Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


Søndag d. 30. januar 2000

Torben Stjernholm
Stjernholm: Skal vi
overhovedet blive
ved med at bruge
krudt på
samarbejdet med
de konventionelle?

Kl. 12.10:
Kampagne skaber yderligere splid
Den "harmoniske" mælkekampagne som for øjeblikket fylder tv og ugeblade, er nu anledning til yderligere splid mellem den økologiske mælkeproducentforening (ØBM) og Mejeriforeningen. I det seneste nummer af bladet Økologisk Jordbrug udtrykker formanden for ØBM, Torben Stjernholm, tvivl om, hvorvidt det overhovedet er umagen værd at samarbejde med den konventionelle mælkesektor i fremtiden.

Torben Stjernholms udfald er blot det seneste udtryk for de vanskeligheder som er i forbindelse med kampagnen. Den startede som en idé i ØBM, men den administreres nu af Mejeriforeningen. I ØBM gives der udtryk for, at kampagnen har fået en helt anden profil, end den foreningen havde ønsket sig. Her var tanken en kampagne som tydeliggjorde de økologiske landmænd mere.

ØBM er en brancheforening for økologiske landmænd. Den organiserer omkring en tredjedel af de økologiske mælkeproducenter. Torben Stjernholm er foruden sit formandskab i foreningen også formand for Økologisk Landscenter og centrets medlem af Landbrugsraadet. Han er selv mælkeproducent og leverandør til det lille mejeriselskab Økomælk A/S

Tirsdag d. 25. januar 2000

Porteføljemanager Peter Jægerskou
Peter Jægerskou
Økoinvest

Invest Miljø

Kl. 16.20:
Den økologiske sektor er for lidt optaget af økonomisk bæredygtighed
- Det virker som om, der er flere penge til rådighed i den økologiske sektor, end der er fornuftige projekter.

Det siger porteføljemanager Peter Jægerskou fra investeringsselskabet Øko-Invest. Han sidder på låget af en pengekasse med 25 millioner kroner, som er specielt beregnet til at investere i økologi. Men han har ikke let ved at slippe af med pengene. Faktisk er det siden sommeren 1998 kun lykkedes at investere i én virksomhed. Til dagens udgave af Aktuelt siger han:

- Det er svært at finde økologiske virksomheder, der er modne til et samarbejde. Det har i hvert fald taget længere tid, end vi har regnet med. Ofte skal vi først ind og tilføre professionalisme, og så skal økologerne acceptere de kommercielle spilleregler, siger han til bladet.

Til ØkoWeb Danmark tilføjer Peter Jægerskou i dag, at støtteniveauet for en økologiske sektor er et problem, når der skal investeres. Han mener, den er medvirkende til, at der fokuseres for lidt på økonomisk bæredygtighed.

- Den økologiske sektor skal passe på, at den ikke lander i den samme suppedas, som det øvrige landbrug, hvor man få støtte til næsten alt, siger Peter Jægerskou.

Øko-Invest A/S er stiftet af Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, Pensionskassen for Kontorfunktionærer, Pensionskassen for Lægesekretærer, Magistrenes Pensionskasse, Kommunernes Pensionsforsikring A/S og administreres af Invest Miljø A/S.

Kl. 14.05:
Jyske Bank: Økologisk planteavl er en god forretning
Den voksende økologiske sektor vurderes mere og mere udfra almindelige forretningsmæssige kriterier. Senest har Jyske Bank offentliggjort en analyse af økonomien blandt de økologiske landbrug, hvor banken har en meget positiv vurdering af mulighederne for økologisk planteavl. I analysens konklusion står blandt andet: "På baggrund af forventningerne til efterspørgselssiden, afsætningspriser, omkostningsniveau, produktionsrisiko og støtteniveau vurderes et effektivt jordbrug med gunstige forudsætninger for omlægning samlet set også i de kommende år at have endog særdeles gode muligheder for at opnå en fornuftig merindtjening ved omlægning til økologisk planteavl." Banken tilføjer endda, at også mindre effektive landbrug med fordel kan lægge om, idet støtten kan give dem en merindtjening.

Generelt giver Jyske Bank dog også udtryk for, at planteavlere bør overveje at indføre en vis husdyrproduktion på længere sigt - eller eventuelt samarbejde med kolleger med husdyr. Årsagen er blandt andet, at de ikke kan være sikre på, at støtten til ren planteavl vil være lige så stor i fremtiden. Om mælkeproduktionen skriver banken, at den kraftige stigning i produktionen har været helt ude af proportioner med de øvrige produktionsgrene.

Jyske Bank er i øvrigt uenig i Det Økologiske Fødevareråds forventninger til den kortsigtede udvikling. Banken skriver, at rådets forventning om at 20-40 procent af produktionen skulle være økologisk i år 2010 er urealistisk, men det understreges, at der næppe er tvivl om, at den økologiske bølge fortsætter - om end i et lavere tempo.

Jyske Banks analyse hedder "Den økologiske bølge fortsætter - Planteavlerne tager over". Den ligger som Acrobat-fil (PDF) på bankens hjemmeside.

Kl. 0.25:
Nye omlæggere har mindre jord end gamle økologer
Der er kommet mere præcise tal om de landbrugsbedrifter, som inden årsskiftet søgte om at starte økologisk omlægning. Sektion for Økologi har udarbejdet en grundig opgørelse, som ganske vist kun indeholder 522 af de 548 bedrifter som søgte, men som alligevel giver et ret præcist billede.

Ifølge opgørelsen har 237 af gårdene slet ingen husdyr og over halvdelen (386) har mindre end en halv dyreenhed pr. hektar (én dyreenhed svarer til en ko med én kalv). Kun ni af omlæggerne har mælkeproduktion, mens 39 bedrifter har tilsammen 22.000 slagtesvin. Omlæggerne har over 60.000 æglæggende høner og  36.000 slagtekyllinger. Opgørelsen viser også, at 341 af omlæggerne ligger vest for Store Bælt, mens kun 119 ligger øst for.

De nye omlæggere har gennemgående mindre jord end de hidtidige økologer. Omlæggerne har i gennemsnit 37,7 hektar, mens det hidtidige gennemsnit er 44,5 hektar. For hele det danske landbrug er gennemsnittet lidt mindre: 42,6 hektar. En af forklaringerne på den mindre størrelse blandt nye økologer kan være, at de har færre malkekøer. Køer kræver store arealer til græsning og foderproduktion.

I øvrigt er det ikke kun i Danmark, at økologiske brug generelt er større end de konventionelle brug. Landbrugets informations-server Agrofact har netop lagt søjlediagrammer på nettet, som viser at tendensen gælder for mange lande. I Portugal er de økologiske landbrug endda fem gange større end deres konventionelle kolleger.

Mandag d. 24. januar 2000

Kl. 15.05:
Hul i EU-reglerne gør det muligt at producere "halv-økologiske" læggekartofler
I økologisk produktion er der et hovedprincip om, at man skal bruge økologisk såsæd og udplantningsplanter, hvis det overhovedet er muligt at skaffe det. Det gælder for eksempel, at en kartoffelavler, skal bruge økologiske læggekartofler i sin produktion. Det er også årsagen til, at Landbrugets Rådgivningscenter her i foråret vedligeholder en liste over tilgængeligt udsædsmateriale, så ingen har en undskyldning for at købe konventionelt med henvisning til, at de ikke vidste, det fandtes på markedet.

Men der er et hul i reglerne. For selv om kartoffel-avleren skal købe ind hos en økologisk læggekartoffel-avler, så er han ikke selv nødsaget til at gøre det samme. Læggekartoffel-avleren må gerne købe konventionelle læggekartofler hos sin "basisavler". Det har ikke hidtil været noget større problem, idet antallet af "basisavlere" i Danmark er meget lille, og antallet af økologer har været minitiøst. Men i år har virksomheden Dankartofler en leverandør, som har læggekartofler til 24 hektar (hvilket i sidste ende svarer til næsten 150 hektar konsumkartofler). Men ingen læggekartoffel-avlere behøver købe dem, og de har meget at spare ved at lade være. Økologiske læggekartofler koster det dobbelte af konventionelle, så hvis man vil dyrke bare fem hektar løber besparelsen op i over 80.000 kroner. Det skal der gøres noget ved mener salgschef Finn Petersen fra Dankartofler. For hvordan skal basisavleren få lyst til at dyrke endnu flere læggekartofler, hvis ingen køber hans varer?

Men problemet er ikke let at løse. Henrik Rasmussen, videnskabelig assistent ved Plantedirektoratet, siger at man kender problemet men ikke kan se, at man kan gøre yderligere ved det nu. Problemet er, at der er en udtrykkelig undtagelse i den økologiske EU-forordnings kapitel 6, og den bliver først ændret den dag, hvor EU's landbrugsministre finder sagen vigtig nok til at holde møde om den.

Og indtil da må den økologiske basisavler håbe på, at hans kunder sætter principperne højere end pengepungen.

Kl. 10.05:
Aktivister valgte vinterens koldeste nat
Selv om nedenstående Greenpeace-aktion var selvvalgt, og man derfor ikke ligefrem skal klynke søvn-aktivisterne, bør det næsten nævnes, at de ikke havde valgt den letteste nat til formålet. Meterologisk Instititut melder om kulderekord for denne vinter. I Midtjylland meldtes om 19,3 frostgrader, og Jan Søndergaard, Greenpeace, oplyser at temperaturen på kranerne i nat var på mellem 10 og 15 frostgrader. Han fastholder dog, at det lykkedes aktivisterne at få - nogle få - timers søvn.

Greenpeace-aktivister på kranen
To varmt klædte aktivister
før de gik til køjs i går
Foto: Greenpeace

Kl. 9.15:
Greenpeace i protest-søvn mod soya-import
Som protest mod import at gensplejset soya, overnattede Greenpeace-aktivister i nat på toppen af en stor lossekran på Århus Havn. Kranen var udset til at losse skibet Legionario for 45.000 tons soyaskrå til Korn- og Foderstofkompagniet (KFK) og Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). I følge Greenpeace' info-side om aktionen er Danmark den tredjestørste importør i EU af gensplejset soya. Over halvdelen af de 1,2 millioner tons soya vi importerer, stammer fra USA og Argentina, hvor hovedparten af den dyrkede soya er gensplejset.

Aktionen har blandt andet til formål at gøre opmærksom på, at gensplejsede varer ganske vist er under udfasning i butikkerne, men råvarerne strømmer ind over grænsen som aldrig før - i form af foder. Organisationen fremhæver, at stort set alt ikke-økologisk soyafoder indeholder gensplejset soya. I december fik Greenpeace foretaget en analyse af syv svinefoderblandinger og én kyllingefoderblanding fra danske grovvareselskaber. Alle otte prøver indeholdt gensplejset soya.

Klokken halv seks i morges flyttedes skibet Legionario til den anden side af havnebassinet, og hvor losningen i følge de seneste meldinger er gået igang.

Fredag d. 21. januar 2000

Jens Otto Andersen
Jens-Otto Andersen

Kl. 15.15:
Økologiske fødevarer, er de sundere?
Er økologiske produkter sundere end konventionelle? Det spørgsmål har lydt utallige gange, og svarerne varierer meget. Fakta er, at både videnskabs- og lægfolk er dybt uenige. Det vil der nu blive gjort noget ved. På tirsdag holdes det første samlende møde med en række forskere som indledning til et forskningsprojekt med titlen "Økologiske fødevarer og menneskets sundhed". Bannerfører for projektet landets nok mest kendte ernæringsforsker, Arne Astrup, men en række andre forskere er involveret. I det næste år skal bromatologen Hanne Nygaard Larsen, kartoffelforskeren Jens Peter Mølgaard og sociologen Katherine O'doherty Jensen gennempløje litteraturen for at finde alt tilgængeligt materiale om emnet. Målet er at samle så store mængder viden, at man kan se, hvor forskningen skal sættes ind i et langt større flerårigt forskningsprojekt som ventes at løbe op over 20 millioner kroner. Udover de tre fuldtidsforskere er Peter Marckmann fra Inst. f. Human Ernæring ved Landbohøjskolen sat til at koordinere projektet. Andre er dog også involveret, blandt andet landets fremmeste biodynamiske naturvidenskabelige forsker, Jens-Otto Andersen fra Landbohøjskolens Agroøkologi-gruppe. Hans andel af dette indledende projekt er mindre - men interessant - idet det ofte har været biodynamikere som tydeligst har gjort opmærksom på de sundsmæssige aspekter af økologi og biodynamik.

Kl. 12.00:
Hul i ozonlaget - og i dobbeltmoralen
I miljømæssige sammenhænge har Danmark en særlig forkærlighed for at tro, at vi har verdens bedste og strengeste regler. Sådan ser vi det også, når det gælder fjernelsen af de stoffer, som er skyld i de voksende ozon-huller over polerne. Men sandheden er, at vi stadig er stor-syndere på ozon-området. De virksomheder i kølebranchen som arbejder med problemerne er nu så trætte af dobbeltmoralen, at de nu udstiller den i annoncer i dagspressen. En af disse medier er ØkoWeb'en, og det er baggrunden for, at Svend Auken fremtæder med Maria-glorie her på siden i en periode.

Torsdag d. 20. januar 2000

Kl. 12.55:
Eksportmulighederne er gode - men svære at udnytte
Apropos eksport til England, oplyser MD Foods i en kort pressemeddelelse, at virksomheden er blevet medlem af Processors Comittee i det engelske øko-organisation Soil Association. Det sker for at lette adgangen til det engelske marked Harmonie-serien, som er i fortsat fremgang dér.

For at fordele den informationsmæssige sol og vind lige, vil vi også oplyse, at MD's kære kollega på det engelske marked, Thise Mejeri, kan iagtages på DR2 i aften, kl. 18.30. Her bliver der mulighed for at lære mere om virksomhedens historie og aktiviteter.

Kl. 11.30:
Eksportmulighederne er gode - men svære at udnytte
Mejeriforeningen og Økologisk Landscenter har flere samarbejdsprojekter igang. Èn af dem er en rapport om eksportmulighederne for økologiske mejeriprodukter, som netop er udkommet. Rapporten giver - som forventet - et indtryk af gode eksportmuligheder især i England - men gør også opmærksom på, at forbrugere både i England og Tyskland foretrækker nationalt producede produkter. Samtidig er de mange problemer med specielle økologimærker og regler en hindring for eksporten.

Rapporten er yderligere beskrevet på Mejeriforeningens hjemmeside, som også bringer en lille ekstra nyhed om, at foreningens kollega i New Zealand - New Zealand Dairy Board - netop har introduceret økologisk smørbart smør på det engelske marked. En klar markering overfor Thise Mejeri og MD Foods, som begge har økologiske Kærgården varianter på det engelske marked.

Onsdag d. 19. januar 2000

Kl. 9.55:
Ugebladslæserne skal drikke mere øko-mælk
I denne uge og i de næste tre uger, bliver især tv-seere og ugebladslæsere bombaderet med opfordringer til at drikke økologisk mælk. Kampagnen er sat i værk på grund af det store overskud af økologisk mælk, som har oversvømmet det danske marked siden i sommer. Kampagnen er kommet igang noget senere, end oprindelig planlagt. Det kan heller ikke skjules, at den bærer præg af den form for fornuftsægteskaber, som både det økologiske og det konventionelle landbrug er så fuld af.

Idéen til kampagnen kom oprindelig fra den økologiske mælkeproducentforening, ØBM, som søgte Strukturdirektoratet om støtte til kampagnen. ØBM fik imidlertid kun halvt så meget støtte til kampagnen, som man havde ønsket. Senere fik også Mejeriforeningen støtte til en kampagne, men her blev bevillingen koblet sammen med et krav om at samarbejde med ØBM. Herudover har Mælkeafgiftsfonden ydet støtte til initiativet. Nu kører kampagnen i fællesskab mellem de to organisationer. Kampagnen gentages i uge 13-15 og til sommer i ugerne 33-34.

Det er bestemt ikke første gang, økologisk mælk giver anledning til påtvungne samarbejdsrelationer. Da økologisk mælk for første gang kom på markedet i slutningen af 1980'erne, forsøgte det daværende Kløver Mælk at sikre sig et monopol på økologisk mælk for næsen af MD Foods. Men også dengang blev sololøbet stoppet og Mejeriforeningen blev ramme om et fælles projekt.

Vil man vide mere om kampagnen, kan man blandt andet læse om det på Mejeriforeningens hjemmeside, samt læse pressemeddelelse fra MD Foods og hos Thise Mejeri.

Som ved nogle tidligere lejligheder har ØkoWeb'en været ramt af at være enmandsbetjent. Den har af udefrakommende årsager   været ramt af stærkt nedsat aktivivitetsniveau i over en uge. Redaktionen beklager, at det har været nødvendigt.

Tirsdag d. 11. januar 2000

Kl. 10.35:
Uenig kritik af pesticid-plan
Det tidligere omtalte forslag til Pesticidhandlingsplan II får kritiske - men ikke enslydende - kommentarer fra de forskellige organisationer. De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug har sendt en fælles pressemeddelelse ud, hvor de skriver, at forslaget går langt videre, end Bicheludvalget anbefalede. Omvendt har Det Økologiske Råd sendt en pressemeddelse ud, hvor planen kaldes ringe og beskyldes for at bruge den ringeste af Bichel-rapportens tre alternativer for nedsættelse af pesticidforbruget. Landsforeningen Økologisk Jordbrug har valgt ikke at udsende nogen pressemeddelse. Den ville i givet fald også være ret forudsigelig. Hvad skal man sige om en plan, som foreslår nedskæringer i pesticidforbruget, når man baserer sin eksistens på, at alle pestidicer skal forbydes.
Kl. 10.15:
Grønne guider på nettet
De grønne guider har nu en fælles hjemmeside på nettet. Siden er ikke helt færdig, men det giver blandt andet mulighed for at klikke sig frem til den nærmeste lokale guide i ens område.

Green Web

Kl. 10.10:
Lettere at lave grønne regnskaber
GreenWeb er titlen på et nyt redskab til institutioner, som ønsker at udarbejde grønt regnskab. Der er tale om et dataprogram, som også kan sammenligne grønne regnskaber for forskellige institutioner i for eksempel en kommune. Programmet er lagt på nettet af I/S ØkoAnalyse, som tidligere har lavet greenhome og greenoffice.

Fredag d. 7. januar 2000

Bo Læssøe

Kl. 11.50:
Bo Læssøe er glad for omlægningen
Bo Læssøe fra Svanholm og formand for Landsforeningen Økologisk Jordbrug er godt tilfreds med den lidt mere beskedne omlægning i år. Som omtalt tidligere, er der færre mælkeproducenter og ifølge prognoserne fra Landbrugets Rådgivningscenter er der næsten 90 procent planteavlere. Det er lykkeligt, mener han. Til Ritzaus Bureau siger han:
- Omlægning af så mange planteavlere kommer som regn i en tørkeperiode. Den økologiske planteproduktion har haltet efter forbrugernes efterspørgsel i næsten et årti.

Bo Læssøe henviser til, at næsten 80 procent af brødkornet importeres, og der er derfor god brug for flere planteavlere.

Torsdag d. 6. januar 2000

Kl. 17.35:
Årets udsædsliste er på nettet
Landskontoret for Planteavl på Landbrugets Rådgivningscenter har lagt årets første liste over økologisk udsæd på nettet. Lige som tidligere år opdateres listen løbende efterhånden som nogle sorter bliver udsolgt og andre kommer på markedet. Listen er nyttig fordi, økologiske jordbrugere er forpligtede til at bruge økologisk udsæd, sålænge det findes på markedet. Kun hvis den økologiske version er udsolgt,. er det tilladt at bruge ubejdset konventionelt udsæd. Så listen fra Skejby gør det betydeligt lettere, når man skal vide, om man bryder reglerne - eller ej.
Kl. 17.25:
Økologikontrol samlet i 11 centre
Fra nytår blev den danske fødevarekontrol samlet i 11 større regionale centre. Økologikontrollen er fuldstændig intregreret i den almindelige fødevarekontrol, og derfor er også den økologiske kontrol samlet i de nye centre. Fødevaredirektoratet har lagt en liste med adresser på de nye centre på nettet. Centrene dækker kun kontrol med virksomhederne. Kontrollen med landbrug ligger under Plantedirektoratet, og her er alt ved det gamle.
Kl. 17.05:
Stalddørssælgere for salmonella-mærke
Stalddørsforhandlere af æg får snart også en mærkningsordning for salmonella. I følge dagens udgave af Jyllands-Posten støtter fødevareministeren, at salmonella-kontrollerede staldsdørsforhandlere får mulighed for at skilte med et særligt mærke overfor kunderne. Baggrunden er, at mere end hver tiende æg i Danmark sælges fra stalddøren, og stalddørssalget har derfor stor betydning for folkesundheden.

Onsdag d. 5. januar 2000

Kl. 13.44:
Færre omlæggere i år 2000
Stigningen i antallet af økologiske brug bliver i år mere beskeden, end den har været i de senere år. 528 ansøgninger havde Plantedirektoratet fået ved fristens udløb nytårsaften. Det svarer til en stigning på 17 procent oven i de 3.081 landbrug som i forvejen er autoriserede. Sidste år var stigningen på næsten 45 procent med tilsammen 61.000 hektar jord.

Endnu ved ingen, hvor store omlæggerne i år 2000 er, men i september udførte Sektion for Økologi på Landbrugets Rådgivningscenter en prognose, som pegede på, at cirka 600 landbrug med skønsmæssigt 22.600 hektar ville lægge om. Tallene byggede på de henvendelser som landets konsulenter havde fået. Nu er antallet blevet lidt mindre end ventet, men det er naturligvis vanskeligt at sige, om det er store eller mindre brug, som har opgivet omlægningen for i år. Men forventningen er, at der næsten ikke omlægges landbrug med mælkeproduktion.

Tirsdag d. 4. januar 2000

Gammel landhave

Kl. 9.45:
Første skridt mod sprøjtefri zoner omkring private haver
Frem til d. 26. januar er den såkaldte Pesticidhandlingsplan II i høring hos en række organisationer, institutioner og virksomheder. I handlingsplanen fokuseres blandt andet på at nedsætte behandlingshyppigheden for sprøjtegifte, at beskytte særlig vigtige områder mod pesticider og udvide arealet med økologisk produktion med 170.000 hektar.

En af metoderne er at udlægge sprøjtefri randzoner langs visse søer og vandløb og andre særlig følsomme områder. Landsforeningen Praktisk Økolologi har mange økologiske haveejere blandt sine medlemmer, og foreningen foreslog engang i sidste årtusind, at man ikke kun beskyttede vand - men også mennesker. Det skulle ske ved at etablere sprøjtefri zoner omkring private haver. Og foreningen har faktisk haft nogen succes med sin henvendelse. Selv om der ikke direkte er et forslag om lovparagraffer i forslaget, så står der faktisk, at landbruget skal udarbejde retningslinier for begrænsning af sprøjtningen op til private haver. Og i den tilhørende baggrundsrapport beskrives det som et problem, som skal løses.

Udkast til Pesticidhandlingsplan og bagrundsrapport er lagt på nettet som Word-dokumenter. Handlingsplanen bygger på det arbejde som Bichel-udvalget har udført.

I øvrigt opruster Landsforeningen Praktisk Økologi netop i denne tid sin profil som den førende økologiske forening for private, blandt andet ved at forstærke sit medlemsblad. Hvis man vil se den ny stil, er der faktisk stadig mulighed for at bestille gratis prøveeksemplarer gennem bestillingsservice.

Mandag d. 3. januar 2000

Kl. 0.20:
Godt økologisk nytår !!
ØkoWeb'en har holdt pause jule- og nytårsdagene. Det skete blandt andet i erkendelse af, at læserne normalt gør det samme. Besøgstallet falder altid markant under weekender og ferier. Den lave aktivivitet i juledagene betød denne gang, at herværende nytside kun blev hentet 8.457 gange i december, mod 11.181 gange måneden før (selvom november faktisk er én dag kortere end december). Helt stille har web'en dog ikke stået, hvilket blandt andet skyldes interessen for den økologiske lomme-almanak, som udkom umiddelbart før jul.

Det kommende år er iøvrigt indledt med, at ØkoWeb'en endeligt har overdraget ansvaret for IFOAM's hjemmeside til organisationen selv. Den internationale økologiske organisation IFOAM's hjemmeside har hidtil været produceret i Danmark af ØkoWeb'en på adressen ecoweb.dk/ifoam, men på ØkoWeb'ens opfordring redigeres siderne nu direkte fra organisationens hovedkontor i Tyskland og lægges ud på den mere logiske adresse www.ifoam.org

Herudover indledes år 2000 blandt andet med, at de tre organisationer Øgruppen, Dansk Industri samt Økologisk Landscenter får sæde i Det Økologiske Fødevareråd. Økologisk Landscenter har hidtil kun være repræsenteret ved en observatør, mens Øgruppen og Dansk Industri begge er helt nye i rådet. Det er første gang, fødevarevirksomhederne bliver repræsenteret, og ministeren har tydeligvis valgt at følge linien fra tidligere udnævnelser til rådet ved både at udnævne én økologisk (Øgruppen) og én konvenventionel organsation (DI) til at repræsentere sektoren.

MARKEDSPLADSEN

20. jan.
Studekød, sælges
Se rubrikannoncerne.

19. jan.
Høballer sælges
Se rubrikannoncerne.

18. jan.
Landbrugsejendom v. Svendborg, købes
Se rubrikannoncerne.

Dankort17. jan.
Vitalbutikken er en internetbutik med Dankort-betaling. Økologiske fødevarer er den vigtigste varegruppe, herudover består sortimentet bl.a. af miljøvenlige kropsplejemidler
Se Markedspladsen

13. jan.
Midtjysk økologisk jord sælges
Se rubrikannoncerne.

11. jan.
Økologiske smågrise, sælges
Se rubrikannoncerne.

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her