Information om arrangement til
Økologisk Kalender

ØkoWebs kalender omfatter arrangementer som har relation til økologi og miljø. Det er ikke et krav, at arrangementet alene omhandler økologi og miljø - men det skal være relevant.

ØkoWeb modtager med glæde information om arrangementer. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at afgøre i hvilken form - og om - det enkelte arrangement omtales.

Arrangør:

Arrangørens navn
Kontaktperson
Adresse:
Postnummer og By
Telefon:
E-mail

(E-mail-feltet skal udfyldes. Har du ingen, skriv da: anonym)

Arrangements navn


Beskrivelse af arrangementet:

 
Hjemmeside-adresse


Bemærkninger:
Oplys bl.a. navn, tlf. og mail-adresse på indsender, hvis det er forskelligt fra arrangøren


Bemærk, at ØkoWeb har begrænsede ressourcer og derfor ikke er dagligt bemandet. Der kan derfor gå lidt tid, inden dine oplysninger behandles.

Har du spørgsmål kan du kontakte ØkoWeb på tlf. 22 33 14 94.