Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her

Tirsdag d. 29. februar 2000

Torben-stjernholm.jpg (3206 bytes)
Torben Stjernholm

Kl. 13.05:
Torben Stjernholm går af
Formanden for Økologisk Landscenter (ØLC), Torben Stjernholm, har meddelt, at han trækker sig tilbage fra formandsposterne og ØBM (Landsforeningen af Økologiske og Biodynamiske Mælkeproducenter i Danmark. Han meddeler det før den store generalforsamlingsweekend i marts, hvor adskillige økologiske foreninger har generalforsamling.

Torben Stjernholm var blandt de såkaldt nye omlæggere, da den første større omlægningsbølge startede i begyndelsen af 1990'erne. Han repræsenterede den første større gruppe af konventionelle mælkeproducenter, som lagde bedriften om til økologisk. Han er samtidig et godt eksempel på, hvordan omlægningsprocessen både foregår på bedriften og i selve driftslederen. Blandt de såkaldt "gamle økologer" så man blandt andet skeptisk på Torben Stjernholm ivrige forsvar for det gode samarbejde med bl.a. MD Foods og de konventionelle landbrugsorganisationer. Specielt hvad angår mejerigiganten, har Stjernholm foretaget en kovending og er i dag blandt de skarpeste kritikere, mens han stadig står for en god kontakt til bl.a. Landbrugsraadet, som han er fuldgyldigt medlem af.

I forbindelse med nedlæggelsen af det "store økologiske mejeriselskab" Dansk Naturmælk i 1992, var Torben Stjernholm medinitiativer til dannelsen af brancheforeningen ØBM som erstatning for mejeriselskabet, ligesom han deltog i den proces, som omdannede det såkaldte Branchekoordineringsudvalg (BKU) til det nuværende Økologisk Landscenter. Læs også pressemeddelelsen fra Økologiens Hus

Kl. 10.55:
Protest mod udsætning af GMO-bakterier nær Århus
Landsforeningen Praktisk Økologi protesterer nu kraftigt mod, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har ansøgt Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at udsætte gensplejsede bakterier i naturen. DMU ønsker at udsætte dem på en giftgrund i Hasselager nær Århus. Formålet er at undersøge, om gensplejsede bakterier kan hjælpe til med at nedbryde tungtnedbrydelige giftstoffer.

Praktisk Økologi henviser bl.a. i sin pressemeddelelse til, at den anvendte bakterie er funder i lungerne på patienter med cystisk fibrose, et faktum DMU - ifølge foreningen -  ikke har undersøgt.

Læs også DMU's pressemeddelse eller eventuelt hele ansøgningen og baggrundsmaterialet

Mandag d. 28. februar 2000

Kl. 15.40:
BSE-ko var ikke økologisk
Meddelelsen om, at der er udbrudt kogalskab i Himmerland har skabt røre overalt, og blandt økologi-interesserede har straks meldt sig spørgsmålet: Er der tale om en økologisk bedrift?

Den ny fødevareminister har indkaldt til pressemøde om sagen kl. 16.00 og indtil da er de officielle kilder forholdsvis kortfattede deres besvarelser om sagen. ØkoWeb Danmark har dog for en sikkerheds skyld forespurgt Aalborg Amts Landboforening, hvorunder bedriften hører, og her oplyser kvægavlskonsulent Jens Holm Danielsen, at der ikke er tale om en økologisk bedrift.

Med mindre der dukker nye oplysninger op i sagen, vil ØkoWeb Danmark derfor glæde sig over, at sagen foreløbig falder udenfor mediets normale dækningsområde. Ønskes yderligere oplysninger kan stort set alle dagsaktuelle medier benyttes, læs for eksempel DR-Onlines dækning.

Torsdag d. 24. februar 2000

Kl. 9.30:
Økologer ønsker aut. nr. 21586 velkommen
For første gang har Danmark fået en økologisk landmand som Fødevareminister. De danske økologer jubler over udnævnelsen af autorisationsnummer 21586 til minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og Økologiens Hus har da også udsendt en pressemeddelelse, hvor man ønsker udnævnelsen velkommen og giver udtryk for håb om, at hun kan gavne økologien på EU-plan.

Hverken De Danske Landboforeninger eller Dansk Familielandbrug har udsendt lykønsknings-pressemeddellelser. Landbrugsraadet har dog udsendt en kortfattet meddelelse, hvor præsidenten Peter Gæmelke udtrykker håb om, at det gode samarbejde må fortsætte.

Sent glemmer man i landbrugskredse hendes snart 20 år gamle kronik, hvor hun foreslog at tage høreværn på for at slippe for at høre på landbrugets skrigeri, mens man tog fat om deres miljøproblemer.

Tirsdag d. 22. februar 2000

Kl. 0.10:
Økologisk EU-mærke er klar
Det økologiske EU-logo er nu klar til at blive benyttet. Reglerne for brug af mærket, blev lørdag offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Reglerne kan hentes som Acrobat-fil. Den indeholder blandt andet billeder af, hvordan logoet ser ud i de forskellige sprogversioner.

Mandag d. 21. februar 2000

Svensk KRAV-snaps
Svensk øko-snaps
med KRAV-mærke

Kl. 22.55:
Spritfabrikker lægger den svenske snaps om
Spydige danskere vil måske kalde det forventeligt, men det er faktisk lidt opsigtsvækkende, at den svenske stand på årets Biofach, blandt andet profilerede sig på sprit. Økologisk akvavit har man kunnet få i Sverige i lang tid, men for fremtiden vil næsten al svensk snaps blive økologisk. De svenske spritfabrikker V&S Vin & Sprit AB, har besluttet, at alle svenske snaps-varianter skal være økologiske - bortset fra den meget kendte Absolut.

Beslutningen er særlig interessant, fordi svenskerne for kort tid siden købte De Danske Spritfabrikker af det meget lidt økologi-interesserede Danisco. Så nu er det spændende, om opkøbet betyder, maltezer-korset på Rød Aalborg i fremtiden skal erstattes af det røde Ø-mærke.

fredag d. 18. februar 2000

Biofach-urtekram-stand02.jpg (3986 bytes)
Urtekram har med 30 kvadratmeter
den største danske stand

Kl. 11.05:
Første danske billeder fra Biofach
De første billeder af danske stande på Biofach er lagt på nettet nu. Se den specielle engelsksprogede Biofach-side, som er oprettet i forbindelse med den engelske hovedmenu Organic.dk

Biofach Kinesisk stand
En af de kinesiske stande
på den store øko-messe
i Nürnberg
Klik på billedet for at se
en forstørret version

Kl. 11.05:
Italien er største udstiller på Biofach
På 3,7 hektar (37.000 kvadratmeter) indendørs messeareal viser den økologiske messe, Biofach i disse dage, hvor stærkt økologien vokser på verdensplan. Selv om stort set hele verden er repræsenteret, er det dog fortsat de europæiske virksomheder, som dominerer. Særlig Sydeuropa markerer sig, med Italien som den helt store udstiller. De 327 italienske virksomheder beslaglægger tilsammen 3.000 kvadratmeter af standarealet. Der er dog også meget store stande fra blandt andet Spanien. Fra Asien er blandt andet Kina kommet kraftigere på banen.

Torsdag d. 17. februar 2000

Mette Meldgaard
Mette Meldgaard

Kl. 18.55:
Ny økologisk EU-lobbygruppe
På den store økologiske fødevaremesse Biofachs første dag i Nürnberg, lykkedes det at skabe en officiel EU-regionalgruppe i tilknytning til den internationale økologiske organisation IFOAM.

Gruppens formål er at koordinere de europæiske økologiske organisationers interesser og udføre lobbyvirksomhed overfor EU. Det danske medlem af gruppen er Mette Meldgaard, som er politisk medarbejder fra Økologiens Hus.

Onsdag d. 16. februar 2000

Kl. 0.05:
På gensyn fra Nürnberg
På grund af forberedelser til deltagelse i verdens største økologiske messe, Biofach, har nyhedsstrømmet på ØkoWeb'en desværre begrænset i disse dage. Redaktionen kobler sig i dette øjeblik fra nettet og kører tusind kilometer sydpå for i Nürnberg at koble sig på nettet igen - i løbet af torsdagen. Hvis alt går vel, bliver det så muligt at bringe interessant nyt og billeder fra messen, hvor også en række danske virksomheder udstiller.

Fredag d. 11. februar 2000

Økologisk Humle

Kl. 11.10:
Guldøl til helsekosten
Økologisk interesserede øldrikkere må igen erkende, at de gode nyheder kommer fra nordvest. Thisted Bryghus - landets eneste producent af økologisk øl - har nu igen skabt Danmarkshistorie ved at lancere den første økologiske standard guldøl. Bryghuset lancerede sidste år såvel de første økologiske påske- som julebryg. Det er lidt mere diskutabelt, om bryggeriet faktisk var først med pilsneren - men de har i hvert fald landets første - endnu eksisterende - økologiske pilsner. Den ny guldøl leveres endnu ikke til de større supermarkedskæder. Den distribueres landet over af Solhjulet - og vil kunne købes i mange specialforretninger - blandt andet helsekostbutikker.

Kl. 10.35:
Skarp kritik af Strukturdirektoratets sagsbehandling
I gennem en række artikler - først og fremmest i Jyllands-Posten - lægges Strukturdirektoratet i disse dage under voldsomt pres for langsom sagsbehandling. I følge dagens udgave af Jyllands-Posten er 15 landmænd nu i en situation, hvor de risikerer at miste retten til tilskud i år 2000, fordi deres 1999-ansøgninger endnu ikke er færdigbehandlede. Det kan koste et gennemsnitslandbrug op i mod 350.000 kr. Formanden for De Danske Landboforeningers Økologi-gruppe, Evald Vestergaard kalder situationen "grotesk".

Både Jyllands-Posten og bladet Økologisk Jordbrug oplyste i går, at 600 økologiske bedrifter fortsat mangler at få udbetalt økologi-støtte for 1999. Den oplysning har fået formanden for Folketingets fødevareudvalg, Kristen Touborg (SF) til at kræve en redegørelse af ministeren om sagen.

Torsdag d. 10. februar 2000

Kl. 15.55:
Heslegård Æg får bøde på 100.000 kr.
I sagen om svindel med økologiske æg er ægvirksomheden Heslegård Æg i dag - ved Kriminalretten i Hillerød - blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af økologireglerne. Som tidligere omtalt havde anklageren stillet krav om en bøde på 150.000 kr. Dommeren har således ikke haft den store tillid til ejeren af Heslegård Æg, Niels Johnsen, som dels hævdede, at han kunne sælge flere økologiske æg, end han købte, fordi han tog æg retur fra butikkerne og solgte dem igen. Bladet Økologisk Jordbrugs har i denne uge referat fra retssagen og her beskrives, hvordan Niels Johnsen i retten demonstrerede , at han med et stykke smergel-lærred kunne rense æg, som derefter kunne sælges som klasse A-æg, selvom de ikke var købt sådan. Det er ganske vist også ulovligt, men det hævdede Niels Johnsen, at han ikke var klar over - selv om han har været 20 år i ægbranchen.
Kl. 15.40:
Eksportkatalog er udkommet
Økologisk Landscenter har i denne uge udgivet et eksportkatalog. Kataloget er dels en opdatering og udbygning af nogle af de fremmedsprogede informationsmaterialer, som tidligere har været udgivet om dansk økologi - men nu med tre sprog samlet i en bog. Dels rummer kataloget annoncer for en række danske virksomheder med interesse i eksport. Kataloget kan købes på Økologisk Landscenter, tlf. 87 32 27 00 for 39 kr. excl. moms. Kataloget kan dog også læses på internettet.
Kl. 11.05:
Den økologiske guldfeber er slut
Salget af økologiske varer stiger ikke længere som tidligere. Og nogle steder stagnerer det ligefrem. I dagens udgave af Berlingske Tidende giver både FDB's økologichef - Mogens Verge og indkøbsdirektør Mogens Jensen fra Dansk Supermarked udtryk for, at salget ikke længere udvikler sig på samme måde som tidligere. Dansk Supermarked erkender direkte, at salget stagnerer. Kæderne tilskriver først og fremmest prisen, at salget ikke stiger yderligere. Ifølge Mogens Jensen må et økologisk produkt højst koste omkring 15 procent mere end et tilsvarende konventionelt, og så skal det helst være kvalitetsmæssigt bedre end sin konkurrent.

Onsdag d. 9. februar 2000

Kl. 10.10:
Krav om bøde på 150.000 kr. for svindel med øko-æg
Ægvirksomhedeen Heslegård Æg, som står anklaget for at have svindlet med økologiske æg, er blevet stillet overfor det hidtil største bødekrav for overtrædelse af økologi-lovgivningen. Anklageren kræver, at ægpakkeriet skal betale en bøde på 150.000 kr. Ifølge Ritzaus Bureau nægter Heslegård Æg sig skyldig i anklagerne og hævder, at ægpakkeriet var i stand til at sælge flere æg, end pakkeriet købte hos producenterne, fordi pakkeriet tog usolgte æg tilbage fra butikkerne og solgte én gang til.

Årsagen til det store bødekrav er, at Heslegård Æg to gange tidligere har fået mindre bøder for bl.a. snyd med skrabeæg - uden at dette tilsyneladende har fået virksomhedens ejer, Niels Johnsen, til at slå ind på dydens smalle sti. Det ventes, at dommen falder i morgen, torsdag. Læs Politikens referat af retssagen.

Mandag d. 7. februar 2000

thomas-harttung.jpg (2789 bytes)
Thomas Harttung

Kl. 11.30:
Økologisk abonnementsordning får e-handelspris
Den økologiske sektor er ved at komme langt internet-området. Endnu et eksempel på dette kom frem i torsdags, hvor erhvervsminister Pia Gjellerup overrakte en e-handelsprisen til ejeren af de det økologiske abonnementssystem Årstiderne, Thomas Harttung. Prisen blev givet udenfor den ordinære konkurrence som en slags "juriens specialpris" på grund af det interessante initiativ, som Årstiderne var de første til at tage.

Fredag d. 4. februar 2000

Biofach 2000

Kl. 10.20:
Danske virksomheder profilerer sig på verdens største økologiske messe
Biofach i Nürnberg er verdens største økologiske messe. Traditionelt rejser mange danske virksomheder til dette store arrangement og en del af dem udstiller. I år har også ØkoWeb Danmark valgt at udstille. Det bliver med fokus på den engelske version Organic.dk. Formålet er - sammen med Øgruppen - at profilere danske import og eksport virksomheder. Virksomheder som ønsker pjecer eller andet materiale med på standen er velkomne til at kontakte ØkoWeb'ens redaktion på e-mail: redaktionen@ecoweb.dk eller tlf. 86 12 77 66.

En del danske virksomheder på Biofach står på en fælles dansk stand (Hal 1, B.29), som omfatter Naturmælk, Hanegal Økologisk Kød, Urtekram, saftvirksomheden Svane Trading samt Økologisk Landscenter. Andre steder på messen udstiller Thise Mejeri, Cofradex og Mølle Skovly. Økologisk Landscenter vil på messen blandt andet præsentere sit nytrykte eksportkatalog.

Organic.dk er der oprettet en speciel Biofach-side som vil blive udbygget under messen. Hvis teknikken virker, vil også den danske ØkoWeb blive online-redigeret fra messen i Nürnberg, hvor der vil blive mulighed for i tekst og billeder at få indtryk af den økologiske verdens-begivenhed.

For de som gerne vil med, men som stadig ikke har planlagt turen, kan vi give et varmt rejsetip: Ecotrain Europe arrangerer en billig og underholdende tur til Biofach-messen. Tilmeldingsfristen udløb den 19. januar, men ifølge pålidelig kilde har de hurtigste stadig mulighed for at sikre sig en plads. Der er oprettet en hjemmeside for turen. Hvis det har interesse vil det nok være klogt at ringe hurtigt.

Torsdag d. 3. februar 2000

Kl. 13.55:
Byge af reaktioner på pesticid-plan
En række foreninger har på det sidste udsendt pressemeddelelser op til høringsfristen for forslaget til ny pesticidhandlingsplan. Landsforeningen Praktisk Økologi har udsendt en meddelelse, hvor man glæder sig over, at spørgsmålet om sprøjtefri zoner omkring private haver er blevet taget alvorligt. Til gengæld beklager foreningen, at det fortsat er op til landbruget selv at udarbejde retningslinier for, hvordan de skal etableres "Det er som at sætte ræven til at vogte gæs" siger foreningen. Praktisk Økologi har iøvrigt som de eneste lagt hele sit høringssvar på nettet.

Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) fremhæver i sin meddelelse, at økologisk dyrkning bør indgå med yderligere styrke i pesticidhandlingsplanen. Det foreslås blandt andet at øge omlægnings-ambitionerne fra 230.000 hektar til 280.000 hektar i år 2003. Derudover ønsker man bl.a. en plan for, hvordan 45 prc. af landbruget kan omlægges til økologisk drift.

Interessant nok bruger De Danske Landboforeninger hovedparten af krudtet i sin pressemeddelelse på at skælde ud på den langt mindre forening, LØJ. Landforeningerne gør opmærksom på, at LØJ selv har siddet i Bichel-udvalget og erklæret sig enig i konklussionerne og derfor finder man det mærkeligt, at LØJ stiller krav langt ud over, hvad Bichel-udvalget har foreslået. Landboforeningerne tilføjer iøvrigt, at de finder forslaget til Pesticidhandlingsplan al for restriktivt.

Mandag d. 3. januar 2000

Kl. 0.20:
Godt økologisk nytår !!
ØkoWeb'en har holdt pause jule- og nytårsdagene. Det skete blandt andet i erkendelse af, at læserne normalt gør det samme. Besøgstallet falder altid markant under weekender og ferier. Den lave aktivivitet i juledagene betød denne gang, at herværende nytside kun blev hentet 8.457 gange i december, mod 11.181 gange måneden før (selvom november faktisk er én dag kortere end december). Helt stille har web'en dog ikke stået, hvilket blandt andet skyldes interessen for den økologiske lomme-almanak, som udkom umiddelbart før jul.

Det kommende år er iøvrigt indledt med, at ØkoWeb'en endeligt har overdraget ansvaret for IFOAM's hjemmeside til organisationen selv. Den internationale økologiske organisation IFOAM's hjemmeside har hidtil været produceret i Danmark af ØkoWeb'en på adressen ecoweb.dk/ifoam, men på ØkoWeb'ens opfordring redigeres siderne nu direkte fra organisationens hovedkontor i Tyskland og lægges ud på den mere logiske adresse www.ifoam.org

Herudover indledes år 2000 blandt andet med, at de tre organisationer Øgruppen, Dansk Industri samt Økologisk Landscenter får sæde i Det Økologiske Fødevareråd. Økologisk Landscenter har hidtil kun være repræsenteret ved en observatør, mens Øgruppen og Dansk Industri begge er helt nye i rådet. Det er første gang, fødevarevirksomhederne bliver repræsenteret, og ministeren har tydeligvis valgt at følge linien fra tidligere udnævnelser til rådet ved både at udnævne én økologisk (Øgruppen) og én konvenventionel organsation (DI) til at repræsentere sektoren.

MARKEDSPLADSEN

24. feb.
Økologisk hø sælges.
Se rubrikannoncerne.

22. feb.
Økologisk kvæg sælges. Galloway/Angus
Se rubrikannoncerne.

20. feb.
Bygninger v. Brædstrup udlejes. På økologisk landbrug.
Se rubrikannoncerne.

9. feb.
Økologisk struds sælges
Se rubrikannoncerne.

4. feb.
Buresø Grøntsager er en abonnements-ordning for økologiske grønsager med bestilling via internettet. Den er ny på Gårdbutiklisten, hvor også Frede Rasmussen i Tappernøje er optaget (dog uden hjemmeside)

Dankort3. feb.
I dag leveres de første varer fra en ny internetbaseret økologisk butik. Torvehallen.dk bygger på abonnement og leverer bl.a. til større arbejdspladser.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her