for en samlet standard i EU - men uafhængigt af, hvad private og offfentlige kontrolorganer i resten af verden gør.

robert-duxbury.jpg (4992 bytes)
Sainsbury's økologi-chef
Robert Duxbury

Kl. 11.15:
Engelsk supermarked afviser dansk kontrol
Flere danske virksomheder vil snart stå overfor endnu større vanskeligheder med at eksportere til England. Et af de store engelske supermarkeder, Sainsbury's, har meddelt, at man om to år kun vil købe økologiske varer, hvis de er kontrolleret af et IFOAM-akkrediteret kontrolorgan. Og det er den danske kontrol ikke.

Sainsbury's er blandt de største supermarkedskæder i Storbritannien og har ofte markedsført sig på at være mere økologisk end de øvrige. Kæden kom med oplysningen på det supermarkedsseminar, som holdtes i forbindelse internationale økologiske IFOAM konference i Basel i disse dage. Herhjemme diskuteres det heftigt, om den danske stats-kontrol skal akkrediteres af IFOAM. Fødevaredirektoratet har lavet et notat om det, og Landsforeningen Økologisk Jordbrug undersøger muligheden for, at LØJ's hensygnende kontrol opgraderes med det formål at skabe et privat kontroltilbud med eksport for øje.

Onsdag d. 30. august 2000

paul-holmbeck.jpg (4119 bytes)
Direktør Paul Holmbeck

Kl. 16.05:
Paul Holmbeck er tilfreds - efter omstændighederne
Direktøren for Økologiens Hus, Paul Holmbeck, er stort set tilfreds med Mogens Lykketofts forslag til finanslov. Ganske vist kan han ikke slette alle punkter på sin ønskeseddel, men han har - som han udtrykker det - vænnet sig til, at opositionen også skal have noget at arbejde med.

Han havde gerne set nogle flere penge til økologiske initiativer, og specielt beklager han, at der ikke er afsat penge til den såkaldte græsrodforskning på finansloven. Han mener dog, at punktet er så interessant, at adskillige partier i Folketinget, vil bakke op om at forlænge projektet, som allerede er løbet tør for penge.

Herudover ser Paul Holmbeck gerne flere penge sat af til økologisk forskning og information, blandt andet som støtte til hans eget Økologiens Hus. Nogle faglige projekter i huset udløber, og dem har fødevareministeren foreslået forlænget frem til næste årsskifte, hvor hele husets økonomi skal "i spil". Og det finder Paul Holmbeck er en svær situation, hvis hele husets skæbne skal afgøres umiddelbart før, bevillingerne udløber.

Økologiens Hus blev etableret på grundlag af en tidligere finanslov, hvor husets etablering og drift blev sat ind som et specielt tre-årigt punkt i finansloven. Det var et led i et samlet forlig med SF og Enhedslisten.

Tirsdag d. 29. august 2000

Suzanne-bechmann.gif (3491 bytes)
Suzanne Beckmann

Kl. 12.20:
Mere information sælger ikke flere varer
- Der er meget, der tyder på, at man ikke nødvendigvis sælger mere økologi ved at give forbrugerne flere oplysninger. Det siger, Suzanne Beckmann, til Forbrugerinformationens nyhedsbrev, som i går offentliggjorde resultater fra hendes store undersøgelse af forbrugernes holdninger til økologi.

Undersøgelsen tegner nogle ret dystre perspektiver for den økologiske afsætning. Den viser, at forbrugernes interesse for miljø på mange måder er faldende, og at det derfor bliver stadig sværere at sælge økologiske varer på argumentet om bedre miljø. Ifølge Suzanne Beckmann har danskerne alt for ofte fået at vide, at Danmark er foran på miljø-området. De føler efterhånden, at de ikke behøver gøre mere. Derimod er sundheds-argumentet stadig et godt salgsargument for mange.

susanne-beckmann-forbrugergraf01.gif (7512 bytes)
Gruppen af mest grønne er steget lidt, men midtergruppen er blevet mindre og antallet af mindst grønne er steget: Graf: Fi.dk

Undersøgelsen, Økofoods II, er en opfølgning på Suzanne Beckmanns tilsvarende undersøgelse Økofoods I fra 1991. Den viser, hvordan holdningerne har bevæget sig igennem 1990'erne. Selv om der er lavet mange undersøgelser om forbrugere og økologi, lider de ofte af tendenser til at tegne øjebliksbilleder, mens Suzanne Beckmann typisk har gravet dybere i folks motiver til at handle, som de gør, og om det er muligt at flytte dem på længere sigt.

Suzanne Beckmann får ikke opbakning til sin skepsis fra Paul Holmbeck, direktør for Økologiens Hus. Han erkender, at salget er stagneret i det seneste års tid, men overfor Ritzaus Bureau konkluderer han - stik modsat Suzanne Beckmann - at der mangler markedsføring og information på det økologiske område.

Mandag d. 28. august 2000

IFOAM 2000

Kl. 12.10:
Største - og sidste - øko-konference starter i dag
I dag starter den store videnskabelige øko-konference i Basel, IFOAM2000. Det er den hidtil største - men også den sidste - af sin slags. Fremover bliver arrangementet omdøbt til IFOAM world organic congress, hvilket nok også er en mere reel betegnelse. Mange videnskabsfolk har gjort lidt grin med den noget græsrodsagtige og begejstrede tone, der er under konferencerne. Da den blev holdt i Argentina foreslog en deltager, at den omdøbtes fra "Scientific Conference" til "Emotional Conference". Den rekordstore konference har i år 1500 deltagere fra 80 lande, heraf 65 danske deltagere. Der programsat 700 videnskabelige indlæg til konferencen.

Kl. 11.50:
SuperBrugsen tager førertrøjen på igen - medlemsbonus afskaffes
FDB's største supermarkedskæde, SuperBrugsen, meddeler i dag, at man nu går kamp for at bryde med den stagnerende tendens, som præger den økologiske afsætning. SuperBrugsen har valgt at udpege 71 af kædens 300 butikker som "Din Økobutik". Strategien er at lade butikker med et godt økologisk kundegrundlag trække salget igang igen. Erfaringen viser, at det især er butikker i større bysamfund, som får stort økologisk salg.

De 71 specialbutikker vil alle få en særligt uddannet øko-medarbejder i butikken og øko-sortimentet udvides med omkring 50 procent. Prisen sættes ned på mange faste varer, men det bliver næppe at mærke for kunderne, for samtidig fjernes den 5 procents medlemsbonus, FDB hidtil har tilbudt på økologiske varer.

SuperBrugsen betegner det selv som sit tredje store initiativ til fremme det økologiske salg. Anden gang, var da øko-bonus'en blev indført i 1997 og første gang var i 1993, da man gennem discount-økologi sparkede salget igang efter flere års dyb depression. Dengang var pessimismen væsentligt kraftigere, end den er i dag, og de færreste troede muligt, at man stod over gigantiske stigninger i salget. Til gengæld blev prisfaldene fulgt op af de første større fund af pesticider i grundvandet og artikler om, at økologiske mænd både havde bedre sæd og kraftigere virilitet end andre mænd. Det er måske tvivlsomt, om det var sandt, men det bliver ikke let at konkurrere med den type historier i dag.

I mange år var FDB - på verdensplan - den ukronede konge i supermarkeds-økologi, blandt andet på baggrund af, at man havde indført økologiske varer i supermarkederne allerede i 1980 og i 1987 vred armen om på det daværende Mejeriselskabet Danmark (i dag Arla Foods) og tvang dem til som de første at indføre økologisk mælk. I de senere år har FDB været stærkt udskældt for at have sluppet sin førerrolle på det økologiske felt. Men nu har SuperBrugsen åbenbart besluttet at tage førertrøjen på igen. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige tidspunkt at foretage et udbrud. Det vil blandt kunne ses af, om "hovedfeltet" - Dansk Supermarked og de øvrige FDB-butikker - forsøger at indhente udbryderne. Gør de det, står vi igen overfor kraftige stigninger i salget.

Fredag d. 25. august 2000

Kl. 15.50:
Danæg køber Heslegård Æg
Danmarkshistoriens mest omtalte økologiske svindelaffære er nu endeligt slut. Danæg har netop meddelt, at man har købt Heslegård Æg, som i vinter fik en bøde på 100.000 kr. for svindel med økologiske æg.

Det er tredje gang, Danæg er på storkøb blandt sine økologiske konkurrenter. Danæg kom oprindelig ind på det økologiske marked ved at overtage leverandørerne til det daværende Dalager Æg, som havde været drivkraft i at sætte gang i det økologiske ægsalg i samarbejde med supermarkedskæden Irma. Sidste år købte Danæg "Hønen og Ægget" som også var en ren økologisk ægvirksomsomhed. Nu er turen kommet til Heslegård Æg som dog - dokumenteret - ikke var hverken ren eller særlig økologisk.

Torsdag d. 24. august 2000

eu-maerke-1.gif (1767 bytes)
Skal EU's mærke
gøres lige så
kendt som
Ø-mærket?

Kl. 15.50:
Ritt: Slut med danske øko-særregler
Netop i dag, hvor EU's økologiforordning for økologisk husdyr-hold træder i kraft, oplyser bladet Økologisk Jordbrug på sin forside, at fødevareminister Ritt Bjerregaard ønsker økologi-reglerne i EU harmoniseret mest muligt. I et statusnotat til Folketingets Fødevareudvalg skriver hun direkte, at "der bør som hovedregel kun være ét harmoniseret regelsæt, og kendskabet til EU's økologimærke bør udbredes, så det bliver mindst lige så kendt som nationale mærker". Hun tilføjer, at ministeriet i EU vil arbejde for en en markedsføringskampagne for mærket i hele EU.

I Anbefaling 48 i den danske Aktionsplan II for økologisk jordbrug står, at Danmark skal arbejde for, at EU's regler giver mulighed for at indsætte yderligere nationale krav. Men i det nye notat skriver Ritt Bjerregaard, at hun ikke kan støtte Anbefaling 48, og at ministeriet på længere sigt vil arbejde for en yderligere harmonisering af økologi-reglerne.

Dermed lægger Ritt Bjerregaard op til en konflikt med bl.a. Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), som hidtil har arbejdet kraftigt for, at landene skal have mulighed for at have egne særkrav. LØJ's formand, Knud Erik Sørensen, siger til bladet, at LØJ fortsat vil arbejde for, at der skal være mulighed for særlige nationale regler.

Onsdag d. 23. august 2000

Kl. 15.30:
Dårligt salg giver rabat til øko-forbrugerne
Fra den 18. september bliver det to procent billigere at være økologisk forbruger. Arla Foods meddeler i dag, at selskabet sætter prisen på mælk op med i gennemsnit to procent fra denne dato. Men priserne kan variere fra produkt til produkt, og her indtager de økologiske mælkeprodukter en helt særlig position, idet de slet ikke stiger i pris. Årsagen er, at Arla Foods for tiden får mere end tre gange så meget mælk ind, som selskabet kan sælge til forbrugerne. Derfor har man valgt at friholde de økologiske forbrugere af prisstigningerne.

Tirsdag d. 22. august 2000

Finlands Ø-mærke
Finlands
Ø-mærke

Kl. 10.30:
Finnerne ruster sig til øko-eksport
Finnerne - det nordiske broderfolk som taler så mærkeligt - ser stadigt øgede muligheder i det økologiske fødevaremarked. Senest har den finske handelsorganisation Finpro igangsat en undersøgelse af markedspotentialet for finske økologiske produkter. Undersøgelsen er udført af KurmAkka - Organic Food Ltd. og den konkluderer blandt andet, at økologiske produkter i 2006 vil kunne udgøre omkring 10 procent af Finlands landbrugseksport. Det skal dog huskes, at Finland ikke er fødevareeksportør i samme størrelsesorden som Danmark, så de 10 procent svarer blot til omkring 100 millioner euro.

Men Finland har gode landbrugsmæssige muligheder for at øge den økologiske produktion. Allerede i dag er 142.000 hektar omlagt. Det svarer til 6,4 procent af landbrugsarealet. Regeringen er ved at udforme en national økologisk strategi. Et nationalt Ø-mærke blev offentliggjort for to år siden, og igennem flere år har Finland eksporteret korn, især havre, til blandt andet Danmark. Sidste år var Finlands økologiske korneksport på 7.000 tons.

Mandag d. 21. august 2000

Kl. 10.20:
EU-forordning træder i kraft på torsdag
I denne uge sker det så. Torsdag er dagen, hvor EU's forordning om økologisk husdyrhold træder i kraft. Det betyder, at der nu for første gang er helt fælles regler for økologi i EU. Den første forordning om økologisk dyrkning kom i 1992. Men den omhandlede kun planteproduktionen. Den gang blev det varslet, at der snart ville komme en tilsvarende forordning om husdyrproduktion samt et samlet øko-mærke for Europa. Nu er begge dele kommet. Om otte år er "snart" er vel nærmest en personlig vurdering. Men den nuværende forordning har under alle omstændigheder fået store konsekvenser - blandt andet for fjerkræavlere, idet forordningen er ganske særlig detaljeret på dette punkt.

Skulle man stadig ikke have læst forordningen, kan det stadig nås inden torsdag. Den kan hentes i pdf-version.

Fredag d. 18. august 2000

Kl. 11.50:
Amerikanske landmænd om GMO: Skal / Skal ikke
Landmændene i USA står overfor et interessant valg: De skal snart træffe beslutningen om, hvorvidt de vil dyrke gensplejset hvede. Muligheden er på vej, men problemet er, om der overhovedet er nogen som vil købe varen. Reuter citerer en talsmand for US Wheat Associates for, at nogle af de førende kornimportører i bl.a. Ægypten og Japan allerede har meddelt, at de ikke er interesseret i hvede, hvis den er gensplejset. Den melding, han får fra kunderne, er: "Vi kan se, at gensplejsning er en fordel for jeres landmænd, men hvad hjælper den os?". Og det spørgsmål er ikke let at besvare.

Presset på landmændene stiger efterhånden som tiden nærmer sig dyrkningsåret 2003, hvor Monsanto venter at kunne lancere en "Roundup Ready" hvede. Omvendt er eksportmarkedernes reaktion ikke ikke helt ligegyldig. Sidste år indbragte den amerikanske hvede-eksport omkring 30 milliarder kroner. Det svarer trods alt til værdien af en Store Bælts bro - om året (Selv en Store Bælts bro næppe ville gøre meget gavn i Texas)

Onsdag d. 16. august 2000

LAS Plakat
DAF's plakat
udformet i forbindelse
med kampagnen

Kl. 11.15:
Flere protester mod vaskemiddel, som kan ødelægge landbrugets jord
Danmarks Aktive Forbrugere optrapper nu aktionerne mod Lineær Alkylbenzen Sulfonat (LAS) i vaskepulveret Ariel. Foreningen har lavet fortrykte postkort, som forbrugere kan sende i protest til ejeren af Ariel-varemærket, virksomheden Proctor & Gamble.

Baggrunden er, at firmaet fortsat nægter at tilbyde danskerne vaskepulver uden tilsætningsstoffet LAS. Lidt grotesk er det, at stoffet særlig benyttes i de kompakte vaskepulvere, som blev introduceret som mere miljøvenlige end de gamle fyldige vaskepulvere. Men LAS er under stærk mistanke for at skade mikroorganismer i jorden, og det er en af årsagerne til, at landbruget ikke har været særlig glad for at benytte spildevandsslam som gødning på markerne. Danmarks Aktive Forbrugere er ikke ene om at protestere mod Ariel-producentens politik. Tidligere har FDB - i protest - købt vaskepulver op i Sverige, fordi Proctor & Gamble kun vil sælge LAS-frit vaskepulver på højre side af "Øresundsbron", men ikke på den venstre side.

Danmarks Aktive forbrugere har levet en god oplysende side om problemet med links til en række relevante sider og oplysninger om, hvilke vaskepulvere, som indeholder LAS. Se også Grøn Informations oplysningsside om LAS.

Tirsdag d. 15. august 2000

Skolemælk

Kl. 11.35:
Økologiske børn drikker skummetmælk
Vækstraterne for det økologiske salg er små for tiden. Fordums raket-agtige stigninger er væk. Markedet afventer næste bølge. Det gælder også blandt skolebørnene. Ifølge Mejeriforeningen, som administrerer skolemælks-ordningen, er tilslutningen til den økologiske skolemælk af næsten præcis samme størrelse som i sidste skoleår: 32 procent. Det er en markedsandel, som er næsten 10 procentpoint højere end for konsummælken i butikkerne. Men den stiger ikke.

Der er dog stor forskel på de forskellige typer mælk. Økologiske skolebørn drikker mindre fed mælk. Det ses tydeligt på skummetmælken, hvor den økologiske markedsandel nu er den største: 52 procent. Faktisk udgør skummetmælken næsten en tredjedel af al den økologiske mælk, som drikkes på skolerne. Det modsvares af, at der sælges tilsvarende mindre økologisk sødmælk, mens det også for "økologiske børn" gælder, at letmælken udgør over halvdelen af det samlede salg.

Kun på Bornholm er markedsandelene anderledes. Her er den økologiske markedsandel 100 procent, idet skolerne kun får tilbudt økologisk mælk. Til gengæld drikker bornholmerbørn mindre skolemælk end i resten af landet. Der foreligger ikke nogen oplysninger om, hvad de så drikker.

Torsdag d. 10. august 2000

kern-hansen-ulrich.jpg (3541 bytes)
Direktør Ulrich
Kern-Hansen

Kl. 16.10:
Eksporten får svinepriserne til at stige
Den danske tradition for svinekødseksport - ikke mindst til det britiske marked - begynder nu også at præge det økologiske marked. Hanegal Økologisk Kød hæver nu sin "Fair Trade" notering på økologiske svin med 2 kr./kg for med det klare formål at skaffe flere grise til produktionen. Direktøren for selskabet, Ulrich Kern-Hansen bekræfter, at det ikke mindst er eksportudsigterne som kræver flere svin. Samtidig siger han, at afregningsprisen var nået så langt ned, at enkelte økologiske svineproducenter var begyndt at falde fra, og det er uholdbart i en situation, hvor markedet kræver mere kød. Meldingen kommer kort tid efter, at det andet store økologiske kødselskab, Friland Food, offentliggjorde en aftale med Tulip International om eksport af bacon til det britiske marked. Friland Food forventer, at aftalen i løbet af kort tid vil få også Frilands svinenotering til at stige.

Hanegals noteringer er som noget nyt medtaget på noteringsiden, hvor smågrisenoteringen netop er opdateret.

Kl. 10.50:
Stort flertal af kantinerne forventer økologi i fremtiden
Den store danske servicekoncern ISS har lavet en omfattende undersøgelse af storkøkkenernes forventninger til fremtiden. Og her viser det sig, at økologi er et af nøgleordene. I en indeling af fremtidens kantiner som "Mærkevare-kantine", "Gastronomi-kantine", "Gastronomi-Kantine" og "Sund Kantine" scorer den "sunde" tårnhøjt. 67 procent af de 1.700 adspurgte virksomheder forventer, at kantinerne i år 2005 vil være præget af nøgleord som livskvalitet, økologi og fødevarekvalitet. Næsthøjest scorer den "traditionelle" kantine med 16 procent, mens kun 12 procent forventer, at fremtidens kantine vil være præget af den gastronomiske tankegang.

Intereresserede kan frit hente rapporten i PDF-format. Den er dog nok mest for de særligt interesserede: Rapporten er på: 2,6 MegaByte.

Onsdag d. 9. august 2000

Kl. 10.30:
Høstmarkeder i ministerplantagen - og i cyberspace
Fødevareminister Ritt Bjerregaard kan igen i år vente at blive et af store trækplastre, når hendes frugtplantage sammen med 134 andre økologiske landbrug holder høstmarked om en måneds tid. Programmet er mere varieret end nogensinde, og det er efterhånden en tradtion, at antallet af besøgende stiger år for år. Undtagelsen blev det år, hvor arrangementet faldt sammen med tv-transmissionen af Dianas begravelse. Vi ønsker de kongelige alt vel også i år.

For en gang skyld vælger ØkoWeb Danmark selv at åbne dørene til høstmarkedet. ØkoWeb'en er nemlig så økologisk, at den faktisk har redaktion en økologisk gård, Udgården. Både landbrug og redaktion vil på denne dag være klar til at tage imod gæster - såvel i marker og stalde som i cyberspace.

Kl. 00.00:
Igen kritik af mælkekampagne
I gårsdagens udgave af Forbrugerrådets blad, Tænk+Test bringes en større og stærkt kritisk artikel om den store kampagne for økologisk mælk, som har kørt i mange medier i år. Ideen bag kampagnen opstod i Landsforeningen af Økologiske og Biodynamiske Mælkerproducenter (ØBM), men kampagnen styredes reelt af Mejeriforeningen. Den har haft et budget på otte millioner kroner, hvoraf statslige midler har betalt cirka halvdelen. Repræsentanter for mejerierne Økomælk og Øllingegaard citeres for, at kampagnen overhovedet ikke har fået salget til at stige, mens produktchef Jesper Friis Sørensen, Arla Foods, mener at kunne se stigninger i salget under kampagnerne. Han understreger dog, at der snarere er tale om en langsigtet holdningsbearbejdning end om en kortsigtet salgskampagne. Mejeriforeningen mener selv, at den har fået salget til at stige med 2-3 procent. Reklamemanden Henrik Byager kritiserer kampagnen og kalder den for en alibi-kampagne. I følge artiklen har Økologisk Landscenter nu igen en ansøgning inde i Direktoratet for FødevareErhverv med henblik på en ny og bedre mælkekampagne.

Artiklen ligger ikke på internettet. Men Tænk+Test kan købes i mange kiosker.

Gode eller dårlige kampagner? Set fra ØkoWeb Danmarks synspunkt kan det være nok så relevant at spørge: Er det overhovedet rigtigt at bruge så stor en del af de statslige økologimidler på at fremme salget af et produkt - konsummælk - som med 20-25 procents markedsandel allerede nærmer sig grænsen for den økologiske kernegruppe af forbrugere? Andre produkter, kød, frugt samt masser af kolonialvarer har ikke nået en brøkdel af denne markedsandel. Hvor er millionerne til at bringe dem på omgangshøjde med mælken?

Tirsdag d. 8. august 2000

Kl. 09.45:
Ny info-side om økologiske frø
Udvikling af den økologiske frøproduktion er meget vigtig for den samlede økologiske udvikling i landbruget. Gode frø er - naturligt nok - den første forudsætning for at kunne dyrke gode planter. For at hjælpe med til at udvikle frøsektoren har De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger etableret en økologi-side på internettet. Siden består dels af dokumenter og resultater, dels af links til andre sider med frørelevant stof. Der er også taget det første skridt til et diskussions-forum om økologisk frødyrkning. Den ny side er udviklet ved hjælp af midler fra Direktoratet for FødevareErhverv

Mandag d. 7. august 2000

Foedevareministeriets logo

Kl. 09.35:
Friske øko-rapporter fra Ritt's spioner
Rundt om på de danske ambassader har Fødevareministeriet placeret de såkaldte statskonsulenter, som fungerer som en form for efterretningstjeneste for det danske landbrug. De skaber kontakter og sender informationer hjem til Danmark, som senere kan bruges til at fremme dansk landbrugseksport og handel. Der er dog den væsentlige forskel på FET-agenter og statskonsulenterne, at store dele af deres arbejde er frit tilgængeligt. Det gælder blandt andet deres årlige rapporter fra de lande, de er stationeret i.

For andet år i træk har en række af statskonsulenterne nu sendt særlige økologi-rapporter hjem til Danmark. De beskriver, hvordan status er for økologisk produktion og handel i det enkelte land. Fødevareministeriet har lagt disse rapporter på nettet i Acrobat-format (PDF), så de frit kan hentes af alle interesserede. For virksomheder med eksport- eller import-ambitioner kan de være meget interessant læsning.

Der er i år øko-rapporter fra Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, Kina, Korea, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA og Østrig.

Fredag d. 4. august 2000

Ifoam2000.gif (1317 bytes)

Kl. 16.30:
Tæt på lukketid for IFOAM 2000
Årets store økologiske begivenhed på verdensplan, IFOAM 2000, er tæt på at være overtegnet.  Chef-koordinatoren for arrangementet, Urs Meier, oplyser til ØkoWeb Danmark, at der nu er over 1000 registreringer alene til den videnskabelige konference i Basel. Der strømmer stadig nye tilmeldinger ind, og antallet af tilmeldte nærmer sig nu grænsen for, hvad de fysiske rammer kan bære. Arrangørerne overvejer derfor nu, hvornår der skal lukkes for tilmelding. De tilknyttede seminarer er der lidt bedre plads på. Det gælder blandt andet det 3. verdens-seminar om økologi i supermarkeder. Et  arrangement, som sidste gang med stor succes holdtes i Mar del Plata i Argentina. Herudover holdes i Basel det 1. verdens-seminar om økologiske forarbejdningsprocesser samt den 6. verdens-kongres om økologisk vinproduktion. Sidstnævnte kan jo nu have fornyet aktualitet for potentielle danske vinbønder efter at Danmark her i sommer er blevet anerkendt som vinproducerende land i EU.

Oplysninger om seminarer og konferencer findes på IFOAM2000's hjemmeside. Skal man med til den videnskabelige konference, skal man som nævnt skynde sig, idet registreringerne kan blive lukket hvert øjeblik. Men i betragtning af, at begivenheden finder sted i slutningen af denne måned, er det nok under alle omstændigheder en god idé at beslutte sig hurtigt. Foreløbig har omkring et halvt hundrede danskere besluttet at deltage i IFOAM 2000.

Kl. 00.00:
Noteringerne vender tilbage
Et tidligere stærkt - men i lang tid forsømt - område på ØkoWeb'en tages nu op igen. Noteringen på økologiske landbrugsvarer. Der er netop lagt en frisk notering på nettet. Den omfatter denne gang slagtesvin, kvæg, smågrise samt lam og får. Noteringen lægges nu på adressen www.ecoweb.dk/notering Men den kan naturligvis også findes via link fra Markedspladsen.
Kl. 16.05:
Ny kalvenotering
Som et lille tillæg til noteringerne offentliggøres netop i dag en nyudarbejdet notering for økologiske kalve. Den er nu også lagt på noteringssiden.

Torsdag d. 3. august 2000

fao.gif (2586 bytes)

Kl. 15.20:
FAO venter fem-dobling af øko-salget
Omsætningen af økologiske produkter vil stige dramatisk i de kommende år. Det forudser FN's fødevareorganisation FAO i en rapport. I følge nyhedsbureuaet Reuter venter organisationen en vækst i detailsalget, så omsætningen i Den Europæiske Union stiger til 25-30 milliarder euro, mod cirka 5 milliarder euro i 1997.

FAO's forventninger til den økologiske landbrugssektor kan også ses af, at organisationen har startet en omfattende øko-side på internettet, som tydeligvis skal vise, at dette er et område, man har forventninger til.

Kl. 10.50:
Virksomheder overtræder krav om GMO-mærkning
Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil stramme kursen overfor virksomheder, som overtræder mærkningskravene for gensplejsede fødevarer. Det skriver Politiken i dag. Hendes initiativ kommer efter, at Fødevaredirektoratet i går offentliggjorde en undersøgelse af 78 majs- og soyaholdige fødevarer. I 25 af produkterne, blev der konstateret gensplejset indhold, heraf havde de otte et gensplejset indhold højere end én procent, og skulle ifølge lovgivningen have været mærket.

Faktisk undersøgte direktoratet i alt 103 forskellige produkter, men i 25 produkter var DNA materialet fjernet eller så nedbrudt, at det ikke var muligt at teste for gensplejset indhold.

Onsdag d. 2. august 2000

BioMarche-marked

Kl. 11.25:
By omdannes til øko-marked
I slutningen af denne måned holdes den 13. økologiske verdenskonference. Den holdes i år i Basel, og alt tyder på, at der kommer flere danske deltagere end nogensinde før. En række forskere tilknyttet Forskningscenter for Økologisk Jordbrug tager derned. Herudover ventes mange andre at benytte den lette mulighed, som ligger i, at konferencen i år holdes i Europa. Tidligere har den blandt andet været holdt i Brasilien og Argentina. Næste gang holdes den i Canada.

Da konferencen tidligere holdtes på Holmen i København, startedes traditionen med også at udbygge konferencen med en "Verdensudstilling". Dette gøres nu for tredje gang, og denne gang i form af et udendørs arrangement, BioMarché, hvor den lille by Zofingen omdannes til en økologisk markedsplads. Byens hovedgade, flere sidegader og samt torvet overtages fuldstændig af økologiske markedsboder og udstillinger. I følge arrangørerne er der bestilt 200 stande, dog med en overvægt fra de italiensk- og tysktalende lande. Derfor er arrangørerne interesseret i flere stande fra andre områder, og meddeler, at det stadig kan nås, hvis danske organisationer eller virksomheder har interesse i at udstille ved arrangementet. Henvendelse skal dog naturligvis foretages hurtigt.

MARKEDSPLADSEN
28. august
Friland Food meddeler i dag, at man p.g.a. stigende foderpriser hæver kvalitetstillæget for svin med 80 øre.
Se: Noteringerne

25. august
Hanegals kvægnotering er nu også optaget på noteringssiden.
Se: Noteringerne

24. august
Svinebesætning sælges
Se: rubrikannoncerne

21. august
Også i juli måtte Friland Foods svine-leverandører nøjes med 0 kr. i efterbetaling.
Se: Noteringerne

21. august
Omlægningsfoder, sælges
Se: rubrikannoncerne

17. august
Smågrisenoteringen er opdateret
Se: Noteringerne

16. august
Omlægningskorn, købes
Læs: rubrikannoncerne

14. august
Levende lam, købes af Teestrup Slagtehus
Læs: rubrikannoncerne

11. august
Noteringerne er igen opdateret. Denne gang med Friland Foods juli-tillæg for kvæg

8. august
Hvalpe af dansk/svensk gårdhund, sælges
Læs: rubrikannoncerne

7. august
Økologiske wrapballer
Læs: rubrikannoncerne

31. juli
Medhjælper el. fodermester søges
Læs: rubrikannoncerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her