Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

 

Mandag d. 31. juli 2000

Kl. 12.00:
Rapport om storkøkkeners miljø
Storkøkkener skal have lettere ved at vurdere, hvordan de klarer sig miljømæssigt i forhold til andre storkøkkener. Derfor har Københavns Amt og Fødevaredirektoratet netop udgivet en rapport, hvor 14 storkøkkener er undersøgt for miljøbelastning. Den skal gøre det lettere for andre storkøkkener at sammenligne sig med andre og dermed måske sænke forbruget af bl.a. vand og energi. Publikationen "Miljøkortlægning i storkøkkener - erfaringer og resultater" kan købes hos Statens Information. Se også yderligere oplysninger på pressemedelelsen om udgivelsen.

Produkt-eksempler
Et af Glickmans mere kontroversielle forslag er, at økologiske produkter skal kunne sælges med forskelligt procentvist indhold af økologiske ingredienser

Kl. 11.25:
Venlig kritik af amerikanske øko-regler
Den amerikanske landbrugsminister, Dan Glickman, slap mere nådigt igennem sit andet forsøg som økologisk frontkæmper. Selv om han nu er nødsaget til at gennemlæse 24.000 kommentarer og bemærkninger til sit seneste forslag til nationale økologiske regler, så kan han glæde sig over, at en stor del af dem er positive. Sammenlignet med hans første forsøg er det en ren leg. Dengang blev han udsat for en blitzkrig af kritik. 275.603 organisationer og borgere skrev kommentarer, heraf hovedparten med en sønderlæmmende kritik af hans forslag. Det blev det mest kommenterede lovforslag i USA's historie. Via et brev til organisationerne erkendte Dan Glickman, at arbejdet ikke var gjort godt nok, og han startede på en frisk. Det er han nu sluppet bedre fra, og hans ministerium, USDA, gennemgår nu kommentarerne for eventuel indarbejdelse i det endelige lovforslag. Til hjælp ved gennemlæsningen har Glickman medlemmerne af National Organic Standards Board (NOSB), som nærmest er en slags amerikansk version af Det Økologiske Fødevarerråd. NOSB's foreløbige kommentarer er også lagt på ministeriets side om det nationale økologiske program.

Torsdag d. 27. juli 2000

Danepak logo

Kl. 00.45:
"Danish Bacon" bliver nu også økologisk
Dansk landbrugs vel nok kendteste succes-historie, bacon til den engelske morgenmad, udvides nu også med en økologisk variant. Det danske bacon skal nu lanceres som økologisk i Storbritannien i større stil. Tulip International har indgået en aftale med Friland Food om levering af de økologiske svins midterstykker, som skal sælges under Tulips varemærke Danepak i England. Friland Food er den største danske afsætter af økologiske svin. Virksomheden står for omkring 800 økologiske svineslagtninger om ugen. Ifølge Friland Foods direktør, Karsten Deibjerg, kan aftalen gøre det lettere at tage flere økologiske svineproducenter ind fra den venteliste, Friland Food har i dag.

Mandag d. 24. juli 2000

Kl. 00.05:
26 procent af økologerne
fik kontrol-bemærkninger

Plantedirektoratet udsendte tidligere på måneden sin årsberetning. Den vækker ofte opsigt, blandt andet fordi den også har et afsnit om kontrollen med økologiske bedrifter. Her står, hvor mange økologiske bedrifter, som har fået bemærkninger under kontrollen. I år viser tallene, at 26 procent af de økologiske bedrifter fik bemærkninger. Det kan jo nok skabe opmærksomhed, at over en fjerdedel af samtlige økologer har problemer med at overholde reglerne. Men inden forargelsen tager overhånd, er det vigtigt at se på, hvad det er for overtrædelser, der giver problemer. En stor del af overtrædelserne går på manglende indberetninger, manglende logbøger for husdyrene og manglende bilag. Altså: Der er ikke tale om overtrædelse af dyrknings-reglerne, men om for dårlig papirdokumentation. Herudover er der en del problemer med at få staldforholdene til at opfylde reglerne, blandt fordi reglerne er strammet. Hos nogle nye økologer har man fundet restlagre af kunstgødning og sprøjtemidler på gården. Det er ulovligt, men der er altså ikke tale om, at de er blevet brugt.

Fakta er, at tre (3) økologiske bedrifter er taget i at foretage sprøjtninger, og tre er taget i at benytte kunstgødning. I alt har seks overtrædelser været så grove, at landmænd er blevet frataget deres autorisation. De svarer til 3 promille af de 3.098 økologiske bedrifter i Danmark.

Tirsdag d. 18. juli 2000

Kl. 12.25:
Økologi skal redde et land
Dagbladet Aktuelt skriver i dag, at den nye stat Østtimor, nærmest baserer sin fremtid på økologisk kaffe. Den tidligere portugisiske koloni var igennem 25 år besat af Indonesien og hærget af næsten konstant krig og mishandling. Efter løsrivelsen var mange i tvivl om landet kunne klare sig økonomisk, men nu er eksperterne optimistiske. Landet producerer en meget høj kvalitet af økologisk Arabic- og Robusta-kaffe, som vil kunne give landet betydelige indtægter. Østtimor har afgjort også brug for pengene. Landets bruttonationalprodukt var sidste år 890 millioner kroner - samme størrelsesorden som Arla Foods økologiske omsætning i Danmark.
MARKEDSPLADSEN
31. juli
Medhjælper el. fodermester søges
Læs: rubrikannoncerne

21. juli
Korn sælges. (m. triticale og vårbyg)
Læs: rubrikannoncerne

16 - 25 år og vild med dyr og planter?

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her